Δίπλωμα EUROLTA-Επίπεδο 2

 • Το μοναδικό πιστοποιημένο Σεμινάριο Κατάρτισης και Πιστοποίησης EUROLTA για καθηγητές της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας
 • Προηγμένη μεθοδολογία με ισχυρά στοιχεία πρακτικής εφαρμογής και ανάπτυξη αναστοχασμού
 • Απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες που επιθυμούν να διδάξουν ελληνικά σε πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης
0 χρόνια
εμπειρίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας
0 χρόνια
εμπειρίας στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών
0
ενήλικες μαθητές ελληνικών
0
καθηγητές ελληνικών στα μαθήματά μας

Δίπλωμα EUROLTA – Επίπεδο 2

 • Το μοναδικό πιστοποιημένο Σεμινάριο Κατάρτισης και Πιστοποίησης EUROLTA για καθηγητές της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας
 • Προηγμένη μεθοδολογία με ισχυρά στοιχεία πρακτικής εφαρμογής και ανάπτυξη αναστοχασμού
 • Απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες που επιθυμούν να διδάξουν ελληνικά σε πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης
0 χρόνια
εμπειρίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας
0 χρόνια
εμπειρίας στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών
0
ενήλικες μαθητές ελληνικών
0
καθηγητές ελληνικών στα μαθήματά μας

 • Αποκτήστε όλα τα κίνητρα και την έμπνευση που χρειάζεστε για να εξελιχθείτε επαγγελματικά και προσωπικά

 • Απολαύστε το συναίσθημα να ανήκετε σε μια πραγματική κοινότητα εκπαιδευτικών με παρόμοιες ιδέες

 • Γίνετε μέλος ενός δικτύου καθηγητών που διδάσκουν ελληνικά σε διάφορες χώρες και ηπείρους

Επιλέξτε τον τύπο μαθήματος που προτιμάτε:

ΔΙΠΛΩΜΑ EUROLTA – Επίπεδο 2 Διαδικτυακό μάθημα

 • 120 ώρες συνολικά
 • κάθε 2ο Σάββατο για διάστημα 4 μηνών, 8 Σάββατα, από τις 09.00-18.00
 • 40 ώρες ατομικής μελέτης για την προετοιμασία των εργασιών και του Portfolio για Πιστοποίηση
 • 10 παρατηρήσεις, 2 μικροδιδασκαλίες, 2 διδακτικές συνεδρίες 60-90 λεπτά, Ημερολόγιο προβληματισμού, 4 εργασίες

Το επόμενο μάθημα ξεκινά τον Ιανουάριο 2024!

ΔΙΠΛΩΜΑ EUROLTA – Επίπεδο 2 Μάθημα δια ζώσης

 • 120 ώρες συνολικά
 • 10 ημέρες – 80 ώρες πρόγραμμα σε Αθήνα ή Σαντορίνη
 • 40 ώρες ατομικής μελέτης στο σπίτι για την προετοιμασία των εργασιών και του Portfolio για Πιστοποίηση
 • 10 παρατηρήσεις, 2 μικροδιδασκαλίες, 2 διδακτικές συνεδρίες 60-90 λεπτά, Ημερολόγιο προβληματισμού, 4 εργασίες

Το επόμενο μάθημα πραγματοποιείται στη Σαντορίνη και ξεκινά στις 12 Απριλίου 2024!

Πληροφορίες για το μάθημα

EUROLTA

Το EUROLTA είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό για όσους επιθυμούν να διδάξουν γλώσσες σε ενηλίκους. Αναγνωρίζεται από όλους τους οργανισμούς μέλη του ICC – International Language Association και εγγυάται ότι ο κάτοχος του τίτλου έχει αποκτήσει υψηλό επίπεδο επάρκειας στη διδασκαλία γλωσσών σε ενηλίκους. Όλα τα μαθήματα κατάρτισης που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος EUROLTA αντικατοπτρίζουν μια σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία γλωσσών και την κατάρτιση εκπαιδευτικών.

