Προγράμματα - Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού | Hellenic Culture Centre

Online Σεμινάρια Καθηγητών

Σειρά on-line σεμιναρίων για την εξειδίκευση στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας

Ο Σχεδιασμός μιας διδακτικής Ενότητας και μιας Σειράς Μαθημάτων με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών της νέας ελληνικής (15 ώρες, 70 ευρώ)

19 Νοεμβρίου - 16 Δεκεμβρίου 2018
4-31 Μαρτίου 2019

Η διδασκαλία του κειμένου σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (30 ώρες, 110 ευρώ)

14 Ιανουαρίου - 24 Φεβρουαρίου 2019

Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας online σε ενηλίκους μαθητές

(100 ώρες - 450 ευρώ ή 150 ώρες - 650 ευρώ για το Πιστοποιητικό EUROLTA για τη διδασκαλία γλωσσών online)

31 Ιανουαρίου - 30 Μαΐου 2019 (ή 26 Ιουλίου 2019 για το Πιστοποιητικό EUROLTA για τη διδασκαλία γλωσσών online)

Διδασκαλία ελληνικών σε πρόσφυγες (200 ώρες - 250 ευρώ)

Δυνατότητα πιστοποίησης EUROLTA με επιπλέον 32 ώρες δια ζώσης σεμιναρίων και συνεδρίες παρακολούθησης και πρακτικής εξάσκσης. Επιπλέον δίδακτρα: 500 ευρώ.

3 Δεκεμβρίου 2018 - 24 Μαρτίου 2019

 

hcc seminars 3

HCC Courses available for Erasmus Plus Beneficiaries (2015-2017)

For Teacher Trainers, Teachers, Adult Educators, Educationalists

3 -day courses

1. Language games for all language classes (Working language: ENGLISH) - Friday to Sunday
2. Teaching Greek to Adults (Working language: GREEK) -Friday to Sunday
3. Learning to Teach Greek (Working language: GREEK) -Friday to Sunday
4. Greek as a foreign language (Working language: GREEK) - Friday to Sunday
5. Teacher Training: Greek to non- native speakers (Working language: GREEK) - Friday to Sunday

The HELLENIC CULTURE CENTRE offers the chance to attend high quality teacher training programmes (including Certification programmes), to develop your language skills, to share experiences and ideas with people from other countries, to extend your personal network.

We develop courses on language learning and intercultural education with experienced and certified teacher trainers and language teachers, state-of-the-art didactic materials and methodologies, and evaluation and validation procedures. 

All educational programmes can be funded by the Erasmus plus grants of the European Commission. 

ALL OUR SEMINARS IN A PDF FILE

Μαθαίνοντας να διδάσκουμε ελληνικά

Μαθαίνοντας να διδάσκουμε Ελληνικά

To τριήμερο και το πενθήμερο σεμινάριο ξεκινούν την ίδια μέρα και τελειώνουν σε διαφερετικές μέρες (την 3η και την 5η μέρα αντιστοίχως)

2019-2020:

Πενθήμερο σεμινάριο:

29 Νοεμβρίου - 03 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα

17-21 Ιουλίου 2020, Μεγαλοχώρι Σαντορίνης

 

Τριήμερο σεμινάριο:

29 Νοεμβρίου - 01 Δεκεμβίου 2019, Αθήνα

17-21 Ιουλίου 2020, Μεγαλοχώρι Σαντορίνης

 

Γλώσσα Εργασίας: Ελληνικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα (Παρασκευή):
-  Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους. Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο
- Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (1ο μέρος)

2η Μέρα (Σάββατο):
- Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας
- Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (μικροδιδασκαλία)
- Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (2ο μέρος)

3η Μέρα (Κυριακή):
- Η επιλογή και η χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο μάθημα
- Ενημέρωση για τις εξελίξεις και το θεσμικό πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και της εκπαίδευσης ενηλίκων
- Η ενεργοποίηση των μαθητών (οι εργασίες στο σπίτι, οι έρευνες, οι τάξεις συζήτησης) - Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη διδασκαλία

4η Μέρα (Δευτέρα):
- Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές.

5η Μέρα (Τρίτη):

- Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές.

- Αναφορές από την επίσκεψη: Παρουσίαση παρατηρήσεων, σκέψεων, συμπερασμάτων.
- Αξιολόγηση του σεμιναρίου - Δραστηριότητες αποχαιρετισμού - Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας


Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς:
- να επιλέγουν υλικά για τη διδασκαλία της γραμματικής σε μαθητές διαφορετικών επιπέδων ελληνομάθειας
- να προσαρμόζουν, να παράγουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν κατάλληλα οπτικοακουστικά υλικά για τη διδασκαλία της ελληνικής
- να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν τη διδακτική τους εμπειρία, ιδέες και υλικά
- να λαμβάνουν γνώση για τις εξελίξεις στο διδακτικό αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο της ελληνομάθειας
- να προσαρμόζουν τα γλωσσικά παιχνίδια που χρησιμοποιούν στην τάξη
- να ενεργοποιούν τους μαθητές τους μέσα και έξω από την τάξη


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρολών, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπιες παρατηρήσεις διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία και οι οποίοι προωθούν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

 

hcc seminars 5

HCC Courses available for Erasmus Plus Beneficiaries (2015-2017)

For Teacher Trainers, Teachers, Adult Educators, Educationalists

5 -day courses

1. Intercultural Skills for Adult Educators, School Teachers and mentors (Working language: ENGLISH) -Friday to Tuesday
2. Informal Language learning methodologies: Language Café, Language Exchange, Montessori for Adults (Working language: ENGLISH) -Friday to Tuesday
3. Teaching a foreign language today: an eclectic perspective (for teachers of all foreign languages) (Working language: ENGLISH) -Friday to Tuesday
4. Language Games for all language classes (Working language: ENGLISH) -Friday toTuesday
5. Teaching Greek to Adults (Working language: GREEK) -Friday to Tuesday
6. Learning to Teach Greek(Working language: GREEK) -Friday to Tuesday
7. Greek as a foreign language (Working language: GREEK) -Friday to Tuesday
8. Teacher Training: Greek to non- native speakers (Working language: GREEK) -Friday to Tuesday

The HELLENIC CULTURE CENTRE offers the chance to attend high quality teacher training programmes (including Certification programmes), to develop your language skills, to share experiences and ideas with people from other countries, to extend your personal network.

We develop courses on language learning and intercultural education with experienced and certified teacher trainers and language teachers, state-of-the-art didactic materials and methodologies, and evaluation and validation procedures. 

All educational programmes can be funded by the Erasmus plus grants of the European Commission. 

ALL OUR SEMINARS IN A PDF FILE

Greek Language Courses in Megalochori, Santorini Start date: 12 October 2015

Greek Language Courses in Megalochori, Santorini Start date: 12 October 2015

Face to face extensive course for Beginners (A0 and A1)
8 weeks - 32 hours (1 hour is 60 minutes)
Where: At the HCC’s premises in Megalochori (opposite GEROMANOLIS tavern).
When: From October 12 to December 4 2015, Tuesdays and Thursdays 18:00 to 20:00 or according to the students’ needs.
Training fee: 380 euro (for a group of at least 3 students).
- All relevant educational materials
- Certificate of Attendance

Greek language and Culture Integrated Programme

Greek language and Culture Integrated Programme (all levels)

Sessions
(all sessions will take place in Megalochori, Santorini Island, Greece)

2015:
6-17/4/2015
15-26/6/2015
29/6-10/7/2015
13-24/7/2015
27/7-7/8/2015
10-21/8/2015
24/8-4/9/2015
7-18/9/2015                
2016:
25/4-6/5/2016
13-24/6/2016
27/6-8/7/2016
11-22/7/2016
25/7-5/8/2016
8-19/8/2016
22/8-2/9/2016
5-16/9/2016                 
2017:
10-21/4/2017
12-23/6/2017
26/6-7/7/2017
10-21/7/2017
24/7-4/8/2017
7-18/8/2017
21/8-1/9/2017
4-15/9/2017 

 

SEMINAR PROGRAMME

Day 1 (Monday)
- Presentation of the participants and their organizations
- Presentation of the seminar’s programme and the trainers (educational contract)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 2 (Tuesday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 3 (Wednesday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*


Day 4 (Thursday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 5 (Friday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Interim evaluation of the course
- Educational and Cultural Activities*

Day 6 (Monday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 7 (Tuesday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 8 (Wednesday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 9 (Thursday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 10 (Friday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Final Evaluation of the course - formation of the contact network
- Educational and Cultural Activities*

*Educational and Cultural Activities:
Some of the activities below will be included to your 2015 programme for free, in case you attend the two-week Integrated Greek Language and Culture Programme :
1.    Megalochori village: its history and  sites
2.    Presentation of Santorini Island
3.    Greek Culture: traditional dances
4.    Greek Culture: Greek songs
5.    Greek Culture: visit to an artist’s atelier
6.    Visit to the traditional village Pyrgos and its castle
7.    Visit to a local producer and discussion on the local products
8.    Language Games in Greek
9.    Visit to the Archeological Museum of Fira and sight seeing
10.    Greek Culture: a tribute to Greek Music
11.    Greek Culture: cookery lesson in Megalochori Square in the traditional tavern Raki/ Dinner with what we have cooked
12.    Guided tour at the Santo Wines Oenotourism Centre and video screening of winery tradition. Tasting of Santorini wines on the top of the Caldera cliff.
13.    Visit to the archaeological site of Akrotiri
14.    Visit to the ceramist Andreas Makaris at Megalochori and ceramics lesson
15.    Boat trip to the volcanic islands of Nea and Palea Kameni and to Thirasia
16.    Visit to the Maritime Museum,Oia
17.    Visit to the Folklore Museum of Santorini in Fira
18.    Visit to the Tsambouna Workshop in La Ponta Castle in Akrotiri
19.    Open air cinema in Kamari, in one of the 10 best open air cinemas in the world

 

Tuition fee: 70 €/ day/ person, which includes tuition and training materials.

