Πώς να διδάσκετε γλώσσες στο Διαδίκτυο

 • Κατανοήστε τις πιο συνηθισμένες προκλήσεις της διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθετε πώς να τις αντιμετωπίζετε
 • Κατανοήστε τις διάφορες θεωρίες της διαδικτυακής μάθησης

 • Μάθετε πώς να αξιοποιήσετε στη διαδικτυακή διδασκαλία την προηγούμενη εμπειρία σας συνειδητοποιώντας τον ρόλο σας
 • Οργανώστε διαδικτυακές συνεργατικές δραστηριότητες
 • Γνωρίστε παραδείγματα από την πραγματική ζωή και κατανοήστε τις τεχνικές πλευρές του διαδικτυακού σας περιβάλλοντος διδασκαλίας
 • Παρακολουθήστε πραγματικά διαδικτυακά μαθήματα και λάβετε πρακτικά παραδείγματα

Πώς να διδάσκετε γλώσσες στο Διαδίκτυο

 • Κατανοήστε τις πιο συνηθισμένες προκλήσεις της διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθετε πώς να τις αντιμετωπίζετε
 • Κατανοήστε τις διάφορες θεωρίες της διαδικτυακής μάθησης

 • Μάθετε πώς να αξιοποιήσετε στη διαδικτυακή διδασκαλία την προηγούμενη εμπειρία σας συνειδητοποιώντας τον ρόλο σας
 • Οργανώστε διαδικτυακές συνεργατικές δραστηριότητες
 • Γνωρίστε παραδείγματα από την πραγματική ζωή και κατανοήστε τις τεχνικές πλευρές του διαδικτυακού σας περιβάλλοντος διδασκαλίας
 • Παρακολουθήστε πραγματικά διαδικτυακά μαθήματα και λάβετε πρακτικά παραδείγματα

Σε αυτό το μάθημα κατάρτισης εκπαιδευτικών θα μάθετε:

 • Πώς να εντοπίζετε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών σας
 • Πώς να αλλάξετε τον ρόλο σας από δάσκαλο σε διαμεσολαβητή
 • Να οργανώνετε συνεργατικές διαδικτυακές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των σύγχρονων μαθημάτων σας
 • Πού να αναζητάτε λύσεις κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων σας

Προαπαιτούμενα για κάθε διαδικτυακό μάθημα:

 • Καλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Εξοπλισμός με μικρόφωνο και ακουστικά
 • Λογαριασμός Skype
 • Εξωτερικά ηχεία είναι καλό να υπάρχουν
 • Θέληση να μάθετε και υπομονή
 • Ευκαιρίες για εξάσκηση είναι καλό να υπάρχουν

Περιεχόμενα Μαθήματος

Περιγραφή

Στο σεμινάριο αυτό, το οποίο είναι αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής σύμπραξης ΓΛΩΣΣΑ2, με επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονισμό του ελληνικού οργανισμού  ACTION SYNERGY,  οι καθηγητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αλλά και άλλων γλωσσών μαθαίνουν για τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των online μαθητών της ελληνικής και για τον ρόλο του διαδικτυακού καθηγητή, μαθαίνουν πώς να οργανώνουν το σχέδιο μαθήματός τους, πού να ψάχνουν για πηγές και άλλα εκπαιδευτικά υλικά για να διδάξουν την ελληνική και πώς να διοργανώνουν συνεργατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των σύγχρονων διαδικτυακών μαθημάτων. Επίσης συζητούν διάφορες πιθανές δυσκολίες και προβλήματα σχετικά με το προφίλ των μαθητών, το τεχνικό περιβάλλον, τα διδακτικά υλικά και τη διοργάνωση των διαδικτυακών μαθημάτων βασισμένοι σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης. Η διόρθωση λαθών και η ανατροφοδότηση στους μαθητές των online μαθημάτων είναι επίσης ένα από τα θέματα που μας απασχολούν. Τέλος, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα ελληνικής σε πραγματικό χρόνο ή βιντεοσκοπημένα. 