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο κέντρο EUROLTA για την κατάρτιση εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας.

Πιστοποίηση

Το ΔΙΠΛΩΜΑ EUROLTA – επιπέδου 2  είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό για τη γλωσσική διδασκαλία σε ενηλίκους.

Εάν είστε κάτοχος Διπλώματος EUROLTA, μπορείτε να αποδείξετε ότι διαθέτετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να προγραμματίσετε, να διδάξετε και να αξιολογήσετε τα μαθήματα γλώσσας στο πλαίσιο του οργανισμού σας.

Η πιστοποίηση βασίζεται στην αξιολόγηση ενός Portfolio που υποβάλλεται από τον υποψήφιο.  Περιέχει δείγματα της εργασίας του εκπαιδευτικού και συντάσσεται με την υποστήριξη των Εκπαιδευτών. Το Portfolio αξιολογείται από τους Υπεύθυνους του EUROLTA εντός ενός μήνα από την υποβολή του.

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού εκδίδει Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για χρήση για διαφορετικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και σχολή γλωσσών από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Που απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η πιστοποίηση EUROLTA αναγνωρίζει τα διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα οποία εργάζονται επαγγελματίες καθηγητές και εθελοντές. To EUROLTA βασίζεται σε σταθερές εκπαιδευτικές αρχές που ισχύουν για όλα τα μαθησιακά περιβάλλοντα.

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε:

 • Καθηγητές της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών πλήρους ωραρίου
 • Έμπειρους καθηγητές ελληνικής γλώσσας που νιώθουν ότι πρέπει να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες
 • Επαγγελματίες που έχουν μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία σε  πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης ή επιθυμούν να διδάξουν την ελληνική σαν μητρική τους γλώσσα

Το μάθημα καλωσορίζει :

 • Καθηγητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 • Καθηγητές ελληνικής γλώσσας σε Ελληνικές Κοινότητες του εξωτερικού
 • Διδακτικό προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σχετικών με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό
 • μέλη  οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που εργάζονται με διάφορες ομάδες σε προγράμματα σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό
 • Διευθυντές και διδακτικό προσωπικό σχολείων γλωσσών, βιβλιοθηκών, μουσείων, εταιρειών ή οποιουδήποτε άλλου τμήματος οργανισμού με εκπαιδευτικό προσανατολισμό
Στόχοι

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης θα σας βοηθήσει:

 • να προσδιορίσετε τις ανάγκες των μαθητών και να αναγνωρίσετε πώς μαθαίνει κάθε μαθητής, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σας
 • να αποκτήσετε τις δεξιότητες και τα εργαλεία για να ενεργοποιήσετε τα κίνητρα των μαθητών σας
 • να ενημερωθείτε περισσότερο για το σύστημα της ελληνικής γλώσσας και να γίνετε πιο ικανοί στην ανάλυση της επικοινωνίας και της χρήσης της γλώσσας
 • να αναπτύξετε την επίγνωση των σύγχρονων θεωριών για την απόκτηση της γλώσσας και των κοινωνικοπολιτισμικών και διαπολιτισμικών ζητημάτων που σχετίζονται με την εκμάθηση γλωσσών καθώς  και να ενσωματώσετε αυτήν τη γνώση στη διδασκαλία
 • να μάθετε να αναγνωρίζετε τους εκπαιδευόμενους ως άτομα με τα δικά τους στιλ μάθησης, κίνητρα και στόχους και να ενεργείτε κατάλληλα κατά τη διδασκαλία σας
 • να διδάξετε λεξιλόγιο και γραμματική μέσα από σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας
 • να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία αποτελεσματικά
 • να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση και δεξιότητες στη διαχείριση διαδικασιών στην τάξη
 • να αναπτύξετε ένα ρεπερτόριο διδακτικών δεξιοτήτων και τεχνικών και να είστε σε θέση να κρίνετε  πότε και πώς να τις χρησιμοποιήσετε στην τάξη
 • να πιστέψετε στον εαυτό σας ως επαγγελματίες και να  ξεχωρίσουν τα μαθήματά σας
Είδη Μαθημάτων

