Γλωσσικά παιχνίδια και επικοινωνιακές δραστηριότητες στη διδασκαλία της ελληνικής.

 • Μάθετε πώς να επιλέγετε τα σωστά γλωσσικά παιχνίδια για τους μαθητές σας
 • Κατανοήστε τις απαιτήσεις ενός παιχνιδιού και πώς να προετοιμαστείτε γι’ αυτό
 • Μάθετε πώς να δημιουργείτε παιγνιώδεις δραστηριότητες για όλες τις γλωσσικές δεξιότητες
 • Δημιουργήστε τα δικά σας παιχνίδια για πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακή διδασκαλία

Σχεδιασμός μαθήματος και προγράμματος σπουδών

 • Μάθετε πώς να επιλέγετε τα σωστά γλωσσικά παιχνίδια για τους μαθητές σας
 • Κατανοήστε τις απαιτήσεις ενός παιχνιδιού και πώς να προετοιμαστείτε γι’ αυτό
 • Μάθετε πώς να δημιουργείτε παιγνιώδεις δραστηριότητες για όλες τις γλωσσικές δεξιότητες
 • Δημιουργήστε τα δικά σας παιχνίδια για πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακή διδασκαλία

Σε αυτό το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών θα μάθετε:

 • Να αντιμετωπίζετε τους μύθους για τα γλωσσικά παιχνίδια
 • Πώς να προετοιμάσετε τους μαθητές σας να είναι δημιουργικοί και να μαθαίνουν διασκεδάζοντας
 • Πώς να εντάξετε τα παιχνίδια στη διδασκαλία σας

Προαπαιτούμενα για κάθε διαδικτυακό μάθημα:

 • Καλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Εξοπλισμός με μικρόφωνο και ακουστικά
 • Λογαριασμός Skype
 • Εξωτερικά ηχεία είναι καλό να υπάρχουν
 • Θέληση να μάθετε και υπομονή
 • Διαρκής προσπάθεια για εξάσκηση όσων έχετε μάθει

Σε αυτό το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών θα μάθετε:

 • Να αντιμετωπίζετε τους μύθους για τα γλωσσικά παιχνίδια
 • Πώς να προετοιμάσετε τους μαθητές σας να είναι δημιουργικοί και να μαθαίνουν διασκεδάζοντας
 • Πώς να εντάξετε τα παιχνίδια στη διδασκαλία σας

Περιεχόμενα Μαθήματος

Περιγραφή

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για καθηγητές ελληνικών, το οποίο ανατρέπει όλους τους μύθους για τα γλωσσικά παιχνίδια.

Προτείνει παιχνίδια για να γνωριστούμε, παιχνίδια για επανάληψη, παιχνίδια για τη διδασκαλία λεξιλογίου ή γραμματικής, παιχνίδια αποχαιρετισμού.

Ανήκει στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης EUROLTA, αλλά μπορείτε να το παρακολουθήσετε και ως αυτόνομο μάθημα.

Η (προαιρετική) Τελική Εργασία των καταρτιζομένων εκπαιδευτικών αφορά την παραγωγή μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας που έχει παιγνιώδη χαρακτήρα.

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών αποτελείται από 15 ώρες (μία ημέρα σύγχρονης/ζωντανής συνεδρίας 09.00-18.00 με τον εκπαιδευτή και 5 ώρες ατομικής μελέτης και επικοινωνίας με συμφοιτητές για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών).

Σε ποιον απευθύνεται 

 • Καθηγητές ελληνικών χωρίς ή με ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας 
 • Διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία ελληνικών σε μη τυπικά περιβάλλοντα, π.χ. σε ΜΚΟ, ή επιθυμούν να διδάξουν μια γλώσσα που γνωρίζουν ή τη ελληνική  γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα
 • Έμπειρους καθηγητές ελληνικών  που πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες
 • Διευθυντές σχολών γλωσσών που προγραμματίζουν να προσφέρουν και ελληνικά ή σχεδιάζουν προγράμματα σπουδών για  τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθούς ή αναπληρωτές καθηγητές γλωσσών

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο αυτό υλοποιείται διαδικτυακά με τη μορφή της σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης. Η σύγχρονη μάθηση σε ζωντανή σύνδεση online διαρκεί μία ημέρα, 10 διδακτικές ώρες, 09.00-18.00.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μελετήσουν τα υλικά της εκπαιδευτικής πλατφόρμας για 10 επιπλέον ημέρες μετά την πρώτη ημέρα της σύγχρονης συνάντησης. Επικοινωνούν μέσω του Φόρουμ της πλατφόρμας με τους εκπαιδευτές και τους άλλους συνεκπαιδευόμενους, για να επιλύουν τυχόν απορίες και να ανταλλάσσουν ιδέες.