Το σεμινάριο κατάρτισης  «Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας online σε ενήλικους μαθητές » αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού Ευρωπαϊκού Σχεδίου GLOSSA 2. Οργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού με την τεχνική υποστήριξη της εξειδικευμένης εταιρείας Action Synergy.

Ώρες επιμόρφωσης: 100 (ή 150, για Πιστοποίηση EUROLTA)

Σε ποιον απευθύνεται 

 • Καθηγητές ελληνικών ή άλλων ξενών γλωσσών χωρίς ή με ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας 
 • Διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία ελληνικών ή αγγλικών σε μη τυπικά περιβάλλοντα, π.χ. σε ΜΚΟ, ή επιθυμούν να διδάξουν μια γλώσσα που γνωρίζουν ή την ελληνική  γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα
 • Έμπειρους καθηγητές ελληνικών ή άλλων γλωσσών που πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες
 • Διευθυντές σχολών γλωσσών που προγραμματίζουν να προσφέρουν και ελληνικά ή σχεδιάζουν προγράμματα σπουδών για  τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθούς ή αναπληρωτές καθηγητές γλωσσών

Μεθοδολογία

Το διδακτικό υλικό, αποτελούμενο από 14 ενότητες, βρίσκεται αναρτημένο σε ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Το σεμινάριο υλοποιείται μέσα σε τέσσερις μήνες, σε τρεις φάσεις. Υπάρχει τέταρτη φάση για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση για Πιστοποίηση EUROLTA. 

1η ΦΑΣΗ (4 εβδομάδες, 25 ώρες)

Οι συμμετέχοντες μελετούν το διδακτικό υλικό σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, επικοινωνούν μεταξύ τους στο φόρουμ της πλατφόρμας και μία φορά την εβδομάδα συναντιούνται με τους εκπαιδευτές μέσω Skype. Οι  σύγχρονες συναντήσεις  δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά οι εκπαιδευόμενοι καλό είναι να συμμετέχουν και σε αυτές, για να επιλύουν τυχόν απορίες και να συναντούν online τους άλλους συνεκπαιδευόμενους.

2η ΦΑΣΗ (8 εβδομάδες, 50 ώρες)

Συνεχίζεται η ασύγχρονη μελέτη του διδακτικού υλικού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Μία φορά την εβδομάδα οι συμμετέχοντες παρακολουθούν σύγχρονο online μάθημα έμπειρου καθηγητή σε ενηλίκους μαθητές ή βιντεοσκοπημένο μάθημα. 

3η ΦΑΣΗ (4 εβδομάδες)

Ολοκληρώνεται η ασύγχρονη μελέτη του διδακτικού υλικού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Συνεχίζεται η παρακολούθηση μαθημάτων έμπειρων καθηγητών. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, αν θέλουν, να κάνουν και πρακτική εξάσκηση, αναλαμβάνοντας ρόλο διδάσκοντος σε τέσσερα  από τα τελευταία εβδομαδιαία μαθήματα μέσω skype σε ενηλίκους μαθητές, με τη υποστήριξη των εκπαιδευτών τους.

Οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές έχουν την υποχρέωση να αναρτήσουν μία τουλάχιστον απάντηση σε κάθε ενότητα του σεμιναρίου, να απαντήσουν με δέκα τουλάχιστον αναρτήσεις τους σε άλλους εκπαιδευόμενους, να εκπονήσουν μία εργασία καθώς και να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης του σεμιναρίου.  Η τελική εργασία του σεμιναρίου είναι ένα Ημερολόγιο Αναστοχασμού για όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης, βασισμένο στις αναρτήσεις τους από την κάλυψη των θεματικών και την παρακολούθηση μαθημάτων τους, καθώς και στην εμπειρία τους κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών τους, αν αποφασίσουν να διδάξουν και οι ίδιοι. Η διδασκαλία σε online μαθήματα δεν είναι υποχρεωτική και δεν αποζημιώνεται, καθώς γίνεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.   

