Κεντρο Ελληνικου Πολιτισμου | Hellenic Culture Centre


 

International Greek Language and Culture School in Santorini

 

HELLENIC CULTURE CENTRE

www.hcc.edu.gr

 

After 21 years of teaching Greek as a foreign language, in Ikaria Island, Lesvos Island and Athens, we are now in a new place. Since 2014 the Hellenic Culture Centre has been organizing the International Greek Language and Culture School in Santorini, this beautiful island with its emotive and evocative atmosphere. Our school is based in Megalochori, a traditional village with bright Cycladic colours. 

A vivid group of people coming from all over the world speak and express themselves in Greek, they sing, they dance and they participate in the cultural life of the island urged by a deep motive for knowledge, respect and love for the Greek language and culture. The spirit of Greek tradition and the restlessness of modern Greece will come to life with sounds and words expressing universal and timeless values as conceived by the Greek feeling.

 

photo comp 2

“Man plans and God laughs!” 😊 

Due to COVID-19 crisis, the Greek Language and Culture International School in Santorini will only offer private courses together with all relevant cultural activities. Come with your friends and relatives and enjoy exclusive services! One to one Greek Language lessons will be offered throughout  2020 for as many hours as you wish. Create your own flexible programme for Language and Holidays! 

 

Click here for the start dates, levels and fees.

WHAT WE OFFER 

 • Intensive 1-week Modern Greek Language Programmes* for non-native speakers (20+7 hours). The 1-week programme runs Monday to Friday from 9:00 to 13:30 or 11:30 to 16:30. The training fee incudes one 7-hour interactive outdoor workshop which takes place every Saturday. In Greek (All teachers speak at least two foreign languages, if needed). 
 • 2-hour Greek Language Crash Course. For visitors of Santorini who wish to have a first contact with the magic of Greek.
 • Private, tailor-made Greek Language Courses. In Greek (All teachers speak at least two foreign languages, if needed). Click here for the fees for private lessons.
 • Activities Menu. A tailor-made programme of cultural activities which offers an introduction to the rich local history and traditions of the Aegean. In Greek and English. Students of the Intensive Modern Greek Language Programmes can choose any activity at a reduced rate. Scheduled activities take place according to the number of persons interested. Click here for more information.

*The intensive Greek Language programmes can be extended upon request

LOCATION

Santorini doesn’t need any special references. It has been ranked as one of the ten most beautiful islands in the world, and its volcanic landscape takes your breath away.

Megalochori is located 7 km away from Fira, the capital of the island. It has kept its traditional colours and it is one of the few villages that have been declared “traditional settlements”. It is surrounded by vineyards and has many churches famous for their ornate bell towers, white Cycladic houses and narrow streets.

Megalochori is very closed to Pyrgos and Emporeio. All three villages are not very popular touristic sites, they are quiet and peaceful even in August and they offer many options for accommodation and food at lower prices.

You’ll find our school in the second entrance of Megalochori, right across the street from Geromanolis tavern. 

photo comp 4

          

ACCOMMODATION

Students and guests stay in hotels and pensions in Megalochori at special reduced rates. Contact us for accommodation list and special prices for our students.

TRAVEL TO SANTORINI


The Hellenic Culture Centre is a private organization specialized in teaching Greek as a Second and as a Foreign Language. The promotion of the Greek Language and the Greek Culture worldwide, as well as the development of the linguistic and intercultural skills in every citizen in the framework of the multicultural environment, are its aims.

It started working in 1995 on Ikaria island, the Aegean Sea, where it organized with great success during ten years one of the first summer schools for Greek in Greece, with Greek courses, cultural activities and teacher training for teachers of Greek as a foreign language. It continued its actions in Athens, where it is now based, and in selected places in Greece and abroad (Lesvos Island, Aegean Sea- Brussels).

Teacher training in didactic Methodology is complemented by seminars in Intercultural Education, in Adult Education and Education for Peace.

The Centre's staff is experienced and specialized teachers (philologists, linguists, translators) as well as special associates (lawyers, economists, social anthropologists, sociologists, political scientists) who work in teaching and research fields. It cooperates with relevant organizations in Greece and abroad and participates in national, European and international projects.

Lesson planning

Lesson Planning and Curriculum Designing based on the needs and the profile of the students of Modern Greek (15 hours, 70 euro)
 

2 November -  2 December 2020
1- 30 March 2021

The seminar includes seven units:
Unit 1.1 Educational Contracts and Tools
Unit 1.2 Presentation of the participants
Unit 1.3 The profile of our students
Unit 1.4 Curriculum Design for teaching Greek as a foreign/ second language
Unit 1.5 Lesson Planning 
Final Assignment  (individual or in pairs)
Unit 1.7 Reflection 

The final Assignment is the production of a Lesson Plan or a Curriculum that is based on the trainee teachers’ choice and needs, depending on the real needs of their educational context.
Apart from study hours according to a time-schedule, the trainees will attend four (4) hours of online synchronous Skype sessions with the trainers (optional). The trainers will answer any questions in three days at the latest.
The synchronous sessions are not obligatory, but the trainees could participate in order to ask questions and “meet” all participants.
Trainee teachers have to upload at least one post in every Unit of this seminar and to upload at least ten answers to other participants. They also should work on the Final Assignment as well as to fill in the evaluation form of the seminar.
Trainers will be at the trainees’ disposal in order for the latter to contact them through Skype, phone, or e-mail.

Click here for the registration form.

