Θεατρικά Παιχνίδια για όλες τις τάξεις διδασκαλίας γλωσσών

 • να επιλέγουν τις κατάλληλες θεατρικές στρατηγικές για τη διοργάνωση ενός αποτελεσματικού μαθήματος γλώσσας

 • να προσαρμόζουν, παράγουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν τα κατάλληλα θεατρικά παιχνίδια

 • να αναπτύσσουν την παραγωγή προφορικού λόγου των μαθητών τους μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων

 • ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα γλωσσικά παιχνίδια που μπορούν να διεξαχθούν online με τους μαθητές σας


Online Group Theatre session

Θεατρικά Παιχνίδια για όλες τις τάξεις διδασκαλίας γλωσσών

 • να επιλέγουν τις κατάλληλες θεατρικές στρατηγικές για τη διοργάνωση ενός αποτελεσματικού μαθήματος γλώσσας

 • να προσαρμόζουν, παράγουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν τα κατάλληλα θεατρικά παιχνίδια

 • να αναπτύσσουν την παραγωγή προφορικού λόγου των μαθητών τους μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων

 • ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα γλωσσικά παιχνίδια που μπορούν να διεξαχθούν online με τους μαθητές σας


Σε αυτό το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών θα μάθετε:

 • Να αποβάλλετε τη μονοτονία από τα μαθήματά σας
 • Να επιλέγετε τις κατάλληλες θεατρικές στρατηγικές για το μάθημά σας
 • Να εφαρμόζετε και να αξιολογείτε τα κατάλληλα θεατρικά εργαλεία
 • Να αντιμετωπίζετε  διάφορα πρακτικά προβλήματα στη χρήση θεατρικών τεχνικών

Περιεχόμενα Μαθήματος

Περιγραφή 

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ένα νέο μάθημα με τον David Farmer, βραβευμένο συγγραφέα, σκηνοθέτη και σύμβουλο θεάτρου. Ο David προσφέρει εκπαίδευση και παρουσιάσεις για οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

Αυτό το μοναδικό σεμινάριο ενός μήνα σάς δείχνει πώς να χρησιμοποιήσετε θεατρικά παιχνίδια και στρατηγικές, για να εμπλέξετε τους μαθητές σας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και της μητρικής τους ως ξένης γλώσσας. Ο ειδικός στο θέατρο David Farmer σας καθοδηγεί σε δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις τάξεις γλωσσών στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Θα υπάρχει χρόνος για να εξερευνήσετε ένα ευρύ φάσμα θεατρικών προσεγγίσεων, να συζητήσετε κοινά ζητήματα με συναδέλφους και να επινοήσετε πρακτικές λύσεις. Θα φύγετε με έναν φάκελο γεμάτο αποτελεσματικά σχέδια μαθήματος, που εγγυώνται ότι θα ζωντανέψουν τα γλωσσικά μαθήματά σας.

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (HCC) έχει βραβευτεί με το βραβείο Φροντίδας για Ποιότητα GINGO AWARD 2012 για το μάθημα «Διδάσκω Ελληνικά». Είναι ένα γνωστό Κέντρο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα από το 2000 και είναι το πρώτο Κέντρο EUROLTA στην Ελλάδα που πιστοποιεί τους καθηγητές ξένων γλωσσών μέσω του Διεθνούς Δικτύου Γλωσσών https://icc-languages.eu/eurolta/

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν:
– να επιλέγουν τις κατάλληλες θεατρικές στρατηγικές για τη διοργάνωση ενός αποτελεσματικού μαθήματος γλώσσας
– να προσαρμόζουν, παράγουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν τα κατάλληλα θεατρικά παιχνίδια
– να αναπτύσσουν την παραγωγή προφορικού λόγου των μαθητών τους μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων
– ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα γλωσσικά παιχνίδια που μπορούν να διεξαχθούν online με τους μαθητές σας

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφορίες για την προετοιμασία τους και θα κληθούν να σχηματίσουν μια διαδικτυακή κοινότητα στο τέλος του μαθήματος. Απαιτείται από εσάς να φέρετε και να μοιραστείτε δείγματα διδακτικού υλικού και βιβλίων που χρησιμοποιείτε σε όλο το πρόγραμμα σπουδών, έτσι ώστε το μάθημα να έχει πρακτικό χαρακτήρα. Η διαδικτυακή κοινότητα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν διδακτικό υλικό και στρατηγικές διδασκαλίας, καθώς και προτάσεις και χρήσιμες ιδέες για την προώθηση αποτελεσματικής και ευχάριστης μάθησης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε ποιον απευθύνεται  

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για:

 • όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων που ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΓΛΩΣΣΕΣ και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις στρατηγικές διδασκαλίας, να μοιραστούν ευχάριστες και αποτελεσματικές θεατρικές τεχνικές με συναδέλφους από άλλες χώρες και να εξασκηθούν σε πολλές θεατρικές δραστηριότητες στο ρόλο των μαθητών.
 • διδάσκοντες οποιαδήποτε γλώσσα: ξένη γλώσσα, δεύτερη γλώσσα, κλασική γλώσσα όμως τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά
 • άτομα που εργάζονται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ), σε ΜΚΟ, σε οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • εκπαιδευτές ενηλίκων σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και αλλού
 • νέους εργαζόμενους σε ΜΚΟ

Αν εργάζεστε ως καθηγητής γλώσσας σε:

 • σχολείο / ινστιτούτο / εκπαιδευτικό κέντρο 
 • κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων 
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση/ ΜΚΟ
 • οργανισμό που εργάζεται με ομάδες μεταναστών ή μειονότητες
 • πολιτιστική οργάνωση, βιβλιοθήκη, μουσείο που οργανώνει γλωσσικά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες για ενήλικες)
 • σχολείο για νέους και ενηλίκους μαθητές με ειδικές ανάγκες
 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων) που έχει ή θέλει να οργανώσει ένα τμήμα γλωσσικής εκπαίδευσης
 • κοινωνικό εταίρο ή άλλον εκπρόσωπο της επαγγελματικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, βιοτεχνικών ή επαγγελματικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων που προσφέρουν γλωσσική εκπαίδευση στα μέλη τους

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο μάθημα!

Μεθοδολογία

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφορίες για σχετική βιβλιογραφία για θεατρικά παιχνίδια στα μαθήματα γλωσσών καθώς και για σχετικούς εκπαιδευτικούς πόρους στο διαδίκτυο. Θα λάβουν άρθρα σχετικά με το θέμα. Πριν από το μάθημα, θα τους ζητηθεί να περιγράψουν το σχολείο ή οργανισμό  στον οποίο εργάζονται,  τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών τους και το δικό τους επαγγελματικό υπόβαθρο. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης φυλλάδια, πρωτότυπο υλικό από τον David Farmer, μια λίστα γλωσσικών παιχνιδιών και ιστοτόπων για εργαλεία διδασκαλίας. 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να σχηματίσουν ένα δίκτυο που θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης. Μέσα σε αυτό το δίκτυο, θα είναι σε θέση να ανταλλάσσουν διδακτικό υλικό και θεατρικά παιχνίδια, καθώς και χρήσιμες ιδέες για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Συνδυασμένοι τρόποι μάθησης

Οι εκπαιδευτικοί θα μοιραστούν ιδέες και εμπειρίες σχετικά με τη χρήση θεατρικών τεχνικών και στρατηγικών στη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω μιας ειδικής ομάδας Facebook ή / και μιας πλατφόρμας Moodle.

Προετοιμασία 

Πριν από το μάθημα οι συμμετέχοντες θα κληθούν να φέρουν υλικό και να περιγράψουν τον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται, τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών τους και το δικό τους επαγγελματικό υπόβαθρο. Απαιτείται επίσης να φέρουν και να παρουσιάσουν δείγματα του διδακτικού υλικού που χρησιμοποιούν (βιβλία για όλο το πρόγραμμα σπουδών σε ψηφιακή μορφή ή έντυπο αντίγραφο) και άλλες εργασίες που έχουν να κάνουν ή έχουν κάνει με τους μαθητές τους. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφορίες για την ομάδα μαθημάτων (εκπαιδευτές, διοργανωτές, άλλοι συμμετέχοντες). Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για την αποστολή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τον τόπο και το ταξίδι.

Follow up

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή κοινότητα σε μια πλατφόρμα, η οποία θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης. Μέσα σε αυτό το δίκτυο θα μπορούν να ανταλλάσσουν διδακτικό υλικό, πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία μέσω θεατρικών τεχνικών σήμερα στην Ευρώπη καθώς και πρόσφατες δημοσιεύσεις σχετικά με το θέμα. Θα μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες για την προώθηση της χρήσης του θεάτρου στη διδασκαλία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκά projects KA1, KA2 ή ΚΑ3

Διαχείριση ποιότητας – Ευρωπαϊκή διάσταση

Συμμετέχοντες από τουλάχιστον δύο χώρες συμμετέχουν σε αυτό το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών, επιτρέποντας την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών από διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

Περιεχόμενο 

Ωράριο: 17.30- 20.30 ώρα Ελλάδας (16.30-19.30 CET Κεντρικής Ευρώπης), 4 μέρες- 12 ώρες εργαστήριο σε ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή και 13 ώρες ασύγχρονης ατομικής εργασίας , συνολικά 25 ώρες.

