Ενδιαφέροντα

Εγχειρίδια Διδασκαλίας

ΒΑΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • Δημητρά Δ, και Παπαχειμώνα Μ., «Ελληνικά Τώρα 1+1», εκδ. Νόστος. 2002, Αθήνα     Συνοδεύεται από cd
 • Δημητρά Δ, και Παπαχειμώνα Μ., «Ελληνικά Τώρα 2+2», εκδ. Νόστος. 2002, Αθήνα     Συνοδεύεται από cd
 • Αρβανιτάκης Κλ. & Αρβανιτάκη Φρ., «Επικοινωνήστε Ελληνικά», 1 εκδ. Δέλτος. 2002, Αθήνα   Συνοδεύεται από cd
 • Αρβανιτάκης Κλ. & Αρβανιτάκη Φρ., «Επικοινωνήστε Ελληνικά», 2 εκδ. Δέλτος. 2002,  Αθήνα    Συνοδεύεται από cd
 • Aρβανιτάκης Κλ. Και Αρβανιτάκη Φρ., «Επικοινωνήστε Ελληνικά», 3 εκδ. Δέλτος. 2002, Αθήνα   Συνοδεύεται από cd
 • Βαλσαμάκη, Φ., Μανάβη, Δ., «Ορίστε», ελληνικά για αρχάριους, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2004, ΑΠΘ
 • Σπυροπούλου, Μ., Θεοδωρίδου, Θ., «Η Γλώσσα που μιλάμε στην Ελλάδα», UniversityStudioPress, 2004, Θες/νίκη
 • Μαυρούλια Σ. και Γεωργαντζή Ε., «Τα νέα Ελληνικά για ξενόγλωσσους»
 • «Αρχίζω τα Ελληνικά», Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., University Studio Press, 1983
 • «Περισσότερα ελληνικά», Επίπεδο μέσων, Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., University Studio Press, 1983
 • «Πλουτίζω τα ελληνικά μου», Επίπεδο προχωρημένων, Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., University Studio Press, 1983
 • «Ελληνικά και επιστήμη», Επίπεδο προχωρημένων, Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., University Studio Press, 1997
 • «Στη χώρα του Αριστοτέλη», Βιβλίο Πρώτο, Επίπεδο προχωρημένων, Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., University Studio Press, 1996
 • «Στη χώρα του Αριστοτέλη», Βιβλίο Δεύτερο, Επίπεδο προχωρημένων, Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., University Studio Press, 1996
 • Βογιατζίδου, Τ., Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Νικαλαϊδου-Νέστορα, Ε., «Ξέρετε ελληνικά;», 1ο βιβλίο (διάλογοι,κείμενα), University Studio Press, 2000
 • Βογιατζίδου, Τ., Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Νικαλαϊδου-Νέστορα, Ε., «Ξέρετε ελληνικά;», 1ο βιβλίο (διάλογοι,κείμενα), University Studio Press, 2000. Συνοδεύετε από κασέτες
 • Βογιατζίδου, Τ., Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Νικαλαϊδου-Νέστορα, Ε., «Ξέρετε ελληνικά;», 2ο βιβλίο (ασκήσεις,πίνακες), University Studio Press, 2000
 • Βογιατζίδου, Τ., Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Νικαλαϊδου-Νέστορα, Ε., «Ξέρετε ελληνικά;», 1ο βιβλίο (Λύσεις ακήσεων), University Studio Press, 2000
 • Τλούπα, Σ., Χατζηπαναγιωτίδη, Α. «Νέα Ελληνικά 1» (για εντατική εκμάθηση), Θεσ/νίκη, Παπαζήση 1992
 • Τλούπα, Σ., Χατζηπαναγιωτίδη, Α. «Νέα Ελληνικά 2» (για εντατική εκμάθηση), Θεσ/νίκη, Παπαζήση 1992
 • Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Νικαλαϊδου-Νέστορα, Ε., Τρύφωνα-Αντωνοπούλου, Ν., «Η γλώσσα των ιδιωτισμών και των εκφράσεων», Βιβλίο Ασκήσεων, University Studio Press, 1983. (Συνοδεύεται από κασέτες)
