Home/Book Publications/ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ διδακτικό εγχειρίδιο, Γ1 επίπεδο της ελληνικής

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ, Γ1 Επίπεδο της ελληνικής

Έκδοση του συνεργαζόμενου οργανισμού Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

 • Επεκτείνετε το λεξιλόγιό σας

 • Μάθετε για την ελληνική πραγματικότητα

 • Τελειοποιήστε την έκφρασή σας στα ελληνικά

 • Βρείτε επικαιροποιημένο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο

 • Λάβετε online υποστήριξη από μέντορα ή καθηγητή

ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ

Πληροφορίες για το βιβλίο

Γενικά

Στόχος της σειράς ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ είναι να παράσχει στον ξενόγλωσσο σπουδαστή μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της σύγχρονης ελληνικής και κυπριακής πραγματικότητας, ιδωμένης από πολλά πρίσματα.

Φιλοδοξεί να αποτυπώσει τις αγωνίες, τις χαρές, τον ενθουσιασμό, τους φόβους, τα επιτεύγματα και τους προβληματισμούς των Ελλήνων σήμερα, μέσα από την παρακολούθηση της ελληνικής  και κυπριακής κοινωνίας στα θέματα που θίγονται.

Επίσης, στόχος των βιβλίων είναι να καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες επικοινωνίας αλλά και πιστοποίησης των γνώσεών τους, μέσω της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) ή άλλων οργανισμών οι οποίοι οργανώνουν ή πρόκειται να οργανώσουν τη διεξαγωγή παρόμοιων εξετάσεων με βάση του Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών και τα επίπεδα του ΚΕΓ, βάσει του Π.Δ. 60/30-6-2010 ΦΕΚ Α΄ 98.

Τα εγχειρίδια ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ υποστηρίζονται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό μάθημα από έμπειρους καθηγητές, εξειδικευμένους στη διαδικτυακή διδασκαλία.

Περιεχόμενα

Το Βιβλίο Μαθητή και το Συνοδευτικό  (και τα δύο στο ίδιο βιβλίο) περιέχουν:

 • Πέντε διδακτικές ενότητες με δραστηριότητες, κείμενα και γλωσσικό υλικό
 • Δύο CD /συνδέσμους ηχητικού υλικού  με τα κείμενα κάθε ενότητας από το Βιβλίο Μαθητή και το Συνοδευτικό Βιβλίο, με 37 αρχεία ήχου
 • Ασκήσεις ακρόασης
 • Δραστηριότητες ομιλίας
 • Δραστηριότητες ανάγνωσης 
 • Ασκήσεις γραφής
 • Επέκταση λεξιλογίου  
 • Πολιτιστικές και διαπολιτισμικές πληροφορίες
 • τραγούδια
 • Λίστα θεματικού λεξιλογίου
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου
 • Κανόνες και ασκήσεις προφοράς
 • Ιδιωματισμούς, εκφράσεις και ρήσεις
 • Προτάσεις για δημιουργικά projects
 • Προτάσεις για περιήγηση στο διαδίκτυο, ελληνικές ταινίες και βιβλία που σχετίζονται με το θέμα κάθε ενότητας
 • Γραμματικούς πίνακες
 • Τα κείμενα για ορισμένες ασκήσεις ακρόασης
 • Τις λύσεις για ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και αντίστοιχες εργασίες
 • Αυθεντικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την ελληνική πραγματικότητα
Αν είσαι σπουδαστής

Αν είστε σπουδαστής, θα βρείτε τις λύσεις των ασκήσεων στο τέλος κάθε βιβλίου (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ και ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ), θα ακούσετε ορισμένα από τα κείμενα σε ακουστικό αρχείο στο audio book ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Γ2 – Τόμος α΄ σε μορφή CD, μπορείτε να έχετε υποστήριξη από καθηγητή και πρόσβαση σε επιπλέον διδακτικά υλικά και επικαιροποιημένα κείμενα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, θα μοιραστείτε τις απόψεις σας με συμμαθητές σας στο αντίστοιχο forum. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν τον κορμό Συνδυασμένης Μάθησης (blended learning), αν αποφασίσετε να λάβετε μέρος και στα πρόσωπο-με-πρόσωπο μαθήματα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού και των άλλων οργανισμών που οργανώνουν μαθήματα με βάση το ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, ώστε να έχετε και συμβουλευτική υποστήριξη για τη χρήση του ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟΥ με αυτοδιδασκαλία. Εγγραφείτε δωρεάν στην πλατφόρμα Free Εducational Materials by the Hellenic Culture Centre, που θα βρείτε στην αρχική σελίδα του www.hcc.edu.gr, ώστε να έχετε πρόσβαση σε περισσότερα κείμενα καθώς και σε videos και επιπλέον υλικά.

