Κεντρο Ελληνικου Πολιτισμου | Hellenic Culture Centre


 

International Greek Language and Culture School in Santorini

 

HELLENIC CULTURE CENTRE

www.hcc.edu.gr

 

After 21 years of teaching Greek as a foreign language, in Ikaria Island, Lesvos Island and Athens, we are now in a new place. Since 2014 the Hellenic Culture Centre has been organizing the International Greek Language and Culture School in Santorini, this beautiful island with its emotive and evocative atmosphere. Our school is based in Megalochori, a traditional village with bright Cycladic colours. 

A vivid group of people coming from all over the world speak and express themselves in Greek, they sing, they dance and they participate in the cultural life of the island urged by a deep motive for knowledge, respect and love for the Greek language and culture. The spirit of Greek tradition and the restlessness of modern Greece will come to life with sounds and words expressing universal and timeless values as conceived by the Greek feeling.

 

photo comp 2

“Man plans and God laughs!” 😊 

Due to COVID-19 crisis, the Greek Language and Culture International School in Santorini will only offer private courses together with all relevant cultural activities. Come with your friends and relatives and enjoy exclusive services! One to one Greek Language lessons will be offered throughout  2021 for as many hours as you wish. Create your own flexible programme for Language and Holidays! 

 

Click here for the start dates, levels and fees.

WHAT WE OFFER 

 • Intensive 1-week Modern Greek Language Programmes* for non-native speakers (20+7 hours). The 1-week programme runs Monday to Friday from 9:00 to 13:30 or 11:30 to 16:30. The training fee incudes one 7-hour interactive outdoor workshop which takes place every Saturday. In Greek (All teachers speak at least two foreign languages, if needed). 
 • 2-hour Greek Language Crash Course. For visitors of Santorini who wish to have a first contact with the magic of Greek.
 • Private, tailor-made Greek Language Courses. In Greek (All teachers speak at least two foreign languages, if needed). Click here for the fees for private lessons.
 • Activities Menu. A tailor-made programme of cultural activities which offers an introduction to the rich local history and traditions of the Aegean. In Greek and English. Students of the Intensive Modern Greek Language Programmes can choose any activity at a reduced rate. Scheduled activities take place according to the number of persons interested. Click here for more information.

*The intensive Greek Language programmes can be extended upon request

LOCATION

Santorini doesn’t need any special references. It has been ranked as one of the ten most beautiful islands in the world, and its volcanic landscape takes your breath away.

Megalochori is located 7 km away from Fira, the capital of the island. It has kept its traditional colours and it is one of the few villages that have been declared “traditional settlements”. It is surrounded by vineyards and has many churches famous for their ornate bell towers, white Cycladic houses and narrow streets.

Megalochori is very closed to Pyrgos and Emporeio. All three villages are not very popular touristic sites, they are quiet and peaceful even in August and they offer many options for accommodation and food at lower prices.

You’ll find our school in the second entrance of Megalochori, right across the street from Geromanolis tavern. 

photo comp 4

          

ACCOMMODATION

Students and guests stay in hotels and pensions in Megalochori at special reduced rates. Contact us for accommodation list and special prices for our students.

TRAVEL TO SANTORINI


The Hellenic Culture Centre is a private organization specialized in teaching Greek as a Second and as a Foreign Language. The promotion of the Greek Language and the Greek Culture worldwide, as well as the development of the linguistic and intercultural skills in every citizen in the framework of the multicultural environment, are its aims.

It started working in 1995 on Ikaria island, the Aegean Sea, where it organized with great success during ten years one of the first summer schools for Greek in Greece, with Greek courses, cultural activities and teacher training for teachers of Greek as a foreign language. It continued its actions in Athens, where it is now based, and in selected places in Greece and abroad (Lesvos Island, Aegean Sea- Brussels).

Teacher training in didactic Methodology is complemented by seminars in Intercultural Education, in Adult Education and Education for Peace.

The Centre's staff is experienced and specialized teachers (philologists, linguists, translators) as well as special associates (lawyers, economists, social anthropologists, sociologists, political scientists) who work in teaching and research fields. It cooperates with relevant organizations in Greece and abroad and participates in national, European and international projects.

Bring lessons to Life through Drama techniques

Bring lessons to Life through Drama techniques

Description of the Course

A teacher training course for all primary, secondary and adult educators who wish to update their knowledge on teaching strategies, share enjoyable and effective theatrical techniques with colleagues from other countries and practice many drama activities in the students’ role.

The Hellenic Culture Centre (HCC) has been awarded the Best Practice for Quality Care GINGO AWARD 2012 for the course “I Teach Greek”. It has been a well-known Teacher Training Centre in Greece since 2000 and is the first EUROLTA Teacher Training Centre in Greece to certify Foreign Language teachers through the ICC-International Language Network http://www.icc-languages.eu/teacher-training/eurolta.

The course is offered in English, but its content can be adapted into any other language, provided that participating organisations can bring a teacher/interpreter.

Participants will receive preparatory information before arriving and will be invited to form an online community at the end of the course. We require you to bring and share samples of learning materials and textbooks you use across the curriculum, so that the course will have a practical character. The online community will enable participants to exchange didactic materials and teaching strategies as well as project proposals and useful ideas for promoting effective and fun learning in different European countries.

i1

Short Description

This unique in-depth one-week course shows you how to use drama games and strategies to engage your students in learning across the curriculum. Drama expert David Farmer guides you through activities which can be applied to sciences, history, geography, literacy, mathematics, citizenship and the arts, in primary, secondary and adult education. There will be ample time to explore a wide range of theatrical approaches, to discuss common issues with colleagues and devise practical solutions. You will come away with a folder full of effective plans guaranteed to liven up your lessons.

Target Groups

-Teachers of any language, teachers of Sciences, Mathematics, Physics, Chemistry, Geography, History, Literacy, Basic Skills, Religion and Ethics, Citizenship, Arts, and other subjects

-in primary and secondary schools, in VET centres, in NGOs, in Higher Education Institutions.

Organisers and managers of teacher training courses

Directors and managers of schools

Trainers, managers, social workers in Cultural Organisations

Adult Educators in second chance schools

Youth Workers in NGOs

So if you are working in:

 • a school/institute/educational centre

 • an adult education school/institute/centre

 • a non-profit organisation, association, NGO

 • an organisation working with migrant groups/ethnic minorities

 • a cultural organisation, library, museum that organizes educational programmes

 • a higher education institution (including those providing educational opportunities for adults)

 • a school for young and adult learners with special needs

 • a public or private, small, medium or large enterprise (including social enterprises) that has or want to organize an education department

 • a social partner or other representative of working life, including chambers of commerce, craft/professional associations and trade unions that offer training to their members

you are welcome to join the course!

i2

Learning Outcomes

At the end of the seminar, participants are expected to have acquired the knowledge and skills that will enable them to:

- select the drama strategies suitable for organising an efficient course

- adjust, produce, apply and evaluate the appropriate theatrical tools

- cooperate with each other and exchange teaching experiences, ideas and materials on using drama techniques in the classroom

- become aware and cope with different practical problems in using theatrical techniques

-improve the motivation of their learners and overcome monotony in lessons

-guide, direct, and improve their learners’ drama skills

-become inspired on how to develop their own drama/theatrical skills through non-formal learning methods

- develop a virtual collaboration platform for dissemination and networking in order to develop future KA1 and KA2 partnerships and projects.

- have a thorough insight about different educational systems

Trainers: David Farmer, the main trainer, inspires, motivates and educates teachers about the power of drama to transform learning. Following a stand-out career as a theatre director and producer of shows and workshops for young people across the world, he is an in-demand speaker, trainer and writer. His online course Drama Games for Language Teaching won the Best Resource for Teachers Award from the English Speaking Union. He is the author of several best-selling books on drama including 101 Drama Games and Activities and Learning Through Drama in the Primary Years.

Ifigenia Georgiadou, the co-trainer, Director of the Hellenic Culture Centre, is an experienced teacher trainer and researcher on language teaching and learning and a certified EUROLTA Master Trainer. Author of 5 books and many articles on language teaching. Coordinator of EU research projects, Evaluator - expert in the National Organization for Certification of Adult Educators and the EU National Agencies in Greece. Member of the Board of the International Language Network ICC.

COURSE PROGRAMME

Day 1 (13.00-21.00)

 • Introduction of participants and their organisations. Getting to know each other

 • Introduction of the trainers and the course programme

 • Participants’ needs and expectations (educational contract)

 • Collecting learning materials from each country and checking the curriculum demands at every educational level

 • Presentation of Santorini Island: history, geology, culture

 • International buffet: an intercultural activity based on every represented country’s foods and drinks

 • Evaluation of the day

Day 2 (09.00-18.30)

 • Participants’ needs and expectations (educational contract)

 • Team building activities and ice breakers to be used in the classroom

 • Identifying the characteristics, needs and expectations of our learners

 • Introduction to the use of theatrical /drama techniques in a class

 • Developing our own theatrical skills

 • Cultural experiential activity: walking tour through Megalochori village and its famous Caldera

 • Evaluation of the day

Day 3 (09.00-18.30)

 • Introduction to drama strategies and tools (for language teaching, science teaching, arts, history, geography, citizenship and other subjects)

 • Individual and group work: Planning real lesson plans across the curriculum using drama techniques. Hands-on workshop.

 • -Presentation and exchange, lessons learned

 • Cultural experiential activity: ceramic workshop

 • Evaluation of the day

Day 4 (09.00-18.30)

 • Introduction to drama strategies and tools (for language teaching, science teaching, arts, history, geography, citizenship and other subjects)

 • Individual and group work: Planning real lesson plans across the curriculum using drama techniques. Hands-on workshop.

 • Presentation and exchange, lessons learned

 • Cultural experiential activity: Visit to Oia, Santorini’s gem

 • Evaluation of the day

Day 5 (09.00-18.30)

 • Introduction to drama strategies and tools (for language teaching, science teaching, arts, history, geography, citizenship and other subjects)

 • Individual and group work: Planning real lesson plans across the curriculum using drama techniques. Hands-on workshop.

 • Presentation and exchange, lessons learned

 • Cultural experiential activity: Lost Atlantis Experience Museum

 • Evaluation of the day

Day 6 (09.00-18.30)

 • The selection and evaluation of drama techniques, good practice examples

 • Individual and group work: Planning real lesson plans across the curriculum using drama techniques. Hands-on workshop.

