Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 • Βελτιώστε τις διαπολιτισμικές σας δεξιότητες
 • Ανταποκριθείτε στις καθημερινές προκλήσεις σε μια πολυπολιτισμική τάξη
 • Μάθετε για διάφορες πτυχές της κουλτούρας των μαθητών σας
 • Διερευνήστε περαιτέρω διάφορα διαπολιτισμικά ζητήματα

Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 • Βελτιώστε τις διαπολιτισμικές σας δεξιότητες
 • Ανταποκριθείτε στις καθημερινές προκλήσεις σε μια πολυπολιτισμική τάξη
 • Μάθετε για διάφορες πτυχές της κουλτούρας των μαθητών σας
 • Διερευνήστε περαιτέρω διάφορα διαπολιτισμικά ζητήματα

Τα μαθήματα έχουν στόχο:

 • Να εκφράζεστε προφορικά με το λεξιλόγιο που έχετε διδαχθεί
 • Να κατανοείτε τους Έλληνες όταν μιλούν
 • Να διαβάζετε σωστά και πιο γρήγορα
 • Να προφέρετε σωστά
 • Να εκτιμήσετε διάφορες πτυχές του ελληνικού πολιτισμού

Προαπαιτούμενα για κάθε διαδικτυακό μάθημα:

 • Καλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Εξοπλισμός με μικρόφωνο και ακουστικά
 • Λογαριασμός Skype
 • Εξωτερικά ηχεία είναι καλό να υπάρχουν
 • Θέληση να μάθετε και υπομονή
 • Ευκαιρίες για εξάσκηση είναι καλό να υπάρχουν

Πληροφορίες για το μάθημα

Περιγραφή

Πρόκειται για ένα σεμινάριο εκπαίδευσης καθηγητών γλωσσών, το οποίο επικεντρώνεται στις βασικές έννοιες της ταυτότητας και της ετερότητας με στόχο να αναπτύξει τη διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών και να τους βοηθήσει να αξιοποιούν τα διαπολιτισμικά στοιχεία στις τάξεις τους.

Μαθαίνουμε τις βασικές θεωρίες όπου στηρίζονται οι διαπολιτισμικές πρακτικές και αναπτύσσουμε δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων.

Ανήκει στο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης EUROLTA, αλλά μπορείτε να το παρακολουθήσετε και ως μεμονωμένο σεμινάριο.

Η (προαιρετική) Τελική Εργασία των εκπαιδευόμενων καθηγητών αφορά στην παραγωγή ενός σχεδίου διδασκαλίας που αξιοποιεί διαπολιτισμικά στοιχεία μιας γλωσσικής τάξης.

Αυτό το σεμινάριο Online εκπαίδευσης καθηγητών της ελληνικής αποτελείται από 15 ώρες (μία ημέρα σύγχρονης/ ζωντανής συνάντησης 09.00-18.00 με τους εκπαιδευτές και 5 ώρες ατομικής μελέτης και επικοινωνίας με συνεκπαιδευόμενους για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών).

Απευθύνεται σε
 • Εκπαιδευτικούς χωρίς ή με μικρή εμπειρία στη διδασκαλία γλωσσών ή και άλλων διδακτικών αντικειμένων
 • Επαγγελματίες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία σε μη τυπικά πλαίσια, δηλαδή ΜΚΟ ή που επιθυμούν να διδάξουν μια γλώσσα που γνωρίζουν ή την ελληνική ως L2
 • Έμπειρους εκπαιδευτικούς που πιστεύουν ότι πρέπει να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους ικανότητες
 • Διευθυντές σχολείων ξένων γλωσσών που σχεδιάζουν να προσθέσουν την ελληνική γλώσσα ως Γ2 και να σχεδιάσουν προγράμματα σπουδών για διαφορετικές ομάδες μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό ή διευθυντικό προσωπικό εκπαιδευτικών οργανισμών, βοηθούς εκπαιδευτικούς
Μεθοδολογία

Το σεμινάριο αυτό υλοποιείται διαδικτυακά με τη μορφή της σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης. Η σύγχρονη μάθηση σε ζωντανή σύνδεση online διαρκεί μία ημέρα, 10 διδακτικές ώρες, 09.00-18.00.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μελετήσουν τα υλικά της εκπαιδευτικής πλατφόρμας για 10 επιπλέον ημέρες μετά την πρώτη ημέρα της σύγχρονης συνάντησης. Επικοινωνούν μέσω του Φόρουμ της πλατφόρμας με τους εκπαιδευτές και τους άλλους συνεκπαιδευόμενους, για να επιλύουν τυχόν απορίες και να ανταλλάσσουν ιδέες.

