Διδάσκοντας μια ξένη γλώσσα σήμερα

 • Μάθετε πώς να εντοπίζετε και να αξιολογείτε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών σας
 • Μάθετε πώς να οργανώνετε ένα αποτελεσματικό μάθημα με βάση τις σύγχρονες διδακτικές τεχνικές
 • Προσαρμογή, παραγωγή, εφαρμογή και αξιολόγηση του κατάλληλου διδακτικού υλικού
 • Ανταλλάξτε διδακτικές εμπειρίες, ιδέες και υλικό με έμπειρους συναδέλφους
 • Γνωρίστε το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο των μαθητών σας και χρησιμοποιήστε τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητές τους για τις ανάγκες του μαθήματος
 • Αντιμετωπίστε διάφορα πρακτικά προβλήματα στις τάξεις σας

Online Course on laptop

Διδάσκοντας μια ξένη γλώσσα σήμερα

 • Μάθετε πώς να εντοπίζετε και να αξιολογείτε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών σας
 • Μάθετε πώς να οργανώνετε ένα αποτελεσματικό μάθημα με βάση τις σύγχρονες διδακτικές τεχνικές
 • Προσαρμογή, παραγωγή, εφαρμογή και αξιολόγηση του κατάλληλου διδακτικού υλικού
 • Ανταλλάξτε διδακτικές εμπειρίες, ιδέες και υλικό με έμπειρους συναδέλφους
 • Γνωρίστε το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο των μαθητών σας και χρησιμοποιήστε τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητές τους για τις ανάγκες του μαθήματος
 • Αντιμετωπίστε διάφορα πρακτικά προβλήματα στις τάξεις σας

Σε αυτό το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών θα μάθετε:

 • Να επιλέγετε διδακτικές τεχνικές για την οργάνωση ενός αποτελεσματικού μαθήματος
 • Πώς να δίνετε ανατροφοδότηση σε μαθητές και συναδέλφους
 • Να προσαρμόζετε, να παράγετε, να εφαρμόζετε και να αξιολογείτε κατάλληλο διδακτικό υλικό
 • Πώς να αντιμετωπίζετε διάφορα πρακτικά προβλήματα στην τάξη

Προαπαιτούμενα για κάθε διαδικτυακό μάθημα:

 • Καλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Εξοπλισμός με μικρόφωνο και ακουστικά
 • Λογαριασμός Skype
 • Εξωτερικά ηχεία είναι καλό να υπάρχουν
 • Θέληση να μάθετε και υπομονή
 • Ευκαιρίες για εξάσκηση είναι καλό να υπάρχουν

Πληροφορίες για το μάθημα

Περιγραφή 

Βραβευμένο από το Διεθνές Δίκτυο Διοργανωτών προγραμμάτων κατάρτισης GINCO-Grundtvig (Βέλτιστη πρακτική στην κατηγορία Φροντίδα για Ποιότητα το 2012)

Το σεμινάριο αυτό περιέχει τους βασικούς πυλώνες της διδασκαλίας γλωσσών: εκτίμηση του επιπέδου των μαθητών, εντοπισμός του προφίλ και των αναγκών τους, σχεδιασμό μαθήματος και αναλυτικού προγράμματος, τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του κειμένου και του λεξιλογίου και παρατήρηση ενός μαθήματος γλώσσας σε ενηλίκους. Οι συμμετέχοντες συζητούν πάνω σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και μαθαίνουν πώς:

– να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών τους

– να επιλέγουν τις διδακτικές τεχνικές για την οργάνωση μιας αποτελεσματικής πορείας

– να προσαρμόζουν, παράγουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν το κατάλληλο διδακτικό υλικό

– να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν διδακτικές εμπειρίες, ιδέες και υλικό

– να γνωρίσουν το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο των μαθητών τους και να χρησιμοποιήσουν τις πολιτιστικές τους ιδιαιτερότητες για τις ανάγκες του μαθήματος

– να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα πρακτικά προβλήματα στην τάξη τους, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών με τους συναδέλφους τους

– να καθοδηγούν άλλους εκπαιδευτικούς και οργανώστε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γλώσσα-στόχο και τον πολιτισμό.

Το σεμινάριο αυτό διεξάγεται σε 3 ή σε 5 ημέρες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο τις 3 πρώτες ημέρες, εάν επιθυμείτε.