 

LEARNING OUTCOMES

Depending on the Language Level they will follow, at the end of the seminar participants are expected:

A0 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will have developed the basic vocabulary in Greek, they will be able to respond to basic communicational circumstances, and the will know the basic Greek grammar. They will cover material included in the level A1 (course A1a) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_A0.pdf

A1 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will have developed the basic vocabulary in Greek, they will be able to respond to basic communicational circumstances, and the will know the basic Greek grammar. They will cover material included in the level A1 (course A1b, A1c) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_A1.pdf

A2 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will have developed the ability to express themselves in more complex situations (descriptions, narrations, feelings, plans for the future). They will cover material included in the level A2 (course A2a, A2b, A2c) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_A2.pdf


B1 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will enrich their vocabulary in subjects like the family, work and free time, and they will learn the passive voice, participles, special (irregular) nouns and adjectives, the use of prepositions and conjunctions. They will cover material included in the level B1 (course B1a, B1b, B1c) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_B1.pdf  

B2 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will complete their knowledge of the basic grammar (using cases, tenses, irregular adjectives and nouns, compound verbs, pronouns, imperative), and they will enrich their vocabulary  (everyday language in big cities, idioms). They will cover material included in the level B2 (course B2a, B2b, B2c) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_B2.pdf

C1 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will enrich their vocabulary (official letters, essays, idioms, proverbs, special vocabulary, and they will study more complex language forms. They will cover material included in the level C1 (course C1a, C1b, C1c) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_C1.pdf

C2 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will enrich their vocabulary, they will study local idioms and elements of Katharevousa and ancient Greek language, they will be able to to express themselves in a clear and persuasive way and have an everyday/fast rhythm of speaking. They will cover material included in the level C2 (course C2a, C2b, C2c) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_C2.pdf

Students of all levels are expected:
- To be familiar with many aspects of contemporary Greek culture (the Arts, history, society, nature)
- To have explored the contemporary Greek reality, as they will get in contact with local population
- To visit places of natural beauty and cultural significance
- To have exchanged intercultural experiences

METHODOLOGY
The course is based on the principles of participatory adult education. The method used is the communicative one, which brings out the communicative aspect of the language. Moreover, the course follows the principles of modern didactics of living languages, which gives emphasis to culture. During the course active learning and exchange of ideas and information about other cultures are encouraged, while the experienced of the participants are incorporated into the training. The abovementioned methodology is implemented via a daily schedule which includes two hours of language instruction, and two hours of language workshop, where participants have the opportunity to practice the language skills they have developed during the day through language games, role plays and other activities. They also better understand the cultural framework within which the linguistic types of Greek are developed and used. A daily schedule of educational/ cultural activities is incorporated into the programme, enabling participants to become familiar with elements of the traditional and contemporary Greek culture. These activities include Greek dances’ lessons, Greek cookery classes, visits to Museums and other places of cultural interest, excursions to Santorini Island. This programme of activities is considered as an inextricable part of the course, since it provides the participants with a better understanding of contemporary Greeks and contemporary Greek culture.

Preparation
Participants will be given information on the subject of teaching or learning Greek today in Europe as well as lists for the most recent publications of didactic materials. Before the course, they will be asked to describe the institution they work for and the basic characteristics of its learners and their own professional background. Participants will also receive information for the course group (trainers, organizers and organizing institution, other participants). Organizers will be responsible for sending all necessary information regarding the venue and the trip. All the above will be communicated via e-mail.

Follow-up
Upon completion of the course, a network of Greek language’s and Greek culture’s friends will be formed though the HCC’s web-site and social media. The members of this network will be interested in improving their skills and Greek, and have positive feeling towards contemporary Greece. The network’s participants will be receiving information on the developments concerning learning Greek, on programmes and initiatives taken in Europe regarding this subject, as well as on critical developments in Greece which require action and initiative by the European citizens.

Χειμερινά μαθήματα στη Σαντορίνη

Μαθήματα Ελληνικών στο Μεγαλοχώρι Σαντορίνης.

Δια ζώσης εκτεταμένο πρόγραμμα μαθημάτων για Αρχάριους (Α0 και Α1)

8 εβδομάδες – 32 ώρες (1 ώρα = 60 λεπτά)

Πού: Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού  στο Μεγαλοχώρι (απέναντι από την ταβέρνα ΓΕΡΟΜΑΝΩΛΗΣ).

Πότε: Από 16 Ιανουαρίου έως 8 Μαρτίου 2018, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 18:00 έως τις 20:00 ή σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών.

Δίδακτρα: 380 ευρώ ( για ομάδα τουλάχιστον 4 μαθητών).

-         Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα διδακτικά υλικά

-         Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Σημειώσεις:

 1. Μαθήματα για ομάδες 2-3 ατόμων και ιδιαίτερα μαθήματα προσφέρονται τον χειμώνα με ειδικές τιμές.
 2. Παραδίδονται μαθήματα για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας.
 3. Παραδίδονται επιπλέον μαθήματα μέσω Skype με χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού μετά το τέλος των μαθημάτων δια ζώσης.
 4. Τα μαθήματα παραδίδονται και σε μορφή μικτής μάθησης (δια ζώσης και online).

Δείτε τα Προγράμματα Σπουδών για τα επίπεδα A0 και A1.

Για την φόρμα εγγραφής πατήστε εδώ.

 

Eurolta 10 days

EUROLTA / ICC CERTIFICATION programme for Language Adult Trainers- Level one

2020-2021:19/10/2020-19/8/2021

FACE TO FACE training: 23 October 2020 - 01 November 2020, Athens and /or 

9-18 July 2021, Megalochori, Santorini and / or 

22-31 October 2021, Athens

SEMINAR PROGRAMME

Day 1 (Friday)
- Presentation of the participants and their organizations. Presentation of the seminar’s programme and the trainers (educational contract)
- Locating the characteristics, the needs and the expectations of our learners

Day 2 (Saturday)
- The adults as learners
- Grading testing of the students and planning the study programme
- Planning a lesson / an educational meeting

Day 3 (Sunday)
- Teaching the text: Didactic techniques and techniques for assimilating the text
- Teaching the vocabulary: Didactic techniques and techniques for assimilating the vocabulary
- The selection and evaluation of the textbook and the teaching materials

Day 4 (Monday)
-    Observation sessions in a class of adult learners (part a)
-    Observation sessions in a class of adult learners (part b)
-    Discussion with the trainers and the adult educators who were observed

Day 5 (Tuesday)
-    Observation sessions in a class of adult learners (part c)
-    Observation sessions in a class of adult learners (part d)
-    Discussion with the trainers and the adult educators who were observed

Day 6 (Wednesday)
-    Observation sessions in a class of adult learners (part e)
-    Observation sessions in a class of adult learners (part f)
-    Discussion with the trainers and the adult educators who were observed

Day 7 (Thursday)
-    Teaching sessions in a class of adult learners (part a)
-    Teaching sessions in a class of adult learners (part b)
-    Discussion with the trainers and the adult educators who were observed

Day 8 (Friday)
-    Teaching sessions in a class of adult learners (part c)
-    Teaching sessions in a class of adult learners (part d)
-    Discussion with the trainers and the adult educators who were observed

Day 9 (Saturday)
- Teaching the Grammar in various levels
- Teaching the Grammar in various levels (microteaching)
- Applying language games and communicative activities

Day 10 (Sunday)
- Introduction to intercultural education
- The selection and application of audio-visual materials in the lesson
- The institutional framework of teaching Greek to foreigners and adult education. Information on the exams for the Certificate of Attainment in Greek organized by the Greek Ministry of Education.
- Coping with practical problems in teaching
- Evaluation of the seminar - Goodbye activities - Creating a communication network

 

Tuition fee: 70 €/ day/ person, which includes tuition and training materials.
Plus Organizational costs: 100 €/ person, paid for each seminar, which include administration costs, organizational costs, half-day excursion and VAT.

Note:This is the face to face part of the eight-month teacher training and certification programme, which offers the EUROLTA CERTIFICATION for teaching a foreign language to adult learners by the International Language Organization ICC. The HELLENIC CULTURE CENTRE is a certified EUROLTA Centre in Greece and prepares teachers for the Certification process in a blended learning mode. This programme has 100 euro extra fee for certification procedures (total fee for the eight-month EUROLTA programme: 900 euro).


EUROLTA is an internationally recognised qualification for those who wish to teach modern languages to adults. It is recognised by all member organisations of the ICC - International Language Network (www.icc-languages.eu ) and guarantees that the holder of the qualification has acquired a high level of proficiency in the teaching of languages to adults.
The training programmes offered under the EUROLTA scheme reflect a modern approach to language teaching and teacher training. Certification is based on the evaluation of a dossier containing samples of the teacher's work. The Level One EUROLTA Certificate certifies the holder’s ability to plan and deliver classes of a set study programme and recommended teaching resources within a certain institutional context as well as to reflect on one’s performance and that of one’s peers. The EUROLTA Certificate is a Europe-wide recognized qualification in the adult language education.

Please note: this course is a part of the blended learning training course that last 8 months. The rest of the programme is held online.


Learning Outcomes
At the end of the seminar, participants are expected to have acquired the knowledge and skills that will enable them to:
    - become more aware of the system of the target language and be made familiar with the tools and know-how necessary to analyse communication and language use,
    develop awareness of current theories of language acquisition and of socio-cultural and intercultural issues involved in language learning and integrate this knowledge in their teaching,
     learn to recognise learners as individuals with their own learning styles, motivation and aims and act appropriately in their teaching,
    gain confidence and acquire skills in managing processes in the classroom,
    develop a repertoire of teaching skills and techniques and become able to make judgements as to when and how to use them,

Methodology
The methodology and approach adopted in the training reflects the overall aims stated above. In particular, it aims to  
     reflect the general ethos of ICC training courses, which implies a "learning by doing, reflecting and sharing ideas" approach
    be characterised by a cooperative learning style, involving trainees wherever possible in the planning and shaping of the programme
     present opportunities to extend theoretical knowledge of language, learning and teaching as well as to evaluate and improve practical skills
     integrate practical exercises and the observation of teaching/learning (themselves, their own classes, others, other classes, video sequences) with subsequent analysis
     provide opportunities for self-evaluation, assessment by peers as well as offer opportunities for trainees to evaluate the training programme

The course is based on the principles of participatory adult education, by embodying participants' experiences and fostering the exchange of their ideas, proposals and materials. Its focus is not merely on the didactic aspect of teaching adults but also on the participants' social and cultural knowledge gained through education, and teaching to different target groups throughout Europe. During the course, the following techniques will be implemented: working in subgroups and pairs, role play, microteaching, lectures, guided conversation, brainstorming, language and educational games and experiential activities.

