Γλωσσικά Παιχνίδια για όλες τις τάξεις ξένων γλωσσών

2024-01-24T08:05:18+00:00

Μάθετε πώς να διδάξετε οποιοδήποτε θέμα στο γλωσσικό μάθημά σας με διασκεδαστικές δραστηριότητες. Αυτό το μάθημα μπορεί να προσφερθεί σε ομάδες εκπαιδευτικών στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία γλωσσών

2024-01-10T13:16:25+00:00

Ανακαλύψτε παραδείγματα καλής πρακτικής για να τα χρησιμοποιήσετε στην online τάξη σας Αναπτύξτε τις δεξιότητες διδασκαλίας μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Εξερευνήστε μια λίστα με εφαρμογές και εργαλεία προς χρήση Ανακαλύψτε και δημιουργήστε μόνοι σας χρήσιμες και διασκεδαστικές δραστηριότητες

Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

2023-12-31T17:28:18+00:00

Βελτιώστε τις διαπολιτισμικές σας δεξιότητες Ανταποκριθείτε στις καθημερινές προκλήσεις σε μια πολυπολιτισμική τάξη Μάθετε για διάφορες πτυχές της κουλτούρας των μαθητών σας Διερευνήστε περαιτέρω διάφορα διαπολιτισμικά ζητήματα

Go to Top