Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού - Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού | Hellenic Culture Centre

Συνεργασίες

Το Κέντρο και οι συντελεστές του συνεργάζονται με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την αμοιβαία ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τους έργου. Πιο συγκεκριμένα:
  • Έχουν οργανώσει το πρόγραμμα σπουδών και μέρος των διδακτικών υλικών μη κερδοσκοπικών φορέων που προσφέρουν μαθήματα ελληνικών σε πρόσφυγες και μετανάστες ( Εθελοντική Εργασία Αθήνας, Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, ΑΡΣΙΣ)
  • Έχουν την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος ελληνομάθειας για πρόσφυγες, μετανάστες και παλιννοστούντες σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Έχουν την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Έχουν αναλάβει την επιμόρφωση των καθηγητών ελληνικής γλώσσας διαφόρων φορέων (Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, ΑΡΣΙΣ-Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Αναπτυξιακή Εταιρία Χίου, κ.ά.)
  • Έχουν συμμετάσχει σε ομάδα εργασίας για τη συγγραφή των διδακτικών εγχειριδίων «Η νεοελληνική γλώσσα για την Α' Γυμνασίου» του προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, ΥΠΕΠΘ-Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Κέντρο και οι συνεργάτες του εργάζονται με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την αμοιβαία ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τους έργου. Πιο συγκεκριμένα:

ΑΙΟΛΙΣ

ΑΙΟΛΙΣ

Συνεργάζονται με την Εταιρεία Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου ΑΙΟΛΙΣ στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση του καλοκαιρινού Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Έχουν οργανώσει το πρόγραμμα σπουδών, την εκπαίδευση των καθηγητών και μέρος των διδακτικών υλικών μη κερδοσκοπικών φορέων που προσφέρουν μαθήματα ελληνικών σε πρόσφυγες και μετανάστες (Εθελοντική Εργασία Αθήνας, Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, www.arsis.gr, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες) με σκοπό τη στήριξη των εθελοντών εκπαιδευτικών στο έργο τους

Πρόγραμμα ελληνομάθειας

Πρόγραμμα ελληνομάθειας

Έχουν την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος ελληνομάθειας για πρόσφυγες, μετανάστες και παλιννοστούντες σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Integration, www.integration.gr Ευβοϊκή Ανάπτυξη, ITEC, Πυξίδα κ.α.)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Έχουν την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ευκλείδης, ITEC κ.α.)

Καθηγητές Ελληνικής Γλώσσας

Καθηγητές Ελληνικής Γλώσσας

Έχουν αναλάβει την επιμόρφωση των καθηγητών ελληνικής γλώσσας διαφόρων φορέων (Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Αναπτυξιακή Εταιρία Χίου, κ.ά.)

Συγγραφή Διδακτικών Εγχειριδίων

Συγγραφή Διδακτικών Εγχειριδίων

Έχουν συμμετάσχει σε ομάδα εργασίας για τη συγγραφή των διδακτικών εγχειριδίων «Η νεοελληνική γλώσσα για την Α' Γυμνασίου» του προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, ΥΠΕΠΘ-Πανεπιστήμιο Αθηνών, με επιστημονική υπεύθυνη την καθ. Άννα Φραγκουδάκη

ΩΣΜΩΣΗ

ΩΣΜΩΣΗ

Συνεργάζονται στενά με τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΩΣΜΩΣΗ-Κέντρο Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής, www.osmosis-intercultural.gr , η οποία έχει ως στόχο να προωθήσει την έννοια και την πρακτική της διαπολιτισμικότητας, της διαφορετικότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης και της ειρήνης στο εκπαιδευτικό σύστημα και να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση απέναντι στα στερεότυπα και στις προκαταλήψεις

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια

Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Institute of Education, www.ioe.ac.uk, το Jointeffort - Alliance of European Educational Institutions EWIV (Berlin, Germany) , το Κέντρο Adult Oy, www.adulta.fι (Helsinki, Finland) και το Κέντρο Υποστήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Πολωνία CeWOP, www.cewop.org.pl για την ανάπτυξη προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Προγραμμάτων για την Ποιότητα στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε ένα σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στις 2-6 Απριλίου στη Λέσβο www.hcc.edu.gr

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνεργάστηκαν με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, www.uoa.gr, για την προώθηση της Βραδιάς Ερευνητών 2006

ΙΠΟΔΕ

ΙΠΟΔΕ

Έχουν οργανώσει σεμινάρια για τη διδακτική μεθοδολογία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) στην Πάτρα και στα Ιωάννινα

Κοινότητα Άγιου Ιωάννη Λονδίνο

Κοινότητα Άγιου Ιωάννη Λονδίνο

Έχουν οργανώσει σεμινάρια για τη διδακτική μεθοδολογία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην ελληνική κοινότητα του Αγίου Ιωάννη στο Λονδίνο, για εκπαιδευτικούς της ελληνικής και κυπριακής αποστολής των αντίστοιχων Υπουργείων Παιδείας

Κέντρο

Κέντρο "Φωλιά"

Έχουν οργανώσει σεμινάρια για τη Δυναμική της Ομάδας στο Κέντρο «Φωλιά» της Ελευσίνας, το οποίο υποστηρίζει μη προνομιούχους νέους της περιοχής

Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη

Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη

Έχουν μακροχρόνια συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη και με την WINPEACE - Women's Initiative for Peace, Ειρηνευτική Πρωτοβουλία Γυναικών Ελλάδας-Τουρκίας, www.winpeace.net συμμετέχοντας ως εκπαιδευτές στις Κατασκηνώσεις Νέων (Anatolia College, Θεσσαλονίκη) για την Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών για την Ειρήνη. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς στις 5-6-7 Μαΐου 2006 στην Αθήνα.

