• Αρχική
  • Είστε σπουδαστής;
  • Ειδικά προγράμματα

Προγράμματα

Ειδικά Προγράμματα

ΕΚΦΡΑΣΗ- γραπτός και προφορικός λόγος
Ταχύρρυθμα σεμινάρια για έλληνες ενηλίκους φυσικούς ομιλητές και για ομογενείς του εξωτερικού με ελληνική καταγωγή

Οι εθελοντές μαθαίνουν ελληνικά
Ταχύρρυθμα σεμινάρια ελληνικής γλώσσας για εθελοντές του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και για φοιτητές Erasmus

Τρίμηνο Πρόγραμμα Τελειοποίησης της Ελληνικής για προχωρημένους σπουδαστές.
Απευθύνεται σε επαγγελματίες που πρόκειται στο εγγύς μέλλον να εργαστούν με τα ελληνικά ή σε όσους θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στη χώρα.

Πετυχαίνω στις Εξετάσεις

Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του Υπουργείου Παιδείας, του ΟΑΕΔ, της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων