Προγράμματα

Πετυχαίνω στις Εξετάσεις

Πετυχαίνω στις Εξετάσεις

Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις
Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού αναλαμβάνει υπεύθυνα, μέσω διαδικτύου (online πλατφόρμας και Skype) ή δια ζώσης ιδιαίτερων μαθημάτων στην Αθήνα και στη Σαντορίνη, την προετοιμασία των υποψηφίων για τις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας σε όλα τα επίπεδα τα οποία έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας;

Η πιστοποίηση ελληνομάθειας εξετάζει τα 6 επίπεδα γνώσης της γλώσσας. Τα επίπεδα αυτά αντιστοιχούν στα 6 επίπεδα που προτείνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 και Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ http://www.greek-language.gr/certification/. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.

Σε ποιο επίπεδο μπορώ να δώσω εξετάσεις;

Μπορείτε να δώσετε εξετάσεις για όλα τα επίπεδα, ακόμη και για δύο διαφορετικά επίπεδα το ίδιο έτος. Υπάρχουν μάλιστα οι παρακάτω εξετάσεις:

-Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας

-Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας για Ειδικούς Σκοπούς-

-Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας για υποψηφίους Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Πώς μπορώ να μάθω το επίπεδό μου;

Για να κάνουμε μια δωρεάν εκτίμηση του επιπέδου ελληνομάθειας και των στόχων που πρέπει να θέσετε, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα κάνετε προφορικό και γραπτό τεστ και θα σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε την προετοιμασία σας.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις γίνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την ίδια ημέρα, συνήθως τον μήνα Μάιο. Οι εξετάσεις για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς γίνονται και κάθε Οκτώβριο και Ιανουάριο.

Πότε πρέπει να εγγραφώ για να δώσω εξετάσεις;

Πρέπει να εγγραφείτε και να πληρώσετε τα εξέταστρα περίπου 2 μήνες πριν τις εξετάσεις. Φέτος οι εγγραφές είναι από 1 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2019

Πότε γίνονται τα μαθήματα προετοιμασίας;

Οι ώρες και ημέρες των μαθημάτων προετοιμασίας ή / και η εργασίες για το σπίτι συμφωνούνται με βάση το προσωπικό πρόγραμμα οικογενειακών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων κάθε σπουδαστή.

Προσφέρουμε μαθήματα online από 07.00 έως και 24.00 κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των έμπειρων καθηγητών μας.

Πώς γίνεται το μάθημα;

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας με την κατάθεση των διδάκτρων για τουλάχιστον 10 μαθήματα, σας δίνουμε πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, όπου έχουμε τα υλικά προετοιμασίας. Μελετάτε τα υλικά και κάνετε τις ασκήσεις. Τις στέλνετε στον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας, που διορθώνει μέσα σε 48 ώρες όσες ασκήσεις του/ της στείλετε.

Μία φορά την εβδομάδα συναντάτε τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας online μέσω Skype για μία ώρα. Μπορείτε, αν θέλετε, να αυξήσετε τις ώρες προετοιμασίας, αλλά δεν είναι καθόλου απαραίτητο, εφόσον εργάζεστε και μόνοι σας στο σπίτι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχετε δημιουργήσει μαζί με τον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας.

Μία διδακτική ώρα είναι 60 λεπτά.

Πού γίνεται το μάθημα;

Τα μαθήματα από απόσταση (online) γίνονται μέσω της πλατφόρμας e-learning που έχει αναπτύξει το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Μία φορά/ εβδομάδα για μία ώρα συναντιέστε με τον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας στο Skype.

Τα δια ζώσης μαθήματα (face to face) μπορούν να γίνουν είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο ή ξενοδοχείο του σπουδαστή στην Αθήνα ή στη Σαντορίνη. Επίσης γίνονται στα γραφεία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Σαντορίνη καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Υπάρχουν ιδιαίτερα μαθήματα;

Τα μαθήματα είναι συνήθως ιδιαίτερα και βασίζονται στο προσωπικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργείται για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Οι στόχοι τίθενται από κοινού με τον σπουδαστή. Σπανιότερα δημιουργούνται τμήματα.