Καλούνται να εκπονήσουν μία (προαιρετική) τελική εργασία καθώς και να συμπληρώσουν το έγγραφο αξιολόγησης του σεμιναρίου.

Η διαδικτυακή συνάντηση γίνεται μέσω skype ή ΖΟΟΜ.

Η βεβαίωση του σεμιναρίου δίδεται 10 ημέρες μετά το τέλος του. Εφόσον κάποιος παρακολουθεί το μεγάλο πρόγραμμα EUROLTA, η βεβαίωση αυτή ενσωματώνεται στο ίδιο του τελικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το ICC-International Language Association.

Η διδακτική πρόταση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού βασίζεται στην πολύχρονη εμπειρία του στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας και περιλαμβάνει πρακτικές προτάσεις για να εμπλουτίσετε τη διδασκαλία σας.

Περιεχόμενο

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Εκπαιδευτικό συμβόλαιο και εργαλεία
 2. Παρουσίαση των συμμετεχόντων
 3. Η ταυτότητά μας
 4. Το πολιτισμικό προφίλ της τάξης σας
 5. Ορισμοί-Διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα, ρατσισμός, προκατάληψη και άλλοι όροι
 6. Παρανοήσεις σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 7. Η έννοια του παγόβουνου του πολιτισμού
 8. Θεωρίες για τη διαπολιτισμικότητα
 9. Διαπολιτισμικές δραστηριότητες
 10. Αναστοχασμός
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα γι’ αυτό το σεμινάριο κατάρτισης είναι 90 ευρώ (15 ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης)

Ημερομηνίες

16/11/2024

15 ώρες: 10 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης και 5 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης

Εκπαιδευτής

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1998. Το 2007 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Εκπαίδευση και ανθρώπινα δικαιώματα, Εκπαίδευση και κοινωνικές διακρίσεις” στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου σε κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην “Πολιτιστική Πληροφορική”, του Τομέα Μουσειολογίας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ειδικεύεται στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας και έχει εμπειρία άνω των 15 ετών. Είναι πιστοποιημένος καθηγητής EUROLTA. Η εργασιακή του εμπειρία αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στον τομέα της ειδικής αγωγής και παιδαγωγικής έχει εργαστεί ως δάσκαλος-φροντιστής παιδιών από μη προνομιούχες οικογένειες σε πρόγραμμα που φιλοξενήθηκε από το Ζάννειο Ίδρυμα για την Εκπαίδευση και την Προστασία του Παιδιού. Είναι μέλος της Ομάδας Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας από το 1995, πρώην μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, και εργάζεται εθελοντικά για ΜΚΟ και ομάδες που παρέχουν βοήθεια σε πρόσφυγες & μετανάστες, άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Συνεργάζεται με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού από το 2008 ως Εκπαιδευτής Εκπαιδευτικών EUROLTA, καθηγητής της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και συντονιστής των διαδικτυακών προγραμμάτων. Μιλάει αγγλικά και είναι διερμηνέας και καθηγητής της ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

Πιστοποιήση

Το Κέντρο μας εκδίδει Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για τα μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών που πραγματοποιούνται, το οποίο μπορεί να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως φροντιστήριο ξένων γλωσσών (κωδικός αριθμός ΕΟΠΠΕΠ 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Γλώσσα Εργασίας

Τα Ελληνικά Ή τα Αγγλικά είναι οι γλώσσες εργασίας σε αυτό το μάθημα.

Πολιτκή Ακύρωσης
 1. Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου πρέπει να καταβληθεί την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (20 ημερολογιακές ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης). Πληρωμές γίνονται με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού ή με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή PayPal. Θα ενημερωθείτε για τα στοιχεία της κατάθεσης μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 2. Ακύρωση της συμμετοχής: Δωρεάν ακύρωση 20 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ήμισυ των διδάκτρων τους για να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μάθημα ή σεμινάριο κατάρτισης του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους. Ποινή ακύρωσης: για καθυστερημένη ακύρωση το ήμισυ (50%) των διδάκτρων παρακρατείται.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πληροφόρηση για νέες παρόμοιες υπηρεσίες και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.