Δίπλωμα EUROLTA – Επίπεδο 2

2023-02-02T13:44:17+00:00

Αναβαθμίστε τις εκπαιδευτικές σας ικανότητες. Εκπαιδευτείτε και πιστοποιηθείτε ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών οποιασδήποτε γλώσσας και της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.

Go to Top