 • Challenges and solutions. Presentation of participants’ remarks, thoughts and conclusions

 • Cultural experiential activity: presentation of Greek Music and singing lesson

 • Evaluation of the day

Day 7 (09.00-18.30)

 • Presentation of the Reflection Diary

 • Evaluation of the course through theatrical techniques

 • Farewell activities to be used in your classroom

 • Creating an online community/network

 • Certificates and awards

 • Cultural experiential activity: visit to the Folklore Museum in Fira

 

 i3

Competences tackled

- Ability to select the theatrical strategies and drama tools suitable for an efficient course

- Ability to adjust, produce, apply and evaluate the appropriate drama activities for a fun course

- Ability to cope with different practical problems in organising the drama activities, through the exchange of experiences, ideas and materials with colleagues

- Intercultural skills through varied cultural and intercultural activities

Dates of the Course

24-30/5/20

8-14/11/20 (Other dates will also be announced)

A 7-day/ 56-hour training course, a unique training and cultural experience in one of the most beautiful islands in the world, Santorini, Greece!

This course can also be organised on any other dates in Santorini or Athens, Greece, for groups of at least 7 teachers.

Methodology / Didactics

Competence oriented approach

The course is based on the principles of participatory adult education, by embodying participants' experiences and fostering the exchange of their ideas, proposals and materials. Its focus is not merely on the didactic aspect of drama games and strategies but also on the participants' social and cultural knowledge gained through education and teaching to different target groups throughout Europe. During the course, the following techniques will be implemented: working in subgroups and pairs, role playing, guided conversation, brainstorming, drama and experiential activities.

Participants will also be given hand-outs, original materials, lists of drama strategies and websites for more drama teaching tools.

Blended learning modalities

Teachers will share ideas and experiences on using theatrical techniques and strategies in teaching and learning through a dedicated Facebook group or / and a Moodle platform.

Preparation

Before the course, participants will be asked to bring materials and describe the institution they work for, the basic characteristics of their learners, and their own professional background. It is also required to bring and present samples of the didactic material they use (books across the curriculum in digital format or hard copy) and other tasks they have to do with their learners. Participants will receive information for the course group (trainers, organisers and organising institution, other participants). Organisers will be responsible for sending all the necessary information regarding the venue and the trip.

Follow-up

Upon completion of the course, participants will be encouraged to form an online community on a platform, which will function as a meeting point. Within this network, they will be able to exchange didactic materials, information on teaching through drama today in Europe as well as recent publications on the topic .They will be able to exchange ideas for promoting the use of drama in teaching throughout different European countries. They will also be invited to participate in more KA1 or KA2 projects. The course also includes microteaching sessions by the participants. During these, participants will have the opportunity to assess the language games to be presented by applying the techniques of observation, interviewing and group discussion. Participants will also be given hand-outs, original materials, lists of language games and websites for teaching tools.

Quality Management

European dimension guaranteed

Participants of at least two nationalities should participate in this teacher training course, allowing the exchange of ideas and experiences from different educational contexts.

Validation

Assessments and evaluation methods

The HCC’s evaluation forms and practices as well as continuous support through emailing, educational platform and social media use ensures that learning outcomes are validated. After registration participants will receive a pre-course questionnaire which will let the trainers know participants’ teaching background. Before the beginning of the course a list of drama games and books will be suggested.

Participants will also be asked to present themselves and their institution, as well as their learners and their culture through local food and drinks. The presentation will be available on a Moodle platform or on a closed Facebook group. It will be used during the first meeting, but it will also be available online to the other participants so that they can have a preliminary knowledge of the group they are going to be part of.

Participants will receive information about Greece and Santorini in order to prepare themselves for a new cultural experience. The trainers will stay in contact through e-mail with participants and support them in implementing the didactic materials they have taken from the course. The HCC support teachers to use, adapt and assess a range of tools which have been created and piloted by its teachers, so that they can be used for students in different contexts.

At the end of each day an assessment using drama tools will be applied. At the end of the course there will be an evaluation method based on theatrical techniques as well.

Validation system provided

The achievement of the learning outcomes is largely related to the methodology implemented, which in our case is the outcome of wide research in the field of drama strategies in the classroom on a theoretical and practical level.

During the course, the following assessment and evaluation techniques are implemented: questionnaires, focus group, project work, and experiential/drama assessment activities.

Certification

Certificate of Attendance by the Hellenic Culture Centre, stamped and co-signed by the trainers

Organisation

Where to apply

HELLENIC CULTURE CENTRE www.hcc.edu.gr

Participation Costs

Training fee: 490 euro per participant

Organisational costs: 100 euro per participant

Total cost: 590 euro per participant (includes training, local transfer for the outdoor course activities and the cultural activities)

Lunch will be organized by the Hellenic Culture Centre as the group has to be on time for the after- lunch activities

The organiser HCC will take care of the accommodation and food for all participants as a group, so that we can get better prices and organise everything to be on time for every session

Food: 45-55 euro/ day (total cost: 350 euro)

Accommodation: 50-55 euro/ day for a single room and 65 euro/ day for a double room.

