Προετοιμασία για τις Εξετάσεις για την Ελληνική Ιθαγένεια μέσω Πολιτογράφησης

 • Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όσα χρειάζεστε σχετικά με τη διαδικασία εξετάσεων

 • Ανακαλύψτε όλα τα μυστικά και τις συμβουλές για τις εξετάσεις Ελληνικής ιθαγένειας

 • Γνωρίστε τον πολιτισμό, τη γεωγραφία και την ιστορία της Ελλάδας

 • Κατακτήστε την τεχνογνωσία της επιτυχημένης εξέτασης μέσω συνέντευξης


Προετοιμασία για τις Εξετάσεις για την Ελληνική Ιθαγένεια μέσω Πολιτογράφησης

 • Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όσα χρειάζεστε σχετικά με τη διαδικασία εξετάσεων

 • Ανακαλύψτε όλα τα μυστικά και τις συμβουλές για τις εξετάσεις Ελληνικής ιθαγένειας

 • Γνωρίστε τον πολιτισμό, τη γεωγραφία και την ιστορία της Ελλάδας

 • Κατακτήστε την τεχνογνωσία της επιτυχημένης εξέτασης μέσω συνέντευξης


Τα μαθήματα έχουν στόχο:

 • Να εξοικειωθείτε με τον Ελληνικό Πολιτισμό, την Ιστορία και τη Γεωγραφία
 • Να αντιμετωπίσετε τις εξετάσεις με επιτυχία
 • Να λάβετε χρήσιμες συμβουλές για τα «μυστικά» των εξετάσεων
 • Να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες μιας επιτυχημένης συνέντευξης
 • Να αναπτύξετε τις δεξιότητες Παραγωγής και Κατανόησης Προφορικού και Γραπτού λόγου και Χρήσης της Γλώσσας
 • Nα ενημερωθείτε σχετικά με τις διαδικασίες των εξετάσεων

Προαπαιτούμενα για κάθε διαδικτυακό μάθημα:

 • Καλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Εξοπλισμός με μικρόφωνο και ακουστικά
 • Λογαριασμός Skype
 • Εξωτερικά ηχεία είναι καλό να υπάρχουν
 • Θέληση να μάθετε και υπομονή
 • Ευκαιρίες για εξάσκηση είναι καλό να υπάρχουν

Πληροφορίες για το μάθημα

Περιγραφή

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία των υποψηφίων για τις Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), οι οποίες γίνονται από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προσοχή! Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΓΙΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (μπορείτε να εγγραφείτε για συμμετοχή στις εξετάσεις έως τις 22 Φεβρουαρίου 2024)

Τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά (πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό και Skype)

Τα μαθήματα online μέσω Skype με δάσκαλο γίνονται μία φορά/εβδομάδα για δύο ώρες (120 λεπτά). Υπάρχουν πρωινή ομάδα κάθε Τετάρτη 09.00-11.00 και βραδινή κάθε Πέμπτη 20.30-22.30. Υπάρχουν επίσης δύο Κυριακές σε κάθε Μαθησιακό Κύκλο, καθώς το Υπουργείο άλλαξε ημερομηνίες καθυστερημένα. Μπορείτε να επιλέξετε το ένα ή το άλλο.

Β’ Μαθησιακός Κύκλος 22/1/2024-3/3/2024

ΠΡΩΙΝΗ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ 8 μαθημάτων και τα μαθήματα θα γίνουν  κατά τις εξής ημερομηνίες: 22/1/2024-3/3/2024

Τετ 24/1/2024, Τετ 30/1/2024, Τετ 1/7/2024, Τετ 14/2/2024, Κυριακή 18/2/2024, Τετ 21/2/2024, Κυριακή 25/2/2024, Τετ 28/2/2024

ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΜΑΔΑ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ των 8 μαθημάτων, και τα μαθήματα θα γίνουν στις εξής ημερομηνίες: 22/1/2024-3/3/2024

Πέμ 25/1/2024, Πέμ. 31/1/2024, Πέμ. 8/1/2024, Πέμ. 15/2/2024, Κυριακή 18/2/2024, Κυριακή 25/2/2024, Πέμ. 22/2/2024, Πέμ 29/2/2024

 

Τρίτος και τελευταίος κύκλος μάθησης 4/3/2024 -14/4/2024

ΠΡΩΙΝΗ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ 8 μαθημάτων και τα μαθήματα θα γίνουν στις εξής ημερομηνίες: 4/3/2024 -14/4/2024

Τετ 6/3/2024, Τετ 13/3/2024, Κυριακή 3/10/2024, Τετ 20/3/2024, Τετ 27/3/2024, Κυριακή 24/3/2024, Τετ 3/4/2024, Τετ 4/10/2024

ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΜΑΔΑ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ από 8 μαθήματα, και τα μαθήματα θα γίνουν στις ακόλουθες ημερομηνίες: 4/3/2024 -14/4/2024

Πεμ 7/3/2024, Πεμ 14/3/2024, Κυριακή 17/3/2024, Πέμ. 21/3/2024, Πέμ. 28/3/2024, Κυριακή 31/3/2024, Πέμ. 4/4/2024, Πέμ 4/11/2024

Μπορείτε ακόμη να εγγραφείτε και να λάβετε τα μαθήματα που έχετε χάσει σε βίντεο.

Συνεχίζουμε κάθε 8 εβδομάδες, και μπορείτε να συνεχίσετε για να μελετήσετε μαζί μας όλα τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων. Προσοχή: όλα τα θέματα μπορούν να διδαχθούν μόνο εάν παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα (550+ θέματα της Τράπεζας Θεμάτων)

Τι είναι οι Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) και η διαδικασία πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών;

Η Πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού γίνεται με σκοπό την απόκτηση ελληνικής υπηκοότητας υπηκόων τρίτων χωρών, δηλαδή υπηκόων των χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εξετάσεις είναι γραπτές με βάση μια Τράπεζα Θεμάτων, η οποία περιέχει συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μετά την επιτυχία στις εξετάσεις αυτές γίνεται και προφορική συνέντευξη. «Με τον Ν. 4735/2020 ο αιτών, αφού αποκτήσει το Π.Ε.Γ.Π. θα περνάει στο τελικό στάδιο μια σύντομη συνέντευξη από τριμελή επιτροπή εισηγητών των Διευθύνσεων Ιθαγένειας για να διαπιστωθεί η κοινωνική και οικονομική του ένταξη. Οι κανόνες διεξαγωγής των συνεντεύξεων αυτών θα ακολουθούν πρότυπο εγχειρίδιο που εκπονείται από μικτή ομάδα στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ταυτόχρονα, θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέσο για τη διασφάλιση των προβλέψεων του Κώδικα προς όφελος του αιτούντος» όπως αναφέρεται από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας.

Οι εξετάσεις γίνονται σε εξεταστικά κέντρα που έχει ορίσει η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας.

Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες, εάν έχετε και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για τα οποία πρέπει να ενημερωθείτε εκ των προτέρων από κάποιον Νομικό.

Σε ποιον απευθύνεται;

σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, εάν έχουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά

β)σε αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες με 3 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα

γ)σε Έλληνες ομογενείς άνω των 18 ετών

δ)σε κατόχους της άδειας επί μακρόν διαμένοντος και της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς

ε)συζύγους Ελλήνων και Ελληνίδων με τέκνο και με 3 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα

ζ)μετανάστες με 7 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα, εάν έχουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά *

*ΠΡΟΣΟΧΗ! Η απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας (έστω και επιπέδου ανώτερου από το Β1!) που αποκτήθηκε μετά από εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας – Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις εξαίρεσης κάποιου από τις εξετάσεις. Ο διαγωνισμός για την απόκτηση του Π.ΕΓ.Π είναι ενιαίος και περιλαμβάνειτα θέματα:, ΓΛΩΣΣΑ, ιστορία, γεωγραφία, ελληνικό πολιτισμό και πολιτικούς θεσμούς.

Πώς μπορώ να μάθω το επίπεδό μου στην ελληνική γλώσσα;

Για να κάνουμε μια δωρεάν εκτίμηση του επιπέδου ελληνομάθειας και των στόχων που πρέπει να θέσετε, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα κάνετε προφορικό και πιθανώς και γραπτό τεστ και θα σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε την προετοιμασία σας.

Μεθοδολογία

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας με την κατάθεση των διδάκτρων (για 16 ώρες μαθήματος σε 8 εβδομάδες) σας δίνουμε πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, όπου έχουμε τα υλικά προετοιμασίας. Μελετάτε τα υλικά και κάνετε τις ασκήσεις. 

Μία φορά την εβδομάδα συναντάτε τον καθηγητή ή την καθηγήτρια σας online μέσω Skype για δύο ώρες. Μπορείτε, αν θέλετε, να αυξήσετε τις ώρες προετοιμασίας, αλλά δεν είναι καθόλου απαραίτητο, εφόσον εργάζεστε και μόνοι σας στο σπίτι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχετε δημιουργήσει μαζί με τον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας.

Θα δημιουργηθούν τμήματα βραδινά 20.30-22.30 και πρωινά 08.00-10.00

Τα μαθήματα για το πρόγραμμα αυτό είναι δίωρα, 120 λεπτά. 

Πού γίνεται το μάθημα;

Τα μαθήματα από απόσταση (online) γίνονται μέσω της πλατφόρμας e-learning που έχει αναπτύξει το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Μία φορά/ εβδομάδα για δύο ώρες συναντιέστε με τον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας και τους συμμαθητές σας στο Skype.

Υπάρχουν ιδιαίτερα μαθήματα;

Τα μαθήματα είναι συνήθως ομαδικά και βασίζονται στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε δημιουργήσει για το μάθημα αυτό. Οι στόχοι τίθενται από κοινού με τους σπουδαστές. 

Τα ιδιαίτερα μαθήματα όμως είναι δυνατά, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία.

