Ενδιαφέροντα

Διδακτικό Υλικό

Απoσπάσματα από το βιβλίο
Παίξε-Γέλασε/ γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Της Ιφιγένειας Γεωργιάδου, 2004, εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Παρακείμενος Β1 και Β2 συζυγίας Επιπεδο: Μέσοι

Διεθνείς ελληνικές λέξεις Επίπεδο: Αρχάριοι, κατώτεροι Μέσοι, Μέσοι

Παιχνίδι γνωριμίας ή αποχαιρετισμού Επίπεδο: Μέσοι, Προχωρημένοι

Χρήση της αντωνυμίας ο οποίος, η οποία, το οποίο Επίπεδο: ανώτεροι Μέσοι, Προχωρημένοι

Λεξιλόγιο ρούχων Επίπεδο:Μέσοι

Λεξιλόγιο με έπιπλα, είδη σπιτιού Επίπεδο: Μέσοι