Προετοιμασία για τις Εξετάσεις για την Ελληνική Ιθαγένεια μέσω Πολιτογράφησης 

Περιγραφή

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία των υποψηφίων για τις Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), οι οποίες γίνονται από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021.

Τα μαθήματα γίνονται μέσω διαδικτύου (online πλατφόρμας με εκπαιδευτικά υλικά  και Skype).

Τα μαθήματα που το Κέντρο μας προσφέρει οδηγούν στις εξετάσεις του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021  και διαρκούν 27 εβδομάδες: από 8/4/21 έως και 10/10/21 με διάλειμμα 26/4/21-3/5/21 και 9/8/21-22/8/21.

Τα μαθήματα με καθηγητή γίνονται μία φορά/ εβδομάδα για ένα δίωρο (120 λεπτά).

Τα μαθήματα αρχίζουν από:

-  08/04/2021, διάλειμμα 26/04/2021-03/05/2021   α’ κύκλος

-  07/06/2021 β’ κύκλος

-  02/08/2021, διάλειμμα 09/08/2021-22/08/2021 γ’ κύκλος

Αρχίζουμε στις 8/4/21 και κάθε 8 εβδομάδες, και μπορείτε να συνεχίσετε για να μελετήσετε μαζί μας όλα τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων. Προσοχή: όλα τα θέματα μπορούν να διδαχθούν μόνο εάν παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα (550+ θέματα της Τράπεζας Θεμάτων)

 

Τι είναι οι Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)   και η διαδικασία πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών;

Η Πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού γίνεται με σκοπό την απόκτηση ελληνικής υπηκοότητας υπηκόων τρίτων χωρών, δηλαδή υπηκόων των χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εξετάσεις είναι γραπτές με βάση μια Τράπεζα Θεμάτων, η οποία περιέχει συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μετά την επιτυχία στις εξετάσεις αυτές γίνεται και προφορική συνέντευξη. «Με τον Ν. 4735/2020 ο αιτών, αφού αποκτήσει το Π.Ε.Γ.Π. θα περνάει στο τελικό στάδιο μια σύντομη συνέντευξη από τριμελή επιτροπή εισηγητών των Διευθύνσεων Ιθαγένειας για να διαπιστωθεί η κοινωνική και οικονομική του ένταξη. Οι κανόνες διεξαγωγής των συνεντεύξεων αυτών θα ακολουθούν πρότυπο εγχειρίδιο που εκπονείται από μικτή ομάδα στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ταυτόχρονα, θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέσο για τη διασφάλιση των προβλέψεων του Κώδικα προς όφελος του αιτούντος» όπως αναφέρεται από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας.

Οι εξετάσεις γίνονται σε εξεταστικά κέντρα που έχει ορίσει η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας.

Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες, εάν έχετε και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για τα οποία πρέπει να ενημερωθείτε εκ των προτέρων από κάποιον Νομικό. 

 

Σε ποιον απευθύνεται; 

α) σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, εάν έχουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά

β) σε αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες με 3 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα

γ) σε Έλληνες ομογενείς άνω των 18 ετών

δ) σε κατόχους της άδειας επί μακρόν διαμένοντος και της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς

ε) συζύγους Ελλήνων και Ελληνίδων με τέκνο και με 3 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα

στ) μετανάστες με 7 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα, εάν έχουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά *

 *ΠΡΟΣΟΧΗ! Η απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας (έστω και επιπέδου ανώτερου από το Β1!) που αποκτήθηκε μετά από εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας – Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις εξαίρεσης κάποιου από τις εξετάσεις. Ο διαγωνισμός για την απόκτηση του Π.ΕΓ.Π είναι ενιαίος και περιλαμβάνειτα θέματα:, ΓΛΩΣΣΑ, ιστορία, γεωγραφία, ελληνικό πολιτισμό και πολιτικούς θεσμούς.

