ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

  • Τα ΟΜΑΔΙΚΑ και τα ΗΜΙ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα δεν μπορούν να ακυρωθούν (εάν ο μαθητής δεν μπορεί να παρακολουθήσει ένα προγραμματισμένο μάθημα, πληρώνει το 100% των διδάκτρων εάν το μάθημα γίνει)
  • Ένας μαθητής μπορεί να ακυρώσει ΓΡΑΠΤΩΣ ένα προγραμματισμένο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα περισσότερο από 6 ώρες πριν στέλνοντας email στην γραμματεία ΚΑΙ στον καθηγητή ώστε να μην πληρώσει τα δίδακτρα
  • Σε περίπτωση που ένας μαθητής ακυρώνει ένα προγραμματισμένο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα 6 με 3 ώρες πριν,στέλνοντας email στην γραμματεία ΚΑΙ στον καθηγητή, πληρώνει το 50% των διδάκτρων
  • Σε περίπτωση που ένας μαθητής ακυρώνει ένα προγραμματισμένο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα 3 με 1 ώρες πριν, πληρώνει το 100% των διδάκτρων.
  • Τα δίδακτρα επιστρέφονται στο σύνολό τους μέχρι την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (2 εβδομάδες πριν την έναρξη του μαθήματος) σε πρόγραμμα ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ μαθημάτων ΜΟΝΟ.
  • Για καθυστερημένες ακυρώσεις ενός προγράμματος ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ μαθημάτων δεν ισχύει επιστροφή χρημάτων. Όμως, ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα, για να επανεγγραφεί μέσα σε έναν χρόνο σε κάποιο πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτήν, ο μαθητής πληρώνει μόνο το επιπλέον κόστος, εάν υπάρχει.

Όταν επιστρέφονται τα χρήματα στους μαθητές, οι τραπεζικές προμήθειες πληρώνονται από αυτούς. Στην περίπτωση που το μάθημα έχει ακυρωθεί από το Κέντρο, τα δίδακτρα επιστρέφονται χωρίς κρατήσεις προμήθειας