Main Teacher Trainer and coordinator of the seminars

Ifigenia Georgiadou.  Director of Studies at the Hellenic Culture Centre and ex-director at Cultural Development Society of Lesvos Island AEOLIS. Philologist (Faculty of Philosophy, University of Athens, ΜΑ in Education and Human Rights, University of Athens and the University of London) with 25 years of experience in education. She has had further training in using drama techniques in language teaching and in adult training. Author of books, as well as articles and research papers on teaching Modern Greek as a foreign language. Teacher trainer and certified Master Trainer (trainer of teacher trainers) and facilitator on Teaching Methodology, Intercultural Education and Peace Education seminars at the Hellenic Culture Centre, in various NGOs and other public and private Institutions. Coordinator of various research projects on education, on the European and national level. Founding member of OSMOSIS- Centre for the Arts and Intercultural Education.  External Adult education expert working for the National Organization for Certification of Adult Educators (EOPPEP), for the State Scholarship Foundation (IKY), and IDEP Cyprus, National Agencies for the Erasmus plus Programme.

skypename: hellenic.culture.centre 
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 0030 6944105484Other certified and experienced teacher trainers cooperate in special Units and sessions.

Teaching the text

Teaching the text and the vocabulary in all levels of Greek (30 hours, 110 euro)
 

2 December 2020 - 17 January 2021

The seminar includes five units:
Unit 1.1 What is a text?
Unit 1.2 The authentic text and their simplification (individual or in pair assignments)
Unit 1.3 How do you teach the text? (individual or in pair assignments)
Unit 1.4 A proposal for teaching the text
Unit 1.5 Reflection-evaluation

Apart from study hours according to a time-schedule, the trainees will attend six (6) hours online synchronous Skype sessions with the trainers (optional). The synchronous sessions are not obligatory, but the trainees could participate in order to ask questions and “meet” all participants.

Trainee teachers have to upload at least one post in every Unit of this seminar and to upload at least ten answers to other participants. They also should work on the Final Assignment as well as to fill in the evaluation form of the seminar. The final assignment is a production of a lesson plan on teaching a text in any level or on simplyfing a 3-5 pages authentic text based on the simplifing techniques proposed.

Click here for the registration form.

Main Teacher Trainer and coordinator of the seminars

Ifigenia Georgiadou.  Director of Studies at the Hellenic Culture Centre and ex director at Cultural Development Society of Lesvos Island AEOLIS. Philologist (Faculty of Philosophy, University of Athens, ΜΑ in Education and Human Rights, University of Athens and the University of London) with 25 years of experience in education. She has had further training in using drama techniques in language teaching and in adult training. Author of books, as well as articles and research papers on teaching Modern Greek as a foreign language. Teacher trainer and certified Master Trainer (trainer of teacher trainers) and  facilitator on Teaching Methodology, Intercultural Education and Peace Education seminars at the Hellenic Culture Centre, in various NGOs and other public and private Institutions. Coordinator of various research projects on education, on European and national level. Founding member of OSMOSIS- Centre for the Arts and Intercultural Education.  External Adult education expert working for the National Organization for Certification of Adult Educators (EOPPEP), for the State Scholarship Foundation (IKY) and IDEP Cyprus, National Agencies for the Erasmus plus Programme.

skypename: hellenic.culture.centre 
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
tel: 0030 6944105484

Other certified and experienced teacher trainers cooperate in special Units and sessions.

Test your knowledge

 The HELLENIC CULTURE CENTRE is a partner organization in the research project M-Lang Mobile enhanced tools and approaches for innovative language learning and assessment, which was approved by the European Commision under the Erasmus+ programme as a strategic partnership in vocational education.

For more information, please check : http://www.histproject.no/node/903

You can test your knowledge here! It is easy! It is safe! Type app.one2act in your browser from your smartphone or your tablet. Join session. Type session code and check Anonymously. Answer the questions. Check your results. So simple! Enjoy!

Check here some test examples :

 • Α1 Ο-Η-ΤΟ                                                        κωδ. EIQAQ
 • Α1 Ενεστώτας ανώμαλων ρημάτων                    κωδ. LIMAL
 • Α1 Ρήματα Α' συζυγίας                                      κωδ. PEBOE
 • Α2 Σύγκριση                                                      κωδ. EEEIE
 • Α2 Θηλυκά ουσιαστικά σε –ης                            κωδ. VIKEF
 • Β1 Απλή ή συνεχής υποτακτική;                         κωδ. SEQOA
 • Β1 Επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ                                   κωδ. HOIAH
 • Β1 Παρατατικός Ενεργητικής φωνής  A',Β'1,Β'2   κωδ. TENEE
 • Β2 Επίθετα σε -ής, -ής, -ές                                 κωδ. GEXIL
 • Β2 Θηλυκά και ουδέτερα ουσιαστικά σε –ος       κωδ. DOQER
 • Β2 Παρατατικός παθητικής φωνής                      κωδ. BIVAC
 • Γ2 Η πρόθεση εκ / εξ                                         κωδ. UOGOS
 • Γ2 Ιδιόκλιτα ουσιαστικά                                     κωδ. UAWIO
 • Γ2 Ρήματα σε –ίζω                                             κωδ. OIYOC

 

News

NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING AND LANGUAGES

Sofia Roilidou, teacher collaborating with the Hellenic Cultural Center since 2000, will present on 18 or 19 June in Madrid a lecture on "Neuro-Linguistic Programming and Languages" within the framework of the conference NLPexcellence2016. In this talk she will show in a practical way how Neuro-Linguistic Programming (NLP) techniques help in order to learn a foreign language in a better and easier way, on one hand, and on the other hand in order to motivate students. She will demonstrate the relationship between NLP and teaching foreign languages in theory and in practice. You can enjoy this speech either coming to Madrid or on-line with live streaming. Looking forward to seeing you!

Programmes

Send your CV

If you want to work as a teacher in our Centre, please sent your CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. writing about your teaching experience and give us as more information about the books and the other materials that you use; with reference also to the profile of your students.