Μαθαίνοντας να διδάσκω ελληνικά

 • Γνωρίστε το θεσμικό πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής στην Ελλάδα
 • Προσαρμόστε, παράγετε, εφαρμόστε και αξιολογήστε το κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό
 • Μάθετε να προσαρμόζετε τα γλωσσικά παιχνίδια που χρησιμοποιείτε για διάφορα μαθήματα
 • Ενεργοποιήστε τους μαθητές σας μέσα και έξω από την τάξη
 • Κατανοήστε πώς να διδάσκετε γραμματική σε διάφορα επίπεδα ελληνομάθειας
 • Ανταλλάξτε διδακτικές εμπειρίες, ιδέες και υλικό με έμπειρους συναδέλφους

Μαθαίνοντας να διδάσκω ελληνικά

 • Γνωρίστε το θεσμικό πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής στην Ελλάδα
 • Προσαρμόστε, παράγετε, εφαρμόστε και αξιολογήστε το κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό
 • Μάθετε να προσαρμόζετε τα γλωσσικά παιχνίδια που χρησιμοποιείτε για διάφορα μαθήματα
 • Ενεργοποιήστε τους μαθητές σας μέσα και έξω από την τάξη
 • Κατανοήστε πώς να διδάσκετε γραμματική σε διάφορα επίπεδα ελληνομάθειας
 • Ανταλλάξτε διδακτικές εμπειρίες, ιδέες και υλικό με έμπειρους συναδέλφους

Σε αυτό το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών θα μάθετε:

 • Να προσαρμόζετε, να παράγετε, να εφαρμόζετε και να αξιολογείτε κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό
 • Να επιλέγετε και να προσαρμόζετε τα γλωσσικά παιχνίδια που χρησιμοποιείτε στην τάξη
 • Να παρακινείτε τους μαθητές σας μέσα και έξω από την τάξη
 • Να προωθείτε ένα δημιουργικό πνεύμα στα μαθήματα ελληνικών

Προαπαιτούμενα για κάθε διαδικτυακό μάθημα:

 • Καλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Εξοπλισμός με μικρόφωνο και ακουστικά
 • Λογαριασμός Skype
 • Εξωτερικά ηχεία είναι καλό να υπάρχουν
 • Θέληση να μάθετε και υπομονή
 • Διαρκής προσπάθεια για εξάσκηση όσων έχετε μάθει

Περιεχόμενα Μαθήματος

Περιγραφή

Αυτό το σεμινάριο περιλαμβάνει μερικές από τις σημαντικές πλευρές της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας: πώς να εφαρμόζουμε γλωσσικά παιχνίδια και επικοινωνιακές δραστηριότητες, πώς να διδάσκουμε τη γραμματική σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας, πώς να επιλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τα οπτικοακουστικά υλικά, πώς να ενεργοποιούμε τους μαθητές και να επιλύουμε πρακτικά προβλήματα στη διδασκαλία, καθώς και συζήτηση πάνω στην παρατήρηση ενός μαθήματος της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενηλίκους.

Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς:

– να επιλέγουν υλικά για τη διδασκαλία της γραμματικής σε μαθητές διαφορετικών επιπέδων ελληνομάθειας

– να προσαρμόζουν, να παράγουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν κατάλληλα οπτικοακουστικά υλικά για τη διδασκαλία της ελληνικής

– να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν τη διδακτική τους εμπειρία, ιδέες και υλικά

– να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στο διδακτικό αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο της ελληνομάθειας

– να προσαρμόζουν τα γλωσσικά παιχνίδια που χρησιμοποιούν στην τάξη

– να ενεργοποιούν τους μαθητές τους μέσα και έξω από την τάξη

Το σεμινάριο αυτό διεξάγεται σε 3 ή σε 5 ημέρες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο τις 3 τελευταίες ημέρες, εάν επιθυμείτε.

Σε ποιον απευθύνεται 

 • Καθηγητές ελληνικών χωρίς ή με ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας 
 • Διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία ελληνικών σε μη τυπικά περιβάλλοντα, π.χ. σε ΜΚΟ, ή επιθυμούν να διδάξουν μια γλώσσα που γνωρίζουν ή τη ελληνική  γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα
 • Έμπειρους καθηγητές ελληνικών  που πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες
 • Διευθυντές σχολών γλωσσών που προγραμματίζουν να προσφέρουν και ελληνικά ή σχεδιάζουν προγράμματα σπουδών για  τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθούς ή αναπληρωτές καθηγητές γλωσσών

Μεθοδολογία

Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.

Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπια ή βιντεοσκοπημένη παρατήρηση διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.

Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία και οι οποίοι προωθούν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Προετοιμασία

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις επίσημες εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας και για το θεσμικό πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης για ξενόγλωσσους μαθητές. Θα λάβουν επίσης άρθρα σχετικά με το θέμα της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενηλίκους, καθώς και λίστες με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις διδακτικού υλικού. Πριν από το μάθημα θα τους ζητηθεί να περιγράψουν τον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται, τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών τους και το δικό τους επαγγελματικό υπόβαθρο. Απαιτείται επίσης να φέρουν και να παρουσιάσουν δείγματα του διδακτικού υλικού που χρησιμοποιούν. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης πληροφορίες για την ομάδα (εκπαιδευτές, διοργανωτές και οργανισμούς, άλλους συμμετέχοντες). Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για την αποστολή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το χώρο (Σαντορίνη, Αθήνα) και το ταξίδι. Όλα τα παραπάνω θα κοινοποιηθούν μέσω e-mail και ταχυδρομείου.

