• Αρχική
  • Είστε σπουδαστής;
  • Επίπεδα σπουδών

Προγράμματα

Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Γλώσσας

Το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται σε έξι επίπεδα και καλύπτει όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1-Γ2). Κάθε επίπεδο αναπτύσσεται σε τρία μέρη των δύο εβδομάδων - 40 ωρών διδασκαλίας (Α1α, Α1β, Α1γ, Β1α, Β1β, Β1γ, κ.ο.κ.). Ο σχεδιασμός βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Α0: Εισαγωγή στη νέα ελληνική γλώσσα. Βασικό λεξιλόγιο, απλοί διάλογοι, αναγνωστική ικανότητα, γραφή, στοιχειώδης γραμματική. Εγχειρίδιο: Ελληνικά τώρα 1+1

 

Α1: Επέκταση του λεξιλογίου, περισσότερες απλές επικοινωνιακές καταστάσεις και διάλογοι, συνέχεια της διδασκαλίας της βασικής γραμματικής (κλίση ουσιαστικών / επιθέτων, πληθυντικός αριθμός, απλός αόριστος, μέλλοντας, υποτακτική βασικών ρημάτων). Εγχειρίδιο: Ελληνικά τώρα 1+1

 

Α2: Προαπαιτούμενα: Βασικό λεξιλόγιο, βασική γραμματική, γνωριμία με τον απλό αόριστο, μέλλοντα και υποτακτική, δυνατότητα επικοινωνίας σε απλές καθημερινές περιστάσεις. Ύλη /στόχοι: δυνατότητα έκφρασης σε πιο σύνθετες περιστάσεις (περιγραφές, αφήγηση, συγκρίσεις, σχέδια για το μέλλον κλπ. Χρόνοι ενεργητικής φωνής, εισαγωγή στην προστακτική και στην παθητική φωνή) Εγχειρίδιο: Ελληνικά τώρα 1+1

 

B1: Προαπαιτούμενα: ύλη επιπέδου A2, βασικό λεξιλόγιο καθημερινού λόγου. Ύλη /στόχοι: διδασκαλία παθητικής φωνής, αντωνυμίες, προστακτική, χρήση υποτακτικής, αφήγηση σε παρελθοντικούς χρόνους, εμπλουτισμός λεξιλογίου (οικογένεια, εργασία, διασκέδαση). Συζητήσεις, έκφραση και ανταλλαγή απόψεων με επιχειρήματα. Υλικά του Κέντρου, το βιβλίο ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Β1, εκδ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

 

B2:Προαπαιτούμενα: σχηματισμός χρόνων ρημάτων ενεργητικής και παθητικής, κλίση επιθέτων και ουσιαστικών σε όλες τις πτώσεις. Ύλη /στόχοι: ολοκλήρωση της διδασκαλίας της βασικής γραμματικής (χρήση χρόνων, ανώμαλα επίθετα και ιδιόκλιτα ουσιαστικά, χρήση προθέσεων και συνδέσμων, σύνθετα ρήματα, μετοχές, υποθετικοί λόγοι), εμπλουτισμός λεξιλογίου (καθομιλουμένη αστικών κέντρων, ιδιωτισμοί). Μικρά κείμενα από εφημερίδες. Εξάσκηση στον προφορικό λόγο για μετάδοση πληροφοριών, προσωπικών απόψεων και συναισθημάτων. Υλικά του Κέντρου.

 

Γ1: Προαπαιτούμενα: Ικανότητα ανάγνωσης μικρών άρθρων εφημερίδων. Ύλη / στόχοι: Απόκτηση διευρυμένου λεξιλογίου (επίσημα γράμματα, δοκίμια, ιδιωτισμοί, παροιμίες, ειδικό θεματικό λεξιλόγιο). Οι μαθητές εργάζονται σε συγκεκριμένα θέματα με σκοπό να τα παρουσιάσουν. Χρησιμοποιούνται κείμενα από τον Τύπο και τη λογοτεχνία, το βιβλίο ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Γ1, εκδ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

 