Καλούνται να εκπονήσουν μία (προαιρετική) τελική εργασία καθώς και να συμπληρώσουν το έγγραφο αξιολόγησης του σεμιναρίου.

Η διαδικτυακή συνάντηση γίνεται μέσω skype ή ΖΟΟΜ.

Η βεβαίωση του σεμιναρίου δίδεται 10 ημέρες μετά το τέλος του. Εφόσον κάποιος παρακολουθεί το μεγάλο πρόγραμμα EUROLTA, η βεβαίωση αυτή ενσωματώνεται στο ίδιο του τελικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το ICC-International Language Association.

Η διδακτική πρόταση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού βασίζεται στην πολύχρονη εμπειρία του στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας και περιλαμβάνει πρακτικές προτάσεις για να εμπλουτίσετε τη διδασκαλία σας.

Περιεχόμενο

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Μύθοι για τα γλωσσικά παιχνίδια. Κατηγοριοποίηση παιχνιδιών, κανόνες παιχνιδιών.
 2. Παιχνίδια γνωριμίας και αποχαιρετισμού
 3. Παιχνίδια για να διδάξετε γραμματική
 4. Παιχνίδια για την εκμάθηση λεξιλογίου
 5. Τελική εργασία (ατομική ή σε ζευγάρια)
 6. Αναστοχασμός
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα γι’ αυτό το σεμινάριο κατάρτισης είναι 90 ευρώ (15 ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης)

Εκπαιδεύτρια:

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού και πρ. διευθύντρια σπουδών της «Εταιρείας Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου Αιολίς». Απόφοιτη του Φιλοσοφικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Μετεκπαιδεύτηκε στη χρήση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγγραφέας βιβλίων καθώς και άρθρων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Εκπαιδεύτρια καθηγητών, πιστοποιημένη ICC Master Trainer (εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών) και συντονίστρια σεμιναρίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Ειρήνη στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε άλλους φορείς. Συντονίστρια ερευνητικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρυτικό μέλος της ΩΣΜΩΣΗΣ-Κέντρου Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής και ενεργό μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών. Αξιολογήτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Άλλοι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοποιημένοι και έμπειροι στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων συνεργάζονται επίσης για εξειδικευμένα θέματα σε όλα τα σεμινάρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.

Ημερομηνίες 

9 Μαρτίου 2024

15 ώρες: 10 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης και 5 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Το Κέντρο μας εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, για να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις θέσεων. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Γλώσσα εργασίας

Η ελληνική είναι η γλώσσα εργασίας στο σεμινάριο αυτό

Πολιτική Ακύρωσης
 1. Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου πρέπει να καταβληθεί την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (20 ημερολογιακές ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης). Πληρωμές γίνονται με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού ή με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή PayPal. Θα ενημερωθείτε για τα στοιχεία της κατάθεσης μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 2. Ακύρωση της συμμετοχής: Δωρεάν ακύρωση 20 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ήμισυ των διδάκτρων τους για να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μάθημα ή σεμινάριο κατάρτισης του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους. Ποινή ακύρωσης: για καθυστερημένη ακύρωση το ήμισυ (50%) των διδάκτρων παρακρατείται.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πληροφόρηση για νέες παρόμοιες υπηρεσίες και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Περιεχόμενα Μαθήματος

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για καθηγητές ελληνικών, το οποίο ανατρέπει όλους τους μύθους για τα γλωσσικά παιχνίδια.

Προτείνει παιχνίδια για να γνωριστούμε, παιχνίδια για επανάληψη, παιχνίδια για τη διδασκαλία λεξιλογίου ή γραμματικής, παιχνίδια αποχαιρετισμού.

Ανήκει στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης EUROLTA, αλλά μπορείτε να το παρακολουθήσετε και ως αυτόνομο μάθημα.

Η (προαιρετική) Τελική Εργασία των καταρτιζομένων εκπαιδευτικών αφορά την παραγωγή μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας που έχει παιγνιώδη χαρακτήρα.

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών αποτελείται από 15 ώρες (μία ημέρα σύγχρονης/ζωντανής συνεδρίας 09.00-18.00 με τον εκπαιδευτή και 5 ώρες ατομικής μελέτης και επικοινωνίας με συμφοιτητές για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών).

 • Καθηγητές ελληνικών χωρίς ή με ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας 
 • Διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία ελληνικών σε μη τυπικά περιβάλλοντα, π.χ. σε ΜΚΟ, ή επιθυμούν να διδάξουν μια γλώσσα που γνωρίζουν ή τη ελληνική  γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα
 • Έμπειρους καθηγητές ελληνικών  που πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες
 • Διευθυντές σχολών γλωσσών που προγραμματίζουν να προσφέρουν και ελληνικά ή σχεδιάζουν προγράμματα σπουδών για  τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθούς ή αναπληρωτές καθηγητές γλωσσών

Θα γίνει μία 10ωρη εκπαιδευτική συνάντηση online σύγχρονης εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου μέσω skype. 09.00-18.00 ώρα Ελλάδας.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για 5 επιπλέον ημέρες σε φόρουμ ασύγχρονης εκπαίδευσης, για να επιλύουν τυχόν απορίες και να «συναντούν» online τους άλλους συνεκπαιδευόμενους.

Οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές, εφόσον συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης EUROLTA, μέρος του οποίου είναι και το παρόν σεμινάριο, έχουν την υποχρέωση να αναρτήσουν μία τουλάχιστον απάντηση σε κάθε ενότητα του σεμιναρίου, να εκπονήσουν μία τελική εργασία καθώς και να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης του σεμιναρίου.

Οι εκπαιδευτές θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευομένων, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους μέσω Skype, τηλεφώνου ή e-mail για 5 ημέρες μετά το σεμινάριο.

Περιεχόμενο

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Μύθοι για τα γλωσσικά παιχνίδια. Κατηγοριοποίηση παιχνιδιών, κανόνες παιχνιδιών.
 2. Παιχνίδια γνωριμίας και αποχαιρετισμού
 3. Παιχνίδια για να διδάξετε γραμματική
 4. Παιχνίδια για την εκμάθηση λεξιλογίου
 5. Τελική εργασία (ατομική ή σε ζευγάρια)
 6. Αναστοχασμός

Τα δίδακτρα γι’ αυτό το σεμινάριο κατάρτισης είναι 90 ευρώ (15 ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης)

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού και πρ. διευθύντρια σπουδών της «Εταιρείας Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου Αιολίς». Απόφοιτη του Φιλοσοφικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Μετεκπαιδεύτηκε στη χρήση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγγραφέας βιβλίων καθώς και άρθρων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Εκπαιδεύτρια καθηγητών, πιστοποιημένη ICC Master Trainer (εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών) και συντονίστρια σεμιναρίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Ειρήνη στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε άλλους φορείς. Συντονίστρια ερευνητικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρυτικό μέλος της ΩΣΜΩΣΗΣ-Κέντρου Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής και ενεργό μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών. Αξιολογήτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Άλλοι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοποιημένοι και έμπειροι στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων συνεργάζονται επίσης για εξειδικευμένα θέματα σε όλα τα σεμινάρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.

9 Μαρτίου 2024

15 ώρες: 10 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης και 5 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης

Το Κέντρο μας εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, για να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις θέσεων. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Η ελληνική είναι η γλώσσα εργασίας στο σεμινάριο αυτό

 1. Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου πρέπει να καταβληθεί την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (20 ημερολογιακές ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης). Πληρωμές γίνονται με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού ή με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή PayPal. Θα ενημερωθείτε για τα στοιχεία της κατάθεσης μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 2. Ακύρωση της συμμετοχής: Δωρεάν ακύρωση 20 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ήμισυ των διδάκτρων τους για να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μάθημα ή σεμινάριο κατάρτισης του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους. Ποινή ακύρωσης: για καθυστερημένη ακύρωση το ήμισυ (50%) των διδάκτρων παρακρατείται.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πληροφόρηση για νέες παρόμοιες υπηρεσίες και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Προαπαιτούμενα για κάθε διαδικτυακό μάθημα:

 • Καλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Εξοπλισμός με μικρόφωνο και ακουστικά
 • Λογαριασμός Skype
 • Εξωτερικά ηχεία είναι καλό να υπάρχουν
 • Θέληση να μάθετε και υπομονή
 • Διαρκής προσπάθεια για εξάσκηση όσων έχετε μάθει