Προγράμματα - Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού | Hellenic Culture Centre

Διδάσκοντας ελληνικά σε ενηλίκους

Διδάσκοντας ελληνικά σε ενηλίκους

To τριήμερο και το πενθήμερο σεμινάριο ξεκινούν την ίδια μέρα και τελειώνουν σε διαφερετικές μέρες (την 3η και την 5η μέρα αντιστοίχως)

2019-2020:

Πενθήμερο σεμινάριο:

22-26 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα

10-14 Ιουλίου 2020, Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη

Τριήμερο σεμινάριο:

22-24 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα

10-12 Ιουλίου 2020, Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη

Γλώσσα εργασίας: Ελληνικά και Αγγλικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα (Παρασκευή):
- Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους. Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο)
- Εντοπισμός χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των μαθητών μας

2η Μέρα (Σάββατο):
- Οι ενήλικοι ως μαθητές
- Η κατάταξη των μαθητών σε τμήματα και ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών
- Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος/ μιας εκπαιδευτικής συνάντησης

3η Μέρα (Κυριακή):
- Η διδασκαλία του κειμένου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του κειμένου
- Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του λεξιλογίου
- Επιλογή και αξιολόγηση του διδακτικού εγχειριδίου και διδακτικών υλικών

4η Μέρα (Δευτέρα):
- Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές. Παρατήρηση μαθήματος.

5η Μέρα (Τρίτη):

- Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές. Παρατήρηση μαθήματος.

- Αναφορές από την επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων: Παρουσίαση παρατηρήσεων, σκέψεων, συμπερασμάτων.
- Αξιολόγηση του σεμιναρίου - δραστηριότητες αποχαιρετισμού - δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

 Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα: 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς:
- να εντοπίζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενηλίκων σπουδαστών τους
- να σχεδιάζουν τα μαθήματά τους με βάση τις ειδικές ανάγκες των ενηλίκων σπουδαστών τους
- να επιλέγουν τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές για τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού μαθήματος
- να προσαρμόζουν, να παράγουν, να εφερμόζουν και να αξιολογούν τα κατάλληλα διδακτικά υλικά
- να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν τη διδακτική τους εμπειρία, ιδέες και υλικά
- να αντιμετωπίζουν ποικίλα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στην τάξη ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες με τους συναδέλφους τους.
Μεθοδολογία
Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρολών, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπιες παρατηρήσεις διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία και οι οποίοι προωθούν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Εθελοντές

Οι εθελοντές μαθαίνουν ελληνικά

Ταχύρρυθμα σεμινάρια ελληνικής γλώσσας
για εθελοντές του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και
για φοιτητές Erasmus

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού αναλαμβάνει τη διοργάνωση ταχύρρυθμων σεμιναρίων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, τα οποία απευθύνονται σε νέους εθελοντές και φοιτητές που έρχονται στην Ελλάδα για να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (European Voluntary Service -EVS) ή να σπουδάσουν (διαπανεπιστημιακό πρόγραμμαErasmus).

Το πρόγραμμα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καλύπτονται γρήγορα οι βασικές επικοινωνιακές περιστάσεις στις οποίες πρόκειται να εκτεθούν οι σπουδαστές, αλλά και οι σπουδαστές να γνωρίσουν βασικές και ενδιαφέρουσες για νέους ανθρώπους πλευρές του ελληνικού πολιτισμού.

Με τη συνεργασία των οργανισμών οι οποίοι έχουν καλέσει τους σπουδαστές στην Ελλάδα (μη κυβερνητικές οργανώσεις και Πανεπιστήμια) δημιουργείται ένα ειδικό πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των σπουδαστών, καθώς και το χαρακτήρα και το θέμα των σπουδών και της εργασίας τους (περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, παιδαγωγικό, κοινωνικής αρωγής κα.)

Στόχοι του προγράμματος είναι
• Η προβολή και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο τέτοιο ώστε να διευκολύνεται η ζωή και η εργασία των σπουδαστών ή εθελοντών στην Ελλάδα
• Η ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων σε όλους τους συμμετέχοντες
• Η ενημέρωση για τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες νέους σήμερα
• Η επικοινωνία με φοιτητές ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, σωματείων και συλλόγων, κολεγίων κα. και η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και προγραμμάτων συνεργασίας και επικοινωνίας

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, με πολύχρονη εμπειρία των στελεχών του στη διοργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων, υποστηρίζει το πρόγραμμα μαθημάτων ελληνικής γλώσσας με καθηγητές εξειδικευμένους στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και τα βιωματικά σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με εκπαιδευτές έμπειρους σε ομάδες νέων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μετά από συνεννόηση με ομάδες εθελοντών ή/ και φοιτητών, και προσφέρεται και στο χώρο της ΜΚΟ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία (Δε-Πα 10:00-17:00) κ. Βάσια Κόσσυβα, τηλ. 210 8836494, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ειδικά Προγράμματα

ΕΚΦΡΑΣΗ- γραπτός και προφορικός λόγος
Ταχύρρυθμα σεμινάρια για έλληνες ενηλίκους φυσικούς ομιλητές και για ομογενείς του εξωτερικού με ελληνική καταγωγή

Οι εθελοντές μαθαίνουν ελληνικά
Ταχύρρυθμα σεμινάρια ελληνικής γλώσσας για εθελοντές του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και για φοιτητές Erasmus

Τρίμηνο Πρόγραμμα Τελειοποίησης της Ελληνικής για προχωρημένους σπουδαστές.
Απευθύνεται σε επαγγελματίες που πρόκειται στο εγγύς μέλλον να εργαστούν με τα ελληνικά ή σε όσους θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στη χώρα.

Πετυχαίνω στις Εξετάσεις

Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του Υπουργείου Παιδείας, του ΟΑΕΔ, της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ  ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ


από τον διεθνή οργανισμό ICC - INTERNATIONAL LANGUAGE NETWORK

και από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


To EUROLTA (Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Διδασκαλίας Γλωσσών σε Ενηλίκους) είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση http://www.eurolta.eu/certification/ για εκείνους που επιθυμούν να διδάξουν ξένες γλώσσες σε ενηλίκους. Είναι αναγνωρισμένο από όλα τα μέλη οργανισμούς του ICC - Ιnternational Language Association. (http://www.icc-languages.eu/). Η Πιστοποίηση EUROLTA παρέχεται από το ICC μέσω του δικτύου ELTACS (European Language Teachers Assessment and Certification Scheme), στο οποίο συμμετέχει και το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.eltacs.eu/project-partners.

Υπάρχουν τρία πιστοποιητικά που παρέχει το ICC μέσω του πιστοποιημένου φορέα του στην Ελλάδα, του Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (http://www.eurolta.eu/eurolta-centres/): το Eurolta Certificate, το Eurolta Diploma και το Eurolta για τη διδασκαλία γλωσσών online. Και τα τρία εγγυώνται ένα υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενηλίκους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται υπό την αιγίδα του προγράμματος κατάρτισης EUROLTA αντικατοπτρίζουν μια σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και την εκπαιδευτική διαδικασία.


Η εκπαίδευση για τo Εurolta Certificate (250 ώρες, 10 μήνες, 900 ευρώ) απευθύνεται σε έμπειρους και σε μελλοντικούς καθηγητές ξένων γλωσσών ή / και της μητρικής τους ως ξένης γλώσσας.

Η εκπαίδευση για τo  EuroltaCertificate για τη διδασκαλία online (150 ώρες, 6 μήνες, 650 ευρώ) απευθύνεται σε έμπειρους καθηγητές ξένων γλωσσών ή / και της μητρικής τους ως ξένης γλώσσας, οι οποίοι έχουν ήδη διδάξει σε δια ζώσης μαθήματα και θέλουν να μάθουν πώς να διδάσκουν ελληνικά ή άλλη γλώσσα μέσω διαδικτύου.