TOTAL COST + - 1350 euro/ person

Airplane Tickets will be issued by the participants

 

Country of the Institute

GREECE

Where to apply

Email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Institute Website

www.hcc.edu.gr

Contact Person

Ifigenia Georgiadou This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacy policy

Hellenic Culture Centre is committed to protecting your data privacy. 

We invite you to spend some time reading through this Data Privacy Protection Policy (hereafter the “Policy”) and acquaint yourself with the ways in which Hellenic Culture Centre, an  educational and cultural organization in Athens located at Argyrokastrou2-4, 11362 Athens, tel. 6944105484, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (hereafter “HCC”, “we”, “us” or “the HCC”) collects, stores, and processes your personal data when you visit or use its website at www.hcc.edu.gr and other sites it administers, such as:  http://learn-greek-kaleidoskopio.com,  http://santoriniculturalactivities.com, http://online-greek.gr, and others.

Please contact us if you have any questions regarding this policy. 

 1. About www.hcc.edu.gr site 

Our website at

www.hcc.edu.gr provides you access to a range of services that the HCC offers, such as information on Greek Language learning and teaching programmes, educational and cultural events, and our electronic newsletter.

 1. What are the personal data?

The term “personal data” refers to information that can identify an individual who uses the website or one of our services, such as the person’s name, address, email address, and telephone numbers.

 1. What does “processing of personal data” mean?

“Processing” means any operation performed on personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination, combination, restriction, erasure or destruction.  

 1. What information is collected via the website?

You can visit our website at www.hcc.edu.gr without providing any personal data. In this case, the Internet Service Provider automatically collects a limited number of items of information that are need to operate and assess the site. These items include:

 • the page the user visited
 • the date and time the page was requested
 • the IP address the user’s computer used to receive the information
 • the type and version of the web browser
 • the name and size of the file the user requested

This information is used only for the purpose of helping us evaluate the information services we provide. It is not used to identify our website visitors. None of this information will be disclosed to other organizations or individuals.

The only items of information that can be used to identify individuals are ones that users themselves provide, when sending us a request for information or making a comment or when they apply for admission or register for a course, or when they book a place for an event. This information is used only to respond to the particular request or deliver the requested service. The information is not made public and is provided only to personnel who are authorized to respond to the individual request.

Information provided on contact forms

The HCC website provides a contact form where visitors enter their name, email address, and their questions or comments. HCC collects and uses this information only to respond to the message. 

Newsletter Registration

Visitors to the website have the option to register for the HCC’s electronic newsletter, which provides news of the HCC and information about its educational  programmes and cultural events, by entering their email address on an online subscription form. Visitors can also register via landing pages that are created as part of a promotional campaign, via an email link to the subscription form or via a printed request form. The subscription form provides information on how the subscriber’s personal information will be used or a link to this privacy policy.

HCC collects and processes the information that its visitors provide to communicate with its audience and inform them of educational and cultural programs and services that it develops on its own or in cooperation with other organizations.

Subscribers can unsubscribe from the newsletter at any time, following the unsubscribe link that appears at the bottom of each newsletter. Subscribers can also send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. requesting they be deleted from the newsletter subscription list. 

Course registration

The HCC website enables visitors to register for training seminars and courses that the HCC offers. We collect and process the information the user provides for the purpose of registering the applicant and communicating with him or her with regard to the seminar and for no other purpose. 

 1. For what purposes does HCC collect personal information?

Visitor information collected automatically by the Internet Service Provider is used strictly for the purposes of operating and assessing the operation of the site. 

The personal information that visitors to the www.hcc.edu.gr website enter when completing a contact form, registering for the newsletter, course or book order, or booking the event is used only for the specific purpose for which it is collected, as described above. 

 1. How long do we keep your personal information for?

We do not keep your personal information for longer than is needed the purposes for which we collected it. The duration may be determined by our contractual, archival and legal obligations to entities such as government authorities and examination boards.

 1. What is the legal basis for which HCC processes your personal information?

Personal information provided by the visitor/user of the website www.hcc.edu.gr is processed either in the context of fulfilling contractual obligations with the user, as is the case when a user registers to attend a course or a conference or a cultural programme, or is based on the user’s own consent, as is the case when a visitor subscribes to receive the HCC’s newsletter or other promotional information. 

Information is processed according to:

 • Your consent to our processing the personal information you provide
 • The terms of our contractual relationship with you
 • Our legal obligations
 • Our legitimate interests
 1. Who do we share your information with?

Depending on your activity on the site, your personal information may be shared with our staff members and associates we cooperate with when you take a survey (SurveyMonkey), or enter a landing page created in the context of marketing activities

 1. Do we transmit your personal information outside the EU?

We do not transmit your data to organizations other than the Greek State organizations, that may ask for them. The HCC is committed to conforming to the Data Privacy Protection regulations currently in effect in the European Union.

 1. Is your personal information safe?

Protecting your personal information is important to us, and we have taken appropriate organizational, procedural, and technical measures for the confidentiality and integrity of your personal data and protection from unauthorized processing. These include physical security measures, strict role-based access to information, network security devices, and software. 