Περιεχόμενο

Άξονες του προγράμματος προετοιμασίας είναι οι παρακάτω

 • Ελληνική ιστορία
 • Ελληνικός Πολιτισμός
 • Πολιτειακοί θεσμοί
 • Γεωγραφία της Ελλάδας
 • Τυπολογία των ασκήσεων των εξετάσεων
 • Σημεία που χρειάζονται προσοχή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της Γλώσσας
 • Ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου) 
 • Ψυχολογικές παράμετροι της εξεταστικής διαδικασίας και της συνέντευξης, οι οποίες χρειάζεται να διερευνηθούν
 • Ενημέρωση για τα θεσμικά ζητήματα που αφορούν στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)   
 • Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κάλυψης της ύλης των εξετάσεων

Ποια διδακτικά υλικά χρησιμοποιούνται;

Μέσα από μία σειρά ασκήσεων και στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου) στο πρότυπο των εξετάσεων οι σπουδαστές καθίστανται ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων και αναπτύσσουν την Πολιτισμική Επίγνωση. 

Χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα διδακτικά υλικά, τα οποία καλύπτουν τα θέματα των εξετάσεων, και οι ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων, στις οποίες οι μαθητές εξασκούνται περαιτέρω και μετά τα live μαθήματα.

Τεστ Κατάταξης

Πατήστε στo παρακάτω κουμπί για να κατεβάσετε το τεστ:

Δίδακτρα

Μάθημα Δίδακτρα/ώρα

Ομαδικό

(4-8 μαθητές)

12 € /μαθητή Για τα επίπεδα A1-B2

Ημι-ιδιαίτερο  

(2-3 μαθητές)

20 € /μαθητή 

     Ημι-ιδιαίτερο 

(Για 2 μαθητές μόνο)

30 € /μαθητή

Ιδιαίτερο

39 € /μαθητή 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό γι’ αυτό το διαδικτυακό μάθημα παρέχεται από τους καθηγητές ηλεκτρονικά. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να αγοράσουν τα βιβλία.
 • Τα διαδικτυακά ομαδικά και ημι-ιδιωτικά μαθήματα έχουν διάρκεια 8 εβδομάδων (ένας μαθησιακός κύκλος).
 • Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για τους μαθητές που θα ήθελαν να υποβάλουν τις εργασίες τους και να ολοκληρώσουν όλες τις δραστηριότητες για 10 (δέκα) ημέρες μετά το τέλος των μαθημάτων Skype, χωρίς επιπλέον κόστος.
 • Το πρόγραμμα μαθημάτων που συμφωνήθηκε πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την πρώτη εγγραφή.
 • Εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης για όλους τους μαθητές που θα συμμετάσχουν, με βάση τις ώρες που θα έχουν παρακολουθήσει πολλαπλασιαζόμενες επί 3, καθώς η διαδικτυακή μάθηση απαιτεί περισσότερο χρόνο για να μελετήσει ένας μαθητής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 • ΟΜΑΔΙΚΟ μάθημα: Το σχολείο δικαιούται να προσθέσει έως και 8 μαθητές σε ένα ΟΜΑΔΙΚΟ μάθημα
 • ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ μάθημα: Σε περίπτωση που ένας μαθητής εγκαταλείψει ένα ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ μάθημα 3 μαθητών, οι άλλοι δύο μαθητές θα συνεχίσουν το μάθημά τους με τα ίδια δίδακτρα για τον τρέχοντα κύκλο μάθησης (20 ευρώ/ώρα) και ίσως ένας τρίτος μαθητής ίδιου επιπέδου θα προστεθεί αργότερα.
 • ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ μάθημα: Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής εγκαταλείψει ένα ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ μάθημα 2 μαθητών, ο μαθητής που απομένει θα συνεχίσει το μάθημά του με τα δίδακτρα ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ μαθήματος (39 ευρώ)
 • ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα: Σε περίπτωση που το σχολείο προσθέσει δεύτερο ή/και τρίτο μαθητή σε ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα (μετά από συνεννόηση με τον μαθητή), το κόστος θα είναι 20 ευρώ ανά άτομο.

ΑΚΥΡΩΣΗ

Δείτε την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

 • Το ΗΜΙ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ & το ΟΜΑΔΙΚΟ μάθημα θα πρέπει να προπληρωθούν για 8 εβδομάδες
 • Το ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα θα πρέπει να προπληρωθεί για τουλάχιστον 5 μαθήματα
Καθηγητές

Στα σεμινάρια διδάσκουν έμπειροι φιλόλογοι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας. Υπεύθυνη για το ατομικό πρόγραμμα σπουδών και το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων κάθε μαθητή είναι η κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, η οποία διδάσκει τη νέα ελληνική από το 1979. Η ίδια έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία προετοιμασίας για εξετάσεις, ιδίως στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Οι σπουδαστές μας έχουν ποσοστό επιτυχίας άνω του 90% κάθε χρόνο σε ανάλογες εξετάσεις ελληνομάθειας.