Γ2: Προαπαιτούμενα: εξοικείωση με τη γλώσσα του Τύπου, εμπέδωση των κύριων μορφολογικών δομών. Ύλη /στόχοι: Διεύρυνση θεματικού λεξιλογίου. Τοπικοί ιδιωματισμοί. Στοιχεία καθαρεύουσας και αρχαίας. Συμμετοχή σε συζητήσεις όπου οι σπουδαστές εκφράζονται με λογική ακρίβεια και σαφήνεια. Κανονικός ρυθμός ομιλίας. Χρησιμοποιείται το βιβλίο ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Γ2, εκδ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

 

Ειδικά μαθήματα:

 

Λογοτεχνία: Για προχωρημένους σπουδαστές με διευρυμένο λεξιλόγιο και καλή γνώση της γραμματικής. Το μάθημα στηρίζεται σε αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά έργα και ποιήματα αρκετών Ελλήνων δημιουργών. Στόχος η ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων, η γνωριμία με την ελληνική λογοτεχνία και η εξάσκηση με τις ποικιλίες γλωσσικού ύφους. Υλικά του Κέντρου.  Κάθε μάθημα σχεδιάζεται είτε με βάση κάποιους συγγραφείς και ποιητές είτε με βάση ένα συγκεκριμένο θέμα, π.χ. η Θάλασσα στην ελληνική λογοτεχνία. Οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν πολλές φορές αυτό το επίπεδο, μελετώντας διαφορετικούς δημιουργούς ή θέματα κάθε φορά.

 

Μαθήματα ελληνικής για διερμηνείς και μεταφραστές: Για επαγγελματίες που έχουν ήδη πολύ καλή γνώση της γλώσσας και έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση ή για όσους θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Στόχος: εμπλουτισμός λεξιλογίου, επαφή με όψεις της σύγχρονης Ελλάδας. Δουλειά με δύσκολα κείμενα, κασέτες, CDs και βιντεοκασέτες ανά κύκλους θεμάτων. Υλικά του Κέντρου.  Οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν πολλές φορές αυτό το επίπεδο, μελετώντας διαφορετικά  θέματα κάθε φορά.

 

Νομική Ορολογία: Για μεταφραστές και διερμηνείς που ήδη εργάζονται με τα ελληνικά. Στόχος: η διάκριση και χρήση δύσκολων νομικών όρων καθώς και εκφράσεων της καθαρεύουσας, η ενημέρωσή τους για το ελληνικό νομικό και δικαστικό σύστημα. Το μάθημα περιλαμβάνει ειδικές εισηγήσεις από νομικούς επιστήμονες. Επίσης οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μια δίκη, θα ερευνήσουν γνωστές δικαστικές υποθέσεις, το ελληνικό Σύνταγμα και την ελληνική νομοθεσία, θα παρακολουθήσουν συζητήσεις και διαλέξεις για νομικά θέματα. Υλικά του Κέντρου.  Στοιχεία αυτού του επιπέδου έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της Καθαρεύουσας και στο Τρίμηνο Πρόγραμμα Τελειοποίησης.

 

Τρίμηνο πρόγραμμα τελειοποίησης της ελληνικής (12 εβδομάδες, 72 ώρες μαθημάτων, 48 ώρες πρακτική στη διερμηνεία ή τη μετάφραση με έμπειρο καθηγητή ή μεταφραστή της γλώσσας του μαθητή): Για επαγγελματίες που πρόκειται στο εγγύς μέλλον να εργαστούν με τα ελληνικά ή για όσους θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στη χώρα. Παρακολούθηση διαλέξεων και συζητήσεων (60 επιπλέον ώρες). Ιδιαίτερο ή ομαδικό μάθημα. Οι μαθητές εντάσσονται και σε προχωρημένα τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Υλικά του Κέντρου.

 

Καθαρεύουσα: Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίεςπου έχουν ήδη πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας / έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση (έως και επίπεδο Προχωρημένων ΙΙ) και  θέλουν να έλθουν σε επαφή με παλαιότερες μορφές της ελληνικής . Υλικά του Κέντρου.

 

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις του Επίσημου Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

 

Γίνεται προετοιμασία για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και του Κέντρου Ελληνικής γλώσσας για όλα τα επίπεδα Για ενημέρωση σχετικά με τις εξετάσεις επισκεφθείτε: http://www.greeklanguage.gr/