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρεται διαδικτυακά  Ή δια ζώσης

ΔΙΠΛΩΜΑ EUROLTA – επιπέδου 2  Διαδικτυακό μάθημα 

Το διαδικτυακό μάθημα είναι συνολικά 120 ώρες και αποτελείται από:

 • 80 ώρες  σύγχρονων διαδικτυακών συνεδριών κατάρτισης με εκπαιδευτικούς
 • 40 ώρες ατομικής μελέτης για την προετοιμασία των εργασιών και του Portfolio για Πιστοποίηση συμπεριλαμβανομένης 1 διδασκαλίας σε πραγματικούς μαθητές

Γιατί να επιλέξετε το διαδικτυακό μάθημα:

 • Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό από οπουδήποτε στον κόσμο
 • Εργάζεστε με τον δικό σας ρυθμό
 • Εργάζεστε από την άνεση του προσωπικού σας περιβάλλοντος

Προϋποθέσεις για το διαδικτυακό μάθημα:

 • Σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο
 • Ακουστικά με μικρόφωνο
 • Λογαριασμός στο Skype
 • Συνιστώνται ηχεία
 • Κίνητρο και υπομονή για μάθηση

ΔΙΠΛΩΜΑ EUROLTA – Επίπεδο 2 μάθημα δια ζώσης

Το μάθημα δια ζώσης είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 10 ημερών πλήρους απασχόλησης (80 ώρες) που λαμβάνει χώρα στη Σαντορίνη ή στην Αθήνα και συνοδεύεται από 40 ώρες ατομικής μελέτης στο σπίτι. Το πρόγραμμα αποτελείται από:

 • 40 ώρες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
 • 20 ώρες πρακτικής εμπειρίας στην παρατήρηση και διδασκαλία μαθημάτων
 • 20 ώρες εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό
 • 40 ώρες ατομικής μελέτης στο σπίτι για την προετοιμασία των εργασιών και του Portfolio για Πιστοποίηση

Σύνολο ωρών: 120

Γιατί να επιλέξετε το δια ζώσης μάθημα:

 • Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα πιο όμορφα νησιά ή μια από τις πιο όμορφες  πόλεις στον κόσμο και να απολαύσετε τη μάθηση σε συνδυασμό με τις διακοπές
 • Μπορείτε να εξερευνήσετε την Αθήνα ή το όμορφο νησί της Σαντορίνης, να συμμετάσχετε σε πολιτιστικές και διαδραστικές δραστηριότητες με τους ντόπιους και να απολαύσετε την μαθησιακή σας εμπειρία
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Erasmus+ για να λάβετε επιχορήγηση για τη χρηματοδότηση των διδάκτρων συμμετοχής και των εξόδων κινητικότητας
Μεθοδολογία

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται στα ελληνικά και τα παραδείγματα είναι σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2.

Η μεθοδολογία του μαθήματος:

 • αντικατοπτρίζει το γενικό ήθος των μαθημάτων κατάρτισης EUROLTA, το οποίο βασίζεται  στην  προσέγγιση “μαθαίνουμε κάνοντας, αναστοχαζόμαστε και ανταλλάσσουμε ιδέες”
 • χαρακτηρίζεται από ένα συνεργατικό στιλ μάθησης, ενσωματώνει τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικού
 • εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους, όπου είναι δυνατόν, στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του προγράμματος
 • παρουσιάζει ευκαιρίες για την επέκταση της θεωρητικής γνώσης της γλώσσας, της μάθησης και της διδασκαλίας καθώς και για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των πρακτικών δεξιοτήτων
 • ενσωματώνει πρακτικές ασκήσεις και την παρατήρηση διδασκαλίας (των ίδιων, άλλων τάξεων, βιντεοσκοπημένων μαθημάτων) με επακόλουθη ανάλυση
 • παρέχει ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση από συναδέλφους καθώς και ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • συνδυάζει διαφορετικές τεχνικές εκπαίδευσης, όπως εργασία σε υποομάδες και ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, μικροδιδασκαλία, διαλέξεις, καθοδηγούμενη συνομιλία, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια, διαγράμματα, ηχητικό υλικό, αντικείμενα (realia) και βιωματικές δραστηριότητες

