Επαγωγική και Παραγωγική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Γραμματικής

Ως καθηγητές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε διάφορες προσεγγίσεις, ώστε να τη διδάξετε αποτελεσματικά στις τάξεις σας. Στη περίπτωση της γραμματικής, η παραγωγική και η επαγωγική προσέγγιση του μαθησιακού στόχου είναι δύο μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συχνά.

Η παραγωγική ή απαγωγική (deductive) μέθοδος διδασκαλίας:

 • Χρησιμοποιείται στα μαθηματικά, αλλά και σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται μέσα από κανόνες και απαγωγικές διαδικασίες– όπως η γραμματική.
 • Συνδέεται με τη δυνατότητα των μαθητών να φτάνουν σε λογικά συμπεράσματα, ξεκινώντας τον συλλογισμό τους από «κανόνες» που τους διδάσκει ο καθηγητής.
 • Ξεκινά από το γενικό και καταλήγει στο ειδικό. Παράδειγμα: Ο καθηγητής αρχικά δίνει στους μαθητές τους απαραίτητους κανόνες, ύστερα οι μαθητές προσπαθούν να τους επαληθεύσουν με την παρατήρηση παραδείγματων και τέλος να τους εφαρμόσουν οι ίδιοι με γραμματικές ασκήσεις.

Η επαγωγική (inductive) μέθοδος διδασκαλίας:

 • Είναι μια μαθησιακή προσέγγιση διερευνητική. Ο καθηγητής δεν διδάσκει τους γραμματικούς κανόνες με άμεσο τρόπο, αλλά δίνει χώρο στους μαθητές να τους «ανακαλύψουν» οι ίδιοι.
 • Οι μαθητές παίζουν παιχνίδια, ακούνε τραγούδια ή κάνουν διάφορες δραστηριότητες που απαιτούν την συμβολή και αλληλεπίδρασή τους.
 • Ξεκινά από το ειδικό και καταλήγει στο γενικό. Παράδειγμα: Ο καθηγητής εισάγει τον γραμματικό κανόνα στο μάθημα, κάνοντας μια ωραία συζήτηση ή αφηγούμενος μια ιστορία στους μαθητές, που απαιτεί από αυτούς να τον χρησιμοποιήσουν εμπειρικά. Ο καθηγητής τούς καθοδηγεί ώστε να παρατηρήσουν στην πράξη τον γραμματικό «κανόνα», εξάγει από αυτούς τον κανόνα (ακόμη και απλοϊκά, με δικά τους λόγια) και τέλος τούς τον παρουσιάζει και δίνει δραστηριότητες για εμπέδωση.

Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά καθεμιάς από τις δύο προσεγγίσεις; Εσείς ποιον τρόπο προτιμάτε, όταν διδάσκετε γραμματική και μορφολογικές δομές;  Με ποια κριτήρια επιλέγετε την προσέγγιση; Δείτε εδώ ένα παράδειγμα διδακτικής πρότασης και ελάτε να τη συζητήσουμε.
(μπορείτε να κάνετε κλικ για να δείτε τις εικόνες σε μεγέθυνση)

Μπορείτε να κατεβάσετε ΔΩΡΕΑΝ ένα δείγμα από το «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ, B1 Επίπεδο της ελληνικής» εδώ.

Η διδασκαλία της Γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας

Η διδακτική πρόταση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στο σεμινάριο εκπαίδευσης καθηγητών βασίζεται στην πολύχρονη εμπειρία του στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας και περιλαμβάνει διάφορες εναλλακτικές λύσεις για να εμπλουτίσετε τη διδασκαλία σας.

Το Σεμινάριο αποτελείται από έξι υπο-ενότητες:

 • Γραμματική ή Κείμενο;
 • Πώς διδάσκετε εσείς τη Γραμματική;
 • Σχεδιασμός διδασκαλίας της Γραμματικής
 • Υλικά για δημιουργική Διδασκαλία της Γραμματικής
 • Εργασία
 • Αναστοχασμός και αξιολόγηση

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και εγγραφείτε εδώ.

Go to Top