Ημερομηνίες

Εξετάσεις Μαΐου 2024

Κύκλος Ημερομηνίες
Κύκλος 1 23/11/ 2023 – 21/1/2024 (Διακοπές Χριστουγέννων 22/12/2023- 3/1/2024)
Κύκλος 2 22/1/2024 – 3/3/2024
Κύκλος 3 4/3/2024 -14/4/2024

Μπορείτε να συνεχίσετε σε κάθε επόμενο κύκλο, για να μελετήσετε μαζί μας όλα τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις;

Οι επόμενες γίνονται κάθε έξι μήνες. 

Πιστοποίηση 

Δίνουμε βεβαίωση παρακολούθησης του μαθήματος που θα κάνετε για την προετοιμασία για εξετάσεις.

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Προσφέρουμε μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις και άλλα πιστοποιητικά ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις διοργανώνονται από τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών και επιβλέπονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες και συνάντηση ατομικής συνέντευξης για ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη της Προετοιμασίας για τις εξετάσεις κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, τηλ. +306944105484, στο email: ifigenia@hcc.edu.gr και Skype name: hellenic.culture.centre.

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018). 

Προσφέρουμε μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις και για τα τρία πιστοποιητικά ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις διοργανώνονται από τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών και επιβλέπονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες και συνάντηση ατομικής συνέντευξης για ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη της Προετοιμασίας για τις εξετάσεις κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, τηλ.+30 6944105484, e-mail: ifigenia@hcc.edu.gr  , Skype name: hellenic.culture.centre

Γλώσσα εργασίας

Η Ελληνική είναι η γλώσσα εργασίας στο μάθημα αυτό. Πρέπει να έχετε τουλάχιστον το επίπεδο Β1 στα ελληνικά. Όλοι οι καθηγητές γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, μεταξύ αυτών την Αγγλική, την Γαλλική, την Ιταλική, την Γερμανική και την Ισπανική.

Πολιτική ακύρωσης 

 • Τα ΟΜΑΔΙΚΑ  και τα ΗΜΙ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα δεν μπορούν να ακυρωθούν (εάν ο μαθητής δεν παρακολουθήσει μια προγραμματισμένη συνάντηση, πληρώνει το 100% των διδάκτρων, εάν βέβαια το μάθημα πραγματοποιηθεί )
 • Ένας μαθητής μπορεί να ακυρώσει ένα προγραμματισμένο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα περισσότερες από 6 ώρες πριν και να μην πληρώσει δίδακτρα
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής ακυρώσει ένα προγραμματισμένο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα 6 έως 3 ώρες πριν, πληρώνει το 50% των διδάκτρων του μαθήματος
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής ακυρώσει ένα προγραμματισμένο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα 3 έως 1 ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα, πληρώνει το 100% των διδάκτρων του μαθήματος
 • Ένα μάθημα μπορεί να μεταφερθεί μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα και πάντως όχι αργότερα από την ερχόμενη Κυριακή, με προϋπόθεση ότι η καθηγήτρια/ ο καθηγητής είναι διαθέσιμος και ότι το επόμενο μάθημα θα διατηρηθεί στην προκαθορισμένη ημερομηνία του.
 • Πλήρης επιστροφή χρημάτων θα δοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (2 εβδομάδες πριν από την έναρξη του μαθήματος)
 • Για καθυστερημένες ακυρώσεις ιδιαίτερων μαθημάτων δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο, ο μαθητής δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου εντός ενός έτους. Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής πληρώνει το επιπλέον κόστος, εάν υπάρχει
 • Όταν γίνεται επιστροφή χρημάτων στους μαθητές, τα τραπεζικά έξοδα καταβάλλονται από αυτούς. Σε περίπτωση ακύρωσης του μαθήματος με ευθύνη του Κέντρου, θα δοθεί πλήρης επιστροφή χρημάτων στον μαθητή χωρίς επιπλέον χρέωση

Επόμενα βήματα- η διαδικασία εγγραφής

 1. Συμπληρώνετε την αίτηση ενδιαφέροντος εδώ
 2. Λαμβάνετε από εμάς περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα, μαζί με μία πιο αναλυτική αίτηση εγγραφής
 3. Μας στέλνετε συμπληρωμένη την αναλυτική αίτηση εγγραφής. Μην ξεχάσετε να γράψετε τις ώρες διαθεσιμότητάς σας για τα μαθήματα.
 4. Λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τις ώρες και ημέρες του μαθήματός σας, την καθηγήτρια/ τον καθηγητή καθώς και τους τρόπους πληρωμής των διδάκτρων
 5. Μας στέλνετε την απόδειξη κατάθεσης των διδάκτρων
 6. Λαμβάνετε από εμάς τους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με την καθηγήτρια/ τον καθηγητή σας
 7. Ξεκινάτε το μάθημα!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Για να εντοπίσουμε το επίπεδό σας στα ελληνικά, θα ήταν καλό να κάνετε ένα από τα τεστ κατάταξης που μπορείτε να βρείτε παραπάνω, στο κουμπί Τεστ Κατάταξης. Λάβετε υπόψη ότι είναι καλύτερο να το εκτυπώσετε και να το γράψετε με το χέρι, χωρίς να αναζητήσετε βοήθεια. Το τεστ γίνεται σταδιακά πιο δύσκολο. Έτσι, δεν χρειάζεται να το τελειώσετε. Στη συνέχεια, σαρώστε το και στείλτε το σε εμάς, ώστε να σας προτείνουμε την καλύτερη επιλογή μαθήματος/ τμήματος που ταιριάζει στο επίπεδό σας.