Οι Εκπαιδευτές του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους :

 • Στην προετοιμασία των τριών συνεδριών μικροδιδασκαλίας
 • Στην προετοιμασία της διδακτικής συνεδρίας σε πραγματικούς μαθητές
 • Στη συγγραφή του Ημερολογίου Αναστοχασμού τους και στην αυτοαξιολόγηση της διδακτικής τους πρακτικής
 • Στην προετοιμασία των εργασιών τους και του Portfolio για τη Διαδικασία Πιστοποίησης EUROLTA
 • Με προσωπική καθοδήγηση καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα ενθαρρυνθούν:

 • Να αναπτύξουν τη διδακτική τους στρατηγική μέσα από ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (πειραματισμός, αναστοχασμός, προσαρμογή)
 • Να δημιουργήσουν  ένα δίκτυο για την ανταλλαγή εμπειριών και τη συνεχιζόμενη μάθηση από κοινού.
Περιεχόμενο

Θεματικές Περιοχές EUROLTA

 • Γλωσσική Ανάλυση
 • Γλώσσα και Πολιτισμός
 • Εκμάθηση γλώσσας
 • Διδασκαλία Γλωσσών
 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση
 • Αυτοαξιολόγηση και Ανάπτυξη

Οι Ενότητες του μαθήματος επικεντρώνονται στα παρακάτω:

 • Σχεδιασμός μαθήματος και προγράμματος σπουδών
 • Διδασκαλία του κειμένου και κατάκτηση του νέου λεξιλογίου
 • Διδασκαλία Ελληνικής Γραμματικής σε διάφορα επίπεδα
 • Εφαρμογή γλωσσικών παιχνιδιών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων
 • Βασικές διαπολιτισμικές δεξιότητες στη διδασκαλία της γλώσσας
 • Βασικά σημεία κατά τη διδασκαλία της γλώσσας σε ειδικές ομάδες μαθητών ( πρόσφυγες, άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, ανάπηρα άτομα)
 • Αποτελεσματική χρήση εργαλείων ΤΠΕ στο μάθημα της γλώσσας
 • Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη διδασκαλία
 • Το θεσμικό πλαίσιο διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2 στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Πληροφορίες για τις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που διοργανώνει το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
 • Παρατήρηση  10 μαθημάτων σε  τάξη (ζωντανών ή μαγνητοσκοπημένων) με επακόλουθη αξιολόγηση και προβληματισμό
 • 2 μικροδιδασκαλίες
 • 2 διδασκαλία σε πραγματικούς μαθητές την οποία παρατήρουν οι εκπαιδευτές σας
 • 3 σχετικές εργασίες πρακτικού χαρακτήρα
Εκπαιδευτές

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, MA, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, Εκπαιδεύτρια καθηγητών, με 35 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία, εξωτερική εμπειρογνώμων – αξιολογήτρια των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και στο Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), συγγραφέας των βιβλίων «Παίξε-Γέλασε- Γλωσσικά Παιχνίδια για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας», «Καλειδοσκόπιο-σειρά εκμάθησης ελληνικής»,EUROLTA Master Trainer (Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια   Εκπαιδευτών των καθηγητών).

Νίκος Κωνσταντόπουλος, MA, εκπαιδευτής ενηλίκων και υπεύθυνος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, με 20 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών, EUROLTA Teacher Trainer (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Καθηγητών), εκπαιδευτής στην ελληνική Νοηματική γλώσσα.

Διάρκεια & Ημερομηνίες

Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUROLTA – Επίπεδο 1 Διαδικτυακό μάθημα διεξάγεται κάθε 2ο Σάββατο , από τις 09.00-18.00 (ώρα Ελλάδας), για 8 Σάββατα.

Επόμενη ημερομηνία για το διαδικτυακό μάθημα:

 • 19 Οκτωβρίου 2024

Το σεμινάριο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUROLTA – Επίπεδο 1 δια ζώσης πραγματοποιείται στη Σαντορίνη.

Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι 09.00-16.00 και 18.00-20.00 για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Προσεχείς ημερομηνίες και τόπος για το δια ζώσης μάθημα:

7 Μαρτίου – 16 Μαρτίου 2025 στη Σαντορίνη, Ελλάδα

Γλώσσα Εργασίας

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται στα ελληνικά και τα παραδείγματα είναι σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το ΔΙΠΛΩΜΑ EUROLTA επιπέδου 2διαδικτυακό μάθημα είναι 800€ + 100€ για την πιστοποίηση EUROLTA (προαιρετικό)

Οι εγγραφές κλείνουν 20 ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος (24 Δεκεμβρίου 2023).

Τα τέλη μπορούν να πληρωθούν σε 3 δόσεις:

δόση : 300 ευρώ, 20 ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος

δόση : 300 ευρώ πριν την Ενότητα 4

δόση : 300 ευρώ (ή 200 ευρώ εάν δεν υποβάλετε αίτηση για την Πιστοποίηση EUROLTA) πριν από την Ενότητα 7

Τα δίδακτρα για το ΔΙΠΛΩΜΑ EUROLTA – Επίπεδο 2 δια ζώσης είναι 1000 € + 100 € για την πιστοποίηση EUROLTA (προαιρετικό)

Οι εγγραφές κλείνουν 40 ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος.

Τα τέλη πρέπει να καταβληθούν εκ των προτέρων μέχρι την προθεσμία για τις εγγραφές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα δίδακτρα συμμετοχής και όλα τα έξοδα διαμονής, διατροφής και ταξιδιού  για το δια ζώσης μάθημα μπορούν να καλυφθούν με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 1 Mobility .

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν αίτηση μέσω ενός οργανισμού αποστολής, που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Erasmus+ καλύπτει τα δίδακτρα σεμιναρίου καθώς και τα έξοδα κινητικότητας (διεθνή ταξίδια, έξοδα διαμονής-διατροφής και απαιτήσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες).

Υποστηρίζουμε τους οργανισμούς αποστολής για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη συμπλήρωση και την υποβολή αίτησης στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα Erasmus+. Θα σας υποστηρίξουμε επίσης στην παρακολούθηση της πορείας και στην υποβολή εκθέσεων πεπραγμένων στην Εθνική σας Μονάδα.

Ακύρωση

Τα δίδακτρα για το διαδικτυακό και δια ζώσης μάθημα επιστρέφονται πλήρως, εάν ακυρώσετε πριν από τις προθεσμίες εγγραφής (20 ημέρες και 40 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου αντίστοιχα).

Εκπρόθεσμες εγγραφές δεν γίνονται δεκτές και τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ήμισυ των διδάκτρων σας για να εγγραφείτε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους.

Πολιτική Ακύρωσης
 • Τα δίδακτρα επιστρέφονται πλήρως για ακυρώσεις μέχρι την προθεσμία εγγραφής (τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την έναρξη του διαδικτυακού μαθήματος ή 40 ημέρες πριν από την έναρξη του δια ζώσης μαθήματος)
 • Για καθυστερημένες ακυρώσεις (μετά τις προθεσμίες εγγραφής) τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο
  • Το 50% των κατατεθειμένων διδάκτρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους
  • Το 50% των διδάκτρων που κατατέθηκαν δεν επιστρέφονται