*4η ΦΑΣΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROLTA (Προαιρετική)

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν, αν επιθυμούν, να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό EUROLTA Certificate (Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Διδασκαλίας Γλωσσών σε Ενηλίκους) “Πώς διδάσκουμε γλώσσες online” . Πρόκειται για μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση, που παρέχεται από το ICC – International Language Association μέσω του Σχεδίου  ELTACS (European Language Teachers Assessment and Certification Scheme), στο οποίο συμμετείχε και το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην περίπτωση αυτή το σεμινάριο παρατείνεται κατά δύο μήνες, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εκπονήσουν τις απαραίτητες επιπλέον εργασίες και  να συμπληρώσουν το ατομικό τους portfolio, που θα υποβληθεί προς πιστοποίηση στο ICC, οργανισμό που συμμετέχει στη διαμόρφωση πολιτικής για την Πολυγλωσσία  ως σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει θέση συμμετέχοντος εταίρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Περιεχόμενο

 1. Οι δραστηριότητες γνωριμίας και το «δέσιμο» μιας ομάδας εκπαιδευόμενων 
 2. Πώς να χρησιμοποιήσουμε το μαθησιακό περιβάλλον της πλατφόρμας GLOSSA
 3. Οι προσδοκίες μας και οι εκπαιδευτικές μας ανάγκες – το μαθησιακό συμβόλαιο 
 4. Τα χαρακτηριστικά και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των online μαθητών ελληνικής 
 5. Θεωρίες online μάθησης
 6. Πηγές και εκπαιδευτικά υλικά για την διδασκαλία της ελληνικής 
 7. Ο ρόλος του online καθηγητή της ελληνικής
 8. Ενορχήστρωση των συνεργατικών δραστηριοτήτων online
 9. Επικοινωνία των καθηγητών με τους μαθητές και των καθηγητών μεταξύ τους
 10. Ο σχεδιασμός μιας σύγχρονης μαθησιακής συνάντησης
 11. Πιθανές δυσκολίες και προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους – Μελέτες περίπτωσης
 12. Πιθανές προκλήσεις σε σχέση με το τεχνικό περιβάλλον, το διδακτικό υλικό και την οργάνωση των μαθημάτων
 13. Η διόρθωση εργασιών και η ανατροφοδότηση στους μαθητές των online μαθημάτων
 14. Η αξιολόγηση των online μαθημάτων και του σεμιναρίου

Για τον οδηγό σπουδών πατήστε εδώ

Δίδακτρα 

Τα δίδακτρα για το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUROLTA – Πώς να διδάσκετε γλώσσες στο Διαδίκτυο- είναι 550 € + 100 € για την πιστοποίηση EUROLTA (προαιρετικά).

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται 20 ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος (24 Μαρτίου 2024).
Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν σε 3 δόσεις:

 • 200 €, 20 ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
 • 2η δόση: 200 ευρώ πριν από την ενότητα 3
 • 3η δόση: 250 € ή 150 €, εάν δεν υποβάλετε αίτηση για την πιστοποίηση EUROLTA πριν από την ενότητα 5

Τα δίδακτρα για το EUROLTA CERTIFICATE – How to teach languages online – face-to-face course είναι 660€ + 100€ για την πιστοποίηση EUROLTA (προαιρετικά)

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται 40 ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος (21 Φεβρουαρίου 2024).
Τα δίδακτρα πρέπει να καταβληθούν εκ των προτέρων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα δίδακτρα συμμετοχής, τα έξοδα ταξιδιού και όλα τα έξοδα διαμονής για το δια ζώσης μάθημα μπορούν να καλυφθούν από επιχορήγηση του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ Key Action 1.

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν αίτηση μέσω ενός οργανισμού αποστολής, που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Erasmus+ καλύπτει επίσης τα δίδακτρα κατάρτισης καθώς και τα έξοδα κινητικότητας (διεθνή ταξίδια, έξοδα διαμονής και απαιτήσεις ειδικών αναγκών).
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού μπορεί να συνεργαστεί με τους οργανισμούς αποστολής για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη συμπλήρωση και την υποβολή αίτησης στον αντίστοιχο Εθνικό Οργανισμό Erasmus+. Θα σας υποστηρίξουμε επίσης στην παρακολούθηση του project σας και στην υποβολή εκθέσεων στον Εθνικό Οργανισμό σας.

Ακύρωση

Τα δίδακτρα για το διαδικτυακό και το δια ζώσης μάθημα, επιστρέφονται πλήρως, εάν ακυρώσετε πριν από τις προθεσμίες εγγραφής (20 ημέρες και 40 ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος αντίστοιχα).
Εκπρόθεσμες εγγραφές δεν γίνονται δεκτές και τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ήμισυ των διδάκτρων σας για να εγγραφείτε σε οποιοδήποτε μάθημα κατάρτισης εκπαιδευτικών στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους.

Εκπαιδευτές 

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, MA, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, Εκπαιδεύτρια καθηγητών, με 35 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία, εξωτερική εμπειρογνώμων – αξιολογήτρια των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και στο Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), συγγραφέας των βιβλίων «Παίξε-Γέλασε- Γλωσσικά Παιχνίδια για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας», «Καλειδοσκόπιο-σειρά εκμάθησης ελληνικής»,EUROLTA Master Trainer (Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια   Εκπαιδευτών των καθηγητών). 

Νίκος Κωνσταντόπουλος, MA, εκπαιδευτής ενηλίκων και υπεύθυνος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, με 20 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών, EUROLTA Teacher Trainer (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Καθηγητών), εκπαιδευτής στην ελληνική Νοηματική γλώσσα.

Ημερομηνίες

 • EUROLTA Πώς διδάσκουμε γλώσσες Online: 15 Φεβρουαρίου 2025

Το Πιστοποιητικό 100 ωρών EUROLTA-Επίπεδο 1 Πώς διδάσκουμε γλώσσες online ξεκινά κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο και τελειώνει τον Μάιο. Περιλαμβάνει μία εβδομαδιαία ζωντανή διαδικτυακή συνάντηση, συνήθως αργά το βράδυ, για μία ώρα. Κάποιες εβδομάδες δεν πραγματοποιείται αυτή η συνάντηση, ώστε οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν για τις διδασκαλίες και τις μικροδιδασκαλίες τους. 

Το Πιστοποιητικό EUROLTA – Επίπεδο 1 Πώς διδάσκουμε γλώσσες online το μάθημα 150 ωρών αποτελεί παράταση του μαθήματος για δύο ακόμη μήνες προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές να προετοιμαστούν για τη διδακτική πρακτική και τη μικροδιδασκαλία τους και να προετοιμάσουν τα έγγραφα υποβολής και τον φάκελο για πιστοποίηση το ICC-International Language Association.

Δια ζώσης σεμινάριο: στη Σαντορίνη, 16-22 Μαρτίου 2025

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση βασίζεται στην αξιολόγηση ενός φακέλου (portfolio) που περιέχει δείγματα της εργασίας των εκπαιδευομένων (σχέδια μαθημάτων, πρακτική διδασκαλίας, εργασίες κ.λπ.). Ο φάκελος αυτός προετοιμάζεται με τη βοήθεια των πιστοποιημένων Eurolta trainers και αποστέλλεται στη Γερμανία στο ICC. Αξιολογείται από τους Eurolta Master Trainers και, εφόσον ο εκπαιδευόμενος εγκριθεί, το πιστοποιητικό αποστέλλεται από τα κεντρικά γραφεία του  ICC  από τη Γερμανία σε έναν περίπου  μήνα.