The course also includes observation sessions in language classes  for adults as well as practicum (teaching an adult Greek language class & / or microteaching in the trainee teachers’ class) Before the observation sessions, participants will be appropriately prepared by the educators for the purpose and method of the observation. During this, participants will have the opportunity to assess teaching Greek in the specific context by applying the techniques of observation, interviewing and group discussion. After its completion, participants will share their learning experience. Before the Practicum, they will cooperate with their trainers so that they prepare their work more thoroughly.

Participants will also be given hand-outs, original materials, lists of intercultural activities and websites for teaching tools and for promoting Greek language and culture. Taking into consideration that the variety of educational tools and equipment offers to participants the opportunity to enrich their educational experience, within the course there will also be implemented the means of video, audio, objects (realia), diagrams, photos and games.

The topics and issues to be explored in basic teacher training programmes are grouped into the following content areas:

1. Language awareness
2. Language and culture
3. Language learning processes
4. Language teaching
5. Planning and evaluation
6. Self-assessment

Through awareness-raising tasks, experimentation, reflection, adaptation and transfer of training contents to their teaching situations, the trainees should develop their teaching competence as well as appropriate strategies to continue their development after the training period is over.


Preparation
Participants will be given information on the EUROLTA certification procedures. They will also receive articles on teaching a foreign language to adults. Before the course, they will be asked to describe the institution they work for and the basic characteristics of their learners and their own professional background. Participants will also receive some information for the course group (trainers, organizers and organizing institution, other participants). Organizers will be responsible for sending all the necessary information regarding the venue location and the trip. All the above will be communicated via e-mail and Drop Box.


Follow-up
Upon completion of the course, participants will be encouraged to form a network which will function as a meeting point. Within this network, they will be able to exchange didactic materials and proposals as well as useful ideas for promoting language learning in different contexts.

Eurolta 10 μέρες

Πρόγραμμα Πιστοποίησης EUROLTA - Επίπεδο 1

2020-2021:19/10/2020-19/8/2021

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ κατάρτιση: 23 Οκτωβρίου 2020 - 01 Νοεμβρίου 2020, Αθήνα  και/ή  

9-18 Ιουλίου  2021, Μεγαλοχώρι Σαντορίνης και/ή 

22-31 Οκτωβρίου 2021, Αθήνα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα (Παρασκευή):
- Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους. Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο)
- Εντοπισμός χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των μαθητών μας

2η Μέρα (Σάββατο):
- Οι ενήλικοι ως μαθητές
- Η κατάταξη των μαθητών σε τμήματα και ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών
- Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος/ μιας εκπαιδευτικής συνάντησης

3η Μέρα (Κυριακή):
- Η διδασκαλία του κειμένου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του κειμένου
- Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του λεξιλογίου
- Επιλογή και αξιολόγηση του διδακτικού εγχειριδίου και διδακτικών υλικών

4η μέρα (Δευτέρα):
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

5η μέρα (Τρίτη)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

6η μέρα (Τετάρτη)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

7η μέρα (Πέμπτη)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

8η μέρα (Παρασκευή)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

-    Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (1ο μέρος)

9η Μέρα (Σάββατο):
- Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας
- Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (μικροδιδασκαλία)
- Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (2ο μέρος)

10η Μέρα (Κυριακή):
- Η επιλογή και η χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο μάθημα
- Ενημέρωση για τις εξελίξεις και το θεσμικό πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και της εκπαίδευσης ενηλίκων
- Η ενεργοποίηση των μαθητών (οι εργασίες στο σπίτι, οι έρευνες, οι τάξεις συζήτησης) - Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη διδασκαλία

 

Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

Σημείωση:Αυτό είναι το δια ζώσης τμήμα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας οκτώ μηνών, μέσω του οποίου παρέχεται το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUROLTA για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενηλίκους από τον Διεθνή Οργανισμό Γλωσσών ICC. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι Πιστοποιημένο Κέντρο EUROLTA στην Ελλάδα και προετοιμάζει τους καθηγητές για τη διαδιασία της πιστοποίησης μέσω συνδυαστικής μάθησης  (blended learning). Το πρόγραμμα αυτό έχει επιπλέον κόστος 100 ευρώ για τις διαδικασίες πιστοποίησης (συνολικά δίδακτρα για το 8-μηνο πρόγραμμα EUROLTA: 900 ευρώ).

To EUROLTA είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση για εκείνους που επιθυμούν να διδάξουν ξένες γλώσσες σε ενηλίκους. Είναι αναγνωρισμένο από όλα τα μέλη οργανισμούς του ICC – Ιnternational Language Association. (http://www.icc-languages.eu/) και εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενηλίκους.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται υπό την αιγίδα του προγράμματος EUROLTA αντικατοπτρίζουν μία σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η Πιστοποίηση βασίζεται στην αξιολόγηση ενός φακέλου που περιέχει δείγματα της εργασίας των διδασκόντων. Το Πιστοποιητικό EUROLTA επιπέδου 1 πιστοποιεί τη δυνατότητα του κατόχου του να προγραμματίζει και να παραδίδει μαθήματα στο πλαίσιο ενός καθορισμένου προγράμματος σπουδών και να αξιοποιεί τους υπάρχοντες πόρους διδασκαλίας μέσα σε ένα ορισμένο θεσμικό πλαίσιο καθώς επίσης και να αυτο-αξιολογείται και να αξιολογεί. Είναι ένας αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στη γλωσσική εκπαίδευση ενηλίκων.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς:
- να εξοικειωθούν με το σύστημα της γλώσσας - στόχος και με τα εργαλεία μελέτης του (γραμματική, σύνταξη, γλωσσολογική ορολογία κ.λπ.) καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία ανάλυσης της επικοινωνίας και της χρήσης γλώσσας
- να αναπτύξουν την γνώση τους των τρεχουσών θεωριών της γλωσσικής πρόσληψης και των κοινωνικο-πολιτισμικών και διαπολιτισμικών ζητημάτων που εμπλέκονται στην εκμάθηση γλώσσας και να ενσωματώσουν αυτή τη γνώση στη διδασκαλία τους
- να μάθουν να αναγνωρίζουν τους μαθητές ως προσωπικότητες με το ιδιαίτερο μαθησιακό στυλ του καθενός, τα κίνητρά του και τους στόχους του και να δρουν καταλλήλως κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους
- να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να αποκτήσουν ικανότητες στη διαχείριση τάξης
- να αναπτύξουν ένα ρεπερτόριο ικανοτήτων διδασκαλίας και τεχνικών και να γίνουν ικανοί να κρίνουν πού και πώς να τις χρησιμοποιούν

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία και η προσέγγιση που υιοθετούνται στην κατάρτιση απεικονίζουν τους γενικούς στόχους που δηλώνονται ανωτέρω.

Ιδιαίτερα, έχει στόχο

- να απεικονίσει το γενικό ήθος του ICC - τα εκπαιδευτικά μαθήματα του Διεθνoύς Οργανισμού Γλωσσών, γεγονός που συνεπάγεται μια προσέγγιση "μάθησης μέσω της πράξης , έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών"

- να αρακτηρίζεται από ένα βασισμένο στη συνεργασία ύφος εκμάθησης, με συμμετοχή των εκπαιδευομένων, όπου αυτό είναι δυνατό, στο σχεδιασμό και την διαμόρφωση του προγράμματος

- να παρουσιάσει ευκαιρίες προκειμένου να επεκταθεί η θεωρητική γνώση της γλώσσας, μέσω της μάθησης και της διδασκαλίας, καθώς επίσης και να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν οι πρακτικές δεξιότητες.

- να ενσωματώσει τις πρακτικές ασκήσεις και την παρακολούθηση για τη διδασκαλία/εκμάθηση (των ίδιων, των δικών τους τάξεων, άλλων τάξεων, με βίντεο ή δια ζώσης) στις μεταγενέστερες αναλύσεις και αξιολογήσεις

- να παρέχει τις ευκαιρίες για αυτοκριτική, αξιολόγηση από τους συναδέλφους, καθώς επίσης και να προσφέρει ευκαιρίες για τους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα

Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μονό διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχο στις διαφορές ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρολών, ιεροδιδασκαλεία, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.

Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπιες παρατηρήσεις διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες hands-outs, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και με ιστοτόπους οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία και οι οποίοι προωθούν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Τα θέματα που θα καλυφθούν στο βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανήκουν στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

1. Ανάλυση και Επίγνωση Γλώσσας ή Γλωσσική Επίγνωση
2. Γλώσσα και Πολιτισμός
3. Διαδικασίες Εκμάθησης Γλωσσών
4. Διδασκαλία Γλωσσών
5. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση
6. Αυτο-αξιολόγηση

Μέσω της ανάληψης καθηκόντων που αποσκοπούν στην αύξηση της επίγνωσης (ευαισθητοποίησης), του πειραματισμού, της αξιοποίησης, της προσαρμογής και της μεταφοράς του περιεχομένου κατάρτισης στις δικές τους συνθήκες διδασκαλίας, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν τη διδακτική τους ικανότητα, καθώς επίσης και τις κατάλληλες στρατηγικές, για να μπορέσουν να συνεχίσουν την εξέλιξή τους αφότου τελειώσει η περίοδος κατάρτισης.

Διδάσκοντας ελληνικά σε ενηλίκους

Διδάσκοντας ελληνικά σε ενηλίκους

To τριήμερο και το πενθήμερο σεμινάριο ξεκινούν την ίδια μέρα και τελειώνουν σε διαφερετικές μέρες (την 3η και την 5η μέρα αντιστοίχως)

2019-2020:

Πενθήμερο σεμινάριο:

22-26 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα

10-14 Ιουλίου 2020, Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη

Τριήμερο σεμινάριο:

22-24 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα

10-12 Ιουλίου 2020, Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη

Γλώσσα εργασίας: Ελληνικά και Αγγλικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα (Παρασκευή):
- Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους. Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο)
- Εντοπισμός χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των μαθητών μας

2η Μέρα (Σάββατο):
- Οι ενήλικοι ως μαθητές
- Η κατάταξη των μαθητών σε τμήματα και ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών
- Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος/ μιας εκπαιδευτικής συνάντησης

3η Μέρα (Κυριακή):
- Η διδασκαλία του κειμένου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του κειμένου
- Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του λεξιλογίου
- Επιλογή και αξιολόγηση του διδακτικού εγχειριδίου και διδακτικών υλικών

4η Μέρα (Δευτέρα):
- Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές. Παρατήρηση μαθήματος.