2. Για να εντοπίσουμε το επίπεδό σας, αλλά και για να δημιουργήσουμε το προσωπικό σας Μονοπάτι Μάθησης, κλείστε ραντεβού με τη Διευθύντρια του Κέντρου, κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου μέσω email: ifigenia@hcc.edu.gr ή κατευθείαν από εδώ.

3. Θα πληρώσετε μόνο αφού βρούμε την κατάλληλη ημέρα και ώρα για το μάθημά σας.

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία των υποψηφίων για τις Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), οι οποίες γίνονται από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προσοχή! Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΓΙΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (μπορείτε να εγγραφείτε για συμμετοχή στις εξετάσεις έως τις 22 Φεβρουαρίου 2024)

Τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά (πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό και Skype)

Τα μαθήματα online μέσω Skype με δάσκαλο γίνονται μία φορά/εβδομάδα για δύο ώρες (120 λεπτά). Υπάρχουν πρωινή ομάδα κάθε Τετάρτη 09.00-11.00 και βραδινή κάθε Πέμπτη 20.30-22.30. Υπάρχουν επίσης δύο Κυριακές σε κάθε Μαθησιακό Κύκλο, καθώς το Υπουργείο άλλαξε ημερομηνίες καθυστερημένα. Μπορείτε να επιλέξετε το ένα ή το άλλο.

Β’ Μαθησιακός Κύκλος 22/1/2024-3/3/2024

ΠΡΩΙΝΗ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ 8 μαθημάτων και τα μαθήματα θα γίνουν  κατά τις εξής ημερομηνίες: 22/1/2024-3/3/2024

Τετ 24/1/2024, Τετ 30/1/2024, Τετ 1/7/2024, Τετ 14/2/2024, Κυριακή 18/2/2024, Τετ 21/2/2024, Κυριακή 25/2/2024, Τετ 28/2/2024

ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΜΑΔΑ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ των 8 μαθημάτων, και τα μαθήματα θα γίνουν στις εξής ημερομηνίες: 22/1/2024-3/3/2024

Πέμ 25/1/2024, Πέμ. 31/1/2024, Πέμ. 8/1/2024, Πέμ. 15/2/2024, Κυριακή 18/2/2024, Κυριακή 25/2/2024, Πέμ. 22/2/2024, Πέμ 29/2/2024

 

Τρίτος και τελευταίος κύκλος μάθησης 4/3/2024 -14/4/2024

ΠΡΩΙΝΗ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ 8 μαθημάτων και τα μαθήματα θα γίνουν στις εξής ημερομηνίες: 4/3/2024 -14/4/2024

Τετ 6/3/2024, Τετ 13/3/2024, Κυριακή 3/10/2024, Τετ 20/3/2024, Τετ 27/3/2024, Κυριακή 24/3/2024, Τετ 3/4/2024, Τετ 4/10/2024

ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΜΑΔΑ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ από 8 μαθήματα, και τα μαθήματα θα γίνουν στις ακόλουθες ημερομηνίες: 4/3/2024 -14/4/2024

Πεμ 7/3/2024, Πεμ 14/3/2024, Κυριακή 17/3/2024, Πέμ. 21/3/2024, Πέμ. 28/3/2024, Κυριακή 31/3/2024, Πέμ. 4/4/2024, Πέμ 4/11/2024

Μπορείτε ακόμη να εγγραφείτε και να λάβετε τα μαθήματα που έχετε χάσει σε βίντεο.

Συνεχίζουμε κάθε 8 εβδομάδες, και μπορείτε να συνεχίσετε για να μελετήσετε μαζί μας όλα τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων. Προσοχή: όλα τα θέματα μπορούν να διδαχθούν μόνο εάν παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα (550+ θέματα της Τράπεζας Θεμάτων)

Τι είναι οι Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) και η διαδικασία πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών;

Η Πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού γίνεται με σκοπό την απόκτηση ελληνικής υπηκοότητας υπηκόων τρίτων χωρών, δηλαδή υπηκόων των χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εξετάσεις είναι γραπτές με βάση μια Τράπεζα Θεμάτων, η οποία περιέχει συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μετά την επιτυχία στις εξετάσεις αυτές γίνεται και προφορική συνέντευξη. «Με τον Ν. 4735/2020 ο αιτών, αφού αποκτήσει το Π.Ε.Γ.Π. θα περνάει στο τελικό στάδιο μια σύντομη συνέντευξη από τριμελή επιτροπή εισηγητών των Διευθύνσεων Ιθαγένειας για να διαπιστωθεί η κοινωνική και οικονομική του ένταξη. Οι κανόνες διεξαγωγής των συνεντεύξεων αυτών θα ακολουθούν πρότυπο εγχειρίδιο που εκπονείται από μικτή ομάδα στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ταυτόχρονα, θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέσο για τη διασφάλιση των προβλέψεων του Κώδικα προς όφελος του αιτούντος» όπως αναφέρεται από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας.

