Γιατί να κάνω Σχέδιο Μαθήματος…;

… αφού είμαι έμπειρη καθηγήτρια και διδάσκω εδώ και 15 χρόνια;

… αφού έχω το σχέδιο μέσα στο κεφάλι μου;

… αφού νιώθω ότι με περιορίζει και δεν μου επιτρέπει να αυτενεργήσω;

… αφού ίσως να μου κάνει το μάθημα βαρετό για τους μαθητές, χωρίς εκπλήξεις;

Κι όμως! Η ύπαρξη μιας προκαθορισμένης καθημερινής δομής μαθήματος βοηθά τους καθηγητές:

1.      Να ξεκινούν κάθε μάθημα χωρίς άγχος, με αυτοπεποίθηση

Ο σχεδιασμός μιας διδακτικής ενότητας δίνει στους καθηγητές την ευκαιρία να ελέγξουν από πριν τις γνώσεις τους  για τα διδασκόμενα θέματα και να βεβαιωθούν ότι έχουν έτοιμα όλα τα διδακτικά υλικά που θα κρίνουν απαραίτητα για τη διδασκαλία τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουν να εστιάσουν στην αλληλεπίδραση με τους μαθητές, κάτι που βοηθά στην εστίαση και την αφοσίωση των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

2.      Να κάνουν καλή διαχείριση του χρόνου

Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος βοηθά τους καθηγητές να χωρίσουν τη διδακτική ώρα σε ενότητες με καθορισμένο περιεχόμενο, δραστηριότητες και ροή. Με σωστή διαχείριση χρόνου, ο συνολικός ρυθμός μάθησης είναι επίσης ισορροπημένος, δηλαδή στο τέλος του έτους δεν θα χρειαστεί να «στριμώξουμε» στο πρόγραμμα ή ακόμη και να προσπεράσουμε σημαντικά κομμάτια του μαθήματος, επειδή δεν υπάρχει χρόνος να διδαχθούν επαρκώς.

3.      Να έχουν καλύτερη εικόνα της προόδου της τάξης

Τα σχέδια μαθήματος παρέχουν μια πλήρη και συνεχή εικόνα της μαθησιακής διαδικασίας στην τάξη καθώς και μια γρήγορη αναφορά όσων έχουν διδαχθεί στο παρελθόν. Έτσι, είναι πολύτιμα εργαλεία για έναν εκπαιδευτικό ώστε να βελτιωθεί, να δει σε τι ανταποκρίνονται καλύτερα διαφορετικά τμήματα και τάξεις, να εντοπίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και να εξελίσσει διαρκώς τις ικανότητές του.

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ανακοινώνει το σεμινάριο «Σχεδιασμός μαθήματος και προγράμματος σπουδών στην ελληνική ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα». Αυτό το online σεμινάριο εκπαίδευσης καθηγητών της ελληνικής σάς επιτρέπει να μάθετε να σχεδιάζετε ένα αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και καθεμία μαθησιακή συνάντηση, βασισμένοι στα χαρακτηριστικά των περισσότερων από 20 διαφορετικών ομάδων μαθητών της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Μία σύγχρονη συνάντηση κάθε εβδομάδα για 4 εβδομάδες.   1-30 Μαρτίου 2022, 4 σύγχρονες συναντήσεις μέσω Skype, Δευτέρες 7,14,21,28/3/2022 στις 21.30-22.30.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του κέντρου μας.

2022-03-01T12:26:25+00:00Tags: , , |
Go to Top