Καθαρεύουσα

2023-09-04T10:57:29+00:00

Για μαθητές που θέλουν να μάθουν την Καθαρεύουσα για να τη μεταφράσουν, να απολαύσουν τη λογοτεχνία ή να μελετήσουν ιστορικά και θεολογικά κείμενα.

Έκφραση: Γραπτός και προφορικός λόγος για ενήλικες Έλληνες φυσικούς ομιλητές και δίγλωσσους Έλληνες

2023-09-04T10:59:53+00:00

Εάν θέλετε να συμπληρώσετε τα κενά που έχετε από τη σχολική ηλικία, λάβετε μέρος σ' αυτό το μάθημα. Χρησιμοποιήστε σωστά την ελληνική γλώσσα και αποφύγετε τα κοινά λάθη. Ζητήστε ένα εξατομικευμένο μας πρόγραμμα .

Go to Top