Οι εξετάσεις γίνονται σε εξεταστικά κέντρα που έχει ορίσει η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας.

Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες, εάν έχετε και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για τα οποία πρέπει να ενημερωθείτε εκ των προτέρων από κάποιον Νομικό.

σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, εάν έχουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά

β)σε αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες με 3 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα

γ)σε Έλληνες ομογενείς άνω των 18 ετών

δ)σε κατόχους της άδειας επί μακρόν διαμένοντος και της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς

ε)συζύγους Ελλήνων και Ελληνίδων με τέκνο και με 3 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα

ζ)μετανάστες με 7 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα, εάν έχουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά *

*ΠΡΟΣΟΧΗ! Η απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας (έστω και επιπέδου ανώτερου από το Β1!) που αποκτήθηκε μετά από εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας – Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις εξαίρεσης κάποιου από τις εξετάσεις. Ο διαγωνισμός για την απόκτηση του Π.ΕΓ.Π είναι ενιαίος και περιλαμβάνειτα θέματα:, ΓΛΩΣΣΑ, ιστορία, γεωγραφία, ελληνικό πολιτισμό και πολιτικούς θεσμούς.

Πώς μπορώ να μάθω το επίπεδό μου στην ελληνική γλώσσα;

Για να κάνουμε μια δωρεάν εκτίμηση του επιπέδου ελληνομάθειας και των στόχων που πρέπει να θέσετε, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα κάνετε προφορικό και πιθανώς και γραπτό τεστ και θα σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε την προετοιμασία σας.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας με την κατάθεση των διδάκτρων (για 16 ώρες μαθήματος σε 8 εβδομάδες) σας δίνουμε πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, όπου έχουμε τα υλικά προετοιμασίας. Μελετάτε τα υλικά και κάνετε τις ασκήσεις. 

Μία φορά την εβδομάδα συναντάτε τον καθηγητή ή την καθηγήτρια σας online μέσω Skype για δύο ώρες. Μπορείτε, αν θέλετε, να αυξήσετε τις ώρες προετοιμασίας, αλλά δεν είναι καθόλου απαραίτητο, εφόσον εργάζεστε και μόνοι σας στο σπίτι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχετε δημιουργήσει μαζί με τον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας.

Θα δημιουργηθούν τμήματα βραδινά 20.30-22.30 και πρωινά 08.00-10.00

Τα μαθήματα για το πρόγραμμα αυτό είναι δίωρα, 120 λεπτά. 

Πού γίνεται το μάθημα;

Τα μαθήματα από απόσταση (online) γίνονται μέσω της πλατφόρμας e-learning που έχει αναπτύξει το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Μία φορά/ εβδομάδα για δύο ώρες συναντιέστε με τον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας και τους συμμαθητές σας στο Skype.

Υπάρχουν ιδιαίτερα μαθήματα;

Τα μαθήματα είναι συνήθως ομαδικά και βασίζονται στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε δημιουργήσει για το μάθημα αυτό. Οι στόχοι τίθενται από κοινού με τους σπουδαστές. 

Τα ιδιαίτερα μαθήματα όμως είναι δυνατά, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία.

Άξονες του προγράμματος προετοιμασίας είναι οι παρακάτω

 • Ελληνική ιστορία
 • Ελληνικός Πολιτισμός
 • Πολιτειακοί θεσμοί
 • Γεωγραφία της Ελλάδας
 • Τυπολογία των ασκήσεων των εξετάσεων
 • Σημεία που χρειάζονται προσοχή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της Γλώσσας
 • Ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου) 
 • Ψυχολογικές παράμετροι της εξεταστικής διαδικασίας και της συνέντευξης, οι οποίες χρειάζεται να διερευνηθούν
 • Ενημέρωση για τα θεσμικά ζητήματα που αφορούν στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)   
 • Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κάλυψης της ύλης των εξετάσεων

Ποια διδακτικά υλικά χρησιμοποιούνται;

Μέσα από μία σειρά ασκήσεων και στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου) στο πρότυπο των εξετάσεων οι σπουδαστές καθίστανται ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων και αναπτύσσουν την Πολιτισμική Επίγνωση. 

Χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα διδακτικά υλικά, τα οποία καλύπτουν τα θέματα των εξετάσεων, και οι ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων, στις οποίες οι μαθητές εξασκούνται περαιτέρω και μετά τα live μαθήματα.

