ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι μέλος των παρακάτω επιστημονικών-εκπαιδευτικών συλλόγων:

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού έχει συνεργαστεί με τους ακόλουθους φορείς:

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού έχει επίσης συνεργαστεί σε έργα με τους ακόλουθους φορείς: