ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι μια πρωτοβουλία έμπειρων καθηγητών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, οι οποίοι συνεργάζονται εδώ και πολλά χρόνια. Διοργανώνουμε θερινά σχολεία για τα ελληνικά από το 1995 και διαδικτυακά μαθήματα από το 2009

Περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στα online μαθήματα

Η ομάδα των εκπαιδευτικών άρχισε να διδάσκει ONLINE από το 2009 και έχει αναπτύξει μια ειδική μεθοδολογία, αφού έχει δοκιμάσει διαφορετικά μοντέλα διδασκαλίας. Ξεκινήσαμε διδάσκοντας αρχικά δωρεάν 840 μαθητές ελληνικών, μέσω του προγράμματος ΓΛΩΣΣΑ σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία διαδικτυακής μάθησης ACTION SYNERGY.

Ενεργή συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα

Οι περισσότεροι από εμάς είναι επίσης εθελοντές εκπαιδευτικοί σε διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα. Υποστηρίζουμε τους μαθητές ελληνικής γλώσσας και εκπαιδεύουμε καθηγητές ελληνικής γλώσσας.

Φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας

Είμαστε φυσικοί ομιλητές της ελληνικής και κατέχουμε πτυχία Πανεπιστημίου, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών σε τομείς όπως: Ελληνική Γλώσσα, Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Γλωσσολογία, Ιστορία, Βυζαντινές Σπουδές, Εθνογραφία, Μετάφραση, Ειδική Εκπαίδευση, Νευρογλωσσολογία.

Περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στα online μαθήματα

Η ομάδα των εκπαιδευτικών άρχισε να διδάσκει ONLINE από το 2009 και έχει αναπτύξει μια ειδική μεθοδολογία, αφού έχει δοκιμάσει διαφορετικά μοντέλα διδασκαλίας. Ξεκινήσαμε διδάσκοντας αρχικά δωρεάν 840 μαθητές ελληνικών, μέσω του προγράμματος ΓΛΩΣΣΑ σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία διαδικτυακής μάθησης ACTION SYNERGY.

Ενεργή συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα

Οι περισσότεροι από εμάς είναι επίσης εθελοντές εκπαιδευτικοί σε διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα. Υποστηρίζουμε τους μαθητές ελληνικής γλώσσας και εκπαιδεύουμε καθηγητές ελληνικής γλώσσας.

Φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας

Είμαστε φυσικοί ομιλητές της ελληνικής και κατέχουμε πτυχία Πανεπιστημίου, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών σε τομείς όπως: Ελληνική Γλώσσα, Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Γλωσσολογία, Ιστορία, Βυζαντινές Σπουδές, Εθνογραφία, Μετάφραση, Ειδική Εκπαίδευση, Νευρογλωσσολογία.

Είσαι κι εσύ ένας από εμάς;

Μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε και να διερευνήσουμε περαιτέρω τη διδακτική μεθοδολογία για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού online.