Προετοιμάζοντας μαθητές για τις εξετάσεις ελληνομάθειας και τις εξετάσεις πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας

 • Μάθετε πού μπορείτε να βρείτε χρήσιμο διδακτικό υλικό για τους μαθητές σας
 • Κατανοήστε τις απαιτήσεις κάθε εξέτασης
 • Αναλύστε τις ερωτήσεις και βρείτε μια μεθοδολογία που θα βοηθήσει τους μαθητές σας να περάσουν τις εξετάσεις
 • Βρείτε τα μικρά μυστικά για τις εξετάσεις και καθοδηγήστε τους μαθητές σας να πετύχουν

Σχεδιασμός μαθήματος και προγράμματος σπουδών

 • Μάθετε πού μπορείτε να βρείτε χρήσιμο διδακτικό υλικό για τους μαθητές σας
 • Κατανοήστε τις απαιτήσεις κάθε εξέτασης
 • Αναλύστε τις ερωτήσεις και βρείτε μια μεθοδολογία που θα βοηθήσει τους μαθητές σας να περάσουν τις εξετάσεις
 • Βρείτε τα μικρά μυστικά για τις εξετάσεις και καθοδηγήστε τους μαθητές σας να πετύχουν

Σε αυτό το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών θα μάθετε:

 • Να εντοπίζετε το επίπεδο των μαθητών σας για να τους καθοδηγήσετε καλύτερα
 • Πώς να τους προετοιμάσετε για τις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
 • Πώς να τους προετοιμάσετε για τις εξετάσεις για την ελληνική Ιθαγένεια
 • Να δίνετε στους μαθητές σας τις σωστές συμβουλές για να πετύχουν

Προαπαιτούμενα για κάθε διαδικτυακό μάθημα:

 • Καλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Εξοπλισμός με μικρόφωνο και ακουστικά
 • Λογαριασμός Skype
 • Εξωτερικά ηχεία είναι καλό να υπάρχουν
 • Θέληση να μάθετε και υπομονή
 • Διαρκής προσπάθεια για εξάσκηση όσων έχετε μάθει

Σε αυτό το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών θα μάθετε:

 • Να εντοπίζετε τις ανάγκες κάθε μαθητή και να δημιουργείτε ένα ομαδικό μάθημα για κάθε έναν από τους μαθητές σας
 • Πώς να σχεδιάζετε ένα πρόγραμμα σπουδών για έναν οργανισμό γλωσσών
 • Πώς να σχεδιάζετε ένα μάθημα με βάση το προφίλ των μαθητών σας
 • Να σχεδιάζετε τα μαθήματά σας εύκολα και γρήγορα

Περιεχόμενα Μαθήματος

Περιγραφή

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις αρχές σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος ενός μαθήματος με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις, τον σχεδιασμό μιας μαθησιακής συνάντησης, την εξεύρεση και παραγωγή σχετικών διδακτικών υλικών.

Προτείνει τρόπους ανάπτυξης όλων των δεξιοτήτων, δίνει παραδείγματα διδακτικών υλικών ειδικά σχεδιασμένων για τις εξετάσεις και προσφέρει την ευκαιρία να αξιοποιηθεί η μακρόχρονη εμπειρία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στον τομέα αυτόν.

Ανήκει στο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης EUROLTA, αλλά μπορείτε να το παρακολουθήσετε και ως μεμονωμένο σεμινάριο.

Η Τελική Εργασία (προαιρετική, εκτός εάν θέλετε να πιστοποιηθείτε μέσω του Προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης EUROLTA) αφορά μια διδακτική πρόταση ανάπτυξης των κινήτρων και ενθάρρυνσης ενός υποψήφιου ή την παραγωγή ενός τεστ για οποιοδήποτε επίπεδο ελληνομάθειας.

Αυτό το σεμινάριο Online εκπαίδευσης καθηγητών της ελληνικής αποτελείται από 15 ώρες (μία ημέρα σύγχρονης/ ζωντανής συνάντησης 09.00-18.00 με τους εκπαιδευτές και 5 ώρες ατομικής μελέτης και επικοινωνίας με συνεκπαιδευόμενους για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών).

Σε ποιον απευθύνεται 

 • Καθηγητές ελληνικών χωρίς ή με ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας 
 • Διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία ελληνικών σε μη τυπικά περιβάλλοντα, π.χ. σε ΜΚΟ, ή επιθυμούν να διδάξουν μια γλώσσα που γνωρίζουν ή τη ελληνική  γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα
 • Έμπειρους καθηγητές ελληνικών  που πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες
 • Διευθυντές σχολών γλωσσών που προγραμματίζουν να προσφέρουν και ελληνικά ή σχεδιάζουν προγράμματα σπουδών για  τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθούς ή αναπληρωτές καθηγητές γλωσσών

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο αυτό υλοποιείται διαδικτυακά με τη μορφή της σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης. Η σύγχρονη μάθηση σε ζωντανή σύνδεση online διαρκεί μία ημέρα, 10 διδακτικές ώρες, 09.00-18.00.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μελετήσουν τα υλικά της εκπαιδευτικής πλατφόρμας για 10 επιπλέον ημέρες μετά την πρώτη ημέρα της σύγχρονης συνάντησης. Επικοινωνούν μέσω του Φόρουμ της πλατφόρμας με τους εκπαιδευτές και τους άλλους συνεκπαιδευόμενους, για να επιλύουν τυχόν απορίες και να ανταλλάσσουν ιδέες.

