Προγράμματα

Γλωσσικά παιχνίδια

Γλωσσικά παιχνίδια για όλες τις γλωσσικές τάξεις

2021:

3-7 Σεπτεμβρίου 2021, Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη

Γλώσσα Εργασίας: Ελληνικά και Αγγλικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα:
-  Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους

- Παιχνίδια γνωριμίας για όλα τα γλωσσικά επίπεδα (ΜΕΡΟΣ Α)

2η Μέρα:
- Παιχνίδια γνωριμίας για όλα τα γλωσσικά επίπεδα (ΜΕΡΟΣ Β)
- Μύθοι για τα γλωσσικά παιχνίδια - συζήτηση

- Γλωσσικά παιχνίδια για το λεξιλόγιο

- Πώς να επιλέγουμε τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια

- Πώς να οργανώνουμε ένα γλωσσικό παιχνίδι - αρχές

3η Μέρα:
- Διδάσκοντας γραμματική σε όλα τα επίπεδα με γλωσσικά παιχνίδια
- Γλωσσικά παιχνίδια για έλεγχο των γνώσεων των μαθητών - ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ΜΕΡΟΣ Α)

- Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη χρήση γλωσσικών παιχνιδιών

4η Μέρα:
- Γλωσσικά παιχνίδια για έλεγχο και επανάληψη των γνώσεων των μαθητών - ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ΜΕΡΟΣ Β)
- Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη χρήση γλωσσικών παιχνιδιών

5η Μέρα:
- Επίσκεψη σε σχολείο ελληνικής γλώσσας για ενηλίκους: παρατήρηση του χώρου των μαθημάτων, συζήτηση με τη διοίκηση και τους εκπαιδευτές, συζήτηση για τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται

- Αναφορές από την επίσκεψη: Παρουσίαση των παρατηρήσεων, σκέψεων και συμπερασμάτων

- Αξιολόγηση του σεμιναρίου - δραστηριότητες αποχαιρετισμού - δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα: 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς
- να επιλέγουν τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια για την οργάνωση ενός αποτελεσματικού μαθήματος
- να προσαρμόζουν, να παράγουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια
- να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν διδακτικές εμπειρίες, ιδέες και υλικά για τα γλωσσικά παιχνίδια
- να αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα στην οργάνωση των γλωσσικών παιχνιδιών, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών με τους συναδέλφους τους


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρολών, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία.

FOLLOW-UP
Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να σχηματίσουν ένα δίκτυο το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησής τους, με σκοπό να ανταλλάσσουν διδακτικά υλικά και προτάσεις καθώς και ιδέες για την προώθηση της γλωσσικής εκπαίδευσης σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.