Η εκπαίδευση για τo Eurolta Diploma (250 ώρες, 10 μήνες, 900 ευρώ) απευθύνεται σε  διευθυντές οργανισμών ξένων γλωσσών, σε καθηγητές ξένων γλωσσών ή / και της μητρικής τους ως ξένης γλώσσας με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών πλήρους απασχόλησης (20 ωρών / εβδομάδα) και σε έμπειρους εκπαιδευτές και μέντορες καθηγητών ξένων γλωσσών.
 
Η πιστοποίηση βασίζεται στην αξιολόγηση ενός φακέλου (portfolio) που περιέχει δείγματα της εργασίας των εκπαιδευομένων (σχέδια μαθημάτων, πρακτική διδασκαλίας κ.λπ.). Ο φάκελος αυτός προετοιμάζεται με τη βοήθεια των πιστοποιημένων Eurolta trainers και αποστέλλεται στη Γερμανία στο ICC. Αξιολογείται από τους Eurolta Master Trainers και εφόσον ο εκπαιδευόμενος εγκριθεί, το πιστοποιητικό αποστέλλεται από τα κεντρικά γραφεία του  ICC  από τη Γερμανία σε ένα μήνα.

Καθηγητές άλλων ξένων γλωσσών μπορούν να πιστοποιηθούν, παρακολουθώντας και προσαρμόζοντας τα αντίστοιχα προγράμματα και ετοιμάζοντας τον φάκελό τους σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτές σε τάξεις άλλων ξένων γλωσσών.

Επόμενα σεμινάρια: EUROLTA CERTIFICATE:19/10/2020-19/8/2021. Η δια ζώσης κατάρτιση θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου στην Αθήνα 2020 και / ή στις 9-18 Ιουλίου 2021 στη Σαντορίνη. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δύο ημερομηνίες για το δια ζώσης σεμινάριο 10 ημερών. Το περιεχόμενο είναι το ίδιο. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα διεξάγεται online. ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω της πανδημίας COVID-19 υπάρχει περίπτωση να διεξαχθεί ολόκληρο το EUROLTA αποκλειστικά online για το έτος 2020-2021. Συνεννοηθείτε με την Γραμματεία μας. 

EUROLTA DIPLOMA: 19/10/2020-19/8/2021. Η δια ζώσης κατάρτιση θα διεξαχθεί στις 19-28 Μαρτίου 2021 στην Αθήνα και / ή στις 23 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 2021 στη Σαντορίνη. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δύο ημερομηνίες για το δια ζώσης σεμινάριο 10 ημερών. Το περιεχόμενο είναι το ίδιο. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα διεξάγεται online. ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω της πανδημίας COVID-19 υπάρχει περίπτωση να διεξαχθεί ολόκληρο το EUROLTA αποκλειστικά online για το έτος 2020-2021. Συνεννοηθείτε με την Γραμματεία μας. 

Επικοινωνήστε με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για να λάβετε τους Οδηγούς Σπουδών στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την ένδειξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EUROLTA - HCC. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε και στα τηλέφωνα +302286082820 ή +306944105484, Ιφιγένεια Γεωργιάδου.

 

 

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκφραση

ΕΚΦΡΑΣΗ γραπτός και προφορικός λόγος

Ταχύρρυθμα σεμινάρια για έλληνες ενηλίκους φυσικούς ομιλητές και
για ομογενείς του εξωτερικού με ελληνική καταγωγή


Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού αναλαμβάνει την υποστήριξη της γλωσσικής έκφρασης ενηλίκων φυσικών ομιλητών της ελληνικής και δίγλωσσων ελλήνων του εξωτερικού. Μέσα από μία σειρά ασκήσεων και στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου) ο ενήλικος σπουδαστής επιτυγχάνει να χρησιμοποιεί τις πιο κατάλληλες γλωσσικές δομές και να εκφράζεται γραπτώς και προφορικώς ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση.

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται
• Σε επαγγελματίες φυσικούς ομιλητές οι οποίοι εργάζονται με τα ελληνικά (γραμματείς, πολιτικούς, συγγραφείς, στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων κ.α.)
• Σε δίγλωσσους ομογενείς του εξωτερικού οι οποίοι έχουν την ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα
• Σε κάθε ενήλικο που θα ήθελε να βελτιώσει γρήγορα και αποτελεσματικά τη γραπτή και προφορική του έκφραση στην ελληνική γλώσσα
• Σε φοιτητές και αποφοίτους ελληνικών Πανεπιστημίων
• Σε αποφοίτους Λυκείου του εξωτερικού οι οποίοι θα ήθελαν να προετοιμαστούν για τις κρατικές εξετάσεις ελληνομάθειας

Τα μαθήματα είναι συνήθως ιδιαίτερα και βασίζονται στο προσωπικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργείται εμπιστευτικά για τον κάθε ενήλικο ξεχωριστά. Οι στόχοι τίθενται από κοινού με τον ενήλικο σπουδαστή και οι ώρες και ημέρες σεμιναρίων ή/ και εργασίας στο σπίτι συμφωνούνται με βάση το προσωπικό του πρόγραμμα οικογενειακών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Τα σεμινάρια γίνονται είτε στο γραφείο και στο σπίτι του σπουδαστή είτε στα γραφεία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.

Η υποστήριξη από τον διδάσκοντα μπορεί να γίνει και από απόσταση, μέσω της πλατφόρμας e-learning που αναπτύσσει το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού.

Ενδεικτικά περιεχόμενα του Προγράμματος Σπουδών
• Συνηθισμένα εκφραστικά και ορθογραφικά λάθη στη χρήση της νεοελληνικής
• Μορφολογία ( σύνταξη, γραμματική, ορθογραφία)
• Ασκήσεις ύφους στο γραπτό και στον προφορικό λόγο
• Είδη λόγου
• Βασικές αρχές ρητορικής τέχνης και παραγωγής δημόσιων ομιλιών
• Ετυμολογία
• Επαγγελματική αλληλογραφία
• Βασικές αρχές ορθοφωνίας
• Ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου) κ.α.

Στα σεμινάρια διδάσκουν έμπειροι φιλόλογοι και εξειδικευμένοι συνεργάτες. Υπεύθυνη για το Ατομικό Πρόγραμμα Σπουδών κάθε σπουδαστή είναι η κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, η οποία διδάσκει τη νέα ελληνική από το 1979. Η ίδια έχει αναπτύξει ένα αναλυτικό πρόγραμμα για τη γραπτή και την προφορική έκφραση στην ελληνική γλώσσα.


Κόστος:
• σεμινάριο 20 ωρών (πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία), ένα άτομο, 800 ευρώ. Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση 20 ωρών, ένα άτομο, 500 ευρώ
• σεμινάριο 20 ωρών (πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία), δύο άτομα, 500 ευρώ/ σπουδαστή. Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση 20 ωρών, δύο άτομα, 300 ευρώ/ σπουδαστή
• ιδιαίτερο μάθημα (πρόσωπο-με-πρόσωπο) 45 ευρώ/ ώρα
• ιδιαίτερο μάθημα (εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση) 30 ευρώ/ ώρα

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν και: υλικά διδασκαλίας, φάκελο σπουδαστή, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Μία διδακτική ώρα είναι 60 λεπτά

Στην περίπτωση που το μάθημα γίνεται στο σπίτι ή το γραφείο του σπουδαστή, κάθε συνάντηση επιβαρύνεται με το ποσόν των 5 ευρώ, για τα έξοδα μετακίνησης του καθηγητή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού ατομικής συνέντευξης για ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών επικοινωνήστε με τη Γραμματεία (Δε-Πα 10:00-17:00) κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, τηλ. 6944105484, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Ελληνικά σε Μη Φυσικούς Ομιλητές

Ελληνικά σε Μη Φυσικούς Ομιλητές

To τριήμερο και το πενθήμερο σεμινάριο ξεκινούν την ίδια μέρα και τελειώνουν σε διαφερετικές μέρες (την 3η και την 5η μέρα αντιστοίχως)

2021:

Πενθήμερο σεμινάριο:

26-30 Μαρτίου 2021, Αθήνα

30 Ιουλίου - 3 Αυγούστου 2021, Μεγαλοχώρι Σαντορίνης

Τριήμερο σεμινάριο:

26-28 Μαρτίου 2021, Αθήνα

30 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 2021, Μεγαλοχώρι Σαντορίνης

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα (Παρασκευή):
- Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους. Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο)
- Η ακουστική κατανόηση

2η Μέρα (Σάββατο):
- Η παραγωγή γραπτού λόγου
- Η παραγωγή προφορικού λόγου
- Η κατανόηση γραπτού κειμένου

3η Μέρα (Κυριακή):
- Η διδασκαλία της ορολογίας και η γλωσσική εκπαίδευση διερμηνέων και μεταφραστών
- Η διδασκαλία της λογοτεχνίας σε σπουδαστές προχωρημένου επιπέδου
- Η αξιολόγηση του μαθήματος, των μαθητών, των διδακτικών υλικών

4η Μέρα (Δευτέρα):
- Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές.