Δίδακτρα

660€. Περιλαμβάνει: εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό, πιστοποιητικό παρακολούθησης, τιμολόγιο με ΦΠΑ

Ειδική προσφορά: Έκπτωση 15% στα σχετικά βιβλία του David:

 • 101 παιχνίδια και δραστηριότητες θεάτρου (Lulu 2007)
 • Μαθαίνοντας μέσω του θεάτρου στο Δημοτικό (Δραματική πηγή 2011)
 • 101 περισσότερα θεατρικά παιχνίδια και δραστηριότητες (CreateSpace 2012)
Εκπαιδευτής

 Ο David Farmer εμπνέει, ενθαρρύνει και εκπαιδεύει τους εκπαιδευτικούς για τη δύναμη του θεάτρου να μεταμορφώσει τη μάθηση. Μετά από μια ξεχωριστή καριέρα ως σκηνοθέτης θεάτρου και παραγωγός παραστάσεων και εργαστηρίων για νέους σε όλο τον κόσμο είναι ένας περιζήτητος ομιλητής, εκπαιδευτής και συγγραφέας. Το διαδικτυακό του μάθημα Θεατρικά Παιχνίδια για Διδασκαλία Γλωσσών κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Πόρου για Εκπαιδευτικούς από την Αγγλόφωνη Ένωση. Είναι ο συγγραφέας πολλών ευπώλητων βιβλίων για το θέατρο, συμπεριλαμβανομένων των «101 θεατρικά παιχνίδια και δραστηριότητες» και «Μαθαίνοντας  μέσω του θεάτρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση».

Ημερομηνίες

Το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών αρχίζει στις 05/02/2024 και ολοκληρώνεται στις 26/02/2024 για 4 εβδομάδες. Οι διαδικτυακές συναντήσεις γίνονται κάθε Δευτέρα (5/2/24, 12/2/24, 19/2/24, 26/2/24) στις 17.30-20.30 ώρα Ελλάδας (16.30-19.30 CET)

Πιστοποίηση 

Το Κέντρο μας εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, για να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις θέσεων. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Γλώσσα εργασίας

Το μάθημα προσφέρεται στα Αγγλικά, αλλά το περιεχόμενό του μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. 

Μπορείτε να φέρετε μαζί σας τον δικό σας διερμηνέα από την αγγλική και έτσι θα μπορούμε να καλωσορίσουμε καθηγητές όλων των γλωσσών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
 1. Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου πρέπει να καταβληθεί την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (30 ημερολογιακές ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης). Πληρωμές γίνονται με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού ή με πιστωτική κάρτα ή PayPal. Θα ενημερωθείτε για τα στοιχεία της κατάθεσης μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 2. Ακύρωση της συμμετοχής: Δωρεάν ακύρωση 30 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ήμισυ των διδάκτρων τους για να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μάθημα ή σεμινάριο κατάρτισης του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους. Ποινή ακύρωσης: για καθυστερημένη ακύρωση το ήμισυ των διδάκτρων παρακρατείται.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πληροφόρηση για νέες παρόμοιες υπηρεσίες και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ένα νέο μάθημα με τον David Farmer, βραβευμένο συγγραφέα, σκηνοθέτη και σύμβουλο θεάτρου. Ο David προσφέρει εκπαίδευση και παρουσιάσεις για οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

Αυτό το μοναδικό σεμινάριο ενός μήνα σάς δείχνει πώς να χρησιμοποιήσετε θεατρικά παιχνίδια και στρατηγικές, για να εμπλέξετε τους μαθητές σας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και της μητρικής τους ως ξένης γλώσσας. Ο ειδικός στο θέατρο David Farmer σας καθοδηγεί σε δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις τάξεις γλωσσών στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Θα υπάρχει χρόνος για να εξερευνήσετε ένα ευρύ φάσμα θεατρικών προσεγγίσεων, να συζητήσετε κοινά ζητήματα με συναδέλφους και να επινοήσετε πρακτικές λύσεις. Θα φύγετε με έναν φάκελο γεμάτο αποτελεσματικά σχέδια μαθήματος, που εγγυώνται ότι θα ζωντανέψουν τα γλωσσικά μαθήματά σας.