Σε ποιον απευθύνεται 

 • Καθηγητές γλωσσών χωρίς ή με ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας 
 • Διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία σε μη τυπικά περιβάλλοντα ή επιθυμούν να διδάξουν μια γλώσσα που γνωρίζουν ή τη μητρική τους γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα
 • Έμπειρους καθηγητές γλωσσών που πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες
 • Διευθυντές σχολών γλωσσών που προγραμματίζουν προγράμματα σπουδών και αντιμετωπίζουν τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθούς ή αναπληρωτές καθηγητές γλωσσών

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο αυτό γίνεται δια ζώσης στη Σαντορίνη ή στην Αθήνα.

Το μάθημα βασίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ενσωματώνοντας τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικού. Το επίκεντρό της δεν είναι απλώς η διδακτική πτυχή της διδασκαλίας, αλλά και οι κοινωνικές και πολιτιστικές γνώσεις των συμμετεχόντων, οι οποίες αποκτήθηκαν μέσω της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας σε διαφορετικές ομάδες στόχος σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες τεχνικές: εργασία σε υποομάδες και ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, διαλέξεις, καθοδηγούμενη συνομιλία, ανταλλαγή απόψεων, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.

Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης συνεδρίες παρατήρησης σε ένα μάθημα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες. Κατά τη διάρκεια αυτού, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τη διδακτική συνεδρία της ελληνικής στο συγκεκριμένο πλαίσιο, εφαρμόζοντας τις τεχνικές παρατήρησης, συνέντευξης και ομαδικής συζήτησης. Μετά την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τη μαθησιακή τους εμπειρία.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης φυλλάδια, πρωτότυπο υλικό, λίστες διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων και ιστότοπους για εργαλεία διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλία των εκπαιδευτικών εργαλείων και εξοπλισμού προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική τους εμπειρία, μέσα στο μάθημα θα εφαρμοστούν επίσης τα μέσα βίντεο, ήχου, αντικειμένων (realia), διαγραμμάτων, φωτογραφιών και παιχνιδιών-δραστηριοτήτων.

Προετοιμασία

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν πληροφορίες σχετικά με το θέμα της διδασκαλίας γλωσσών σήμερα στην Ευρώπη, καθώς και λίστες για τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις διδακτικού υλικού. Πριν το μάθημα θα τους ζητηθεί να περιγράψουν τον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται και τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών τους και το δικό τους επαγγελματικό υπόβαθρο. Απαιτείται επίσης να φέρουν και να παρουσιάσουν δείγματα του διδακτικού υλικού που χρησιμοποιούν. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης ορισμένες πληροφορίες για την ομάδα του μαθήματος (εκπαιδευτές, διοργανωτές και οργανισμοί, συμμετέχοντες). Οι διοργανωτές θα είναι υπεύθυνοι για την αποστολή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τον τόπο και το ταξίδι. Όλα τα παραπάνω θα κοινοποιηθούν μέσω e-mail και Drop Box.

Follow-up

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να σχηματίσουν ένα δίκτυο που θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης. Μέσα σε αυτό το δίκτυο, θα μπορούν να ανταλλάσσουν διδακτικά υλικά

Περιεχόμενο

Το σεμινάριο αυτό διεξάγεται σε 3 ή σε 5 ημέρες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο τις 3 πρώτες ημέρες, εάν επιθυμείτε.

Ημέρα 1 

– Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανώσεων τους

– Παρουσίαση του προγράμματος σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο)

– Εντοπισμός των χαρακτηριστικών, των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών μας

Ημέρα 2 

– Οι ενήλικες ως μαθητές

– Τεστ κατάταξης και σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών

– Προγραμματισμός ενός μαθήματος / μιας εκπαιδευτικής συνάντησης

Ημέρα 3 

– Διδασκαλία κειμένου: Διδακτικές τεχνικές και τεχνικές αφομοίωσης του κειμένου

– Διδασκαλία λεξιλογίου: Διδακτικές τεχνικές και τεχνικές αφομοίωσης του λεξιλογίου

– Η επιλογή και αξιολόγηση του εγχειριδίου και του διδακτικού υλικού

Ημέρα 4 

– Επίσκεψη σε μάθημα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες: Παρατήρηση του τόπου των μαθημάτων, συζήτηση με τη διοίκηση, εκπαιδευτές και μαθητές, παρατήρηση του μαθήματος

