Δίπλωμα EUROLTA – Επίπεδο 2

2024-01-24T07:08:41+00:00

Η μοναδική πιστοποιημένη εκπαίδευση EUROLTA για εκπαιδευτές καθηγητών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας! Αναβαθμίστε τις διδακτικές σας δεξιότητες. Γίνετε πιστοποιημένοι εκπαιδευτές καθηγητών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Γλωσσών ICC

Προετοιμάζοντας μαθητές για τις εξετάσεις ελληνομάθειας και τις εξετάσεις πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας

2023-12-31T18:13:31+00:00

Βοηθήστε τους μαθητές σας να πετύχουν στις εξετάσεις και υποστηρίξτε τους να αναπτύξουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζονται.

Go to Top