 

Πώς μπορώ να μάθω το επίπεδό μου στην ελληνική γλώσσα;

Για να κάνουμε μια δωρεάν εκτίμηση του επιπέδου ελληνομάθειας και των στόχων που πρέπει να θέσετε, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα κάνετε προφορικό και πιθανώς και γραπτό τεστ και θα σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε την προετοιμασία σας.

 

Μεθοδολογία

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας με την κατάθεση των διδάκτρων (για 16 ώρες μαθήματος σε 8 εβδομάδες) σας δίνουμε πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, όπου έχουμε τα υλικά προετοιμασίας. Μελετάτε τα υλικά και κάνετε τις ασκήσεις. 

Μία φορά την εβδομάδα συναντάτε τον καθηγητή ή την καθηγήτρια σας online μέσω Skype για δύο ώρες. Μπορείτε, αν θέλετε, να αυξήσετε τις ώρες προετοιμασίας, αλλά δεν είναι καθόλου απαραίτητο, εφόσον εργάζεστε και μόνοι σας στο σπίτι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχετε δημιουργήσει μαζί με τον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας.

Θα δημιουργηθούν τμήματα βραδινά 20.30-22.30 και πρωινά 08.00-10.00

Τα μαθήματα για το πρόγραμμα αυτό είναι δίωρα, 120 λεπτά. 

Πού γίνεται το μάθημα;

Τα μαθήματα από απόσταση (online) γίνονται μέσω της πλατφόρμας e-learning που έχει αναπτύξει το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Μία φορά/ εβδομάδα για δύο ώρες συναντιέστε με τον καθηγητή/ την καθηγήτριά σας και τους συμμαθητές σας στο Skype.

Υπάρχουν ιδιαίτερα μαθήματα;

Τα μαθήματα είναι συνήθως ομαδικά και βασίζονται στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε δημιουργήσει για το μάθημα αυτό. Οι στόχοι τίθενται από κοινού με τους σπουδαστές. 

Τα ιδιαίτερα μαθήματα όμως είναι δυνατά, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία. 

Περιεχόμενο

Άξονες του προγράμματος προετοιμασίας είναι οι παρακάτω

  • Ελληνική ιστορία
  • Ελληνικός Πολιτισμός
  • Πολιτειακοί θεσμοί
  • Γεωγραφία της Ελλάδας
  • Τυπολογία των ασκήσεων των εξετάσεων
  • Σημεία που χρειάζονται προσοχή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της Γλώσσας
  • Ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου) 
  • Ψυχολογικές παράμετροι της εξεταστικής διαδικασίας και της συνέντευξης, οι οποίες χρειάζεται να διερευνηθούν
  • Ενημέρωση για τα θεσμικά ζητήματα που αφορούν στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)   
  • Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κάλυψης της ύλης των εξετάσεων

 

Ποια διδακτικά υλικά χρησιμοποιούνται;

Μέσα από μία σειρά ασκήσεων και στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου) στο πρότυπο των εξετάσεων οι σπουδαστές καθίστανται ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων και αναπτύσσουν την Πολιτισμική Επίγνωση. 

Χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα διδακτικά υλικά, τα οποία καλύπτουν τα θέματα των εξετάσεων, και οι ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων, στις οποίες οι μαθητές εξασκούνται περαιτέρω και μετά τα live μαθήματα.

 

Δίδακτρα

Το ομαδικό μάθημα (3-8 μαθητές) κοστίζει 12 ευρώ/ ώρα και προπληρώνεται για 8 εβδομάδες, 192€, και μπορείτε, αν θέλετε, να συνεχίσετε σε νέο κύκλο μαθημάτων.

Το μάθημα με δύο μαθητές κοστίζει 17 ευρώ/ ώρα και προπληρώνεται για 8 εβδομάδες, 272€ και μπορείτε, αν θέλετε, να συνεχίσετε σε νέο κύκλο μαθημάτων.