Ημέρα 5 

– Επίσκεψη σε μάθημα ελληνικής γλώσσας για ενηλίκους: Παρατήρηση του τόπου των μαθημάτων, συζήτηση με τη διοίκηση, εκπαιδευτές και μαθητές, παρατήρηση του μαθήματος

– Αναφορές από την επίσκεψη: Παρουσίαση των παρατηρήσεων, των σκέψεων και των συμπερασμάτων των συμμετεχόντων

– Αξιολόγηση του σεμιναρίου – Δραστηριότητες αποχαιρετισμού – Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το σεμινάριο Διδάσκοντας την Ελληνική Γλώσσα Σήμερα είναι 500€. Οι εγγραφές κλείνουν 40 ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος. Τα δίδακτρα πρέπει να καταβληθούν εκ των προτέρων μέχρι την προθεσμία για τις εγγραφές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα δίδακτρα συμμετοχής και όλα τα έξοδα διαμονής, διατροφής και ταξιδιού για το δια ζώσης μάθημα μπορούν να καλυφθούν με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 1 Mobility . Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν αίτηση μέσω ενός οργανισμού αποστολής, που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Erasmus+ καλύπτει τα δίδακτρα σεμιναρίου καθώς και τα έξοδα κινητικότητας (διεθνή ταξίδια, έξοδα διαμονής-διατροφής και απαιτήσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες). Υποστηρίζουμε τους οργανισμούς αποστολής για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη συμπλήρωση και την υποβολή αίτησης στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα Erasmus+. Θα σας υποστηρίξουμε επίσης στην παρακολούθηση της πορείας και στην υποβολή εκθέσεων πεπραγμένων στην Εθνική σας Μονάδα.

Ακύρωση

Τα δίδακτρα για το διαδικτυακό και δια ζώσης μάθημα επιστρέφονται πλήρως, εάν ακυρώσετε πριν από τις προθεσμίες εγγραφής (20 ημέρες και 40 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου αντίστοιχα). Εκπρόθεσμες εγγραφές δεν γίνονται δεκτές και τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ήμισυ των διδάκτρων σας για να εγγραφείτε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους.

Εκπαιδευτές

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, MA, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, Εκπαιδεύτρια καθηγητών, με 35 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία, εξωτερική εμπειρογνώμων – αξιολογήτρια των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και στο Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), συγγραφέας των βιβλίων «Παίξε-Γέλασε- Γλωσσικά Παιχνίδια για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας», «Καλειδοσκόπιο-σειρά εκμάθησης ελληνικής», EUROLTA Master Trainer (Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια   Εκπαιδευτών των καθηγητών). 

Νίκος Κωνσταντόπουλος, MA, εκπαιδευτής ενηλίκων και υπεύθυνος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, με 20 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών, EUROLTA Teacher Trainer (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Καθηγητών), εκπαιδευτής στην ελληνική Νοηματική γλώσσα.

Ημερομηνίες 

Το δια ζώσης σεμινάριο Διδάσκοντας την Ελληνική Γλώσσα Σήμερα πραγματοποιείται στη Σαντορίνη. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι 09.00-16.00 και 18.00-20.00 για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Το επόμενο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 8 Μαρτίου – 12 Μαρτίου 2024.

Πιστοποίηση

Το Κέντρο μας εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, για να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις θέσεων. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Γλώσσα εργασίας

Η αγγλική ή η ελληνική  είναι η γλώσσα εργασίας στο σεμινάριο αυτό. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας τον δικό σας διερμηνέα από την αγγλική ή την ελληνική και έτσι θα μπορούμε να καλωσορίσουμε καθηγητές όλων των γλωσσών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
 • Τα δίδακτρα επιστρέφονται πλήρως για ακυρώσεις μέχρι την προθεσμία εγγραφής (τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την έναρξη του διαδικτυακού μαθήματος ή 40 ημέρες πριν από την έναρξη του δια ζώσης μαθήματος)
 • Για καθυστερημένες ακυρώσεις (μετά τις προθεσμίες εγγραφής) τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο
  • Το 50% των κατατεθειμένων διδάκτρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους
  • Το 50% των διδάκτρων που κατατέθηκαν δεν επιστρέφονται