AGROTOUR

AGROTOUR

Στον τομέα του εναλλακτικού (εκπαιδευτικού και πολιτιστικού ) τουρισμού έχουν συνεργαστεί με την Ανώνυμη εταιρεία Δημοσίου Συμφέροντος Αγροτουριστική Α.Ε. www.agrotour.gr , στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και στη διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Escuela Oficialde Idiomas

Escuela Oficialde Idiomas

Το Κρατικό Σχολείο Γλωσσών της Ισπανίας Escuela Oficialde Idiomas αποτελεί σταθερό εταίρο του Κέντρου σε προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών στη διδακτική της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Στα ευρύτερα εκπαιδευτικά πλαίσια της δράσης μας, το Κέντρο:

- Έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα Socrates, Grundtvig 1 (Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιτροπή για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό), 2004-2006: διεθνές πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης επιμορφωτικού σεμιναρίου στη Διαπολιτισμική Αγωγή για Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Αν έχετε να προτείνετε κάποια δράση σχετική με τους τομείς ενασχόλησης του Κέντρου, στείλτε μήνυμα στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Συνεργάτες

Βάσια Κόσσυβα

Βάσια Κόσσυβα

Έχει σπουδάσει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Γεωργιάδου Ιφιγένεια

Γεωργιάδου Ιφιγένεια

Η Ιφιγένεια Γεωργιάδου είναι Διευθύντρια στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, www.hcc.edu.gr και Διευθύντρια Σπουδών στην Εταιρεία Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου ΑΙΟΛΙΣ www.aeolis.edu.gr.
Γιώτα Μαρρέ

Γιώτα Μαρρέ

Απόφοιτος του τμήματος Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου σε μαθήματα του Τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Γιώτα Μπούζιου

Γιώτα Μπούζιου

Απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής Αθήνας. Απόφοιτος του Διατμηματικού και Διακρατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Institute of Education (University of London).
Μαρία Καλαϊτζοπούλου

Μαρία Καλαϊτζοπούλου

Απόφοιτος τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Νίκος Κωνσταντόπουλος

Νίκος Κωνσταντόπουλος

Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιoλογία στην Αθήνα, «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (ΜΑ) στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και Πολιτισμική Τεχνολογία (ΜΑ) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Σοφία Ροηλίδου

Σοφία Ροηλίδου

Απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφικής-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση Φιλοσοφίας. Παρακολούθησε επιμορφωτικά σεμινάρια εξειδίκευσης καθηγητών στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών παιδιών κι εφήβων καθώς και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.
Φωτεινή Πολίτη

Φωτεινή Πολίτη

Απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Τράπαλης Γιώργος

Ο Γιώργος Τράπαλης (Αθήνα, 1965) φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε γλωσσολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
Από το 1993 ασχολείται επαγγελματικά με τη λεξικογραφία ως υπεύθυνος λεξικογραφικών προγραμμάτων και επιμελητής στο ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕ (βλ. www.lexicon.gr). Στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ διδάσκει από το 2000 Ελληνικά σε αλλοδαπούς μεταφραστές και διερμηνείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεργάστηκε ακόμη με τις εκδόσεις ΠΑΠΥΡΟΣ (ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ-ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ). Έχει παρουσιάσει γλωσσολογικά και λεξικογραφικά άρθρα σε διεθνή συνέδρια, έχει δημοσιεύσει γλωσσολογικά και φιλολογικά άρθρα και έχει κάνει ομιλίες λεξικογραφικού περιεχομένου στο πλαίσιο μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Αθηνών.
Είναι μέλος της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ (EURALEX) και της ΒΟΡΕΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (DSNA) και εταίρος της ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές εκπομπές για την ελληνική γλώσσα.
Συνέταξε το Γλωσσάρι στο έργο του Νίκου Καββαδία (Εκδ. Άγρα, 1992, Β΄ ΈΚΔ. αναθεωρημένη και συμπληρωμένη 2004) και επιμελήθηκε την έκδοση διηγημάτων του ποιητή Δ. Χριστοδούλου Η έξοδος και άλλα διηγήματα (Εκδ. Αλεξάνδρεια, 1996).
Έχει επιμεληθεί φιλολογικά και εκδοτικά διάφορα επιστημονικά βιβλία και άλλα έντυπα.
Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.

Φωτεινή Πολίτη

Απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Έχει ασχοληθεί με τη μετάφραση, επιμέλεια και διόρθωση κειμένων. Έχει διδάξει αρχαία και νέα ελληνικά σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Επίσης ήταν εκπαιδεύτρια σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο προγραμμάτων των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ασχολήθηκε με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες στο πλαίσιο προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (www.ideke.edu.gr) . Συμμετέχει εθελοντικά στη μη Κερδοσκοπική οργάνωση Δρόμοι Ζωής, διδάσκοντας ελληνικά σε μουσουλμανόπαιδες και πρόσφυγες. Διδάσκει την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε παιδιά στην Ιταλική Σχολή Αθηνών. Γνωρίζει αγγλικά και ιταλικά.

Χρυσούλα Σταματούκου

Απόφοιτος τους τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Ψυχολογία. Απόφοιτος του Διατμηματικού και Διακρατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Institute of Education (University of London). Διδάσκει νέα ελληνικά σε ξένους στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού από το 2001. Εργάστηκε ως εθελόντρια καθηγήτρια στο «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες». Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα "ALPHATRAIN" που αφορούσε στην διδασκαλία των νέων ελληνικών σε πρόσφυγες και μετανάστες με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών και ως συντονίστρια σε πρόγραμμα για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Εργάζεται στη διεθνή Μη Κυβερνητική Οργάνωση ACTIONAID. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά
  • 1
  • 2