5η Μέρα (Τρίτη):

- Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές. Παρατήρηση μαθήματος.

- Αναφορές από την επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων: Παρουσίαση παρατηρήσεων, σκέψεων, συμπερασμάτων.
- Αξιολόγηση του σεμιναρίου - δραστηριότητες αποχαιρετισμού - δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

 Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα: 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς:
- να εντοπίζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενηλίκων σπουδαστών τους
- να σχεδιάζουν τα μαθήματά τους με βάση τις ειδικές ανάγκες των ενηλίκων σπουδαστών τους
- να επιλέγουν τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές για τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού μαθήματος
- να προσαρμόζουν, να παράγουν, να εφερμόζουν και να αξιολογούν τα κατάλληλα διδακτικά υλικά
- να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν τη διδακτική τους εμπειρία, ιδέες και υλικά
- να αντιμετωπίζουν ποικίλα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στην τάξη ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες με τους συναδέλφους τους.
Μεθοδολογία
Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρολών, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπιες παρατηρήσεις διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία και οι οποίοι προωθούν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

hcc seminars 10

HCC Courses available for Erasmus Plus Beneficiaries (2015-2017)

For Teacher Trainers, Teachers, Adult Educators, Educationalists

10 -day courses

1.Greek Language and Culture Integrated Programme (Working language: GREEK and ENGLISH, depending on the level) - Monday to next Friday)

2. EUROLTA / ICC CERTIFICATION programme for Language Adult Trainers (working language: GREEK- will be offered in ENGLISH too in 2016 & 2017)*Friday to next Sunday

The HELLENIC CULTURE CENTRE offers the chance to attend high quality teacher training programmes (including Certification programmes), to develop your language skills, to share experiences and ideas with people from other countries, to extend your personal network.

We develop courses on language learning and intercultural education with experienced and certified teacher trainers and language teachers, state-of-the-art didactic materials and methodologies, and evaluation and validation procedures. 

All educational programmes can be funded by the Erasmus plus grants of the European Commission. 

Note* This is the face to face part of the eight-month teacher training and certification programme, which offers the EUROLTA CERTIFICATION for teaching a foreign language to adult learners by the International Language Organization ICC. The HELLENIC CULTURE CENTRE is a certified EUROLTA Centre in Greece and prepares teachers for the Certification process in a blended learning mode. This programme has 100 euro extra fee for certification procedures.

 

 

ALL OUR SEMINARS IN A PDF FILE

hcc seminars 10

HCC Courses available for Erasmus Plus Beneficiaries (2015-2017)

For Teacher Trainers, Teachers, Adult Educators, Educationalists

10 -day courses

1.Greek Language and Culture Integrated Programme (Working language: GREEK and ENGLISH, depending on the level) - Monday to next Friday)

2. EUROLTA / ICC CERTIFICATION programme for Language Adult Trainers(working language: GREEK- will be offered in ENGLISH too in 2016 & 2017)*Friday to next Sunday

The HELLENIC CULTURE CENTRE offers the chance to attend high quality teacher training programmes (including Certification programmes), to develop your language skills, to share experiences and ideas with people from other countries, to extend your personal network.

We develop courses on language learning and intercultural education with experienced and certified teacher trainers and language teachers, state-of-the-art didactic materials and methodologies, and evaluation and validation procedures. 

All educational programmes can be funded by the Erasmus plus grants of the European Commission. 

Note* This is the face to face part of the eight-month teacher training and certification programme, which offers the EUROLTA CERTIFICATION for teaching a foreign language to adult learners by the International Language Organization ICC. The HELLENIC CULTURE CENTRE is a certified EUROLTA Centre in Greece and prepares teachers for the Certification process in a blended learning mode. This programme has 100 euro extra fee for certification procedures.

 

 

ALL OUR SEMINARS IN A PDF FILE

Διδασκαλία του κειμένου

Η διδασκαλία του κειμένου και του λεξιλογίου σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (30 ώρες, 110 ευρώ)

2 Δεκεμβρίου 2020- 17 Ιανουαρίου 2021

30 Ιουλίου 2021-5 Σεπτεμβρίου 2021 

Το Σεμινάριο 2 αποτελείται από οκτώ υπο-ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΠΩΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ;

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ατομική ή σε ζευγάρια)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πέρα από τη μελέτη των διδακτικών υλικών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα γίνουν τέσσερις (4) online συναντήσεις σύγχρονης εκπαίδευσης (προαιρετικές) με τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου μέσω skype. Οι σύγχρονες συναντήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για να επιλύουν τυχόν απορίες και να «συναντούν» online τους άλλους συνεκπαιδευομένους.

Οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές έχουν την υποχρέωση να αναρτήσουν μία τουλάχιστον απάντηση σε κάθε ενότητα του σεμιναρίου, να απαντήσουν με δέκα τουλάχιστον αναρτήσεις τους σε άλλους εκπαιδευόμενους, να εκπονήσουν μία εργασία καθώς και να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης του σεμιναρίου. Η Εργασία αφορά στην παραγωγή ενός Σχεδίου Μαθήματος σχετικά με τη διδασκαλία ενός κειμένου σε όποιο επίπεδο ελληνομάθειας τούς ενδιαφέρει ή στην απλοποίηση ενός αυθεντικού κειμένου 3-5 σελίδων, με βάση τις τεχνικές απλοποίησης που προτείνονται.

Οι εκπαιδευτές θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευομένων ώστε να επικοινωνούν μαζί τους μέσω Skype, τηλεφώνου ή e-mail.

Το σεμινάριο αυτό επαναλαμβάνεται περίπου δύο φορές κάθε χρόνο.

Για τη φόρμα εγγραφής πατήστε εδώ

Βασική εκπαιδεύτρια και συντονίστρια των σεμιναρίων

Ιφιγένεια Γεωργιάδου. Διευθύντρια σπουδών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού και της «Εταιρείας Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου Αιολίς». Απόφοιτη του Φιλοσοφικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Μετεκπαιδεύτηκε στη χρήση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγγραφέας βιβλίων καθώς και άρθρων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Εκπαιδεύτρια καθηγητών, πιστοποιημένη ICC Master Trainer (εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών) και συντονίστρια σεμιναρίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Ειρήνη στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε άλλους φορείς. Συντονίστρια ερευνητικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρυτικό μέλος της ΩΣΜΩΣΗΣ-Κέντρου Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής και ενεργό μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών. Εξωτερική εμπειρογνώμων για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ),  στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και στο ΙΔΕΠ Κύπρου, Εθνικών Μονάδων για το Πρόγραμμα Erasmus plus. 

skypename: hellenic.culture.centre
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
τηλ : 0030 6944105484

Άλλοι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοποιημένοι και έμπειροι στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων συνεργάζονται επίσης για εξειδικευμένα θέματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ  ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ


από τον διεθνή οργανισμό ICC - INTERNATIONAL LANGUAGE NETWORK

και από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


To EUROLTA (Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Διδασκαλίας Γλωσσών σε Ενηλίκους) είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση http://www.eurolta.eu/certification/ για εκείνους που επιθυμούν να διδάξουν ξένες γλώσσες σε ενηλίκους. Είναι αναγνωρισμένο από όλα τα μέλη οργανισμούς του ICC - Ιnternational Language Association. (http://www.icc-languages.eu/). Η Πιστοποίηση EUROLTA παρέχεται από το ICC μέσω του δικτύου ELTACS (European Language Teachers Assessment and Certification Scheme), στο οποίο συμμετέχει και το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.eltacs.eu/project-partners.

Υπάρχουν τρία πιστοποιητικά που παρέχει το ICC μέσω του πιστοποιημένου φορέα του στην Ελλάδα, του Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (http://www.eurolta.eu/eurolta-centres/): το Eurolta Certificate, το Eurolta Diploma και το Eurolta για τη διδασκαλία γλωσσών online. Και τα τρία εγγυώνται ένα υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενηλίκους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται υπό την αιγίδα του προγράμματος κατάρτισης EUROLTA αντικατοπτρίζουν μια σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και την εκπαιδευτική διαδικασία.


Η εκπαίδευση για τo Εurolta Certificate (250 ώρες, 10 μήνες, 900 ευρώ) απευθύνεται σε έμπειρους και σε μελλοντικούς καθηγητές ξένων γλωσσών ή / και της μητρικής τους ως ξένης γλώσσας.

Η εκπαίδευση για τo  EuroltaCertificate για τη διδασκαλία online (150 ώρες, 6 μήνες, 650 ευρώ) απευθύνεται σε έμπειρους καθηγητές ξένων γλωσσών ή / και της μητρικής τους ως ξένης γλώσσας, οι οποίοι έχουν ήδη διδάξει σε δια ζώσης μαθήματα και θέλουν να μάθουν πώς να διδάσκουν ελληνικά ή άλλη γλώσσα μέσω διαδικτύου.

Η εκπαίδευση για τo Eurolta Diploma (250 ώρες, 10 μήνες, 900 ευρώ) απευθύνεται σε  διευθυντές οργανισμών ξένων γλωσσών, σε καθηγητές ξένων γλωσσών ή / και της μητρικής τους ως ξένης γλώσσας με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών πλήρους απασχόλησης (20 ωρών / εβδομάδα) και σε έμπειρους εκπαιδευτές και μέντορες καθηγητών ξένων γλωσσών.
 
Η πιστοποίηση βασίζεται στην αξιολόγηση ενός φακέλου (portfolio) που περιέχει δείγματα της εργασίας των εκπαιδευομένων (σχέδια μαθημάτων, πρακτική διδασκαλίας κ.λπ.). Ο φάκελος αυτός προετοιμάζεται με τη βοήθεια των πιστοποιημένων Eurolta trainers και αποστέλλεται στη Γερμανία στο ICC. Αξιολογείται από τους Eurolta Master Trainers και εφόσον ο εκπαιδευόμενος εγκριθεί, το πιστοποιητικό αποστέλλεται από τα κεντρικά γραφεία του  ICC  από τη Γερμανία σε ένα μήνα.