Your personal information is processed only by HCC-authorized individuals, staff members, and associates, and only for the purposes described above.

 1. What rights do you have regarding your personal information?

Right to information

When we collect your information and at each subsequent stage of processing, you may fully exercise your legal rights, as described below.

When we collect your personal information on the website you have access to this Policy on the home page and every other page of the website www.hcc.edu.gr and its subsites, which provides you:

 • The identity and nature of the communication;
 • The purposes for which the specific information is being collected and the legal basis for doing so;
 • The categories of information collected;
 • The recipients of information;
 • The entities with which information may be shared;
 • Your rights

Right of access

You have the right to know if we process your personal information. If we do so, you have the right to ask us what purposes we are processing the information for, what kind of information we keep, who we share it with, how long we keep it for, whether we use it to automate decision-making, and what your other rights are, such as the rights of rectification, erasure, and restriction of processing, as well as the submission of a complaint to the Data Privacy Protection Authority.

You have the right to request a copy of the information that we hold about you and to check that we are lawfully processing it.

Right to rectification

You have the right to ask us to correct any incomplete or inaccurate information we hold about you.

Right to erasure

You may ask us to delete or remove personal information where there is no longer a good reason for us to continue to process it. You also have the right to withdraw your consent when this constitutes the sole legal basis for processing your information.

Right of portability

You may ask to provide you with a copy of your personal information in a commonly used, machine-readable form or to transfer your information to another data processor. 

Right to request restriction of processing

You may ask us to suspend the processing of personal information about you, for example, if you want us to establish its accuracy or the reason for processing it.

Right to object and withdrawal of consent for processing your information

You may object to us processing your information and we cease during so if there are no urgent and legal reasons that supersede this right. In circumstances where you may have provided your consent to the collection, processing, and transfer of your personal information for a specific purpose, you have the right to withdraw your consent for that specific processing at any time.

 1. How can you exercise your rights?

To exercise your data privacy rights, you may contact us at 00306944105484 or via email at  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 1. When will we respond to your request?

We will promptly respond to your request without charge and within one (1) month of receiving it. However, if your request is complex or contains a large number of items, we may need an extension of two additional months in order to respond.

If your request is manifestly unfounded or repetitive, HCC may make a reasonable charge for responding to your request in light of the administrative costs for providing the information or implemented the requesting action, or it may refuse to pursue your request.

 1. Who do you contact to find out about the status of your request?

Contact us at 00306944105484

 1. Do we use automated individual decision-making, including profiling, in processing your information?

We do not make decisions or construct profiles on the basis of information processed automatically. We use cookies on our website and provide you with information on how they are used and how you may disable their use.

 1. What is the legal framework for processing your personal information?

We process your data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 of the European Union, and in general the existing national and European legislative and regulatory framework for data privacy. The competent court for any dispute arising from issues relating to your personal information is the Court of Athens.

 1. Where can you file a complaint about us if you believe we have breached your data privacy

You have the right to file a complaint with the Data Privacy Protection Authority (www.dpa.gr) if you believe that we have breached the law governing data privacy in processing your personal information. 

 1. How can I be informed of changes in this Policy?

We will update this Policy as required. If there are important changes to the Policy or in the way we use your personal information, we will inform you before implementing these changes by publishing a prominently placed announcement or with other appropriate means. We encourage you to periodically consult this Policy to keep informed of your personal information is protected.

For additional information regarding this Policy, and for any other matter concerning how we process your personal information and how you can exercise your data privacy rights, contact us at +00306944105484, at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , or write a letter to Argyrokastrou 2-4,11362 Athens.

Διδασκαλία Ελληνικών σε Πρόσφυγες

Το Online σεμινάριο στη Διδασκαλία της Ελληνικής σε Πρόσφυγες απευθύνεται σε φιλολόγους ελληνικής και ξένων φιλολογιών με μικρή εμπειρία στο αντικείμενο αυτό, αλλά και σε έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων που θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους.

Οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι και έχουν όλοι μεγάλη πείρα στη διδασκαλία σε Πρόσφυγες. Μεταφέρουν πρακτικές γνώσεις και εμπειρίες και παίζουν επίσης τον ρόλο του Μέντορα για τους εκπαιδευόμενους καθηγητές. Το πρόγραμμα  είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι τα ουσιώδη στοιχεία της διδακτικής πρακτικής, να ευαισθητοποιηθούν για το προσφυγικό θέμα και να αποκτήσουν σημαντικά εργαλεία και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ελληνομάθειας για πρόσφυγες. Συμπεριλαμβάνεται επίσης συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) στους συμμετέχοντες για ένα χρόνο μετά την έναρξη του σεμιναρίου, ώστε να επιλύονται τυχόν νέες προκλήσεις στην εργασία τους, εάν χρειάζεται.

Το σεμινάριο αυτό μπορεί, με επιπλέον κόστος και με βάση την Πρακτική Εξάσκηση και την Παρακολούθηση αληθινών μαθημάτων σε πρόσφυγες και δια ζώσης σεμιναρίων, να οδηγήσει στην Πιστοποίηση EUROLTA, η οποία παρέχεται από τον διεθνή οργανισμό ICCInternational Language Association http://www.icc-languages.eu/.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του ONLINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ -Νοέμβριος 2020- Μάρτιος 2021, 200 ΩΡΕΣ

Α. Το προσφυγικό ζήτημα σήμερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

 • Το προφίλ και οι ανάγκες διαφόρων κατηγοριών προσφύγων, ενηλίκων και ανηλίκων

Β. Η Διδασκαλία και η οργάνωσή της

 • Διάγνωση επιπέδου ελληνομάθειας και κατάταξη των μαθητών σε τμήματα
 • Δημιουργία αναλυτικού προγράμματος και σχεδιασμός του μαθήματος
 • Διδασκαλία κειμένου, αφομοίωση λεξιλογίου, διδασκαλία μορφολογικών δομών, εξεύρεση και δημιουργία διδακτικών υλικών
 • Η ανομοιογένεια της τάξης ως πρόκληση

Γ. Η διάσταση του πολιτισμού στα μαθήματα

 • Επιλογή και χρήση πολιτιστικών υλικών, αξιοποίηση των διαπολιτισμικών στοιχείων
 • Παραγωγή νέων εκπαιδευτικών υλικών για την πολιτισμική ένταξη

Δ. Μεθοδολογία άτυπων μορφών μάθησης (Tandem, Language Café). Το μάθημα έξω από την τάξη

Ε. Εισαγωγή στις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

ΣΤ. Η Πιστοποίηση της ελληνομάθειας: κατηγορίες εξετάσεων, προετοιμασία για εξετάσεις, νομικό πλαίσιο

Ζ. Φορείς που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε πρόσφυγες: προγράμματα, ιδιαιτερότητες.  

Έναρξη: 2 Νοεμβρίου 2020 -  Λήξη: 30 Μαρτίου 2021, Διάρκεια: 200 ώρες

Δίδακτρα: 250 ευρώ. Περιλαμβάνονται online σύγχρονες και ασύγχρονες συναντήσεις, υλικά σεμιναρίου, βεβαίωση παρακολούθησης. Για μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται εθελοντικά στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας ισχύει έκπτωση 20%.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα Πιστοποίησης EUROLTA  για την διδασκαλία ξένων γλωσσών και της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενηλίκους. Η Πιστοποίηση παρέχεται από τον διεθνή οργανισμό ICC – International Language Association, που εδρεύει στην Φρανκφούρτη και είναι σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα πολυγλωσσίας. Τα επιπλέον δίδακτρα για την κατάθεση φακέλου Πιστοποίησης είναι 500 ευρώ και περιλαμβάνουν και 32 ώρες επιπλέον δια ζώσης σεμιναρίων  στην Αθήνα ή στη Σαντορίνη καθώς και την  δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης  σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (6 παρακολουθήσεις και τέσσερις διδασκαλίες σε μαθήματα για πρόσφυγες). Το πρόγραμμα αυτό της Πιστοποίησης θα ολοκληρωθεί μόλις οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν τις δια ζώσης συναντήσεις και κάνουν τις διδασκαλίες και τις παρακολουθήσεις μαθημάτων. 

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση εδώ και βρείτε εδώ την αίτηση εγγραφής. Επικοινωνία: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ. 22860 82820, 6944105484

Εκπαιδευτές (δύο ή τρεις από τους παρακάτω εκπαιδευτές κάθε φορά)

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΜΑ, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, εκπαιδεύτρια καθηγητών. Απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου. Συγγραφέας πέντε βιβλίων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως ξένης. Εκπαιδεύτρια καθηγητών, καθηγήτρια ελληνικής σε ξενόγλωσσους, εκπαιδεύτρια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστοποιημένη Eurolta Master Trainer (Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών των εκπαιδευτών Ενηλίκων).

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑ, Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου καθώς και του Μεταπτυχιακού «Πολιτισμικής Τεχνολογία» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής EUROLTA, εκπαιδευτής καθηγητών  και μέλος της Ομάδας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεθνούς Αμνηστίας. Από το 1995 διδάσκει εθελοντικά σε μετανάστες και πρόσφυγες, σε άτομα με αναπηρία και στην LGBT κοινότητα.

ΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥ , ΜΑ, Απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου. Διδάσκει ελληνικά σε δημόσιο Λύκειο. Ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση του προγράμματος Ελληνικών σε μετανάστες και πρόσφυγες στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Εθελοντική Εργασία Αθήνας, για περισσότερα από δέκα χρόνια.

ΗΛΙΑΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩΝΗ, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού από το 2014 και εθελόντρια εκπαιδεύτρια σε μετανάστες και πρόσφυγες στο διαπολιτισμικό σχολείο «Γέφυρες» στην Κυψέλη από το 2010. Έκανε σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχει εκπαιδευτεί στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μέσω διαδικτύου. Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια EUROLTA.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΟΖΗΣ, ΜΑ, Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  με Ειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Ιστορία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε σε ερευνητικά προγράμματα στο Ιστορικό Αρχείο της  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Εκπαιδεύτηκε στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και εργάζεται ως καθηγητής ελληνικής στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Mosaik για πρόσφυγες στη Λέσβο, ενώ για ενάμιση χρόνο εργάστηκε στη Μόρια. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής EUROLTA.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, Καθηγητής γερμανικής γλώσσας, απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας. Εκπαιδεύτηκε στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και εργάζεται ως Υπεύθυνος της ομάδας καθηγητών στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και ως καθηγητής ελληνικής σε πρόσφυγες.   Πιστοποιημένος εκπαιδευτής EUROLTA.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΑΝΕΝΤΣΗ, στέλεχος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, μέλος της ομάδας για τη συγγραφή και επεξεργασία εξεταστικών δοκιμασιών, αξιολογήτρια και βαθμολογήτρια των παραγωγικών και δεκτικών δεξιοτήτων των εξετάσεων, υπεύθυνη για τη σύνταξη και την επιμέλεια υποστηρικτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ με εμπειρία στη διδασκαλία παλλινοστούντων και ατόμων με ειδικές δεξιότητες. Επιμορφώτρια στην Ενότητα «Γλωσσική Διδασκαλία σε παιδιά» σε προγράμματα του  Υπουργείου Παιδείας για την κατάρτιση από απόσταση των διδασκόντων την ελληνική ως  ξένη γλώσσα.

Διδασκαλία Ελληνικών σε Πρόσφυγες

Το Online σεμινάριο στη Διδασκαλία της Ελληνικής σε Πρόσφυγες απευθύνεται σε φιλολόγους ελληνικής και ξένων φιλολογιών με μικρή εμπειρία στο αντικείμενο αυτό, αλλά και σε έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων που θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους.

Οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι και έχουν όλοι μεγάλη πείρα στη διδασκαλία σε Πρόσφυγες. Μεταφέρουν πρακτικές γνώσεις και εμπειρίες και παίζουν επίσης τον ρόλο του Μέντορα για τους εκπαιδευόμενους καθηγητές. Το πρόγραμμα  είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι τα ουσιώδη στοιχεία της διδακτικής πρακτικής, να ευαισθητοποιηθούν για το προσφυγικό θέμα και να αποκτήσουν σημαντικά εργαλεία και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ελληνομάθειας για πρόσφυγες. Συμπεριλαμβάνεται επίσης συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) στους συμμετέχοντες για ένα χρόνο μετά την έναρξη του σεμιναρίου, ώστε να επιλύονται τυχόν νέες προκλήσεις στην εργασία τους, εάν χρειάζεται.

Το σεμινάριο αυτό μπορεί, με επιπλέον κόστος και με βάση την Πρακτική Εξάσκηση και την Παρακολούθηση αληθινών μαθημάτων σε πρόσφυγες και δια ζώσης σεμιναρίων, να οδηγήσει στην Πιστοποίηση EUROLTA, η οποία παρέχεται από τον διεθνή οργανισμό ICCInternational Language Association http://www.icc-languages.eu/.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του ONLINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - Νοέμβριος 2020 - Μάρτιος 2021, 200 ΩΡΕΣ

Α. Το προσφυγικό ζήτημα σήμερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

 • Το προφίλ και οι ανάγκες διαφόρων κατηγοριών προσφύγων, ενηλίκων και ανηλίκων

Β. Η Διδασκαλία και η οργάνωσή της

 • Διάγνωση επιπέδου ελληνομάθειας και κατάταξη των μαθητών σε τμήματα
 • Δημιουργία αναλυτικού προγράμματος και σχεδιασμός του μαθήματος
 • Διδασκαλία κειμένου, αφομοίωση λεξιλογίου, διδασκαλία μορφολογικών δομών, εξεύρεση και δημιουργία διδακτικών υλικών
 • Η ανομοιογένεια της τάξης ως πρόκληση

Γ. Η διάσταση του πολιτισμού στα μαθήματα

 • Επιλογή και χρήση πολιτιστικών υλικών, αξιοποίηση των διαπολιτισμικών στοιχείων
 • Παραγωγή νέων εκπαιδευτικών υλικών για την πολιτισμική ένταξη

Δ. Μεθοδολογία άτυπων μορφών μάθησης (Tandem, Language Café). Το μάθημα έξω από την τάξη

Ε. Εισαγωγή στις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

ΣΤ. Η Πιστοποίηση της ελληνομάθειας: κατηγορίες εξετάσεων, προετοιμασία για εξετάσεις, νομικό πλαίσιο

Ζ. Φορείς που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε πρόσφυγες: προγράμματα, ιδιαιτερότητες.  

Έναρξη: 2 Νοεμβρίου 2020 -  Λήξη: 30 Μαρτίου 2021, Διάρκεια: 200 ώρες

Δίδακτρα: 250 ευρώ. Περιλαμβάνονται online σύγχρονες και ασύγχρονες συναντήσεις, υλικά σεμιναρίου, βεβαίωση παρακολούθησης. Για μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται εθελοντικά στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας ισχύει έκπτωση 20%.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα Πιστοποίησης EUROLTA  για την διδασκαλία ξένων γλωσσών και της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενηλίκους. Η Πιστοποίηση παρέχεται από τον διεθνή οργανισμό ICC – International Language Association, που εδρεύει στην Φρανκφούρτη και είναι σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα πολυγλωσσίας. Τα επιπλέον δίδακτρα για την κατάθεση φακέλου Πιστοποίησης είναι 500 ευρώ και περιλαμβάνουν και 32 ώρες επιπλέον δια ζώσης σεμιναρίων  στην Αθήνα ή στη Σαντορίνη καθώς και την  δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης  σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (6 παρακολουθήσεις και τέσσερις διδασκαλίες σε μαθήματα για πρόσφυγες).