Παραδίδουμε φακέλους για αξιολόγηση στους αξιολογητές του  ICC https://icc-languages.eu/eurolta/   2 ή 3 φορές τον χρόνο. Μετά την παράδοση και περίπου σε έναν μήνα αποστέλλονται στους εκπαιδευόμενους καθηγητές είτε τα Πιστοποιητικά είτε οι διορθώσεις των αξιολογητών.

Το Κέντρο  μας εκδίδει μία Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προς Πιστοποίηση το χρειάζονται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, για να το υποβάλουν σε διάφορους ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Γλώσσα εργασίας

Η ελληνική είναι η γλώσσα εργασίας στο σεμινάριο αυτό. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας τον δικό σας διερμηνέα από την αγγλική ή την ελληνική και θα χαρούμε να καλωσορίσουμε καθηγητές όλων των γλωσσών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 • Δωρεάν ακύρωση 30 ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος  κατάρτισης εκπαιδευτικών.
 • Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ήμισυ των διδάκτρων τους, για να εγγραφούν σε οποιοδήποτε σεμινάριο κατάρτισης  του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους.
 • Ποινή ακύρωσης: για καθυστερημένη ακύρωση το ήμισυ των διδάκτρων για την εκπαίδευση καθηγητών.

Στο σεμινάριο αυτό, το οποίο είναι αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής σύμπραξης ΓΛΩΣΣΑ2, με επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονισμό του ελληνικού οργανισμού  ACTION SYNERGY,  οι καθηγητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αλλά και άλλων γλωσσών μαθαίνουν για τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των online μαθητών της ελληνικής και για τον ρόλο του διαδικτυακού καθηγητή, μαθαίνουν πώς να οργανώνουν το σχέδιο μαθήματός τους, πού να ψάχνουν για πηγές και άλλα εκπαιδευτικά υλικά για να διδάξουν την ελληνική και πώς να διοργανώνουν συνεργατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των σύγχρονων διαδικτυακών μαθημάτων. Επίσης συζητούν διάφορες πιθανές δυσκολίες και προβλήματα σχετικά με το προφίλ των μαθητών, το τεχνικό περιβάλλον, τα διδακτικά υλικά και τη διοργάνωση των διαδικτυακών μαθημάτων βασισμένοι σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης. Η διόρθωση λαθών και η ανατροφοδότηση στους μαθητές των online μαθημάτων είναι επίσης ένα από τα θέματα που μας απασχολούν. Τέλος, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα ελληνικής σε πραγματικό χρόνο ή βιντεοσκοπημένα. 

Το σεμινάριο κατάρτισης  «Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας online σε ενήλικους μαθητές » αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού Ευρωπαϊκού Σχεδίου GLOSSA 2. Οργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού με την τεχνική υποστήριξη της εξειδικευμένης εταιρείας Action Synergy.

Ώρες επιμόρφωσης: 100 (ή 150, για Πιστοποίηση EUROLTA)

 • Καθηγητές ελληνικών ή άλλων ξενών γλωσσών χωρίς ή με ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας 
 • Διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία ελληνικών ή αγγλικών σε μη τυπικά περιβάλλοντα, π.χ. σε ΜΚΟ, ή επιθυμούν να διδάξουν μια γλώσσα που γνωρίζουν ή την ελληνική  γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα
 • Έμπειρους καθηγητές ελληνικών ή άλλων γλωσσών που πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες
 • Διευθυντές σχολών γλωσσών που προγραμματίζουν να προσφέρουν και ελληνικά ή σχεδιάζουν προγράμματα σπουδών για  τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθούς ή αναπληρωτές καθηγητές γλωσσών

Το διδακτικό υλικό, αποτελούμενο από 14 ενότητες, βρίσκεται αναρτημένο σε ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Το σεμινάριο υλοποιείται μέσα σε τέσσερις μήνες, σε τρεις φάσεις. Υπάρχει τέταρτη φάση για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση για Πιστοποίηση EUROLTA. 