Καθηγητές άλλων ξένων γλωσσών μπορούν να πιστοποιηθούν, παρακολουθώντας και προσαρμόζοντας τα αντίστοιχα προγράμματα και ετοιμάζοντας τον φάκελό τους σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτές σε τάξεις άλλων ξένων γλωσσών.

Επόμενα σεμινάρια: EUROLTA CERTIFICATE:19/10/2020-19/8/2021. Η δια ζώσης κατάρτιση θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου στην Αθήνα 2020 και / ή στις 9-18 Ιουλίου 2021 στη Σαντορίνη. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δύο ημερομηνίες για το δια ζώσης σεμινάριο 10 ημερών. Το περιεχόμενο είναι το ίδιο. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα διεξάγεται online. ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω της πανδημίας COVID-19 υπάρχει περίπτωση να διεξαχθεί ολόκληρο το EUROLTA αποκλειστικά online για το έτος 2020-2021. Συνεννοηθείτε με την Γραμματεία μας. 

EUROLTA DIPLOMA: 19/10/2020-19/8/2021. Η δια ζώσης κατάρτιση θα διεξαχθεί στις 19-28 Μαρτίου 2021 στην Αθήνα και / ή στις 23 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 2021 στη Σαντορίνη. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δύο ημερομηνίες για το δια ζώσης σεμινάριο 10 ημερών. Το περιεχόμενο είναι το ίδιο. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα διεξάγεται online. ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω της πανδημίας COVID-19 υπάρχει περίπτωση να διεξαχθεί ολόκληρο το EUROLTA αποκλειστικά online για το έτος 2020-2021. Συνεννοηθείτε με την Γραμματεία μας. 

Επικοινωνήστε με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για να λάβετε τους Οδηγούς Σπουδών στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την ένδειξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EUROLTA - HCC. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε και στα τηλέφωνα +302286082820 ή +306944105484, Ιφιγένεια Γεωργιάδου.

 

 

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Online μαθήματα νέας ελληνικής από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι το πρώτο σχολείο που προσέφερε διαδικτυακά μαθήματα σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας. Το πρόγραμμα μαθημάτων online άρχισε το 2009 και τώρα προσφέρει:

 • Online μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα(Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2)
 • Ειδικά τμήματα προετοιμασίας για τις επίσημες Εξετάσεις Ελληνομάθειαςσε όλα τα επίπεδα.
 • Ειδικά μαθήματα για την εξάσκηση στον προφορικό λόγο (speaking+ listening)
 • Ένα μάθημα σε επίπεδο Γ2+ για την διατήρηση της επαφής με την σύγχρονη Ελλάδα (Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ@HCC- επίπεδο Γ2+)
 • Λέσχες Ανάγνωσης και συζήτησης για βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας στα επίπεδα Β2, Γ1, Γ2
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Ελληνικά για παιδιά ΠΑΜΕ, ΠΑΙΔΙΑ! α: 7-9 ετών, β: 10-12 ετών
 • Ειδικά σχεδιασμένα θεματικά εργαστήρια πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα του ελληνικού πολιτισμού (π.χ. ελληνική κουζίνα, μουσική, χορός, κινηματογράφος, πολιτική κ.α.- για τα επίπεδα Β2 και πάνω).

                                                                                                online teaching HCC low

Όλοι οι καθηγητές του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού είναι πιστοποιημένοι και έμπειροι στη διδασκαλία της ελληνικήςως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας σε ενηλίκους και σε εφήβους. Έχουν επίσης εμπειρία στη διαδικτυακή (online) διδασκαλίακαι είναι όλοι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής.

Τα μαθήματα γίνονται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle και μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας GLOSSA, όπου είναι αναρτημένο όλο το εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, ακουστικές ασκήσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων, φωτογραφίες, βιβλιοθήκη, Φόρουμ, σύνδεσμοι σε λεξικά και βίντεο) καθώς και μέσω συναντήσεων σύγχρονης εκπαίδευσης με τη βοήθεια του Skype, μία ή δυο φορές/ εβδομάδα.

Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις υπολογιστή για την παρακολούθηση, ωστόσο προσφέρεται μία εισαγωγική συνεδρία 15 λεπτών δωρεάν, εάν ζητηθεί, για να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τη χρήση της πλατφόρμας και με το Skype. Οι σπουδαστές χρειάζεται να έχουν οπωσδήποτε καλή σύνδεση στο διαδίκτυο και ακουστικά με μικρόφωνο.

Πριν την εγγραφή τους οι (νέοι) σπουδαστές χρειάζεται να κάνουν ένα προφορικό ή / και γραπτό τεστ, προκειμένου να εκτιμήσουμε το γλωσσικό επίπεδο και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και στόχους. Επικοινωνήστε μαζί μας για το τεστ που ταιριάζει στο επίπεδό σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε το τεστ προφορικώς μέσω Skype: η διευθύντρια του Κέντρου θα σας καλέσει, ώστε να καθοριστεί το επίπεδο ελληνομάθειας και να σχεδιαστεί το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα, βασισμένο στις μαθησιακές σας ανάγκες.

Έναρξη κύκλων 8 εβδομάδωνομαδικών μαθημάτων περιόδου 2020-2021-2022:

 • 21 Σεπτεμβρίου 2020 - 15Νοεμβρίου 2020 (8εβδομάδες, 3-8μαθητές, 8 ή 16ώρες)
 • 16 Νοεμβρίου 2020 - 24 Ιανουαρίου 2021 (8εβδομάδες, 3-8μαθητές, 8 ή 16ώρες,Διάλειμμα Χριστουγέννων: 21/12/2020- 3/1/2021)
 • 25 Ιανουαρίου 2021- 21 Μαρτίου 2021 (8εβδομάδες, 3-8μαθητές, 8 ή 16ώρες)
 • 22 Μαρτίου 2021 - 30 Μαΐου 2021 (8εβδομάδες, 3-8μαθητές, 8 ή 16ώρες,Διάλειμμα Πάσχα: 26/4/2021- 8/5/2021)
 • 31 Μαΐου 2021 - 25 Ιουλίου 2021 (8 εβδομάδες, 3-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες)
 • 26 Ιουλίου 2021 - 19 Σεπτεμβρίου 2021 (8 εβδομάδες, 3-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες) Γίνεται διάλειμμα 2-15 Αυγούστου, αλλά κανονίζουμε πριν ή μετά το διάλειμμα τα μαθήματα που δεν γίνονται.
 • 20 Σεπτεμβρίου 2021 - 14 Νοεμβρίου 2021 (8 εβδομάδες, 3-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες)
 • 15 Νοεμβρίου 2021 - 9 Ιανουαρίου 2022 (8 εβδομάδες, 3-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες) Γίνεται διάλειμμα 20 Δεκεμβρίου 2021 -2 Ιανουαρίου 2022, αλλά κανονίζουμε πριν ή μετά το διάλειμμα τα μαθήματα που δεν γίνονται.
 • 10 Ιανουαρίου 2022 - 6 Μαρτίου 2022 (8 εβδομάδες, 3-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες)
 • 7 Μαρτίου 2022- 30 Απριλίου 2022 (8 εβδομάδες, 3-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες)
 • 2 Μαΐου 2022- 26 Ιουνίου 2022 (8 εβδομάδες, 3-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες)

Ταonline μαθήματα προσφέρονται καθόλη τη διάρκεια του έτους 7 ημέρες/ εβδομάδα, από τις 07.00 έως τις 24.00 ώρα Ελλάδας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τα ιδιαίτερα μαθήματα και τα μαθήματα δύο σπουδαστών.

Τα μαθήματα ΔΕΝ προσφέρονται ως μαθήματα online αυτοδιδασκαλίας, μπορείτε να εγγραφείτε μόνο εάν κάνετε μαθήματα με έναν καθηγητή ή καθηγήτρια και συναντιέστε τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα με αυτόν/ -ήν. Η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν, για ασύγχρονη μάθηση με την καθοδήγηση του καθηγητή σας.

Προτείνουμε 2 ώρες μαθήματος σε σύγχρονη συνάντηση με καθηγητή για τα επίπεδα Α0-Β2 (16 ώρες σε έναν μαθησιακό κύκλο των 8 εβδομάδων) και 1 ώρα μαθήματος σε σύγχρονη συνάντηση με καθηγητή για τα επίπεδα Γ1-Γ2+ και για ειδικά μαθήματα   (8 ώρες σε έναν μαθησιακό κύκλο των 8 εβδομάδων) . 

 

Επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2

Επίπεδα Γ1, Γ2, Γ2+

Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας (όλα τα επίπεδα)

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (3-8 σπουδαστές)

Διάρκεια

Κάθε 8 εβδομάδες

Κάθε 8 εβδομάδες

Κάθε 8 εβδομάδες

Σύνολο ωρών

16

8

8

Σύγχρονες συναντήσεις μέσω Skype

1+1 ώρα/ εβδομάδα

1 ώρα / εβδομάδα

1 ώρα / εβδομάδα

Δίδακτρα

192€ (12 €/ ώρα)

120€ (15€/ ώρα)

120€(15 €/ ώρα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ

2 ΜΑΘΗΤΕΣ

Δίδακτρα για κάθε μαθητή

17 €/ώρα/ μαθητή

17 €/ώρα/ μαθητή

17 €/ώρα/ μαθητή

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ 1 ΜΑΘΗΤΗ

     

Δίδακτρα για 1 μαθητή

όλα τα επιπεδα ελληνομάθειας,

αρχαία ελληνικά, Πάμε, παιδιά!