5η Μέρα (Τρίτη):

- Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές.

- Αναφορές από την επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων: Παρουσίαση παρατηρήσεων, σκέψεων, συμπερασμάτων.
- Αξιολόγηση του σεμιναρίου, δραστηριότητες αποχαιρετισμού, δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)

Οργανωτικά έξοδα: 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus
 
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με τη λήξη του οι συμμετέχοντες να έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς
- να αναπτύσσουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών τους
- να επιλέγουν τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές για τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού μαθήματος
- να διδάσκουν υψηλά επίπεδα και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τα ελληνικά ως εργαλείο στη δουλειά τους
- να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν τη διδακτική τους εμπειρία, ιδέες και υλικά
- να αξιολογούν τα μαθήματά τους και τους μαθητές τους
- να αντιμετωπίζουν ποικίλα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στην τάξη ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες με τους συναδέλφους τους.


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπιες παρατηρήσεις διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

 

 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς

lesvos_ioun07_2_low- Σεμινάρια Εξειδίκευσης στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης/ Δεύτερης Γλώσσας για διδάσκοντες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
- Εργαστήρια Διαπολιτισμικής Αγωγής για καθηγητές ελληνικής γλώσσας και άλλους εκπαιδευτικούς
- Εργαστήρια για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για εκπαιδευτές και οργανωτές προγραμμάτων

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι από τους πρώτους εκπαιδευτικούς φορείς που οργανώνουν σεμινάρια εξειδίκευσης στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:
 • Έμπειρους καθηγητές της νέας ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας

 • Καθηγητές και άλλους συντελεστές των προγραμμάτων «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες» που υλοποιούν το Υπουργείο Εργασίας και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης όλης της χώρας

 • Εκπαιδευτικούς (φιλολόγους ελληνικής και ξένων φιλολογιών, δασκάλους, νηπιαγωγούς) χωρίς διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας

 • Εκπαιδευτικούς σε προγράμματα εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων για εκμάθηση της ελληνικής σε πρόσφυγες/ μετανάστες

 • Κάθε εκπαιδευτικό που πιστεύει πως η ευαισθητοποίησή του και η κατάρτισή του σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι πλέον καθημερινή απαίτηση της εργασίας του

Για αναλυτική περιγραφή πατήστε εδώ.

Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα

Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα

To τριήμερο και το πενθήμερο σεμινάριο ξεκινούν την ίδια μέρα και τελειώνουν σε διαφορετικές μέρες (την 3η και την 5η μέρα αντιστοίχως)

2020:

Πενθήμερο σεμινάριο:

13-17 Μαρτίου 2020, Αθήνα

31 Ιουλίου -04  Αυγούστου 2020, Μεγαλοχώρι Σαντορίνης

Τριήμερο σεμινάριο:

13-15 Μαρτίου 2020, Αθήνα

31 Ιουλίου - 02 Αυγούστου 2020, Μεγαλοχώρι Σαντορίνης

Γλώσσα Εργασίας: Ελληνικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα (Παρασκευή):
-  Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους. Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο)
- παιχνίδια γνωριμίας (μέρος 1ο)

2η Μέρα (Σάββατο):
10:00-12:00 Η πρώτη μέρα: το μαθησιακό συμβόλαιο, παιχνίδια γνωριμίας (μέρος 2ο)
- Η λειτουργία της ομάδας, οι ρόλοι των μαθητών και οι ρόλοι του δασκάλου
- Η εισαγωγή σε νέα θεματική ενότητα/ διδακτικό αντικείμενο

3η Μέρα (Κυριακή):
- Η ανομοιογένεια της τάξης ως πρόβλημα και ως πρόκληση: τι είναι οι τάξεις μικτών ικανοτήτων, τεχνικές διδασκαλίας σε ανομοιογενείς τάξεις
- Το μάθημα σε μαθητές προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας: τα χαρακτηριστικά των προχωρημένων σπουδαστών
- Τα πολιτιστικά στοιχεία στο μάθημα: επιλογή και χρήση πολιτιστικών υλικών, αξιοποίηση των διαπολιτισμικών στοιχείων, παραγωγή νέων εκπαιδευτικών υλικών

4η Μέρα (Δευτέρα):
- Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές. Παρατήρηση μαθήματος.

5η Μέρα (Τρίτη):

- Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές. Παρατήρηση μαθήματος.

- Αναφορές από την επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων: Παρουσίαση παρατηρήσεων, σκέψεων, συμπερασμάτων.
- Αξιολόγηση του σεμιναρίου - δραστηριότητες αποχαιρετισμού - δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα: 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με τη λήξη του οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς
- να προετοιμάζουν και να επιλέγουν προσεκτικά δραστηριότητες που αφορούν τη δυναμική της ομάδας και το δέσιμο των μαθητών
- να επιλέγουν τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές για τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού μαθήματος
- να ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις ανομοιογενών τάξεων
- να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν τη διδακτική τους εμπειρία, ιδέες και υλικά
- να εντάσσουν στο μάθημά τους πολιτισμικά στοιχεία μέσα από ποικίλα υλικά
- να αντιμετωπίζουν ποικίλα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στην τάξη ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες με τους συναδέλφους τους.


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπιες παρατηρήσεις διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία και οι οποίοι προωθούν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

FOLLOW-UP
Μετά το περάς του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να σχηματίσουν ένα δίκτυο το όποιο θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης τους, με σκοπό να ανταλλάσσουν διδακτικά υλικά και προτάσεις καθώς και ιδέες για την προώθηση της ελληνομάθειας και του ελληνικού πολιτισμού στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές χώρες.

 

Μαθαίνοντας να διδάσκουμε ελληνικά

Μαθαίνοντας να διδάσκουμε Ελληνικά

To τριήμερο και το πενθήμερο σεμινάριο ξεκινούν την ίδια μέρα και τελειώνουν σε διαφερετικές μέρες (την 3η και την 5η μέρα αντιστοίχως)

2019-2020:

Πενθήμερο σεμινάριο:

29 Νοεμβρίου - 03 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα

17-21 Ιουλίου 2020, Μεγαλοχώρι Σαντορίνης

 

Τριήμερο σεμινάριο:

29 Νοεμβρίου - 01 Δεκεμβίου 2019, Αθήνα

17-21 Ιουλίου 2020, Μεγαλοχώρι Σαντορίνης

 

Γλώσσα Εργασίας: Ελληνικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα (Παρασκευή):
-  Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους. Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο
- Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (1ο μέρος)

2η Μέρα (Σάββατο):
- Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας
- Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (μικροδιδασκαλία)
- Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (2ο μέρος)

3η Μέρα (Κυριακή):
- Η επιλογή και η χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο μάθημα
- Ενημέρωση για τις εξελίξεις και το θεσμικό πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και της εκπαίδευσης ενηλίκων
- Η ενεργοποίηση των μαθητών (οι εργασίες στο σπίτι, οι έρευνες, οι τάξεις συζήτησης) - Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη διδασκαλία

4η Μέρα (Δευτέρα):
- Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές.

5η Μέρα (Τρίτη):

- Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές.