1η ΦΑΣΗ (4 εβδομάδες, 25 ώρες)

Οι συμμετέχοντες μελετούν το διδακτικό υλικό σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, επικοινωνούν μεταξύ τους στο φόρουμ της πλατφόρμας και μία φορά την εβδομάδα συναντιούνται με τους εκπαιδευτές μέσω Skype. Οι  σύγχρονες συναντήσεις  δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά οι εκπαιδευόμενοι καλό είναι να συμμετέχουν και σε αυτές, για να επιλύουν τυχόν απορίες και να συναντούν online τους άλλους συνεκπαιδευόμενους.

2η ΦΑΣΗ (8 εβδομάδες, 50 ώρες)

Συνεχίζεται η ασύγχρονη μελέτη του διδακτικού υλικού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Μία φορά την εβδομάδα οι συμμετέχοντες παρακολουθούν σύγχρονο online μάθημα έμπειρου καθηγητή σε ενηλίκους μαθητές ή βιντεοσκοπημένο μάθημα. 

3η ΦΑΣΗ (4 εβδομάδες)

Ολοκληρώνεται η ασύγχρονη μελέτη του διδακτικού υλικού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Συνεχίζεται η παρακολούθηση μαθημάτων έμπειρων καθηγητών. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, αν θέλουν, να κάνουν και πρακτική εξάσκηση, αναλαμβάνοντας ρόλο διδάσκοντος σε τέσσερα  από τα τελευταία εβδομαδιαία μαθήματα μέσω skype σε ενηλίκους μαθητές, με τη υποστήριξη των εκπαιδευτών τους.

Οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές έχουν την υποχρέωση να αναρτήσουν μία τουλάχιστον απάντηση σε κάθε ενότητα του σεμιναρίου, να απαντήσουν με δέκα τουλάχιστον αναρτήσεις τους σε άλλους εκπαιδευόμενους, να εκπονήσουν μία εργασία καθώς και να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης του σεμιναρίου.  Η τελική εργασία του σεμιναρίου είναι ένα Ημερολόγιο Αναστοχασμού για όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης, βασισμένο στις αναρτήσεις τους από την κάλυψη των θεματικών και την παρακολούθηση μαθημάτων τους, καθώς και στην εμπειρία τους κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών τους, αν αποφασίσουν να διδάξουν και οι ίδιοι. Η διδασκαλία σε online μαθήματα δεν είναι υποχρεωτική και δεν αποζημιώνεται, καθώς γίνεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.   

*4η ΦΑΣΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROLTA (Προαιρετική)

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν, αν επιθυμούν, να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό EUROLTA Certificate (Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Διδασκαλίας Γλωσσών σε Ενηλίκους) “Πώς διδάσκουμε γλώσσες online” . Πρόκειται για μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση, που παρέχεται από το ICC – International Language Association μέσω του Σχεδίου  ELTACS (European Language Teachers Assessment and Certification Scheme), στο οποίο συμμετείχε και το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην περίπτωση αυτή το σεμινάριο παρατείνεται κατά δύο μήνες, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εκπονήσουν τις απαραίτητες επιπλέον εργασίες και  να συμπληρώσουν το ατομικό τους portfolio, που θα υποβληθεί προς πιστοποίηση στο ICC, οργανισμό που συμμετέχει στη διαμόρφωση πολιτικής για την Πολυγλωσσία  ως σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει θέση συμμετέχοντος εταίρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

 1. Οι δραστηριότητες γνωριμίας και το «δέσιμο» μιας ομάδας εκπαιδευόμενων 
 2. Πώς να χρησιμοποιήσουμε το μαθησιακό περιβάλλον της πλατφόρμας GLOSSA
 3. Οι προσδοκίες μας και οι εκπαιδευτικές μας ανάγκες – το μαθησιακό συμβόλαιο 
 4. Τα χαρακτηριστικά και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των online μαθητών ελληνικής 
 5. Θεωρίες online μάθησης
 6. Πηγές και εκπαιδευτικά υλικά για την διδασκαλία της ελληνικής 
 7. Ο ρόλος του online καθηγητή της ελληνικής
 8. Ενορχήστρωση των συνεργατικών δραστηριοτήτων online
 9. Επικοινωνία των καθηγητών με τους μαθητές και των καθηγητών μεταξύ τους
 10. Ο σχεδιασμός μιας σύγχρονης μαθησιακής συνάντησης
 11. Πιθανές δυσκολίες και προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους – Μελέτες περίπτωσης
 12. Πιθανές προκλήσεις σε σχέση με το τεχνικό περιβάλλον, το διδακτικό υλικό και την οργάνωση των μαθημάτων
 13. Η διόρθωση εργασιών και η ανατροφοδότηση στους μαθητές των online μαθημάτων
 14. Η αξιολόγηση των online μαθημάτων και του σεμιναρίου

Για τον οδηγό σπουδών πατήστε εδώ

Δίδακτρα 

Τα δίδακτρα για το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUROLTA – Πώς να διδάσκετε γλώσσες στο Διαδίκτυο- είναι 550 € + 100 € για την πιστοποίηση EUROLTA (προαιρετικά).

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται 20 ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος (24 Μαρτίου 2024).
Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν σε 3 δόσεις:

 • 200 €, 20 ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
 • 2η δόση: 200 ευρώ πριν από την ενότητα 3
 • 3η δόση: 250 € ή 150 €, εάν δεν υποβάλετε αίτηση για την πιστοποίηση EUROLTA πριν από την ενότητα 5

Τα δίδακτρα για το EUROLTA CERTIFICATE – How to teach languages online – face-to-face course είναι 660€ + 100€ για την πιστοποίηση EUROLTA (προαιρετικά)

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται 40 ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος (21 Φεβρουαρίου 2024).
Τα δίδακτρα πρέπει να καταβληθούν εκ των προτέρων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα δίδακτρα συμμετοχής, τα έξοδα ταξιδιού και όλα τα έξοδα διαμονής για το δια ζώσης μάθημα μπορούν να καλυφθούν από επιχορήγηση του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ Key Action 1.

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν αίτηση μέσω ενός οργανισμού αποστολής, που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Erasmus+ καλύπτει επίσης τα δίδακτρα κατάρτισης καθώς και τα έξοδα κινητικότητας (διεθνή ταξίδια, έξοδα διαμονής και απαιτήσεις ειδικών αναγκών).
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού μπορεί να συνεργαστεί με τους οργανισμούς αποστολής για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη συμπλήρωση και την υποβολή αίτησης στον αντίστοιχο Εθνικό Οργανισμό Erasmus+. Θα σας υποστηρίξουμε επίσης στην παρακολούθηση του project σας και στην υποβολή εκθέσεων στον Εθνικό Οργανισμό σας.

Ακύρωση

Τα δίδακτρα για το διαδικτυακό και το δια ζώσης μάθημα, επιστρέφονται πλήρως, εάν ακυρώσετε πριν από τις προθεσμίες εγγραφής (20 ημέρες και 40 ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος αντίστοιχα).
Εκπρόθεσμες εγγραφές δεν γίνονται δεκτές και τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ήμισυ των διδάκτρων σας για να εγγραφείτε σε οποιοδήποτε μάθημα κατάρτισης εκπαιδευτικών στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους.

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, MA, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, Εκπαιδεύτρια καθηγητών, με 35 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία, εξωτερική εμπειρογνώμων – αξιολογήτρια των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και στο Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), συγγραφέας των βιβλίων «Παίξε-Γέλασε- Γλωσσικά Παιχνίδια για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας», «Καλειδοσκόπιο-σειρά εκμάθησης ελληνικής»,EUROLTA Master Trainer (Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια   Εκπαιδευτών των καθηγητών). 