Μάθημα Δίδακτρα/ώρα

Ομαδικό

(4-8 μαθητές)

12 € /μαθητή Για τα επίπεδα A1-B2

Ημι-ιδιαίτερο  

(2-3 μαθητές)

20 € /μαθητή 

     Ημι-ιδιαίτερο 

(Για 2 μαθητές μόνο)

30 € /μαθητή

Ιδιαίτερο

39 € /μαθητή 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό γι’ αυτό το διαδικτυακό μάθημα παρέχεται από τους καθηγητές ηλεκτρονικά. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να αγοράσουν τα βιβλία.
 • Τα διαδικτυακά ομαδικά και ημι-ιδιωτικά μαθήματα έχουν διάρκεια 8 εβδομάδων (ένας μαθησιακός κύκλος).
 • Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για τους μαθητές που θα ήθελαν να υποβάλουν τις εργασίες τους και να ολοκληρώσουν όλες τις δραστηριότητες για 10 (δέκα) ημέρες μετά το τέλος των μαθημάτων Skype, χωρίς επιπλέον κόστος.
 • Το πρόγραμμα μαθημάτων που συμφωνήθηκε πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την πρώτη εγγραφή.
 • Εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης για όλους τους μαθητές που θα συμμετάσχουν, με βάση τις ώρες που θα έχουν παρακολουθήσει πολλαπλασιαζόμενες επί 3, καθώς η διαδικτυακή μάθηση απαιτεί περισσότερο χρόνο για να μελετήσει ένας μαθητής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 • ΟΜΑΔΙΚΟ μάθημα: Το σχολείο δικαιούται να προσθέσει έως και 8 μαθητές σε ένα ΟΜΑΔΙΚΟ μάθημα
 • ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ μάθημα: Σε περίπτωση που ένας μαθητής εγκαταλείψει ένα ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ μάθημα 3 μαθητών, οι άλλοι δύο μαθητές θα συνεχίσουν το μάθημά τους με τα ίδια δίδακτρα για τον τρέχοντα κύκλο μάθησης (20 ευρώ/ώρα) και ίσως ένας τρίτος μαθητής ίδιου επιπέδου θα προστεθεί αργότερα.
 • ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ μάθημα: Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής εγκαταλείψει ένα ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ μάθημα 2 μαθητών, ο μαθητής που απομένει θα συνεχίσει το μάθημά του με τα δίδακτρα ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ μαθήματος (39 ευρώ)
 • ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα: Σε περίπτωση που το σχολείο προσθέσει δεύτερο ή/και τρίτο μαθητή σε ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα (μετά από συνεννόηση με τον μαθητή), το κόστος θα είναι 20 ευρώ ανά άτομο.

ΑΚΥΡΩΣΗ

Δείτε την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

 • Το ΗΜΙ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ & το ΟΜΑΔΙΚΟ μάθημα θα πρέπει να προπληρωθούν για 8 εβδομάδες
 • Το ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα θα πρέπει να προπληρωθεί για τουλάχιστον 5 μαθήματα

Στα σεμινάρια διδάσκουν έμπειροι φιλόλογοι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας. Υπεύθυνη για το ατομικό πρόγραμμα σπουδών και το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων κάθε μαθητή είναι η κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, η οποία διδάσκει τη νέα ελληνική από το 1979. Η ίδια έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία προετοιμασίας για εξετάσεις, ιδίως στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Οι σπουδαστές μας έχουν ποσοστό επιτυχίας άνω του 90% κάθε χρόνο σε ανάλογες εξετάσεις ελληνομάθειας.

Εξετάσεις Μαΐου 2024

Κύκλος Ημερομηνίες
Κύκλος 1 23/11/ 2023 – 21/1/2024 (Διακοπές Χριστουγέννων 22/12/2023- 3/1/2024)
Κύκλος 2 22/1/2024 – 3/3/2024
Κύκλος 3 4/3/2024 -14/4/2024

Μπορείτε να συνεχίσετε σε κάθε επόμενο κύκλο, για να μελετήσετε μαζί μας όλα τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις;

Οι επόμενες γίνονται κάθε έξι μήνες. 

Προσφέρουμε μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις και για τα τρία πιστοποιητικά ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις διοργανώνονται από τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών και επιβλέπονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 

Επίσης δίνουμε βεβαίωση παρακολούθησης του μαθήματος που θα κάνετε για την προετοιμασία για εξετάσεις. 

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018). 

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες και συνάντηση ατομικής συνέντευξης για ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη της Προετοιμασίας για τις εξετάσεις κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, τηλ.+30 6944105484, e-mail: ifigenia@hcc.edu.gr  , Skype name: hellenic.culture.centre

Πώς θα εγγραφώ για τις εξετάσεις και πού θα δώσω εξετάσεις;

Στη σελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας μπορείτε να εγγραφείτε για τις εξετάσεις και να επιλέξετε εξεταστικό κέντρο

Πού θα βρω περισσότερες πληροφορίες για το Δίπλωμα Ελληνομάθειας;

Στη σελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας μπορείτε να μάθετε τα πάντα για τα Διπλώματα ελληνομάθειας και την χρηστικότητά τους

Η Ελληνική είναι η γλώσσα εργασίας στο μάθημα αυτό (στα αρχάρια επίπεδα χρησιμοποιούμε επίσης την Αγγλική και τη Γαλλική). Όλοι οι καθηγητές γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, μεταξύ αυτών την Αγγλική, την Γαλλική, την Ιταλική, την Γερμανική και την Ισπανική.

 • Τα ΟΜΑΔΙΚΑ  και τα ΗΜΙ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα δεν μπορούν να ακυρωθούν (εάν ο μαθητής δεν παρακολουθήσει μια προγραμματισμένη συνάντηση, πληρώνει το 100% των διδάκτρων, εάν βέβαια το μάθημα πραγματοποιηθεί )
 • Ένας μαθητής μπορεί να ακυρώσει ένα προγραμματισμένο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα περισσότερες από 6 ώρες πριν και να μην πληρώσει δίδακτρα
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής ακυρώσει ένα προγραμματισμένο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα 6 έως 3 ώρες πριν, πληρώνει το 50% των διδάκτρων του μαθήματος
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής ακυρώσει ένα προγραμματισμένο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα 3 έως 1 ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα, πληρώνει το 100% των διδάκτρων του μαθήματος
 • Ένα μάθημα μπορεί να μεταφερθεί μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα και πάντως όχι αργότερα από την ερχόμενη Κυριακή, με προϋπόθεση ότι η καθηγήτρια/ ο καθηγητής είναι διαθέσιμος και ότι το επόμενο μάθημα θα διατηρηθεί στην προκαθορισμένη ημερομηνία του.
 • Πλήρης επιστροφή χρημάτων θα δοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (2 εβδομάδες πριν από την έναρξη του μαθήματος)
 • Για καθυστερημένες ακυρώσεις ιδιαίτερων μαθημάτων δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο, ο μαθητής δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου εντός ενός έτους. Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής πληρώνει το επιπλέον κόστος, εάν υπάρχει
 • Όταν γίνεται επιστροφή χρημάτων στους μαθητές, τα τραπεζικά έξοδα καταβάλλονται από αυτούς. Σε περίπτωση ακύρωσης του μαθήματος με ευθύνη του Κέντρου, θα δοθεί πλήρης επιστροφή χρημάτων στον μαθητή χωρίς επιπλέον χρέωση
 1. Λαμβάνετε από εμάς περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα, μαζί με μία πιο αναλυτική αίτηση εγγραφής
 2. Μας στέλνετε συμπληρωμένη την αναλυτική αίτηση εγγραφής. Μην ξεχάσετε να γράψετε τις ώρες διαθεσιμότητάς σας για τα μαθήματα.
 3. Λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τις ώρες και ημέρες του μαθήματός σας, την καθηγήτρια/ τον καθηγητή καθώς και τους τρόπους πληρωμής των διδάκτρων
 4. Μας στέλνετε την απόδειξη κατάθεσης των διδάκτρων
 5. Λαμβάνετε από εμάς τους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με την καθηγήτρια/ τον καθηγητή σας
 6. Ξεκινάτε το μάθημα!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Για να εντοπίσουμε το επίπεδό σας στα ελληνικά, θα ήταν καλό να κάνετε ένα από τα τεστ κατάταξης που μπορείτε να βρείτε παραπάνω, στο κουμπί Τεστ Κατάταξης. Λάβετε υπόψη ότι είναι καλύτερο να το εκτυπώσετε και να το γράψετε με το χέρι, χωρίς να αναζητήσετε βοήθεια. Το τεστ γίνεται σταδιακά πιο δύσκολο. Έτσι, δεν χρειάζεται να το τελειώσετε. Στη συνέχεια, σαρώστε το και στείλτε το σε εμάς, ώστε να σας προτείνουμε την καλύτερη επιλογή μαθήματος/ τμήματος που ταιριάζει στο επίπεδό σας.

2. Για να εντοπίσουμε το επίπεδό σας, αλλά και για να δημιουργήσουμε το προσωπικό σας Μονοπάτι Μάθησης, κλείστε ραντεβού με τη Διευθύντρια του Κέντρου, κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου μέσω email: ifigenia@hcc.edu.gr ή κατευθείαν από εδώ.

3. Θα πληρώσετε μόνο αφού βρούμε την κατάλληλη ημέρα και ώρα για το μάθημά σας.

Συμπληρώνετε την αίτηση ενδιαφέροντος εδώ

Προαπαιτούμενα για κάθε διαδικτυακό μάθημα:

 • Καλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Εξοπλισμός με μικρόφωνο και ακουστικά
 • Λογαριασμός Skype
 • Εξωτερικά ηχεία είναι καλό να υπάρχουν
 • Θέληση να μάθετε και υπομονή
 • Ευκαιρίες για εξάσκηση είναι καλό να υπάρχουν