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση εδώ και βρείτε εδώ την αίτηση εγγραφής. Επικοινωνία: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  τηλ. 22860 82820, 6944105484

Εκπαιδευτές (δύο ή τρεις εκπαιδευτές από τους παρακάτω κάθε φορά)

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΜΑ, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, εκπαιδεύτρια καθηγητών. Απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου. Συγγραφέας πέντε βιβλίων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως ξένης. Εκπαιδεύτρια καθηγητών, καθηγήτρια ελληνικής σε ξενόγλωσσους, εκπαιδεύτρια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστοποιημένη Eurolta Master Trainer (Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών των εκπαιδευτών Ενηλίκων).

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑ, Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου καθώς και του Μεταπτυχιακού «Πολιτισμικής Τεχνολογία» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής EUROLTA, εκπαιδευτής καθηγητών  και μέλος της Ομάδας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεθνούς Αμνηστίας. Από το 1995 διδάσκει εθελοντικά σε μετανάστες και πρόσφυγες, σε άτομα με αναπηρία και στην LGBT κοινότητα.

ΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥ , ΜΑ, Απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου. Διδάσκει ελληνικά σε δημόσιο Λύκειο. Ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση του προγράμματος Ελληνικών σε μετανάστες και πρόσφυγες στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Εθελοντική Εργασία Αθήνας, για περισσότερα από δέκα χρόνια.

ΗΛΙΑΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩΝΗ, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού από το 2014 και εθελόντρια εκπαιδεύτρια σε μετανάστες και πρόσφυγες στο διαπολιτισμικό σχολείο «Γέφυρες» στην Κυψέλη από το 2010. Έκανε σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχει εκπαιδευτεί στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μέσω διαδικτύου. Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια EUROLTA.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΟΖΗΣ, ΜΑ, Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  με Ειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Ιστορία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε σε ερευνητικά προγράμματα στο Ιστορικό Αρχείο της  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Εκπαιδεύτηκε στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και εργάζεται ως καθηγητής ελληνικής στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Mosaik για πρόσφυγες στη Λέσβο, ενώ για ενάμιση χρόνο εργάστηκε στη Μόρια. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής EUROLTA.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, Καθηγητής γερμανικής γλώσσας, απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας. Εκπαιδεύτηκε στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και εργάζεται ως Υπεύθυνος της ομάδας καθηγητών στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και ως καθηγητής ελληνικής σε πρόσφυγες.   Πιστοποιημένος εκπαιδευτής EUROLTA.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΑΝΕΝΤΣΗ, στέλεχος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, υπεύθυνη για την συγγραφή και επεξεργασία εξεταστικών δοκιμασιών για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας, αξιολογήτρια και βαθμολογήτρια των παραγωγικών και δεκτικών δεξιοτήτων των εξετάσεων  και μέλος επιτροπών αξιολόγησης ευρωπαϊκών  προγραμμάτων. Ειδίκευση στην Παιδαγωγική και μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με εμπειρία στη διδασκαλία παλιννοστούντων. Επιμορφώτρια στην Ενότητα «Γλωσσική Διδασκαλία σε παιδιά» σε προγράμματα του  Υπουργείου Παιδείας για την κατάρτιση από απόσταση των διδασκόντων την ελληνική ως  ξένη γλώσσα.

Teacher training seminars

The teacher training courses, especially for teachers of Greek as a foreign / second language, are offered by the Hellenic Culture Centre since 2000. They aim at introducing to foreign languages didactic methodology and at preparing new teachers as well as exchanging ideas among experienced teachers.

The Teacher Training Programme EUROLTA may lead to the Certification of teachers of all Foreign Languages to Adults and of teachers of Greek as a Foreign / Second Language to Adults EUROLTA. Certificates are issued by the International Language Network ICC, http://www.icc-languages.eu/

These courses are attended by teachers from Greece and abroad, who mainly teach or want to teach Greek.

Teachers of Greek as L2 IN EUROPEAN COUNTRIES may receive a grant to cover all expenses (fees, accommodation, full boarding, and travel). Please ask the HCC for more information.

The online courses are offered based on e-learning principles and are designed in order for every participant to be able to make her / his own personal paln of study. They are offered as:

 • INDEPENDENT LEARNING COURSES. These courses are mentoring teacher training personal courses. Learning materials can be sent to the trainee teacher in order to study on her / his own and assignments follow the trainee’s challenges in teaching.
 • COORDINATED LEARNING COURSES, based on studying learning materials and also meetings through Skype and Forum with the trainers and colleagues.
 • BLENDED LEARNING COURSES. One of the previous modes plus participation in face to face courses in a group of teachers who meet regularly in Athens, Santorini or other cities.   

Check here all teacher training courses through grants.

Check here all online teacher training courses.