29 €/ώρα ανά μαθητή

29 €/ώρα ανά μαθητή

29 €/ώρα ανά μαθητή

 

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν:

Πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος (δεν υπάρχει επιπλέον κόστος εγγραφής στην πλατφόρμα)

 • Δέκα επιπλέον ημέρες για επιπλέον μελέτη, διόρθωση επιπλέον εργασιών και προσωπικές επαναλήψεις στην πλατφόρμα
 • Όλα τα απαιτούμενα διδακτικά υλικά
 • Προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη σε κάθε σπουδαστή και εκτός των ωρών μαθημάτων (τεχνική και διδακτική)
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για κάθε σπουδαστή που συμμετέχει ή
 • Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του μαθήματος (αν ολοκληρώσει το 50 % των ασκήσεων της πλατφόρμας ή παρευρίσκεται στο 50% τουλάχιστον των σύγχρονων συναντήσεων)
 • Μία εισαγωγική συνεδρία 15’ δωρεάν, αν ζητηθεί, για να εξοικειωθούν οι νέοι σπουδαστές με τη χρήση της πλατφόρμας και με το Skype

Σημειώσεις:

 1. Η εκπαιδευτική ώρα είναι 60 λεπτά.
 2. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ομαδικών μαθημάτων καθορίζεται μετά από συνεννόηση της ομάδας.
 3. Τα δίδακτρα των ομαδικών προγραμμάτων μπορούν να καταβληθούν και σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση είναι πληρωτέα 10 μέρες πριν την έναρξη του προγράμματος και η δεύτερη στη μέση της διάρκειάς του. Προτείνουμε να πληρώσετε σε μία δόση, λόγω του επιπλέον κόστους της τραπεζικής προμήθειας (+3 ευρώ για κάθε πληρωμή).
 4. Ο ελάχιστος αριθμός ωρών, τα δίδακτρα των οποίων πρέπει να προπληρωθούν για να ξεκινήσει ένα ιδιαίτερο μάθημα, είναι 5.
 5. Για τα επίπεδα Β1, Γ1 και Γ2 χρησιμοποιείται το βιβλίο ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Β1 / Γ1/Γ2 της Ιφιγένειας Γεωργιάδου , εκδόσεις ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, το οποίο οι σπουδαστές μπορούν να προμηθευτούν με έκπτωση από εμάς (20 ευρώ αντί 23 ευρώ) ή από τα βιβλιοπωλεία. Τα βιβλία ΔΕΝ είναι απαραίτητα ωστόσο, καθώς πολλά υλικά τους βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα.
 6. Ρωτήστε την Γραμματεία μας για επιπλέον εκπτώσεις, οι οποίες προσφέρονται σε μία Εβδομάδα Γιορτής κατά την διάρκεια του έτους.

Πολιτική ακύρωσης: 

 1. ο μαθητής  μπορεί να αναβάλει ένα ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα έως και 6 ώρες πριν, χωρίς να το πληρώσει.
 2. Εάν το αναβάλει από 6 έως και 3 ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξή του, ο μαθητής θα πληρώσει το 50% των διδάκτρων.
 3. Εάν το αναβάλει από 3 έως και 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξή του, ο μαθητής θα πληρώσει το 100% των διδάκτρων.
 4. Στα ΟΜΑΔΙΚΑ μαθήματα και τα μαθήματα 2 μαθητών δεν μπορεί κανείς να αναβάλει τη συμμετοχή του (εάν χάσει το μάθημα, το πληρώνει στο 100%, εφόσον το μάθημα γίνει). Το μάθημα που χάνεται πληρώνεται κανονικά, εφόσον γίνεται.
 5. Εάν ένας από τους δύο σπουδαστές αποχωρήσει, το μάθημα μετατρέπεται σε ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ.
 6. Το σύνολο των μαθημάτων τα οποία συμφωνήθηκε να γίνουν  πρέπει να ολοκληρωθεί έως και ένα χρόνο το αργότερο μετά την πρώτη εγγραφή.
 7. Εάν ένας σπουδαστής αποσυρθεί από το μάθημα δύο ατόμων, ο άλλος σπουδαστής μπορεί να συνεχίσει με τα δίδακτρα του ιδιαίτερου μαθήματος. 

 8. Επιστροφή της προκαταβολής δίνεται μέχρι την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (1 ημέρα πριν την έναρξη των μαθημάτων). Για καθυστερημένες ακυρώσεις δεν επιστρέφονται τα δίδακτρα. Ωστόσο ο σπουδαστής έχει δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει για να επανεγγραφεί σε διάστημα ενός έτους σε αυτό ή άλλα προγράμματα του Κέντρου και να πληρώσει μόνο το τυχόν επιπλέον κόστος. Όταν οι σπουδαστές λαμβάνουν επιστροφή διδάκτρων, το τραπεζικό κόστος πληρώνεται από τους ίδιους. Στην περίπτωση που η ακύρωση γίνεται από το Κέντρο, ο σπουδαστής δεν επιβαρύνεται με τραπεζικό κόστος. 

 Πληροφορίες και εγγραφές ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

τηλ +306944105484, 

Skype name: Hellenic.culture.centre

Βρείτε εδώτη φόρμα εγγραφής.

tablet books 

Σχεδιασμός μαθήματος

«Ο Σχεδιασμός μιας διδακτικής Ενότητας και μιας Σειράς Μαθημάτων με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών της νέας ελληνικής» (15 ώρες, 70 ευρώ)

Επόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής: 

 2 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2020

1-31 Μαρτίου  2021

24 Ιουνίου-23 Ιουλίου 2021 

 

Το Σεμινάριο 1 αποτελείται από επτά υπο-ενότητες:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ή ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.6 ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ατομική ή σε ζευγάρια)
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.7 ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πέρα από τη μελέτη των διδακτικών υλικών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα γίνουν τέσσερις (4) online συναντήσεις σύγχρονης εκπαίδευσης (προαιρετικές) με τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου μέσω skype. Οι σύγχρονες συναντήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για να επιλύουν τυχόν απορίες και να «συναντούν» online τους άλλους συνεκπαιδευομένους.

Οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές έχουν την υποχρέωση να αναρτήσουν μία τουλάχιστον απάντηση σε κάθε ενότητα του σεμιναρίου, να απαντήσουν με δέκα τουλάχιστον αναρτήσεις τους σε άλλους εκπαιδευόμενους, να εκπονήσουν μία τελική εργασία καθώς και να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης του σεμιναρίου. Η Τελική Εργασία αφορά στην παραγωγή ενός Σχεδίου Μαθήματος ή ενός Αναλυτικού Προγράμματος το οποίο θα επιλέξουν οι εκπαιδευόμενοι με βάση τις πραγματικές ανάγκες της διδασκαλίας τους.

Οι εκπαιδευτές θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευομένων ώστε να επικοινωνούν μαζί τους μέσω Skype, τηλεφώνου ή e-mail.

Διάρκεια: 15 ώρες, 1-30 Μαρτίου 2021, ΜΟΝΟ ONLINE. Σύγχρονη συνάντηση με την ομάδα και την εκπαιδεύτριαΙφιγένεια Γεωργιάδου μία ώρα/ εβδομάδα,κάθε Δευτέρα στις 21.30 ώρα Ελλάδας (1/3/21, 8/3/21, 15/3/21,22/3/21) και ασύγχρονη μελέτη στην πλατφόρμα Moodle

Για τη φόρμα εγγραφής πατήστε εδώ.


Βασική εκπαιδεύτρια και συντονίστρια των σεμιναρίων:

Ιφιγένεια Γεωργιάδου.  Διευθύντρια σπουδών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού και της «Εταιρείας Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου Αιολίς». Απόφοιτη του Φιλοσοφικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Μετεκπαιδεύτηκε στη χρήση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγγραφέας βιβλίων καθώς και άρθρων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Εκπαιδεύτρια καθηγητών, πιστοποιημένη ICC Master Trainer (εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών) και συντονίστρια σεμιναρίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Ειρήνη στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε άλλους φορείς. Συντονίστρια ερευνητικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρυτικό μέλος της ΩΣΜΩΣΗΣ-Κέντρου Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής και ενεργό μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών. Αξιολογήτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

skypename:hellenic.culture.centre
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

τηλ. +306944105484

Άλλοι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοποιημένοι και έμπειροι στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων συνεργάζονται επίσης για εξειδικευμένα θέματα.

Τρίμηνο Πρόγραμμα Τελειοποίησης

ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

180 ώρες, 12 εβδομάδες
Κόστος: 4800 ευρώ (3000 ευρώ/ σπουδαστή για ομάδες 5 σπουδαστών)

Στο πρόγραμμα αυτό γίνονται δεκτοί μόνο σπουδαστές προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας (επίπεδο Προχωρημένοι ΙΙ). Για αναλυτικότερες πληροφορίες του προγράμματος Προχωρημένοι ΙΙ και τις προαπαιτούμενες γνώσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία ή δείτε εδώ .

Υπεύθυνη για το Πρόγραμμα αυτό, το οποίο προσφέρεται από το 1998, είναι η κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.

Ώρες προγράμματος αναλυτικά:
- 120 ώρες μαθήματος με φιλόλογο ελληνικής ή / και καθηγητή της μητρικής γλώσσας του σπουδαστή / -στριας ή έμπειρο μεταφραστή αυτής της γλώσσας ή / και ειδικό συνεργάτη του Κέντρου (Νομικό, Γλωσσολόγο, Οικονομολόγο, Ιστορικό, Κοινωνικό Ανθρωπολόγο ή Κοινωνιολόγο)
- 60 ώρες παρακολούθησης ομιλιών στη βουλή, διαλέξεων, πανεπιστημιακών παραδόσεων, δημόσιων συζητήσεων, σεμιναρίων σε άλλους οργανισμούς.

Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα για το τρίμηνο πρόγραμμα τελειοποίησης είναι 4800ευρώ (3000 ευρώ ανά σπουδαστή για ομάδες 5 σπουδαστών). Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο, δύο μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος. Η ακύρωση συμμετοχής μετά την ημερομηνία αυτή σημαίνει παρακράτηση 300 ευρώ, τα οποία θα συμψηφιστούν σε επόμενο πρόγραμμα.