- Αναφορές από την επίσκεψη: Παρουσίαση παρατηρήσεων, σκέψεων, συμπερασμάτων.
- Αξιολόγηση του σεμιναρίου - Δραστηριότητες αποχαιρετισμού - Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας


Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς:
- να επιλέγουν υλικά για τη διδασκαλία της γραμματικής σε μαθητές διαφορετικών επιπέδων ελληνομάθειας
- να προσαρμόζουν, να παράγουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν κατάλληλα οπτικοακουστικά υλικά για τη διδασκαλία της ελληνικής
- να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν τη διδακτική τους εμπειρία, ιδέες και υλικά
- να λαμβάνουν γνώση για τις εξελίξεις στο διδακτικό αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο της ελληνομάθειας
- να προσαρμόζουν τα γλωσσικά παιχνίδια που χρησιμοποιούν στην τάξη
- να ενεργοποιούν τους μαθητές τους μέσα και έξω από την τάξη


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρολών, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπιες παρατηρήσεις διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία και οι οποίοι προωθούν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

 

Μαθήματα Γλώσσας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού προσφέρουμε όλο το χρόνο ευέλικτα,tailor-made προγράμματα που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή.

Στην Αθήνα προσφέρουμε εντατικά ιδιαίτερα μαθήματα στο χώρο του σπουδαστή αλλά και ενδοεταιρικά/ ενδοϋπηρεσιακά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής στην εταιρεία σας.
Δεν ανακοινώνονται συγκεκριμένες ημερομηνίες για τα
tailor-made προγράμματα. Είναι ιδιαίτερα μαθήματα αλλά τα ενδοεταιρικά/ ενδοϋπηρεσιακά μαθήματα μπορεί να είναι και ομαδικά.

Επιλέξτε τις ημερομηνίες που σας ενδιαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα και τις συγκεκριμένες ανάγκες σας και επικοινωνήστε μαζί σας για να σας προτείνουμε ένα πρόγραμμα ειδικά για σας.

Τα δίδακτρα για τα προγράμματαtailor-made στην Αθήνα έχουν ως εξής:
Α0,
A1,A2 -B1,B2 - Γ1, Γ2
ιδιαίτερο μάθημα (1 σπουδαστής): 35 ευρώ/ ώρα

ημι-ιδιαίτερο μάθημα (2 σπουδαστές): 23 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή
μικρή ομάδα (2-4 σπουδαστές): 20 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή
μεγάλη ομάδα (5-12 σπουδαστές): 17,50 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΤΑΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΙΑ, ΑΡΧΑΙΑ, ΛΕΣΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ιδιαίτερο μάθημα (1 σπουδαστής): 40 ευρώ/ ώρα

ημι-ιδιαίτερο μάθημα (2 σπουδαστές): 30 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή
μικρή ομάδα (2-4 σπουδαστές): 25 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή
μεγάλη ομάδα (5-12 σπουδαστές): 22 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή

 

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα tailor-made περιλαμβάνουν: το μάθημα (1 ώρα = 60 λεπτά), όλα τα διδακτικά υλικά, βεβαίωση παρακολούθησης.

Στη Σαντορίνη προσφέρονται εντατικά ιδιαίτερα ή σε μικρές ομάδες μαθήματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και εκτεταμένα ιδιαίτερα ή σε μικρές ομάδες μαθήματα κατά τους χειμερινούς μήνες (8 εβδομάδων – 32 ωρών). Τα μαθήματα υλοποιούνται στο Μεγαλοχώρι Σαντορίνης στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (απέναντι από την ταβέρνα ‘Γερομανώλης’)

Ρωτήστε μας για τα εκτεταμένα ιδιαίτερα ή σε μικρές ομάδες μαθήματα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Για τα δίδακτρα και τις ημερομηνίες για τα εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα δείτε εδώ

Προσφέρονται επίσης ΜΑΘΗΜΑΤΑONLINE για όλα τα επίπεδα.Δείτε εδώπερισσότερες πληροφορίες.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμούonline και δια ζώσης μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Παρουσιάστε την Εργασία σας

Τι θα λέγατε αν σας δινόταν η ευκαιρία να παρουσιάσετε σε ξενόγλωσσο κοινό την εργασία την οποία εκπονήσατε στο Πανεπιστήμιο ή ένα θέμα το οποίο γνωρίζεται σε βάθος; Οι ξενόγλωσσοι σπουδαστές του Κέντρου ενδιαφέρονται πραγματικά για κάθε πτυχή της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας και θα είχαν πολλά να σας ρωτήσουν για το δικό σας θέμα για τα hobby σας ή για την εργασία σας. Ελάτε να συνομιλήσετε, στην Ελληνική γλώσσα, αν θέλετε, με τους μορφωμένους και πολύγλωσσους σπουδαστές του Κέντρου και ακούστε τη γνώμη τους για το θέμα το οποίο κατέχεται καλά ή με το οποίο ασχολείστε ή ασχοληθήκατε επιστημονικά ή επαγγελματικά. Η ματιά ενός ανθρώπου από άλλη χώρα ίσως φωτίσει ορισμένες πλευρές του έργου σας. Σας καλούμε να δώσετε μια μικρή διάλεξη ή να κάνετε παρουσίαση των εργασιών σας σε μια τάξη μας.

Πετυχαίνω στις Εξετάσεις

Πετυχαίνω στις Εξετάσεις

Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις
Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού αναλαμβάνει υπεύθυνα, μέσω διαδικτύου (online πλατφόρμας και Skype) ή δια ζώσης ιδιαίτερων μαθημάτων στην Αθήνα και στη Σαντορίνη, την προετοιμασία των υποψηφίων για τις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας σε όλα τα επίπεδα τα οποία έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας;

Η πιστοποίηση ελληνομάθειας εξετάζει τα 6 επίπεδα γνώσης της γλώσσας. Τα επίπεδα αυτά αντιστοιχούν στα 6 επίπεδα που προτείνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 και Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ http://www.greek-language.gr/certification/. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.

Σε ποιο επίπεδο μπορώ να δώσω εξετάσεις;

Μπορείτε να δώσετε εξετάσεις για όλα τα επίπεδα, ακόμη και για δύο διαφορετικά επίπεδα το ίδιο έτος. Υπάρχουν μάλιστα οι παρακάτω εξετάσεις:

-Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας

-Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας για Ειδικούς Σκοπούς-

-Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας για υποψηφίους Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Πώς μπορώ να μάθω το επίπεδό μου;

Για να κάνουμε μια δωρεάν εκτίμηση του επιπέδου ελληνομάθειας και των στόχων που πρέπει να θέσετε, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα κάνετε προφορικό και γραπτό τεστ και θα σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε την προετοιμασία σας.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις γίνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την ίδια ημέρα, συνήθως τον μήνα Μάιο. Οι εξετάσεις για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς γίνονται και κάθε Οκτώβριο και Ιανουάριο.

Πότε πρέπει να εγγραφώ για να δώσω εξετάσεις;

Πρέπει να εγγραφείτε και να πληρώσετε τα εξέταστρα περίπου 2 μήνες πριν τις εξετάσεις. Φέτος οι εγγραφές είναι από 1 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2019

Πότε γίνονται τα μαθήματα προετοιμασίας;

Οι ώρες και ημέρες των μαθημάτων προετοιμασίας ή / και η εργασίες για το σπίτι συμφωνούνται με βάση το προσωπικό πρόγραμμα οικογενειακών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων κάθε σπουδαστή.

Προσφέρουμε μαθήματα online από 07.00 έως και 24.00 κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των έμπειρων καθηγητών μας.

Πώς γίνεται το μάθημα;

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας με την κατάθεση των διδάκτρων για τουλάχιστον 10 μαθήματα, σας δίνουμε πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, όπου έχουμε τα υλικά προετοιμασίας. Μελετάτε τα υλικά και κάνετε τις ασκήσεις. Τις στέλνετε στον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας, που διορθώνει μέσα σε 48 ώρες όσες ασκήσεις του/ της στείλετε.