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (HCC) έχει βραβευτεί με το βραβείο Φροντίδας για Ποιότητα GINGO AWARD 2012 για το μάθημα «Διδάσκω Ελληνικά». Είναι ένα γνωστό Κέντρο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα από το 2000 και είναι το πρώτο Κέντρο EUROLTA στην Ελλάδα που πιστοποιεί τους καθηγητές ξένων γλωσσών μέσω του Διεθνούς Δικτύου Γλωσσών https://icc-languages.eu/eurolta/

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν:
– να επιλέγουν τις κατάλληλες θεατρικές στρατηγικές για τη διοργάνωση ενός αποτελεσματικού μαθήματος γλώσσας
– να προσαρμόζουν, παράγουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν τα κατάλληλα θεατρικά παιχνίδια
– να αναπτύσσουν την παραγωγή προφορικού λόγου των μαθητών τους μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων
– ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα γλωσσικά παιχνίδια που μπορούν να διεξαχθούν online με τους μαθητές σας

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφορίες για την προετοιμασία τους και θα κληθούν να σχηματίσουν μια διαδικτυακή κοινότητα στο τέλος του μαθήματος. Απαιτείται από εσάς να φέρετε και να μοιραστείτε δείγματα διδακτικού υλικού και βιβλίων που χρησιμοποιείτε σε όλο το πρόγραμμα σπουδών, έτσι ώστε το μάθημα να έχει πρακτικό χαρακτήρα. Η διαδικτυακή κοινότητα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν διδακτικό υλικό και στρατηγικές διδασκαλίας, καθώς και προτάσεις και χρήσιμες ιδέες για την προώθηση αποτελεσματικής και ευχάριστης μάθησης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για:

 • όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων που ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΓΛΩΣΣΕΣ και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις στρατηγικές διδασκαλίας, να μοιραστούν ευχάριστες και αποτελεσματικές θεατρικές τεχνικές με συναδέλφους από άλλες χώρες και να εξασκηθούν σε πολλές θεατρικές δραστηριότητες στο ρόλο των μαθητών.
 • διδάσκοντες οποιαδήποτε γλώσσα: ξένη γλώσσα, δεύτερη γλώσσα, κλασική γλώσσα όμως τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά
 • άτομα που εργάζονται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ), σε ΜΚΟ, σε οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • εκπαιδευτές ενηλίκων σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και αλλού
 • νέους εργαζόμενους σε ΜΚΟ

Αν εργάζεστε ως καθηγητής γλώσσας σε:

 • σχολείο / ινστιτούτο / εκπαιδευτικό κέντρο 
 • κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων 
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση/ ΜΚΟ
 • οργανισμό που εργάζεται με ομάδες μεταναστών ή μειονότητες
 • πολιτιστική οργάνωση, βιβλιοθήκη, μουσείο που οργανώνει γλωσσικά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες για ενήλικες)
 • σχολείο για νέους και ενηλίκους μαθητές με ειδικές ανάγκες
 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων) που έχει ή θέλει να οργανώσει ένα τμήμα γλωσσικής εκπαίδευσης
 • κοινωνικό εταίρο ή άλλον εκπρόσωπο της επαγγελματικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, βιοτεχνικών ή επαγγελματικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων που προσφέρουν γλωσσική εκπαίδευση στα μέλη τους

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο μάθημα!

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφορίες για σχετική βιβλιογραφία για θεατρικά παιχνίδια στα μαθήματα γλωσσών καθώς και για σχετικούς εκπαιδευτικούς πόρους στο διαδίκτυο. Θα λάβουν άρθρα σχετικά με το θέμα. Πριν από το μάθημα, θα τους ζητηθεί να περιγράψουν το σχολείο ή οργανισμό  στον οποίο εργάζονται,  τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών τους και το δικό τους επαγγελματικό υπόβαθρο. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης φυλλάδια, πρωτότυπο υλικό από τον David Farmer, μια λίστα γλωσσικών παιχνιδιών και ιστοτόπων για εργαλεία διδασκαλίας. 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να σχηματίσουν ένα δίκτυο που θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης. Μέσα σε αυτό το δίκτυο, θα είναι σε θέση να ανταλλάσσουν διδακτικό υλικό και θεατρικά παιχνίδια, καθώς και χρήσιμες ιδέες για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Συνδυασμένοι τρόποι μάθησης

Οι εκπαιδευτικοί θα μοιραστούν ιδέες και εμπειρίες σχετικά με τη χρήση θεατρικών τεχνικών και στρατηγικών στη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω μιας ειδικής ομάδας Facebook ή / και μιας πλατφόρμας Moodle.

Προετοιμασία 

Πριν από το μάθημα οι συμμετέχοντες θα κληθούν να φέρουν υλικό και να περιγράψουν τον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται, τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών τους και το δικό τους επαγγελματικό υπόβαθρο. Απαιτείται επίσης να φέρουν και να παρουσιάσουν δείγματα του διδακτικού υλικού που χρησιμοποιούν (βιβλία για όλο το πρόγραμμα σπουδών σε ψηφιακή μορφή ή έντυπο αντίγραφο) και άλλες εργασίες που έχουν να κάνουν ή έχουν κάνει με τους μαθητές τους. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφορίες για την ομάδα μαθημάτων (εκπαιδευτές, διοργανωτές, άλλοι συμμετέχοντες). Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για την αποστολή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τον τόπο και το ταξίδι.

Follow up

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή κοινότητα σε μια πλατφόρμα, η οποία θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης. Μέσα σε αυτό το δίκτυο θα μπορούν να ανταλλάσσουν διδακτικό υλικό, πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία μέσω θεατρικών τεχνικών σήμερα στην Ευρώπη καθώς και πρόσφατες δημοσιεύσεις σχετικά με το θέμα. Θα μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες για την προώθηση της χρήσης του θεάτρου στη διδασκαλία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκά projects KA1, KA2 ή ΚΑ3

Διαχείριση ποιότητας – Ευρωπαϊκή διάσταση

Συμμετέχοντες από τουλάχιστον δύο χώρες συμμετέχουν σε αυτό το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών, επιτρέποντας την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών από διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

Ωράριο: 17.30- 20.30 ώρα Ελλάδας (16.30-19.30 CET Κεντρικής Ευρώπης), 4 μέρες- 12 ώρες εργαστήριο σε ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή και 13 ώρες ασύγχρονης ατομικής εργασίας , συνολικά 25 ώρες.

660€. Περιλαμβάνει: εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό, πιστοποιητικό παρακολούθησης, τιμολόγιο με ΦΠΑ

Ειδική προσφορά: Έκπτωση 15% στα σχετικά βιβλία του David:

 • 101 παιχνίδια και δραστηριότητες θεάτρου (Lulu 2007)
 • Μαθαίνοντας μέσω του θεάτρου στο Δημοτικό (Δραματική πηγή 2011)
 • 101 περισσότερα θεατρικά παιχνίδια και δραστηριότητες (CreateSpace 2012)

 Ο David Farmer εμπνέει, ενθαρρύνει και εκπαιδεύει τους εκπαιδευτικούς για τη δύναμη του θεάτρου να μεταμορφώσει τη μάθηση. Μετά από μια ξεχωριστή καριέρα ως σκηνοθέτης θεάτρου και παραγωγός παραστάσεων και εργαστηρίων για νέους σε όλο τον κόσμο είναι ένας περιζήτητος ομιλητής, εκπαιδευτής και συγγραφέας. Το διαδικτυακό του μάθημα Θεατρικά Παιχνίδια για Διδασκαλία Γλωσσών κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Πόρου για Εκπαιδευτικούς από την Αγγλόφωνη Ένωση. Είναι ο συγγραφέας πολλών ευπώλητων βιβλίων για το θέατρο, συμπεριλαμβανομένων των «101 θεατρικά παιχνίδια και δραστηριότητες» και «Μαθαίνοντας  μέσω του θεάτρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση».

Το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών αρχίζει στις 05/02/2024 και ολοκληρώνεται στις 26/02/2024 για 4 εβδομάδες. Οι διαδικτυακές συναντήσεις γίνονται κάθε Δευτέρα (5/2/24, 12/2/24, 19/2/24, 26/2/24) στις 17.30-20.30 ώρα Ελλάδας (16.30-19.30 CET)

Το Κέντρο μας εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, για να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις θέσεων. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Το μάθημα προσφέρεται στα Αγγλικά, αλλά το περιεχόμενό του μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. 

Μπορείτε να φέρετε μαζί σας τον δικό σας διερμηνέα από την αγγλική και έτσι θα μπορούμε να καλωσορίσουμε καθηγητές όλων των γλωσσών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
 1. Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου πρέπει να καταβληθεί την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (30 ημερολογιακές ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης). Πληρωμές γίνονται με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού ή με πιστωτική κάρτα ή PayPal. Θα ενημερωθείτε για τα στοιχεία της κατάθεσης μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 2. Ακύρωση της συμμετοχής: Δωρεάν ακύρωση 30 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ήμισυ των διδάκτρων τους για να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μάθημα ή σεμινάριο κατάρτισης του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους. Ποινή ακύρωσης: για καθυστερημένη ακύρωση το ήμισυ των διδάκτρων παρακρατείται.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πληροφόρηση για νέες παρόμοιες υπηρεσίες και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.