Υποτροφίες - Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Erasmus PLUS Grants

 
Παρακολουθήστε τα μαθήματά και τα σεμινάριά μας με υποτροφία κινητικότητας από το ERASMUS Plus στην Αθήνα και τη Σαντορίνη!

 

Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων, στη σχολική εκπαίδευση ή στην επαγγελματική εκπαίδευση και εδρεύουν σε μια από τις 28 χώρες μέλη της ΕΕ ή σε κάποια από τις συνδεδεμένες χώρες (FYROM, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία), μπορούν να κάνουν αίτηση για Υποτροφία ΚινητικότηταςErasmusPlusKA1 και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε σεμινάρια εκτός της χώρας που εδρεύουν για τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια.

Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Εθνική Μονάδα της χώρας τους. Στην αίτηση αυτή, ο οργανισμός πρέπει να καταθέσει ένα σχέδιο κινητικότητας, στο πλαίσιο του οποίου μέλη του προσωπικού του (αμειβόμενο προσωπικό ή εθελοντές) μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια που προσφέρονται σε διαφορετικές χώρες από διαφορετικούς οργανωτές.

Για να υποβάλετε αίτηση:

Βήμα 1: Εγγράψτε τον οργανισμό σας στην υπηρεσίαECAS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EuropeanCommissionAuthenticationService) χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ:http://eeas.europa.eu/media/subscribe/ecas-user-manual.pdf

Βήμα 2: Μετά την εγγραφή σας στηνECAS, πρέπει να εγγραφείτε στην Πύλη Συμμετεχόντων (ParticipantPortal) στη διεύθυνσηhttp://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html για να αποκτήσετε έναν κωδικό που ονομάζεταιPIC (PersonalIdentificationCode)

Βήμα 3: Επικοινωνήστε με την Εθνική σας Μονάδα (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm) ώστε να βρείτε την αίτηση για τοErasmusPlusKeyAction 1 που αφορά το προφίλ του οργανισμού σας (Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση ή Επαγγελματική Εκπαίδευση)

Βήμα 4: Συμπληρώστε την αίτηση ανάλογα με τις κινητικότητες που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε στη συμπλήρωση της αίτησης

Βήμα 5: Υποβάλετε την αίτησή σας στην Εθνική σας Μονάδα. Οι προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μία ανά έτος, κάθε Φεβρουάριο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ERASMUS PLUS

Επικοινωνήστε μαζί μας για να επιβεβαιώσετε τις ημερομηνίες διεξαγωγής και να αποστείλετε φόρμα προ-εγγραφής.