Follow-up 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να σχηματίσουν ένα δίκτυο που θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης. Μέσω αυτού του δικτύου θα μπορούν να ανταλλάσσουν διδακτικό υλικό και προτάσεις καθώς και χρήσιμες ιδέες για την προώθηση της εκμάθησης της ελληνικής σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Περιεχόμενο

Το σεμινάριο αυτό διεξάγεται σε 3 ή σε 5 ημέρες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο τις 3 τελευταίες ημέρες, εάν επιθυμείτε.

1η Μέρα
– Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους. Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο)
– Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές, παρατήρηση δια ζώσης ή βιντεοσκοπημένου μαθήματος.
2η Μέρα
– Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές, παρατήρηση δια ζώσης ή βιντεοσκοπημένου μαθήματος.
– Αναφορές από την επίσκεψη: Παρουσίαση παρατηρήσεων, σκέψεων, συμπερασμάτων.
– Ενημέρωση για τις εξελίξεις και το θεσμικό πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και της εκπαίδευσης ενηλίκων
3η Μέρα
– Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (1ο μέρος)
– Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (2ο μέρος)
4η Μέρα
– Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας
– Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (μικροδιδασκαλία)
5η Μέρα
– Η επιλογή και η χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο μάθημα
– Η ενεργοποίηση των μαθητών (οι εργασίες στο σπίτι, οι έρευνες, οι τάξεις συζήτησης). Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη διδασκαλία
– Αξιολόγηση του σεμιναρίου – Δραστηριότητες αποχαιρετισμού – Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το σεμινάριο Μαθαίνοντας να Διδάσκω Ελληνικά είναι 500€. Οι εγγραφές κλείνουν 40 ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος. Τα δίδακτρα πρέπει να καταβληθούν εκ των προτέρων μέχρι την προθεσμία για τις εγγραφές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα δίδακτρα συμμετοχής και όλα τα έξοδα διαμονής, διατροφής και ταξιδιού για το δια ζώσης μάθημα μπορούν να καλυφθούν με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 1 Mobility . Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν αίτηση μέσω ενός οργανισμού αποστολής, που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Erasmus+ καλύπτει τα δίδακτρα σεμιναρίου καθώς και τα έξοδα κινητικότητας (διεθνή ταξίδια, έξοδα διαμονής-διατροφής και απαιτήσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες). Υποστηρίζουμε τους οργανισμούς αποστολής για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη συμπλήρωση και την υποβολή αίτησης στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα Erasmus+. Θα σας υποστηρίξουμε επίσης στην παρακολούθηση της πορείας και στην υποβολή εκθέσεων πεπραγμένων στην Εθνική σας Μονάδα.

Ακύρωση

Τα δίδακτρα για το διαδικτυακό και δια ζώσης μάθημα επιστρέφονται πλήρως, εάν ακυρώσετε πριν από τις προθεσμίες εγγραφής (20 ημέρες και 40 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου αντίστοιχα). Εκπρόθεσμες εγγραφές δεν γίνονται δεκτές και τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ήμισυ των διδάκτρων σας για να εγγραφείτε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους.

Εκπαιδευτές

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, MA, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, Εκπαιδεύτρια καθηγητών, με 35 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία, εξωτερική εμπειρογνώμων – αξιολογήτρια των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και στο Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), συγγραφέας των βιβλίων «Παίξε-Γέλασε- Γλωσσικά Παιχνίδια για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας», «Καλειδοσκόπιο-σειρά εκμάθησης ελληνικής»,EUROLTA Master Trainer (Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια   Εκπαιδευτών των καθηγητών). 

Νίκος Κωνσταντόπουλος, MA, εκπαιδευτής ενηλίκων και υπεύθυνος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, με 20 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών, EUROLTA Teacher Trainer (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Καθηγητών), εκπαιδευτής στην ελληνική Νοηματική γλώσσα. 

Ημερομηνίες 

Το δια ζώσης σεμινάριο Μαθαίνωντας να Διδάσκω Ελληνικά πραγματοποιείται στη Σαντορίνη. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι 09.00-16.00 και 18.00-20.00 για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Το επόμενο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 13 Μαρτίου – 17 Μαρτίου 2024.

Πιστοποίηση

Το Κέντρο μας εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, για να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις θέσεων. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Γλώσσα εργασίας

Η ελληνική είναι η γλώσσα εργασίας στο σεμινάριο αυτό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
 • Τα δίδακτρα επιστρέφονται πλήρως για ακυρώσεις μέχρι την προθεσμία εγγραφής (τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την έναρξη του διαδικτυακού μαθήματος ή 40 ημέρες πριν από την έναρξη του δια ζώσης μαθήματος)
 • Για καθυστερημένες ακυρώσεις (μετά τις προθεσμίες εγγραφής) τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο
  • Το 50% των κατατεθειμένων διδάκτρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους
  • Το 50% των διδάκτρων που κατατέθηκαν δεν επιστρέφονται