Μία φορά την εβδομάδα συναντάτε τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας online μέσω Skype για μία ώρα. Μπορείτε, αν θέλετε, να αυξήσετε τις ώρες προετοιμασίας, αλλά δεν είναι καθόλου απαραίτητο, εφόσον εργάζεστε και μόνοι σας στο σπίτι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχετε δημιουργήσει μαζί με τον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας.

Μία διδακτική ώρα είναι 60 λεπτά.

Πού γίνεται το μάθημα;

Τα μαθήματα από απόσταση (online) γίνονται μέσω της πλατφόρμας e-learning που έχει αναπτύξει το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Μία φορά/ εβδομάδα για μία ώρα συναντιέστε με τον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας στο Skype.

Τα δια ζώσης μαθήματα (face to face)μπορούν να γίνουν είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο ή ξενοδοχείο του σπουδαστή στην Αθήνα ή στη Σαντορίνη. Επίσης γίνονται στα γραφεία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Σαντορίνη καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Υπάρχουν ιδιαίτερα μαθήματα;

Τα μαθήματα είναι συνήθως ιδιαίτερα και βασίζονται στο προσωπικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργείται για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Οι στόχοι τίθενται από κοινού με τον σπουδαστή. Σπανιότερα δημιουργούνται τμήματα.

Ποια διδακτικά υλικά χρησιμοποιούνται;

Μέσα από μία σειρά ασκήσεων και στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου καθώς και Χρήση Γλώσσας) στο πρότυπο των εξετάσεων οι σπουδαστές καθίστανται ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Χρησιμοποιούνται ειδικές ασκήσεις και εγχειρίδια καθώς και τα προηγούμενα tests του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Ποιος διδάσκει;

Στα σεμινάρια διδάσκουν έμπειροι φιλόλογοι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας. Υπεύθυνη για το ατομικό πρόγραμμα σπουδών και το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων κάθε σπουδαστή είναι η κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, η οποία διδάσκει τη νέα ελληνική από το 1979. Η ίδια έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία προετοιμασίας για εξετάσεις, ιδίως στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Οι σπουδαστές μας έχουν ποσοστό επιτυχίας άνω του 90% κάθε χρόνο.

Πόσος καιρός χρειάζεται για την προετοιμασία για τις εξετάσεις;

Για να ετοιμαστείτε για τις εξετάσεις ελληνομάθειας χρειάζονται το λιγότερο 3 μήνες, εφόσον βέβαια έχετε ήδη το επίπεδο ελληνομάθειας το δίπλωμα του οποίου θέλετε να πάρετε. Το καλύτερο είναι όμως να αρχίσετε την προετοιμασία σας με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή κάθε Σεπτέμβριο / Οκτώβριο.

Ποιο είναι το περιεχόμενο της Προετοιμασίας;

Άξονες του προγράμματος Προετοιμασίας είναι οι παρακάτω
• Μελέτη της τυπολογίας των ασκήσεων των εξετάσεων
• Σημεία που χρειάζονται προσοχή κατά τη διάρκεια της εξέτασης
• Ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου) 
• Ψυχολογικές παράμετροι της εξεταστικής διαδικασίας οι οποίες χρειάζεται να διερευνηθούν
• Ενημέρωση για τα θεσμικά ζητήματα που αφορούν στο Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας καθώς και άλλα διπλώματα και πιστοποιητικά
• Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κάλυψης της ύλης των εξετάσεων
• Επαναληπτικά tests

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού ατομικής συνέντευξης για ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη της Προετοιμασίας για τις εξετάσεις κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, τηλ.+30 6944105484, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Skype name: Hellenic.culture.centre

Πώς θα εγγραφώ για τις εξετάσεις και πού θα δώσω εξετάσεις;

Στη σελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html μπορείτε να εγγραφείτε για τις εξετάσεις και να επιλέξετε εξεταστικό κέντρο

Πού θα βρω περισσότερες πληροφορίες για το Δίπλωμα Ελληνομάθειας;

Στη σελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/certification/ μπορείτε να μάθετε τα πάντα για τα Διπλώματα ελληνομάθειας και την χρηστικότητά τους

Πόσο κοστίζει η προετοιμασία για τις εξετάσεις;
Το ιδιαίτερο μάθημα ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ/SKYPE κοστίζει 29 ευρώ/ ώρα. Χρειάζεται να εγγραφείτε στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις, προπληρώνοντας τουλάχιστον 10 ώρες σύγχρονης διδασκαλίας online (290 ευρώ+ 3 ευρώ για τραπεζικά έξοδα). Τα μαθήματα ΔΕΝ προσφέρονται για αυτοδιδασκαλία, μπορείτε να εγγραφείτε μόνον εάν κάνετε και μάθημα με καθηγητή/ καθηγήτρια και συναντιέστε κάθε εβδομάδα για μία τουλάχιστον ώρα μαζί του/ της. Η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν.

Το μάθημα με δύο μόνο μαθητές κοστίζει 17 ευρώ/ ώρα και το ομαδικό μάθημα (3-8 μαθητές) κοστίζει 15 ευρώ/ ώρα. 

Το ιδιαίτερο μάθημα ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (FACE TO FACE) στην Αθήνα κοστίζει 35 ευρώ/ ώρα και στη Σαντορίνη κοστίζει 40 ευρώ/ ώρα. Χρειάζεται να εγγραφείτε στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις, προπληρώνοντας τουλάχιστον 10 ώρες διδασκαλίας (350 ή 400 ευρώ + 3 ευρώ για τραπεζικά έξοδα). Το μάθημα γίνεται σε συναντήσεις 1,5 ή 2 ωρών (52 ευρώ ή 70 ευρώ για κάθε μάθημα στην Αθήνα και 60 ή 80 ευρώ για μάθημα στη Σαντορίνη).

Πληροφορίες: τηλ 6944105484, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://hcc.edu.gr/en/student-2/special-programs/i-succeed-in-exams

 

 

Πού μπορεί να εργαστεί κανείς ως καθηγητής

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας την ελληνική ως ξένη γλώσσα διδάσκουν οι νηπιαγωγοί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ελληνικής και ξένων φιλολογιών. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί , εφόσον είναι εξειδικευμένοι στη διδασκαλία της μητρικής τους ως ξένης γλώσσας, μπορούν να εργαστούν είτε σε ιδιωτικά σχολεία όπως το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είτε σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία υλοποιούν προγράμματα ελληνικής σε παλιννοστούντες, πρόσφυγες και μετανάστες. Δημόσιοι φορείς υλοποιούν επίσης παρόμοια προγράμματα, όπως το ΙΔΕΚΕ.

Πολύ σημαντική είναι η συμβολή και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη διδασκαλία της ελληνικής σε μετανάστες και πρόσφυγες. Οι περισσότερες οργανώσεις βέβαια απασχολούν εθελοντές εκπαιδευτικούς, αλλά η εμπειρία που μπορεί κανείς να αποκτήσει εκεί είναι κάτι που θα βοηθήσει κάθε εκπαιδευτικό. Τέτοιες οργανώσεις είναι η Εθελοντική Εργασία Αθήνας, η ΑΡΣΙΣ, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, οι Δρόμοι Ζωής, ο Ερυθρός Σταυρός κ.α.
 
Ακόμη και πολλά Κέντρα Ξένων Γλωσσών αρχίζουν να διδάσκουν ελληνικά ως ξένη γλώσσα.
 
