Σεμινάρια Εξειδίκευσης στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας

seminaria imageΌπως κάθε χρόνο από το 2000, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού οργανώνει και φέτος σεμινάρια διδακτικής μεθοδολογίας της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας σε ενηλίκους, που απευθύνονται σε έμπειρους καθηγητές αλλά και σε εκπαιδευτικούς (φιλόλογους ελληνικής και ξένων φιλολογιών, δάσκαλους, νηπιαγωγούς) που δεν έχουν διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο. Απευθύνονται επίσης σε ξενόγλωσσους επιπέδου τουλάχιστον Γ1, οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο κέντρο της Αθήνας. Ο χώρος θα ανακοινωθεί)
Παρασκευή 22 έως Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο κέντρο της Αθήνας. Ο χώρος θα ανακοινωθεί)
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου έως Κυριακή  1 Δεκεμβρίου  2019

ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1: Ο Σχεδιασμός μιας διδακτικής Ενότητας και μιας Σειράς Μαθημάτων με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών της νέας ελληνικής (15 ώρες, 70 ευρώ).  4 Νοεμβρίου  - 4 Δεκεμβρίου 2019 και 1-31 Μαρτίου 2020
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2: Η διδασκαλία του κειμένου σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (30 ώρες, 110 ευρώ) 13 Ιανουαρίου 2016-24 Φεβρουαρίου 2020.