Αν είσαι καθηγητής

Αν είστε καθηγητής, θα μελετήσετε τις έρευνες και την μεθοδολογία των  προγραμμάτων ΓΛΩΣΣΑ 1 και ΓΛΩΣΣΑ 2 σχετικά με την online διδασκαλία της ελληνικής, θα επικοινωνήσετε με τους συντελεστές τους. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, ώστε να έχετε συμβουλευτική

υποστήριξη σχετικά με την διδασκαλία της σειράς ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ, σε online ή σε δια ζώσης σεμινάρια. Επισκεφτείτε τις σελίδες Glossa – Greek as a vehicle for promoting linguistic diversity και Hellenic Culture Centre στο Facebook. Για επιπλέον υλικά διδασκαλίας εγγραφείτε δωρεάν στην αντίστοιχη πλατφόρμα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.

Οδηγίες για τη διδασκαλία και την εκμάθηση

Η σειρά ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ είναι δομημένη γύρω από Θεματικές Ενότητες, ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν το ίδιο λεξιλόγιο σε πολλά κείμενα.

Το ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ περιλαμβάνει εισαγωγή, αφόρμηση, κείμενο επεξεργασμένο με τις ασκήσεις του, γραμματική, άσκηση ακουστικής κατανόησης, επιπλέον κείμενα για το θέμα με διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας, λίστα θεματικού λεξιλογίου, πίνακες γραμματικής, ακουστικό CD με τα κείμενα.

Το ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ περιλαμβάνει επιπλέον υλικό για τη διδασκαλία και για την εμπέδωση της Ενότητας: κείμενο επεξεργασμένο με τις ασκήσεις του, επέκταση λεξιλογίου, άσκηση ακουστικής κατανόησης, ασκήσεις παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, γραμματική, επιπλέον κείμενα για το θέμα με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, πολιτιστικά και διαπολιτισμικά στοιχεία, ένα τραγούδι, σύνθετες δημιουργικές εργασίες για το θέμα της Ενότητας, προφορά και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη του θέματος με βιβλιογραφικές αναφορές και συνδέσμους στο διαδίκτυο, ακουστικό CD με τα κείμενα.

Υπολογίζεται πως η διδασκαλία κάθε Ενότητας μπορεί να ολοκληρωθεί σε 10 ώρες δια ζώσης διδασκαλίας ή σε 20 ώρες ατομικής / διαδικτυακής μελέτης, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών του τμήματος και τις επιδόσεις τους. Δεν είναι όμως απαραίτητο να γίνουν όλες οι ασκήσεις, εφόσον οι μαθητές έχουν ήδη κατακτήσει το θεματικό λεξιλόγιο κάθε Ενότητας και τις μορφολογικές δομές της.

Το εγχειρίδιο υποστηρίζεται από συμπληρωματικές ασκήσεις και υλικά για τους εκπαιδευόμενους, καθώς και από διδακτικές προτάσεις για τους καθηγητές και επιπλέον κείμενα μέσω της ιστοσελίδας www.hcc.edu.gr. Τα υλικά είναι αναρτημένα σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα, όπου εισέρχονται δωρεάν οι καθηγητές και οι εκπαιδευόμενοι μέσω κωδικού. Εκεί μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και προτάσεις για διδασκαλία και εκμάθηση και να βρίσκουν επίκαιρα κείμενα και άλλα υλικά.

Συγγραφέας

Η Ιφιγένεια Γεωργιάδου σπούδασε Φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αθήνα και στο Λονδίνο με αντικείμενο “Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα”. Μετεκπαιδεύτηκε στη χρήση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στη διπλωματική της εργασία εξετάζει το θέμα της επαγγελματικής ανάπτυξης των καθηγητών της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενήλικους. Ίδρυσε και διευθύνει το Κέντρο Ελληνικού πολιτισμού από το 1995, οργανώνοντας για περισσότερο από 25 χρόνια το Διεθνές Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

Εργάστηκε για 8 χρόνια ως επιστημονικώς υπεύθυνη και εκπαιδεύτρια καθηγητών και ξενόγλωσσων σπουδαστών στο Καλοκαιρινό πρόγραμμα “Ελληνική γλώσσα και Πολιτισμός” της Εταιρείας Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου ΑΙΟΛΙΣ. Είναι συγγραφέας των βιβλίων “Παίξε – γέλασε, γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας”, 2004, έκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού,  “Νεολαία και Κοινωνία”, 1992, έκδ. Gutenberg, “Καλειδοσκόπιο, σειρά εκμάθησης ελληνικής ως ξένης δεύτερης γλώσσας”,  2012, έκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, και πολλών άρθρων και κεφαλαίων σε βιβλία και διδακτικά εγχειρίδια.

Η ερευνητική της δραστηριότητα αφορά κυρίως θέματα εκπαίδευσης διδασκόντων την ελληνική, online εκπαίδευσης, ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών και διδακτικής μεθοδολογίας γλωσσών. Συμμετείχε ως Επιμορφώτρια Α και Επιμορφώτρια Β στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας και ως επιστημονικώς υπεύθυνη σε πολλά προγράμματα για την εκμάθηση και τη διδασκαλία της Ελληνικής, μεταξύ των οποίων τα ΓΛΩΣΣΑ 1 για την online εκπαίδευση ξενόγλωσσων σπουδαστών και ΓΛΩΣΣΑ 2 για την εκπαίδευση καθηγητών στη διδασκαλία της Ελληνικής online. Συνεργάζεται ως εξωτερική αξιολογήτρια με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)  και το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Είναι πιστοποιημένη EUROLTA Master Trainer (εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων). Συντονίζει εκπαιδευτικά ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού.

Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες σε όλη την ομάδα συναδέλφων από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού που συνεισέφεραν στην online και στη δια ζώσης πιλοτική εφαρμογή και διόρθωση του υλικού (Νίκο Κωνσταντόπουλο, που ήταν και από τους Μέντορες και βασικούς ερευνητές της ομάδας μας, Χρυσάνθη Κατσαρού, Αμαλία Παναγιωτοπούλου, Ηλιάδα Διαμαντώνη, Ουρανία Κυρκιντάνου, Φωτεινή Πολίτη, Μαρία Καλαϊτζοπούλου και Φλάβια Πασσερίνι), καθώς και στον Διονύση Παπαδόπουλο και την Ουρανία Κυρκιντάνου που δάνεισαν τη φωνή τους στα κείμενα.

Οφείλω επίσης θερμές ευχαριστίες στους Μέντορες των καθηγητών ελληνικής της εκπαιδευτικής σύμπραξης «ΓΛΩΣΣΑ 2 – Εκπαίδευση διδασκόντων την ελληνική γλώσσα online», οι οποίοι υποστήριξαν το όλο εγχείρημα της πιλοτικής εφαρμογής του υλικού αυτού: την Ασημίνα Καραμπεροπούλου από το Ινστιτούτο Marie-Haps των Βρυξελλών στο Βέλγιο, τη Νόρα Γιαννακάκη από το 12τάξιο Ελληνικό Σχολείο της Ουγγαρίας, την Πελαγία Γορανίτου και την Αντιγόνη Χατζηθεοδώρου από το Ελληνικό Μορφωτικό Κέντρο του Μιλάνου Ιταλίας, την Alicia Morales Ortiz και την Carmen Martinez Campillo από το Πανεπιστήμιο της Μούρθια της Ισπανίας. Ακόμη ευχαριστώ όλους τους 28 καθηγητές από την Ελλάδα, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Ουγγαρία, οι οποίοι δίδαξαν πιλοτικά το υλικό σε 840 μαθητές στα online μαθήματα και συνεισέφεραν στη διόρθωσή του. Ήταν τιμή για μένα να συνεργαστώ μαζί τους!

Είμαι υπόχρεη στην Αμαλία Παναγιωτοπούλου, που έκανε και την φιλολογική επιμέλεια, την Μαρία Ρήγκου, που με μεράκι επεξεργάστηκε γραφιστικά τα βιβλία, την Τζούλια Γαϊτανάρου, που δάνεισε το κέφι της στα σκιτσάκια σε συνεργασία με τη Βάσια Κόσσυβα από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, η οποία υποστήριξε και γενικότερα την έκδοση, τον Άρη Αθανασόπουλο για τις ηχογραφήσεις, τον Φώτη Καζάζη, τον Χρήστο Μπούμπαλο, την Ουρανία Κυρκιντάνου, τον Costin Dedu και την Σοφία Ροηλίδου, που δάνεισαν τη ματιά τους στη σύγχρονη Ελλάδα με τη μορφή φωτογραφιών.

Ευχαριστώ τους εκδοτικούς οίκους Κέδρο και Διόπτρα καθώς και τις εφημερίδες Εμπρός Μυτιλήνης, Εποχή, Έθνος, Βήμα, Νέα, τον Γεώργιο Κεφαλάκη και τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου, για την παραχώρηση άδειας αποσπασμάτων βιβλίων, άρθρων και βίντεο.Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω επίσης στη Νατάσα Μπαλάσκα, ψυχή των προγραμμάτων ΓΛΩΣΣΑ 1 και 2, τον Κώστα Διαμαντή – Μπαλάσκα και την Κατερίνα Πυτιρινοπούλου από την Action Synergy, που μου εμπιστεύτηκαν την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος, δημιούργησαν και υποστηρίζουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του, τον Δημήτρη Φέσσα από το Ελληνικό Μορφωτικό Κέντρο του Μιλάνου, τον Philippe Moreau και την Laura Laszkaraty από το Ινστιτούτο Marie-Haps για την βοήθειά τους στην αξιολόγηση του υλικού. Τέλος, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμός, για την επιχορήγηση της πρώτης έκδοσης των βιβλίων αυτών.

Κατεβάστε δείγμα του βιβλίου και των ακουστικών ασκήσεων

Συμπληρώστε το email σας παρακάτω για να λάβετε ένα αποκλειστικό δείγμα του ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΕΙΟΥ και έναν σύνδεσμο προς την ηλεκτρονική μας εκπαιδευτική πλατφόρμα με πρόσβαση σε μέρος του ηχητικού μας περιεχομένου: