Υποτροφίες

Γνωρίζατε ότι μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα ή περισσότερα από τα Σεμινάρια Επιμόρφωσης Καθηγητών με τη βοήθεια επιχορήγησης της ΕΕ από το Πρόγραμμα Erasmus plus;

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην Εθνική Μονάδα Erasmus Plus περίπου 6 μήνες νωρίτερα.

Ζητήστε από την γραμματεία μας να σας βοηθήσει!

Γράψτε στο ifigenia@hcc.edu.gr ή στο secretariat@hcc.edu.gr

Ζητήστε από την γραμματεία μας να σας βοηθήσει!

Γράψτε στο ifigenia@hcc.edu.gr ή το secretariat@hcc.edu.gr

Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση μας για τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια Καθηγητών του 2023

Κατεβάστε εδώ την λίστα με τις Ημερομηνίες και τα Δίδακτρα των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Καθηγητών του 2023