 • Χατζηπαναγιωτίδη, Α., «Τα νέα ελληνικά για ξενόγλωσσα παιδιά 8-12 χρόνων», Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
  (΄Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 1992
 • Τλούπα, Σ., «Παροιμίες-γνωμικά-παροιμιώδεις φράσεις», Μπαρμπουνάκης, 1994
 • Τλούπα, Σ., «Πολιτιστικό Πανόραμα» Βάνιας, 1994
 • Βαλσαμάκη, Φ., Καμαριανού, Ρ., Κανέλου, Λ., Κατούδη, Ε., «Τα ελληνικά είναι ένα παιχνίδι» Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
  (΄Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 1992
 • Μπαμπινιώτης, Γ., «Ελληνική γλώσσα», Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Αθήνα 1995
 • Αρβανιτάκη Φ., Παντελόγλου Λ. «Άκου να δεις 1», (βιβλίο ακουστικής κατανόησης για ξενόγλωσσους), Αθήνα, Δέλτος, 1998
 • Αρβανιτάκη Φ., Καραδήμος Γ., Νέλλα Γ. «Άκου να δεις 2», (βιβλίο ακουστικής κατανόησης για ξενόγλωσσους), Αθήνα, Δέλτος,  1998
 • Ασημακοπούλου Α., Ψιλλοπούλου Α., «Βελτιώνω τα Νέα Ελληνικά», Αθήνα, 1990
 • Γκιώχα Δ., Δεμίρη-Προδρομίδου Ε., Παναγοπούλου Ε., Τλούπα Σ., Χατζηπαναγιωτίδη Α. «Και τώρα� Γραμματική, Θεσσαλονίκη» University Studio Press, 1999
 • Δεληκωστόπουλος Α. Ι. « Ελληνικά για ξένους. Greek for Foreigners», Αθήνα: Efstathiadis Group, 1993
 • Θεοφανοπούλου - Κοντού Δ. κ.ά. (επιμ. έκδ.) « Θέματα Νεοελληνικής Σύνταξης». Θεωρία - Ασκήσεις, Αθήνα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1998
 • Καβουκόπουλος Φ., Κουτσομητοπούλου Ε., Αργυρούδη Μ., Δαγκλή Β. « Νέα Ελληνικά για Αρχάριους», Αθήνα - Κρήτη, Νεφέλη - Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Φιλολογίας), 1997
 • Λύτρα Σ. « Νέα Ελληνικά 1-2», Άλφα, Αθήνα, (1985-86)
 • Μαυρούλια Σ., Γεωργαντζή Ε. (1988-1993): Τα Ελληνικά για Ξενόγλωσσους, Πρώτο βιβλίο, 2η έκδ. 1993, Δεύτερο βιβλίο 2η έκδ. 1988, Αθήνα. (διδακτικά εγχειρίδια +βιβλία ασκήσεων+ κασέτες)
 • Μαυρούλια Σ., Γεωργαντζή Ε. (1995): Τα Ελληνικά για Ξενόγλωσσους. Γλώσσα και Πολιτισμός, Τρίτο βιβλίο, Τέταρτο βιβλίο, Αθήνα. (διδακτικά εγχειρίδια +βιβλία ασκήσεων+ κασέτες)
 • Μόσχου Δ., Νικέζη Ε., Χατζηθεοδωρίδης Γ. (1999): Μαθήματα Ελληνικών, Μέθοδος Εντατικής Διδασκαλίας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 • Τζεκάκη Φ., Χατζηπαναγιωτίδη Α. (1994): Τα Ελληνικά ως Δεύτερη Γλώσσα (αβγ), Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
 • Χαραλαμποπούλου Ν., Χαραλαμπόπουλος Α. (1996): Τα Ελληνικά ως Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα, Επικοινωνιακή Προσέγγιση, 1. Επίπεδο Αρχαρίων, Θεσσαλονίκη - Αθήνα: Παρατηρητής, - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης.
 • Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Καμαριανού-Βασιλείου, Ρ., «Νέα Ελληνικά για Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες και Ξένους»,(Α και Β επίπεδο Μεταίχμιο, 2002. Συνοδεύεται από cd