Ποια διδακτικά υλικά χρησιμοποιούνται;

Μέσα από μία σειρά ασκήσεων και στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου καθώς και Χρήση Γλώσσας) στο πρότυπο των εξετάσεων οι σπουδαστές καθίστανται ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Χρησιμοποιούνται ειδικές ασκήσεις και εγχειρίδια καθώς και τα προηγούμενα tests του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Ποιος διδάσκει;

Στα σεμινάρια διδάσκουν έμπειροι φιλόλογοι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας. Υπεύθυνη για το ατομικό πρόγραμμα σπουδών και το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων κάθε σπουδαστή είναι η κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, η οποία διδάσκει τη νέα ελληνική από το 1979. Η ίδια έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία προετοιμασίας για εξετάσεις, ιδίως στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Οι σπουδαστές μας έχουν ποσοστό επιτυχίας άνω του 90% κάθε χρόνο.

Πόσος καιρός χρειάζεται για την προετοιμασία για τις εξετάσεις;

Για να ετοιμαστείτε για τις εξετάσεις ελληνομάθειας χρειάζονται το λιγότερο 3 μήνες, εφόσον βέβαια έχετε ήδη το επίπεδο ελληνομάθειας το δίπλωμα του οποίου θέλετε να πάρετε. Το καλύτερο είναι όμως να αρχίσετε την προετοιμασία σας με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή κάθε Σεπτέμβριο / Οκτώβριο.

Ποιο είναι το περιεχόμενο της Προετοιμασίας;

Άξονες του προγράμματος Προετοιμασίας είναι οι παρακάτω
• Μελέτη της τυπολογίας των ασκήσεων των εξετάσεων
• Σημεία που χρειάζονται προσοχή κατά τη διάρκεια της εξέτασης
• Ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου) 
• Ψυχολογικές παράμετροι της εξεταστικής διαδικασίας οι οποίες χρειάζεται να διερευνηθούν
• Ενημέρωση για τα θεσμικά ζητήματα που αφορούν στο Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας καθώς και άλλα διπλώματα και πιστοποιητικά
• Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κάλυψης της ύλης των εξετάσεων
• Επαναληπτικά tests

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού ατομικής συνέντευξης για ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη της Προετοιμασίας για τις εξετάσεις κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, τηλ.+30 6944105484, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Skype name: Hellenic.culture.centre

Πώς θα εγγραφώ για τις εξετάσεις και πού θα δώσω εξετάσεις;

Στη σελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html μπορείτε να εγγραφείτε για τις εξετάσεις και να επιλέξετε εξεταστικό κέντρο

Πού θα βρω περισσότερες πληροφορίες για το Δίπλωμα Ελληνομάθειας;

Στη σελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/certification/ μπορείτε να μάθετε τα πάντα για τα Διπλώματα ελληνομάθειας και την χρηστικότητά τους

Πόσο κοστίζει η προετοιμασία για τις εξετάσεις;
Το ιδιαίτερο μάθημα ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ/ SKYPE κοστίζει 29 ευρώ/ ώρα. Χρειάζεται να εγγραφείτε στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις, προπληρώνοντας τουλάχιστον 10 ώρες σύγχρονης διδασκαλίας online (290 ευρώ+ 3 ευρώ για τραπεζικά έξοδα). Τα μαθήματα ΔΕΝ προσφέρονται για αυτοδιδασκαλία, μπορείτε να εγγραφείτε μόνον εάν κάνετε και μάθημα με καθηγητή/ καθηγήτρια και συναντιέστε κάθε εβδομάδα για μία τουλάχιστον ώρα μαζί του/ της. Η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν.

Το μάθημα με δύο μόνο μαθητές κοστίζει 17 ευρώ/ ώρα και το ομαδικό μάθημα (3-8 μαθητές) κοστίζει 15 ευρώ/ ώρα. 

Το ιδιαίτερο μάθημα ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (FACE TO FACE) στην Αθήνα κοστίζει 35 ευρώ/ ώρα και στη Σαντορίνη κοστίζει 40 ευρώ/ ώρα. Χρειάζεται να εγγραφείτε στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις, προπληρώνοντας τουλάχιστον 10 ώρες διδασκαλίας (350 ή 400 ευρώ + 3 ευρώ για τραπεζικά έξοδα). Το μάθημα γίνεται σε συναντήσεις 1,5 ή 2 ωρών (52 ευρώ ή 70 ευρώ για κάθε μάθημα στην Αθήνα και 60 ή 80 ευρώ για μάθημα στη Σαντορίνη).

Πληροφορίες: τηλ 6944105484, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

https://hcc.edu.gr/en/student-2/special-programs/i-succeed-in-exams