Το ιδιαίτερο μάθημα μέσω διαδικτύου/ skype κοστίζει 29 ευρώ/ ώρα και πρέπει να γίνεται για τουλάχιστον μία ώρα/ εβδομάδα. Προπληρώνεται για 5 ώρες κατ’ ελάχιστο, 145€.

Τα μαθήματα ΔΕΝ προσφέρονται για αυτοδιδασκαλία, μπορείτε να εγγραφείτε μόνον εάν κάνετε και μάθημα με καθηγητή/ καθηγήτρια και συναντιέστε κάθε εβδομάδα μαζί του/ της. Η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν.

Χρειάζεται να εγγραφείτε στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις, προπληρώνοντας τουλάχιστον 5 ώρες, αν κάνετε ιδιαίτερο μάθημα, και 16 ώρες σύγχρονης διδασκαλίας online αν κάνετε ομαδικό μάθημα ή μάθημα για δύο μαθητές. 

 

Εκπαιδευτικοί  

Στα σεμινάρια διδάσκουν έμπειροι φιλόλογοι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας. Υπεύθυνη για το ατομικό πρόγραμμα σπουδών και το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων κάθε μαθητή είναι η κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, η οποία διδάσκει τη νέα ελληνική από το 1979. Η ίδια έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία προετοιμασίας για εξετάσεις, ιδίως στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Οι σπουδαστές μας έχουν ποσοστό επιτυχίας άνω του 90% κάθε χρόνο σε ανάλογες εξετάσεις ελληνομάθειας.

 

Ημερομηνίες

Για να ετοιμαστείτε για αυτές τις εξετάσεις ελληνομάθειας χρειάζονται το λιγότερο 6 μήνες, εφόσον βέβαια βρίσκεστε ήδη στο επίπεδο ελληνομάθειας Β1. Το καλύτερο είναι λοιπόν να αρχίσετε την προετοιμασία σας από τώρα, εάν  θέλετε να δώσετε εξετάσεις τον Νοέμβριο 2021.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις;

Οι πρώτες εξετάσεις με το νέο σύστημα της Τράπεζας θεμάτων έχουν ανακοινωθεί για τις 16 Μαΐου 2021. Οι επόμενες έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνουν σε έξι μήνες (Νοέμβριο 2021) και θα γίνονται κάθε έξι μήνες. 

Πότε πρέπει να εγγραφώ για να δώσω εξετάσεις;

Πρέπει να εγγραφείτε και να πληρώσετε τα εξέταστρα πριν τις εξετάσεις (εκτός εάν έχετε ήδη πληρώσει με το παλιό σύστημα) με τον ΑΦΜ σας και με άδεια παραμονής σε ισχύ https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/aitiseis/#login 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας  για πληροφορίες 

https://www.ypes.gr/g-g-ithageneias/cat-building--kentriki-dieythynsi-ithageneias   

Πότε γίνονται τα μαθήματα προετοιμασίας;

Θα συναντάτε τον καθηγητή/καθηγήτρια μας 1 φορά την εβδομάδα για 2 ώρες και θα κάνετε ασκήσεις στην πλατφόρμα μας μόνοι σας όλη την εβδομάδα.

Θα δημιουργηθεί ένα βραδινό τμήμα – 20:30 -22:30 μ.μ. και ένα πρωινό τμήμα 08:00 – 10:00 π.μ. 

 

Πιστοποίηση

Δίνουμε βεβαίωση παρακολούθησης του μαθήματος που θα κάνετε για την προετοιμασία για εξετάσεις.

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Προσφέρουμε μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις και άλλα πιστοποιητικά ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις διοργανώνονται από τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών και επιβλέπονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες και συνάντηση ατομικής συνέντευξης για ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη της Προετοιμασίας για τις εξετάσεις κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, τηλ. +306944105484, στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Skype name: hellenic.culture.centre. 

 

Γλώσσα εργασίας

Η Ελληνική είναι η γλώσσα εργασίας στο μάθημα αυτό. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίπεδο ελληνομάθειας τουλάχιστον Β1.