Σημειώσεις:
1. Το μάθημα είναι ιδιαίτερο (ένας σπουδαστής)
2. Τα ειδικά σεμινάρια (Νομική Ορολογία, Ιστορία, Οικονομική Ορολογία, Γεωγραφία και Καθαρεύουσα) ή και μέρος του υπόλοιπου προγράμματος μπορούν να παρακολουθήσουν και σπουδαστές οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή μόνο σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες ανάλογη έκπτωση στα δίδακτρα.
3. Στην περίπτωση που υπάρξει ομάδα 5 (πέντε) σπουδαστών οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν την ΙΔΙΑ περίοδο ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Πρόγραμμα Τελειοποίησης, τότε τα δίδακτρα μειώνονται σε 3000 ευρώ/σπουδαστή.
4. Οι σπουδαστές αυτού του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν, αν θέλουν, και στις άλλες δραστηριότητες του Κέντρου (πολιτιστικές παρουσιάσεις, συνεντεύξεις, μαθήματα παραδοσιακών χορών, εκδρομές κ.α.), εφόσον υπάρχουν και το πρόγραμμά τους το επιτρέπει.
5. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να υλοποιηθεί κατά ένα μέρος και στο νησί της Λέσβου, σε συνεργασία με το καλοκαιρινό σχολείο ελληνικής γλώσσας Αιολίς.
6. Τα μαθήματα με τον καθηγητή /-τρια ή μεταφραστή /-στρια της μητρικής γλώσσας του σπουδαστή δεν είναι μαθήματα τεχνικής της μετάφρασης ή διερμηνείας αλλά μόνο μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Κατά τη διάρκειά τους γίνεται όμως και πρακτική στη διερμηνεία και μετάφραση, εφόσον οι σπουδαστές το επιθυμούν.
7. Η παρακολούθηση διαλέξεων σε άλλα ιδρύματα και οργανισμούς γίνεται με ευθύνη του σπουδαστή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που του δίνεται. Ορισμένες φορές οι μαθητές συνοδεύονται και από τον καθηγητή / την καθηγήτριά τους.
8. Το πρόγραμμα αυτό οργανώνεται κατόπιν συνεννόησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (120 ώρες)

1. Μάθημα ελληνικής γλώσσας ( 80 ώρες )

Διδάσκονται το λεξιλόγιο και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό υλικό των παρακάτω θεματικών ενοτήτων: Πολιτικό σύστημα και πολιτικά κόμματα, Σύστημα Εκπαίδευσης, Περιβάλλον, Μέσα Ενημέρωσης, Εργασιακές σχέσεις, Σύστημα Υγείας και ασφάλισης, Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, Εκκλησία και Κράτος, Γλωσσικό Ζήτημα, Κοινωνικά προβλήματα, Γεωγραφία και Προϊόντα της Ελλάδας, Ο θεσμός της Οικογένειας και η Ισοτιμία των φύλων, Οικονομία, Γεωργία, Αλιεία, Ναυτιλία, Τρομοκρατία, Κυπριακό ζήτημα και η κυπριακή διάλεκτος, κ ά.

Ομιλίες πολιτικών, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και κείμενα που έχουν να κάνουν με την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα θα εξετάζονται επίσης.

Παρουσιάζονται διαφορετικές γλωσσικές μορφές και μελετώνται τύποι της Δημοτικής και της Καθαρεύουσας. Εντοπίζονται τα συνηθισμένα λάθη στη χρήση της γλώσσας (ορθογραφικά, γραμματικά, συντακτικά, εκφραστικά).

Μορφολογικές δομές: ανώμαλα ουσιαστικά - επίθετα - ρήματα, σχηματισμός του θηλυκού των ονομάτων, ρήματα σύνθετα με προθέσεις, προστακτικές ως επιρρηματικές φράσεις, προθέματα, ανώμαλες και αρχαιόκλιτες μετοχές, χρήση των πτώσεων των ονομάτων, αρχαιόκλιτα ρήματα σε -ώμαι, -αμαι, -εμαι, επίθετα σε ην -ην -εν, -υς -εια -υ, κανόνες παραγωγής και σύνθεσης, συντομογραφίες και αρκτικόλεξα, η διάθεση του ρήματος, ομόηχα, παρώνυμα, αρχαίες λέξεις και φράσεις.

Το διδακτικό υλικό αποτελείται από: δημόσιες ομιλίες και συνεντεύξεις πολιτικών και εμπειρογνωμόνων, άρθρα από τον Τύπο, αποσπάσματα από επιστημονικά περιοδικά και ειδικές εκδόσεις, έγγραφα, οπτικοακουστικό υλικό (συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ, συζητήσεις στη Βουλή κ.α.), ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου, ειδικά γλωσσάρια και λίστες λεξιλογίου.

Το μάθημα γίνεται από καθηγητή φιλόλογο. Ορισμένες ώρες, έως και 20 στο σύνολό τους, μπορούν να γίνουν από καθηγητή ή μεταφραστή της μητρικής γλώσσας των μαθητών. Ειδικοί συνεργάτες (Νομικός, Γλωσσολόγος, Οικονομολόγος, Ιστορικός, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος ή Κοινωνιολόγος) διδάσκουν εξειδικευμένες θεματικές περιοχές.

2. Σεμινάριο Νομικής Ορολογίας (10 ώρες)

Εξετάζονται οι εξής θεματικές περιοχές : Γενικές αρχές δικαίου - εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, η λειτουργία του ελληνικού δικαστικού συστήματος - είδη δικαστηρίων, η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχές συνταγματικού δικαίου - η συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, δίκαιο του περιβάλλοντος, δίκαιο του διαδικτύου, προστασία προσωπικών δεδομένων, προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, κ. ά.

Μελετώνται: δικόγραφα, εισηγήσεις σε νομικά συνέδρια, άρθρα σε νομικά περιοδικά, προεδρικά διατάγματα και νόμοι. Το διδακτικό εγχειρίδιο είναι φωτοτυπημένη έκδοση του ΚΕΠ.

Το μάθημα γίνεται από ειδικευμένο νομικό επιστήμονα. Συμμετέχει καθηγητής φιλόλογος.


3. Σεμινάριο Οικονομικής Ορολογίας (10 ώρες)

Εξετάζονται : εισαγωγή στην Κεφαλαιαγορά (Χρηματιστήριο Αθηνών), το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Μελετώνται : το νομοσχέδιο για την εισαγωγή ξένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο, κείμενα για τις μετοχές, τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια, τις μορφές χρηματιστηριακών και τραπεζικών συναλλαγών.

Το μάθημα γίνεται καθηγητή πολιτικής οικονομίας ή έμπειρο οικονομολόγο. Συμμετέχει καθηγητής φιλόλογος.


4. Σεμινάριο σύγχρονης ελληνικής ιστορίας (10 ώρες)

Εξετάζονται : η ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, οι Βαλκανικοί πόλεμοι των αρχών του 20ου αιώνα, η γερμανική κατοχή κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Εμφύλιος Πόλεμος, το κυπριακό πρόβλημα, η μεταπολίτευση, η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

Μελετώνται : άρθρα από τον Τύπο της εποχής ή σύγχρονα, κείμενα ιστορικών συνθηκών, ιστορικές ομιλίες πολιτικών (γραπτές, μαγνητοφωνημένες, βιντεοσκοπημένες), διδακτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το μάθημα γίνεται από καθηγητή φιλόλογο ειδικευμένο στην ελληνική ιστορία ή από Ιστορικό.


5. Σεμινάριο Καθαρεύουσας (10 ώρες)

Εξετάζονται : ιστορία της καθαρεύουσας και του γλωσσικού ζητήματος, σύγχρονα κοινωνικά θέματα.
Μελετώνται : ομιλίες εκκλησιαστικών και πολιτικών παραγόντων, άρθρα του Τύπου, νομικά κείμενα, επιστημονικά διοικητικά έγγραφα, κ. ά., σε γλώσσα καθαρεύουσα. Επίσης : λόγιες εκφράσεις, φράσεις από την Αγία Γραφή, μορφολογικές δομές απλής καθαρεύουσας.

Το μάθημα γίνεται από γλωσσολόγο ή καθηγητή φιλόλογο.

6. Σεμινάριο Ανθρωπογεωγραφίας (10 ώρες)
Εξετάζονται: Διοικητική διαίρεση, Πολιτισμικά στοιχεία και «εθνοτοπικότητες», Οικονομία και «εξειδικεύσεις» (π.χ. Σταφίδα, Τουρισμός, Υπηρεσίες), Πληθυσμοί (Γηγενείς, Πρόσφυγες, Μειονότητες, Μετανάστες), Χαμένοι τόποι («Καθ'ημάς Ανατολή»)

Μελετώνται: άρθρα από τον Τύπο της εποχής ή σύγχρονα, Αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, αποσπάσματα από εκπομπές ραδιοφώνου/τηλεόρασης, ιστορικές ομιλίες πολιτικών (γραπτές, μαγνητοφωνημένες, βιντεοσκοπημένες)

Το μάθημα γίνεται από Ιστορικό ή Κοινωνικό Επιστήμονα

Ειδικά Προγράμματα

ΕΚΦΡΑΣΗ- γραπτός και προφορικός λόγος
Ταχύρρυθμα σεμινάρια για έλληνες ενηλίκους φυσικούς ομιλητές και για ομογενείς του εξωτερικού με ελληνική καταγωγή

Οι εθελοντές μαθαίνουν ελληνικά
Ταχύρρυθμα σεμινάρια ελληνικής γλώσσας για εθελοντές του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και για φοιτητές Erasmus

Τρίμηνο Πρόγραμμα Τελειοποίησης της Ελληνικής για προχωρημένους σπουδαστές.
Απευθύνεται σε επαγγελματίες που πρόκειται στο εγγύς μέλλον να εργαστούν με τα ελληνικά ή σε όσους θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στη χώρα.

Πετυχαίνω στις Εξετάσεις

Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του Υπουργείου Παιδείας, του ΟΑΕΔ, της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Μαθήματα Γλώσσας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού προσφέρουμε όλο το χρόνο ευέλικτα,tailor-made προγράμματα που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή.

Στην Αθήνα προσφέρουμε εντατικά ιδιαίτερα μαθήματα στο χώρο του σπουδαστή αλλά και ενδοεταιρικά/ ενδοϋπηρεσιακά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής στην εταιρεία σας.
Δεν ανακοινώνονται συγκεκριμένες ημερομηνίες για τα
tailor-made προγράμματα. Είναι ιδιαίτερα μαθήματα αλλά τα ενδοεταιρικά/ ενδοϋπηρεσιακά μαθήματα μπορεί να είναι και ομαδικά.

Επιλέξτε τις ημερομηνίες που σας ενδιαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα και τις συγκεκριμένες ανάγκες σας και επικοινωνήστε μαζί σας για να σας προτείνουμε ένα πρόγραμμα ειδικά για σας.

Τα δίδακτρα για τα προγράμματαtailor-made στην Αθήνα έχουν ως εξής:
Α0,
A1,A2 -B1,B2 - Γ1, Γ2
ιδιαίτερο μάθημα (1 σπουδαστής): 35 ευρώ/ ώρα

ημι-ιδιαίτερο μάθημα (2 σπουδαστές): 23 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή
μικρή ομάδα (2-4 σπουδαστές): 20 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή
μεγάλη ομάδα (5-12 σπουδαστές): 17,50 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΤΑΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΙΑ, ΑΡΧΑΙΑ, ΛΕΣΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ιδιαίτερο μάθημα (1 σπουδαστής): 40 ευρώ/ ώρα

ημι-ιδιαίτερο μάθημα (2 σπουδαστές): 30 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή
μικρή ομάδα (2-4 σπουδαστές): 25 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή
μεγάλη ομάδα (5-12 σπουδαστές): 22 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή

 

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα tailor-made περιλαμβάνουν: το μάθημα (1 ώρα = 60 λεπτά), όλα τα διδακτικά υλικά, βεβαίωση παρακολούθησης.

Στη Σαντορίνη προσφέρονται εντατικά ιδιαίτερα ή σε μικρές ομάδες μαθήματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και εκτεταμένα ιδιαίτερα ή σε μικρές ομάδες μαθήματα κατά τους χειμερινούς μήνες (8 εβδομάδων – 32 ωρών). Τα μαθήματα υλοποιούνται στο Μεγαλοχώρι Σαντορίνης στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (απέναντι από την ταβέρνα ‘Γερομανώλης’)

Ρωτήστε μας για τα εκτεταμένα ιδιαίτερα ή σε μικρές ομάδες μαθήματα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Για τα δίδακτρα και τις ημερομηνίες για τα εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα δείτε εδώ

Προσφέρονται επίσης ΜΑΘΗΜΑΤΑONLINE για όλα τα επίπεδα.Δείτε εδώπερισσότερες πληροφορίες.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμούonline και δια ζώσης μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Πετυχαίνω στις Εξετάσεις

Πετυχαίνω στις Εξετάσεις

Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις
Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού αναλαμβάνει υπεύθυνα, μέσω διαδικτύου (online πλατφόρμας και Skype) ή δια ζώσης ιδιαίτερων μαθημάτων στην Αθήνα και στη Σαντορίνη, την προετοιμασία των υποψηφίων για τις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας σε όλα τα επίπεδα τα οποία έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας;

Η πιστοποίηση ελληνομάθειας εξετάζει τα 6 επίπεδα γνώσης της γλώσσας. Τα επίπεδα αυτά αντιστοιχούν στα 6 επίπεδα που προτείνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 και Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ http://www.greek-language.gr/certification/. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.

Σε ποιο επίπεδο μπορώ να δώσω εξετάσεις;

Μπορείτε να δώσετε εξετάσεις για όλα τα επίπεδα, ακόμη και για δύο διαφορετικά επίπεδα το ίδιο έτος. Υπάρχουν μάλιστα οι παρακάτω εξετάσεις:

-Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας

-Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας για Ειδικούς Σκοπούς-

-Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας για υποψηφίους Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Πώς μπορώ να μάθω το επίπεδό μου;

Για να κάνουμε μια δωρεάν εκτίμηση του επιπέδου ελληνομάθειας και των στόχων που πρέπει να θέσετε, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα κάνετε προφορικό και γραπτό τεστ και θα σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε την προετοιμασία σας.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις γίνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την ίδια ημέρα, συνήθως τον μήνα Μάιο. Οι εξετάσεις για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς γίνονται και κάθε Οκτώβριο και Ιανουάριο.

Πότε πρέπει να εγγραφώ για να δώσω εξετάσεις;

Πρέπει να εγγραφείτε και να πληρώσετε τα εξέταστρα περίπου 2 μήνες πριν τις εξετάσεις. Φέτος οι εγγραφές είναι από 1 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2019

Πότε γίνονται τα μαθήματα προετοιμασίας;

Οι ώρες και ημέρες των μαθημάτων προετοιμασίας ή / και η εργασίες για το σπίτι συμφωνούνται με βάση το προσωπικό πρόγραμμα οικογενειακών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων κάθε σπουδαστή.

Προσφέρουμε μαθήματα online από 07.00 έως και 24.00 κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των έμπειρων καθηγητών μας.

Πώς γίνεται το μάθημα;

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας με την κατάθεση των διδάκτρων για τουλάχιστον 10 μαθήματα, σας δίνουμε πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, όπου έχουμε τα υλικά προετοιμασίας. Μελετάτε τα υλικά και κάνετε τις ασκήσεις. Τις στέλνετε στον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας, που διορθώνει μέσα σε 48 ώρες όσες ασκήσεις του/ της στείλετε.

Μία φορά την εβδομάδα συναντάτε τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας online μέσω Skype για μία ώρα. Μπορείτε, αν θέλετε, να αυξήσετε τις ώρες προετοιμασίας, αλλά δεν είναι καθόλου απαραίτητο, εφόσον εργάζεστε και μόνοι σας στο σπίτι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχετε δημιουργήσει μαζί με τον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας.

Μία διδακτική ώρα είναι 60 λεπτά.

Πού γίνεται το μάθημα;

Τα μαθήματα από απόσταση (online) γίνονται μέσω της πλατφόρμας e-learning που έχει αναπτύξει το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Μία φορά/ εβδομάδα για μία ώρα συναντιέστε με τον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας στο Skype.

Τα δια ζώσης μαθήματα (face to face)μπορούν να γίνουν είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο ή ξενοδοχείο του σπουδαστή στην Αθήνα ή στη Σαντορίνη. Επίσης γίνονται στα γραφεία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Σαντορίνη καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Υπάρχουν ιδιαίτερα μαθήματα;

Τα μαθήματα είναι συνήθως ιδιαίτερα και βασίζονται στο προσωπικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργείται για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Οι στόχοι τίθενται από κοινού με τον σπουδαστή. Σπανιότερα δημιουργούνται τμήματα.

Ποια διδακτικά υλικά χρησιμοποιούνται;

Μέσα από μία σειρά ασκήσεων και στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου καθώς και Χρήση Γλώσσας) στο πρότυπο των εξετάσεων οι σπουδαστές καθίστανται ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Χρησιμοποιούνται ειδικές ασκήσεις και εγχειρίδια καθώς και τα προηγούμενα tests του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Ποιος διδάσκει;

Στα σεμινάρια διδάσκουν έμπειροι φιλόλογοι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας. Υπεύθυνη για το ατομικό πρόγραμμα σπουδών και το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων κάθε σπουδαστή είναι η κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, η οποία διδάσκει τη νέα ελληνική από το 1979. Η ίδια έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία προετοιμασίας για εξετάσεις, ιδίως στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Οι σπουδαστές μας έχουν ποσοστό επιτυχίας άνω του 90% κάθε χρόνο.

Πόσος καιρός χρειάζεται για την προετοιμασία για τις εξετάσεις;

Για να ετοιμαστείτε για τις εξετάσεις ελληνομάθειας χρειάζονται το λιγότερο 3 μήνες, εφόσον βέβαια έχετε ήδη το επίπεδο ελληνομάθειας το δίπλωμα του οποίου θέλετε να πάρετε. Το καλύτερο είναι όμως να αρχίσετε την προετοιμασία σας με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή κάθε Σεπτέμβριο / Οκτώβριο.

Ποιο είναι το περιεχόμενο της Προετοιμασίας;

Άξονες του προγράμματος Προετοιμασίας είναι οι παρακάτω
• Μελέτη της τυπολογίας των ασκήσεων των εξετάσεων
• Σημεία που χρειάζονται προσοχή κατά τη διάρκεια της εξέτασης
• Ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου) 
• Ψυχολογικές παράμετροι της εξεταστικής διαδικασίας οι οποίες χρειάζεται να διερευνηθούν
• Ενημέρωση για τα θεσμικά ζητήματα που αφορούν στο Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας καθώς και άλλα διπλώματα και πιστοποιητικά
• Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κάλυψης της ύλης των εξετάσεων
• Επαναληπτικά tests

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού ατομικής συνέντευξης για ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη της Προετοιμασίας για τις εξετάσεις κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, τηλ.+30 6944105484, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Skype name: Hellenic.culture.centre

Πώς θα εγγραφώ για τις εξετάσεις και πού θα δώσω εξετάσεις;

Στη σελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html μπορείτε να εγγραφείτε για τις εξετάσεις και να επιλέξετε εξεταστικό κέντρο

Πού θα βρω περισσότερες πληροφορίες για το Δίπλωμα Ελληνομάθειας;

Στη σελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/certification/ μπορείτε να μάθετε τα πάντα για τα Διπλώματα ελληνομάθειας και την χρηστικότητά τους

Πόσο κοστίζει η προετοιμασία για τις εξετάσεις;
Το ιδιαίτερο μάθημα ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ/SKYPE κοστίζει 29 ευρώ/ ώρα. Χρειάζεται να εγγραφείτε στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις, προπληρώνοντας τουλάχιστον 10 ώρες σύγχρονης διδασκαλίας online (290 ευρώ+ 3 ευρώ για τραπεζικά έξοδα). Τα μαθήματα ΔΕΝ προσφέρονται για αυτοδιδασκαλία, μπορείτε να εγγραφείτε μόνον εάν κάνετε και μάθημα με καθηγητή/ καθηγήτρια και συναντιέστε κάθε εβδομάδα για μία τουλάχιστον ώρα μαζί του/ της. Η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν.

Το μάθημα με δύο μόνο μαθητές κοστίζει 17 ευρώ/ ώρα και το ομαδικό μάθημα (3-8 μαθητές) κοστίζει 15 ευρώ/ ώρα. 

Το ιδιαίτερο μάθημα ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (FACE TO FACE) στην Αθήνα κοστίζει 35 ευρώ/ ώρα και στη Σαντορίνη κοστίζει 40 ευρώ/ ώρα. Χρειάζεται να εγγραφείτε στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις, προπληρώνοντας τουλάχιστον 10 ώρες διδασκαλίας (350 ή 400 ευρώ + 3 ευρώ για τραπεζικά έξοδα). Το μάθημα γίνεται σε συναντήσεις 1,5 ή 2 ωρών (52 ευρώ ή 70 ευρώ για κάθε μάθημα στην Αθήνα και 60 ή 80 ευρώ για μάθημα στη Σαντορίνη).

Πληροφορίες: τηλ 6944105484, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://hcc.edu.gr/en/student-2/special-programs/i-succeed-in-exams