Καλούνται να εκπονήσουν μία (προαιρετική) τελική εργασία καθώς και να συμπληρώσουν το έγγραφο αξιολόγησης του σεμιναρίου.

Η διαδικτυακή συνάντηση γίνεται μέσω skype ή ΖΟΟΜ.

Η βεβαίωση του σεμιναρίου δίδεται 10 ημέρες μετά το τέλος του. Εφόσον κάποιος παρακολουθεί το μεγάλο πρόγραμμα EUROLTA, η βεβαίωση αυτή ενσωματώνεται στο ίδιο του τελικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το ICC-International Language Association.

Η διδακτική πρόταση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού βασίζεται στην πολύχρονη εμπειρία του στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας και περιλαμβάνει πρακτικές προτάσεις για να εμπλουτίσετε τη διδασκαλία σας.

Περιεχόμενο

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Το θεσμικό πλαίσιο για τις εξετάσεις
 2. Πώς να προετοιμάσετε τους μαθητές για το Εθνικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
 3. Πώς να προετοιμάσετε τους μαθητές για τις εξετάσεις Ιθαγένειας
 4. Διερεύνηση παραδειγμάτων από τις εξετάσεις
 5. Τελική εργασία (ατομική ή σε ζευγάρια)
 6. Αναστοχασμός
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα γι’ αυτό το σεμινάριο κατάρτισης είναι 90 ευρώ (15 ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης)

Εκπαιδεύτρια:

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού και πρ. διευθύντρια σπουδών της «Εταιρείας Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου Αιολίς». Απόφοιτη του Φιλοσοφικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Μετεκπαιδεύτηκε στη χρήση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγγραφέας βιβλίων καθώς και άρθρων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Εκπαιδεύτρια καθηγητών, πιστοποιημένη ICC Master Trainer (εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών) και συντονίστρια σεμιναρίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Ειρήνη στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε άλλους φορείς. Συντονίστρια ερευνητικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρυτικό μέλος της ΩΣΜΩΣΗΣ-Κέντρου Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής και ενεργό μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών. Αξιολογήτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Άλλοι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοποιημένοι και έμπειροι στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων συνεργάζονται επίσης για εξειδικευμένα θέματα σε όλα τα σεμινάρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.

Ημερομηνίες

01/02/2025

15 ώρες: 10 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης και 5 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Το Κέντρο μας εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, για να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις θέσεων. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Γλώσσα εργασίας

Η ελληνική είναι η γλώσσα εργασίας στο σεμινάριο αυτό

Πολιτική Ακύρωσης
 1. Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου πρέπει να καταβληθεί την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (20 ημερολογιακές ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης). Πληρωμές γίνονται με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού ή με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή PayPal. Θα ενημερωθείτε για τα στοιχεία της κατάθεσης μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 2. Ακύρωση της συμμετοχής: Δωρεάν ακύρωση 20 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ήμισυ των διδάκτρων τους για να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μάθημα ή σεμινάριο κατάρτισης του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους. Ποινή ακύρωσης: για καθυστερημένη ακύρωση το ήμισυ (50%) των διδάκτρων παρακρατείται.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πληροφόρηση για νέες παρόμοιες υπηρεσίες και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.
Περιγραφή

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις αρχές σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος ενός μαθήματος με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις, τον σχεδιασμό μιας μαθησιακής συνάντησης, την εξεύρεση και παραγωγή σχετικών διδακτικών υλικών.

Προτείνει τρόπους ανάπτυξης όλων των δεξιοτήτων, δίνει παραδείγματα διδακτικών υλικών ειδικά σχεδιασμένων για τις εξετάσεις και προσφέρει την ευκαιρία να αξιοποιηθεί η μακρόχρονη εμπειρία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στον τομέα αυτόν.

Ανήκει στο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης EUROLTA, αλλά μπορείτε να το παρακολουθήσετε και ως μεμονωμένο σεμινάριο.

Η Τελική Εργασία (προαιρετική, εκτός εάν θέλετε να πιστοποιηθείτε μέσω του Προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης EUROLTA) αφορά μια διδακτική πρόταση ανάπτυξης των κινήτρων και ενθάρρυνσης ενός υποψήφιου ή την παραγωγή ενός τεστ για οποιοδήποτε επίπεδο ελληνομάθειας.

Αυτό το σεμινάριο Online εκπαίδευσης καθηγητών της ελληνικής αποτελείται από 15 ώρες (μία ημέρα σύγχρονης/ ζωντανής συνάντησης 09.00-18.00 με τους εκπαιδευτές και 5 ώρες ατομικής μελέτης και επικοινωνίας με συνεκπαιδευόμενους για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών).

 • Καθηγητές ελληνικών χωρίς ή με ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας 
 • Διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία ελληνικών σε μη τυπικά περιβάλλοντα, π.χ. σε ΜΚΟ, ή επιθυμούν να διδάξουν μια γλώσσα που γνωρίζουν ή τη ελληνική  γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα
 • Έμπειρους καθηγητές ελληνικών  που πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες
 • Διευθυντές σχολών γλωσσών που προγραμματίζουν να προσφέρουν και ελληνικά ή σχεδιάζουν προγράμματα σπουδών για  τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθούς ή αναπληρωτές καθηγητές γλωσσών

Θα γίνει μία 10ωρη εκπαιδευτική συνάντηση online σύγχρονης εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου μέσω skype. 09.00-18.00 ώρα Ελλάδας.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για 5 επιπλέον ημέρες σε φόρουμ ασύγχρονης εκπαίδευσης, για να επιλύουν τυχόν απορίες και να «συναντούν» online τους άλλους συνεκπαιδευόμενους.

Οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές, εφόσον συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης EUROLTA, μέρος του οποίου είναι και το παρόν σεμινάριο, έχουν την υποχρέωση να αναρτήσουν μία τουλάχιστον απάντηση σε κάθε ενότητα του σεμιναρίου, να εκπονήσουν μία τελική εργασία καθώς και να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης του σεμιναρίου.

Οι εκπαιδευτές θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευομένων, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους μέσω Skype, τηλεφώνου ή e-mail για 5 ημέρες μετά το σεμινάριο.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Το θεσμικό πλαίσιο για τις εξετάσεις
 2. Πώς να προετοιμάσετε τους μαθητές για το Εθνικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
 3. Πώς να προετοιμάσετε τους μαθητές για τις εξετάσεις Ιθαγένειας
 4. Διερεύνηση παραδειγμάτων από τις εξετάσεις
 5. Τελική εργασία (ατομική ή σε ζευγάρια)
 6. Αναστοχασμός

Τα δίδακτρα γι’ αυτό το σεμινάριο κατάρτισης είναι 90 ευρώ (15 ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης)

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού και πρ. διευθύντρια σπουδών της «Εταιρείας Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου Αιολίς». Απόφοιτη του Φιλοσοφικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Μετεκπαιδεύτηκε στη χρήση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγγραφέας βιβλίων καθώς και άρθρων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Εκπαιδεύτρια καθηγητών, πιστοποιημένη ICC Master Trainer (εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών) και συντονίστρια σεμιναρίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Ειρήνη στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε άλλους φορείς. Συντονίστρια ερευνητικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρυτικό μέλος της ΩΣΜΩΣΗΣ-Κέντρου Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής και ενεργό μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών. Αξιολογήτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Άλλοι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοποιημένοι και έμπειροι στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων συνεργάζονται επίσης για εξειδικευμένα θέματα σε όλα τα σεμινάρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.

01/02/2025

15 ώρες: 10 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης και 5 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης

Το Κέντρο μας εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, για να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις θέσεων. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Η ελληνική είναι η γλώσσα εργασίας στο σεμινάριο αυτό

Πολιτική Ακύρωσης
 1. Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου πρέπει να καταβληθεί την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (20 ημερολογιακές ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης). Πληρωμές γίνονται με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού ή με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή PayPal. Θα ενημερωθείτε για τα στοιχεία της κατάθεσης μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 2. Ακύρωση της συμμετοχής: Δωρεάν ακύρωση 20 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ήμισυ των διδάκτρων τους για να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μάθημα ή σεμινάριο κατάρτισης του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους. Ποινή ακύρωσης: για καθυστερημένη ακύρωση το ήμισυ (50%) των διδάκτρων παρακρατείται.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πληροφόρηση για νέες παρόμοιες υπηρεσίες και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Προαπαιτούμενα για κάθε διαδικτυακό μάθημα:

 • Καλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Εξοπλισμός με μικρόφωνο και ακουστικά
 • Λογαριασμός Skype
 • Εξωτερικά ηχεία είναι καλό να υπάρχουν
 • Θέληση να μάθετε και υπομονή
 • Διαρκής προσπάθεια για εξάσκηση όσων έχετε μάθει