Ενδεικτικός κατάλογος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων οι οποίες διδάσκουν ελληνικά σε μετανάστες και πρόσφυγες:
 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ
1. Ερυθρός Σταυρός - Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης: 210 3639538, 3629842 (fax)
2. Πυξίδα - Ελληνικό Συμβούλιο Για τους Πρόσφυγες: 210 3803774 (fax)
3. Διαπολιτισμικό Κέντρο Δάφνης: 210 9712084 (fax)
4. Διαπολιτισμικό Κέντρο Περιστερίου: 210 5710450 (fax), 210 57 10 540
5. Λύκειο Ελληνίδων: 210 8227703 (fax)
6. Κάριτας: 210 5247879, 3244947 (fax)
7. ΚΑΠΗ Αμαρουσίου: 210 6142248 (fax)
8. XEN: 210 3606530, 3622400 (fax)
9. XAN: 210 3626970, 3634660 (fax)
10. Εύξεινη Πόλη: 210 2406731, 2406732 (fax)
11. Διδασκαλείο Ελληνικής Γλώσσας, Παν/μιο Αθηνών: 210 7277672, 7277673 (fax)
12. Δίκτυο Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων: 210 3813928
13. Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ: 2103327734 (ΟΧΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 2004)
14. Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης -ΙΔΕΚΕ: 210 8541078 (ΤΕΛΗ ΟΚΤΩΒΡΗ 2003)
15. Δρόμοι Ζωής: 210 45 16 903 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16. Εθελοντική Εργασία Αθήνας: 210 38 41 264, 210 38 02 182
17. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες; 210 38 14 710
18. Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτικής Υποστήριξης Παλιννοστούντων: 210 5203850, 210 5225486, 210 5221950 (fax)
19. ΑΡΣΙΣ: 8259880, ώρες γραφείου
20. Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών
Υπεύθυνος: Θανάσης Κούρκουλας, 6974363037

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των πολιτικών για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε μετανάστες καθώς και διαδικασίες πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού που αποτελούν προϋπόθεση για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων μεταναστών στο καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος». http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/ellinomatheia/mathe-gia-tin-ellinomatheia.

Δείτε και http://www.inedivim.gr/index.php/anakoinoseis

 Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  http://www.eoppep.gr/index.php/el/

 

Πρακτική - Ενεργός Ακρόαση

Πρόγραμμα Ενεργού Ακρόασης/ Πρακτικής Εξάσκησης στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού 

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού παρέχει στους εκπαιδευόμενους καθηγητές της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας σε ενηλίκους τη δυνατότητα ενεργού ακρόασης/ πρακτικής εξάσκησης. Το πρόγραμμα  αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μόνο  ΜΕΤΑ την παρακολούθηση ενός τουλάχιστον από τα πρόσωπο-με-πρόσωπο σεμινάρια εξειδίκευσης ή δύο τουλάχιστον από τα online σεμινάρια. 

Ο εκπαιδευόμενος καθηγητής / η εκπαιδευόμενη καθηγήτρια παρακολουθεί ως ακροατής /-τρια μία σειρά μαθημάτων σε ενηλίκους σπουδαστές και συζητάει με τον έμπειρο καθηγητή τους την υλοποίηση του Σχεδίου Μαθήματος. Μετά το μάθημα σχεδιάζουν μαζί το επόμενο μάθημα. Ο εκπαιδευόμενος καθηγητής / η εκπαιδευόμενη καθηγήτρια μπορεί,να δημιουργήσει διδακτικά υλικά με την καθοδήγηση του πιο έμπειρου συναδέλφου ή και,  αν επιθυμεί, στο τέλος της σειράς μαθημάτων, να διδάξει ο ίδιος/ η ίδια για 10-15 λεπτά. Κατά τα άλλα η παρακολούθηση γίνεται με όλους τους κανόνες του ακροατή: συμμετέχει στο μάθημα μόνο εάν ο καθηγητής του αναθέσει ένα ρόλο (π.χ. να κάνει ανάγνωση του κειμένου ή να διορθώσει μία εργασία ). Δεν πρόκειται για συνδιδασκαλία. 

Ο εκπαιδευόμενος καθηγητής / η εκπαιδευόμενη καθηγήτρια  χρειάζεται να παρακολουθήσει τη σειρά μαθημάτων από την αρχή και να προσέρχεται στην ώρα του/ της στο μάθημα, χωρίς απουσίες. Το μικρότερο πρόγραμμα που μπορεί να παρακολουθήσει είναι αυτό των 10 ωρών. 

Το κόστος ανέρχεται σε 10 ευρώ/ ώρα. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του μαθήματος  (1 ώρα=60 λεπτά), τη συνεργασία μετά από κάθε μάθημα με τον μέντορά του/ έμπειρο καθηγητή,  μέρος των διδακτικών υλικών που χρησιμοποιούνται στο μάθημα καθώς και τα όλα τα Σχέδια μαθήματος. 

Για να ενημερωθείτε πότε μπορείτε να παρακολουθήσετε μάθημα στο επίπεδο που σας ενδιαφέρει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία τηλ 210-5238149, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , κ. Βάσια Κόσσυβα, 10.00-17.00 τις εργάσιμες μέρες.

Προγράμμα Εκπαιδευτικών/ Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

kydeia_1_lowΤα μαθήματα γλώσσας συμπληρώνονται από ένα πλήρες πρόγραμμα πολιτιστικών - εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένο σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας. Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι διττός: αφενός η εξάσκηση και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των σπουδαστών στη χρήση της νέας ελληνικής και αφετέρου η επαφή τους με την κοινωνική πραγματικότητα της σύγχρονης Ελλάδας.
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 • Τάξεις συζήτησης, όπου οι σπουδαστές μιλούν για τις εργασίες και τις συνεντεύξεις τους με έλληνες

 • Ομιλίες επαγγελματιών, επιστημόνων και απλών ανθρώπων για θέματα της τέχνης, της πολιτικής, της ιστορίας, της κοινωνίας, της σύγχρονης ζωής στην Ελλάδα

 • Επισκέψεις στους χώρους εργασίας καθώς και σε άλλους χώρους πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος

 • Γλωσσικά εργαστήρια, όπου οι σπουδαστές χρησιμοποιούν μαθαίνουν τη γλώσσα μέσα από γλωσσικά παιχνίδια

 • Παρακολούθηση ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου και συζήτηση

 • Μάθημα Tandem, δηλαδή συζήτηση για συγκεκριμένο θέμα με έναν έλληνα φυσικό ομιλητή ο οποίος μαθαίνει τη γλώσσα του σπουδαστή.

 • Παρουσιάσεις πολιτισμών-«Έλα στη χώρα μου», όπου οι μαθητές παρουσιάζουν τη χώρα τους με διάφορα πολιτιστικά υλικά/ στοιχεία (φωτογραφίες, αντικείμενα, γεύσεις, κλπ)

Επίσης συχνά οργανώνονται:

 • Μάθημα ελληνικών τραγουδιών

 • Μάθημα ελληνικών χορών

 • Μάθημα παραδοσιακής ελληνικής μαγειρικής

 • Φυσιολατρικές εκδρομές

Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Γλώσσας

Το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται σε έξι επίπεδα και καλύπτει όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1-Γ2). Κάθε επίπεδο αναπτύσσεται σε τρία μέρη των δύο εβδομάδων - 40 ωρών διδασκαλίας (Α1α, Α1β, Α1γ, Β1α, Β1β, Β1γ, κ.ο.κ.). Ο σχεδιασμός βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Α0: Εισαγωγή στη νέα ελληνική γλώσσα. Βασικό λεξιλόγιο, απλοί διάλογοι, αναγνωστική ικανότητα, γραφή, στοιχειώδης γραμματική. Εγχειρίδιο: Ελληνικά τώρα 1+1

 

Α1: Επέκταση του λεξιλογίου, περισσότερες απλές επικοινωνιακές καταστάσεις και διάλογοι, συνέχεια της διδασκαλίας της βασικής γραμματικής (κλίση ουσιαστικών / επιθέτων, πληθυντικός αριθμός, απλός αόριστος, μέλλοντας, υποτακτική βασικών ρημάτων). Εγχειρίδιο: Ελληνικά τώρα 1+1

 

Α2: Προαπαιτούμενα: Βασικό λεξιλόγιο, βασική γραμματική, γνωριμία με τον απλό αόριστο, μέλλοντα και υποτακτική, δυνατότητα επικοινωνίας σε απλές καθημερινές περιστάσεις. Ύλη /στόχοι: δυνατότητα έκφρασης σε πιο σύνθετες περιστάσεις (περιγραφές, αφήγηση, συγκρίσεις, σχέδια για το μέλλον κλπ. Χρόνοι ενεργητικής φωνής, εισαγωγή στην προστακτική και στην παθητική φωνή) Εγχειρίδιο: Ελληνικά τώρα 1+1

 

B1: Προαπαιτούμενα: ύλη επιπέδου A2, βασικό λεξιλόγιο καθημερινού λόγου. Ύλη /στόχοι: διδασκαλία παθητικής φωνής, αντωνυμίες, προστακτική, χρήση υποτακτικής, αφήγηση σε παρελθοντικούς χρόνους, εμπλουτισμός λεξιλογίου (οικογένεια, εργασία, διασκέδαση). Συζητήσεις, έκφραση και ανταλλαγή απόψεων με επιχειρήματα. Υλικά του Κέντρου, το βιβλίο ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Β1, εκδ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

 

B2:Προαπαιτούμενα: σχηματισμός χρόνων ρημάτων ενεργητικής και παθητικής, κλίση επιθέτων και ουσιαστικών σε όλες τις πτώσεις. Ύλη /στόχοι: ολοκλήρωση της διδασκαλίας της βασικής γραμματικής (χρήση χρόνων, ανώμαλα επίθετα και ιδιόκλιτα ουσιαστικά, χρήση προθέσεων και συνδέσμων, σύνθετα ρήματα, μετοχές, υποθετικοί λόγοι), εμπλουτισμός λεξιλογίου (καθομιλουμένη αστικών κέντρων, ιδιωτισμοί). Μικρά κείμενα από εφημερίδες. Εξάσκηση στον προφορικό λόγο για μετάδοση πληροφοριών, προσωπικών απόψεων και συναισθημάτων. Υλικά του Κέντρου.

 

Γ1: Προαπαιτούμενα: Ικανότητα ανάγνωσης μικρών άρθρων εφημερίδων. Ύλη / στόχοι: Απόκτηση διευρυμένου λεξιλογίου (επίσημα γράμματα, δοκίμια, ιδιωτισμοί, παροιμίες, ειδικό θεματικό λεξιλόγιο). Οι μαθητές εργάζονται σε συγκεκριμένα θέματα με σκοπό να τα παρουσιάσουν. Χρησιμοποιούνται κείμενα από τον Τύπο και τη λογοτεχνία, το βιβλίο ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Γ1, εκδ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

 

Γ2:Προαπαιτούμενα: εξοικείωση με τη γλώσσα του Τύπου, εμπέδωση των κύριων μορφολογικών δομών. Ύλη /στόχοι: Διεύρυνση θεματικού λεξιλογίου. Τοπικοί ιδιωματισμοί. Στοιχεία καθαρεύουσας και αρχαίας. Συμμετοχή σε συζητήσεις όπου οι σπουδαστές εκφράζονται με λογική ακρίβεια και σαφήνεια. Κανονικός ρυθμός ομιλίας. Χρησιμοποιείται το βιβλίο ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Γ2, εκδ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

 

Ειδικά μαθήματα:

 

Λογοτεχνία:Για προχωρημένους σπουδαστές με διευρυμένο λεξιλόγιο και καλή γνώση της γραμματικής. Το μάθημα στηρίζεται σε αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά έργα και ποιήματα αρκετών Ελλήνων δημιουργών. Στόχος η ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων, η γνωριμία με την ελληνική λογοτεχνία και η εξάσκηση με τις ποικιλίες γλωσσικού ύφους. Υλικά του Κέντρου.  Κάθε μάθημα σχεδιάζεται είτε με βάση κάποιους συγγραφείς και ποιητές είτε με βάση ένα συγκεκριμένο θέμα, π.χ. η Θάλασσα στην ελληνική λογοτεχνία. Οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν πολλές φορές αυτό το επίπεδο, μελετώντας διαφορετικούς δημιουργούς ή θέματα κάθε φορά.

 

Μαθήματα ελληνικής για διερμηνείς και μεταφραστές:Για επαγγελματίες που έχουν ήδη πολύ καλή γνώση της γλώσσας και έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση ή για όσους θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Στόχος: εμπλουτισμός λεξιλογίου, επαφή με όψεις της σύγχρονης Ελλάδας. Δουλειά με δύσκολα κείμενα, κασέτες, CDs και βιντεοκασέτες ανά κύκλους θεμάτων. Υλικά του Κέντρου.  Οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν πολλές φορές αυτό το επίπεδο, μελετώντας διαφορετικά  θέματα κάθε φορά.

 

Νομική Ορολογία:Για μεταφραστές και διερμηνείς που ήδη εργάζονται με τα ελληνικά. Στόχος: η διάκριση και χρήση δύσκολων νομικών όρων καθώς και εκφράσεων της καθαρεύουσας, η ενημέρωσή τους για το ελληνικό νομικό και δικαστικό σύστημα. Το μάθημα περιλαμβάνει ειδικές εισηγήσεις από νομικούς επιστήμονες. Επίσης οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μια δίκη, θα ερευνήσουν γνωστές δικαστικές υποθέσεις, το ελληνικό Σύνταγμα και την ελληνική νομοθεσία, θα παρακολουθήσουν συζητήσεις και διαλέξεις για νομικά θέματα. Υλικά του Κέντρου.  Στοιχεία αυτού του επιπέδου έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της Καθαρεύουσας και στο Τρίμηνο Πρόγραμμα Τελειοποίησης.

 

Τρίμηνο πρόγραμμα τελειοποίησης της ελληνικής(12 εβδομάδες, 72 ώρες μαθημάτων, 48 ώρες πρακτική στη διερμηνεία ή τη μετάφραση με έμπειρο καθηγητή ή μεταφραστή της γλώσσας του μαθητή): Για επαγγελματίες που πρόκειται στο εγγύς μέλλον να εργαστούν με τα ελληνικά ή για όσους θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στη χώρα. Παρακολούθηση διαλέξεων και συζητήσεων (60 επιπλέον ώρες). Ιδιαίτερο ή ομαδικό μάθημα. Οι μαθητές εντάσσονται και σε προχωρημένα τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Υλικά του Κέντρου.

 

Καθαρεύουσα: Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίεςπου έχουν ήδη πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας / έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση (έως και επίπεδο Προχωρημένων ΙΙ) και  θέλουν να έλθουν σε επαφή με παλαιότερες μορφές της ελληνικής . Υλικά του Κέντρου.

 

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις του Επίσημου Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

 

Γίνεται προετοιμασία για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και του Κέντρου Ελληνικής γλώσσας για όλα τα επίπεδα Για ενημέρωση σχετικά με τις εξετάσεις επισκεφθείτε: http://www.greeklanguage.gr/

Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

lesvos_apr06_5Το Κέντρο οργανώνει προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε μαθητές, σε ενηλίκους σπουδαστές και σε γονείς, καθώς και σε μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Έχουν ως στόχο την ένταξη της Διαπολιτισμικής διάστασης σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος και την ευαισθητοποίηση αλλά και τον θεωρητικό εξοπλισμό κάθε εκπαιδευτικού και μαθητή/ σπουδαστή για ζητήματα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας όπου ζούμε. Χρησιμοποιούνται κυρίως βιωματικές μέθοδοι στα Διαπολιτισμικά εργαστήρια, τα οποία εντάσσονται στα σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς από το 2000, αλλά οργανώνονται και ειδικά σεμινάρια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για εκπαιδευτές ενηλίκων.

Προγράμματα Ελληνικής Γλώσσας

mathima_11_low

Το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται σε επτά επίπεδα και καλύπτει όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (Αρχάριοι 1-Προχωρημένοι 2). Ο σχεδιασμός βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στο Πρόγραμμα για το βασικό επίπεδο του Πανεπιστημίου Αθήνας και στο Ευρωπαϊκό Αναλυτικό Πρόγραμμα Γλωσσών.

Προσφέρονται ομαδικά προγράμματα, διάρκειας μίας εβδομάδας (25 ωρών) ή δύο εβδομάδων (50 ωρών), και προγράμματα βασισμένα στις ανάγκες τους σπουδαστή. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Κύκλοι ειδικών μαθημάτων έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες επαγγελματιών που εργάζονται με την ελληνική γλώσσα:
- Μάθημα για Διερμηνείς/Μεταφραστές
- Μάθημα Καθαρεύουσας
- Μάθημα Λογοτεχνίας
- Μάθημα Νομικής Ορολογίας
- Λοιπά Μαθήματα Ορολογίας (οικονομική ορολογία, τεχνική ορολογία, ορολογία κοινωνικών επιστημών, κλπ)

Προσφέρονται επιπλέον τα ειδικά προγράμματα:

ΕΚΦΡΑΣΗ- γραπτός και προφορικός λόγος
Ταχύρρυθμα σεμινάρια για έλληνες ενηλίκους φυσικούς ομιλητές και για ομογενείς του εξωτερικού με ελληνική καταγωγή

Οι εθελοντές μαθαίνουν ελληνικά
Ταχύρρυθμα σεμινάρια ελληνικής γλώσσας για εθελοντές του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και για φοιτητές Erasmus

Τρίμηνο Πρόγραμμα Τελειοποίησης της Ελληνικής για προχωρημένους σπουδαστές.
Απευθύνεται σε επαγγελματίες που πρόκειται στο εγγύς μέλλον να εργαστούν με τα ελληνικά ή σε όσους θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στη χώρα.

Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας
Πρόγραμμα ανανέωσης της ελληνομάθειας για διερμηνείς, μεταφραστές, ξενόγλωσσους καθηγητές νέας ελληνικής στο εξωτερικό και προχωρημένους σπουδαστές- Η Ελλάδα Σήμερα

Πετυχαίνω στις Εξετάσεις
Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του Υπουργείου Παιδείας, του ΟΑΕΔ, της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το Κέντρο έχει παραγάγει πρωτότυπα διδακτικά υλικά για όλα τα προγράμματα γλώσσας. Αποτελούνται από κείμενα επεξεργασμένα, συλλογή πρωτότυπων οπτικοακουστικών υλικών (φωτογραφίες, βιντεοκασέτες, κασέτες, CDs) και συλλογή γλωσσικών παιχνιδιών. Τα διδακτικά υλικά στηρίζονται σε ιδέες από τη διδακτική πρακτική μέσα στην τάξη και βελτιώνονται συνεχώς βάσει της συστηματικής χρήσης τους από τους καθηγητές. Τα υλικά αυτά εφαρμόζονται και σε μεγαλύτερα τμήματα σύμφωνα με τις αρχές της εξατομικευμένης διδασκαλίας. Έχουν εναλλακτικά κείμενα και ασκήσεις, έτσι ώστε να λειτουργούν σε τάξεις μικτών ικανοτήτων και σε πολυγλωσσικές και πολυεθνικές τάξεις.
Στόχος των μαθημάτων είναι η εξάσκηση όλων των γλωσσικών ικανοτήτων (παραγωγή και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου). Έμφαση δίνεται στη χρήση γλωσσικών παιχνιδιών και στις επικοινωνιακές ασκήσεις, ενώ η γραμματική διδάσκεται και εμπεδώνεται μέσα από αυτά.

Πώς να πληρώσετε

Αφού πρώτα ενημερωθείτε από τη γραμματεία για το ακριβές κόστος του προγράμματος που επιλέξατε (αναγράφεται στο γράμμα επιβεβαίωσης κράτησης της θέσης σας στα προγράμματά μας, μετά τον υπολογισμό τυχόν εκπτώσεων που δικαιούστε)

μπορείτε να πληρώσετε:

1. ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑΣ:
Πληρώστε μέσω του αξιόπιστου συστήματος πληρωμών PayPal
συμπληρώνοντας το ποσό εδώ και πατώντας το κουμπί πληρωμή

2. ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ
Καταθέστε τα χρήματα στον αριθμό λογαριασμού που σας έχει αποσταλεί από τη γραμματεία. Μην ξεχάσετε να γράψετε το όνομά σας. Η τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει τον σπουδαστή.

3. ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Η πληρωμή γίνεται με μεταφορά όλου του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, το αργότερο ένα μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος.
 • Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε από τη γραμματεία με την επιβεβαίωση της εγγραφής σας.
 • Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει με προσωπικές και ταξιδιωτικές επιταγές.

Ακύρωση συμμετοχής: Αν η συμμετοχή ακυρωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων (η τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει τον σπουδαστή). Αν η συμμετοχή ακυρωθεί αργότερα, δεν γίνεται επιστροφή των διδάκτρων, αλλά ο σπουδαστής διατηρεί το δικαίωμα επανεγγραφής στο ίδιο πρόγραμμα για τα επόμενα δύο χρόνια, πληρώνοντας μόνο την πιθανή διαφορά λόγω αύξησης των διδάκτρων.

Σχεδιασμός μαθήματος

«Ο Σχεδιασμός μιας διδακτικής Ενότητας και μιας Σειράς Μαθημάτων με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών της νέας ελληνικής» (15 ώρες, 70 ευρώ)

Επόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής: 

 2 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2020

1-31 Μαρτίου  2021

24 Ιουνίου-23 Ιουλίου 2021 

 

Το Σεμινάριο 1 αποτελείται από επτά υπο-ενότητες:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ή ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.6 ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ατομική ή σε ζευγάρια)
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.7 ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πέρα από τη μελέτη των διδακτικών υλικών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα γίνουν τέσσερις (4) online συναντήσεις σύγχρονης εκπαίδευσης (προαιρετικές) με τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου μέσω skype. Οι σύγχρονες συναντήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για να επιλύουν τυχόν απορίες και να «συναντούν» online τους άλλους συνεκπαιδευομένους.

Οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές έχουν την υποχρέωση να αναρτήσουν μία τουλάχιστον απάντηση σε κάθε ενότητα του σεμιναρίου, να απαντήσουν με δέκα τουλάχιστον αναρτήσεις τους σε άλλους εκπαιδευόμενους, να εκπονήσουν μία τελική εργασία καθώς και να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης του σεμιναρίου. Η Τελική Εργασία αφορά στην παραγωγή ενός Σχεδίου Μαθήματος ή ενός Αναλυτικού Προγράμματος το οποίο θα επιλέξουν οι εκπαιδευόμενοι με βάση τις πραγματικές ανάγκες της διδασκαλίας τους.

Οι εκπαιδευτές θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευομένων ώστε να επικοινωνούν μαζί τους μέσω Skype, τηλεφώνου ή e-mail.

Διάρκεια: 15 ώρες, 1-30 Μαρτίου 2021, ΜΟΝΟ ONLINE. Σύγχρονη συνάντηση με την ομάδα και την εκπαιδεύτριαΙφιγένεια Γεωργιάδου μία ώρα/ εβδομάδα,κάθε Δευτέρα στις 21.30 ώρα Ελλάδας (1/3/21, 8/3/21, 15/3/21,22/3/21) και ασύγχρονη μελέτη στην πλατφόρμα Moodle

Για τη φόρμα εγγραφής πατήστε εδώ.


Βασική εκπαιδεύτρια και συντονίστρια των σεμιναρίων:

Ιφιγένεια Γεωργιάδου.  Διευθύντρια σπουδών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού και της «Εταιρείας Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου Αιολίς». Απόφοιτη του Φιλοσοφικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Μετεκπαιδεύτηκε στη χρήση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγγραφέας βιβλίων καθώς και άρθρων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Εκπαιδεύτρια καθηγητών, πιστοποιημένη ICC Master Trainer (εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών) και συντονίστρια σεμιναρίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Ειρήνη στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε άλλους φορείς. Συντονίστρια ερευνητικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρυτικό μέλος της ΩΣΜΩΣΗΣ-Κέντρου Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής και ενεργό μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών. Αξιολογήτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

skypename:hellenic.culture.centre
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

τηλ. +306944105484

Άλλοι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοποιημένοι και έμπειροι στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων συνεργάζονται επίσης για εξειδικευμένα θέματα.