Νίκος Κωνσταντόπουλος, MA, εκπαιδευτής ενηλίκων και υπεύθυνος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, με 20 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών, EUROLTA Teacher Trainer (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Καθηγητών), εκπαιδευτής στην ελληνική Νοηματική γλώσσα.

 • Ημερομηνίες

  • EUROLTA Πώς διδάσκουμε γλώσσες Online: 15 Φεβρουαρίου 2025

  Το Πιστοποιητικό 100 ωρών EUROLTA-Επίπεδο 1 Πώς διδάσκουμε γλώσσες online ξεκινά κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο και τελειώνει τον Μάιο. Περιλαμβάνει μία εβδομαδιαία ζωντανή διαδικτυακή συνάντηση, συνήθως αργά το βράδυ, για μία ώρα. Κάποιες εβδομάδες δεν πραγματοποιείται αυτή η συνάντηση, ώστε οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν για τις διδασκαλίες και τις μικροδιδασκαλίες τους. 

  Το Πιστοποιητικό EUROLTA – Επίπεδο 1 Πώς διδάσκουμε γλώσσες online το μάθημα 150 ωρών αποτελεί παράταση του μαθήματος για δύο ακόμη μήνες προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές να προετοιμαστούν για τη διδακτική πρακτική και τη μικροδιδασκαλία τους και να προετοιμάσουν τα έγγραφα υποβολής και τον φάκελο για πιστοποίηση το ICC-International Language Association.

  Δια ζώσης σεμινάριο: στη Σαντορίνη, 16-22 Μαρτίου 2025

Η πιστοποίηση βασίζεται στην αξιολόγηση ενός φακέλου (portfolio) που περιέχει δείγματα της εργασίας των εκπαιδευομένων (σχέδια μαθημάτων, πρακτική διδασκαλίας, εργασίες κ.λπ.). Ο φάκελος αυτός προετοιμάζεται με τη βοήθεια των πιστοποιημένων Eurolta trainers και αποστέλλεται στη Γερμανία στο ICC. Αξιολογείται από τους Eurolta Master Trainers και, εφόσον ο εκπαιδευόμενος εγκριθεί, το πιστοποιητικό αποστέλλεται από τα κεντρικά γραφεία του  ICC  από τη Γερμανία σε έναν περίπου  μήνα.

Παραδίδουμε φακέλους για αξιολόγηση στους αξιολογητές του  ICC https://icc-languages.eu/eurolta/   2 ή 3 φορές τον χρόνο. Μετά την παράδοση και περίπου σε έναν μήνα αποστέλλονται στους εκπαιδευόμενους καθηγητές είτε τα Πιστοποιητικά είτε οι διορθώσεις των αξιολογητών.

Το Κέντρο  μας εκδίδει μία Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προς Πιστοποίηση το χρειάζονται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, για να το υποβάλουν σε διάφορους ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Η ελληνική είναι η γλώσσα εργασίας στο σεμινάριο αυτό. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας τον δικό σας διερμηνέα από την αγγλική ή την ελληνική και θα χαρούμε να καλωσορίσουμε καθηγητές όλων των γλωσσών.

  • Δωρεάν ακύρωση 30 ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος  κατάρτισης εκπαιδευτικών.
  • Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ήμισυ των διδάκτρων τους, για να εγγραφούν σε οποιοδήποτε σεμινάριο κατάρτισης  του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους.
  • Ποινή ακύρωσης: για καθυστερημένη ακύρωση το ήμισυ των διδάκτρων για την εκπαίδευση καθηγητών.

Προαπαιτούμενα για κάθε διαδικτυακό μάθημα:

 • Καλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Εξοπλισμός με μικρόφωνο και ακουστικά
 • Λογαριασμός Skype
 • Εξωτερικά ηχεία είναι καλό να υπάρχουν
 • Θέληση να μάθετε και υπομονή
 • Ευκαιρίες για εξάσκηση είναι καλό να υπάρχουν