Ευρωπαϊκά Projects

EU flag LLP EL-01ΓΛΩΣΣΑ 2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ONLINE

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ONLINE, το οποίο εγκρίθηκε από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συνέχιση του προγράμματος ΓΛΩΣΣΑ 1, ενός πολύ επιτυχημένου προγράμματος, το οποίο ανέπτυξε τη διδακτική μεθοδολογία και διδακτικά υλικά για τα επίπεδα Γ1 και Γ2 στην Ελληνική γλώσσα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αξιοποιηθεί η Ελληνική ως παράδειγμα ώστε να αναπτυχθεί μία μεθοδολογία για τη διδασκαλία και άλλων λιγότερο διαδεδομένων ευρωπαϊκών γλωσσών. Στη βάση αυτής της μεθοδολογίας, ένας από τους κύριος στόχους του προγράμματος είναι να οργανωθεί η κατάρτιση διδασκόντων με βάση την Πρακτική Εξάσκηση. Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθεί μία πρωτότυπη τεχνική σε τρεις φάσεις: εργαστήρια κατάρτισης δια ζώσης, online κατάρτιση διδασκόντων με παρατήρηση σύγχρονων και ασύγχρονων μαθημάτων ελληνικής, καθώς και πρακτική εξάσκηση σε πραγματικούς μαθητές επιπέδου Β1.

Ένας άλλος σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι η προβολή της Ελληνικής γλώσσας και ο πολλαπλασιασμός των σπουδαστών που θα μπορούσαν να μάθουν την Ελληνική online. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα αναπτυχθεί ένα πλήρες e-learning μάθημα σε επίπεδο Β1, το οποίο θα προσφερθεί σε σπουδαστές από όλο τον κόσμο που θέλουν να συνεχίσουν online τη μελέτη της Ελληνικής γλώσσας.

Ο βασικός στόχος είναι να εκπαιδευτούν καθηγητές ή μέλλοντες καθηγητές της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας στη διδασκαλία της ελληνικής onlineσε ένα περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει μεγάλη απήχηση σε καιρούς κρίσης, καθώς η ελληνική Πολιτεία δεν έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Ελληνικής με την αποστολή ελλήνων καθηγητών σε σχολεία και ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού ή την εκπαίδευσή τους στη διδασκαλία.

Από την άλλη πλευρά θα έχει αντίκτυπο στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, καθώς θα προσφέρουν ποιοτικά μαθήματα στα μέλη τους αλλά και θα ενδυναμώσουν τους δεσμούς τους με τους κατοίκους των χωρών υποδοχής τους, οι οποίοι πιθανώς να μαθαίνουν την ελληνική. Επιπλέον μία από τις πιο πολύτιμες λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες θα προβληθεί περαιτέρω και η Ελληνική θα αποτελέσει μία από τις επιλογές τους, κάθε φορά που οι νέοι Ευρωπαίοι αποφασίζουν να μάθουν μία «γλώσσα της καρδιάς τους», όπως λέει ο συγγραφέας Αμίν Μααλούφ.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των διδακτικών υλικών για το επίπεδο Β1 καθώς και για την κατάρτιση των καθηγητών και είναι ο επιστημονικώς υπεύθυνος οργανισμός του προγράμματος στον τομέα της παραγωγής υλικών.

Ομάδες στόχος

  • Έμπειροι καθηγητές της ελληνικής
  • Φυσικοί ομιλητές που θα ήθελαν να γίνουν καθηγητές γλώσσας
  • Εκπαιδευόμενοι καθηγητές
  • Σπουδαστές επιπέδου Γ1 οι οποίοι θέλουν να γίνουν καθηγητές

Εταίροι του προγράμματος ΓΛΩΣΣΑ 2

ACTIONSYNERGYS.A. (Αθήνα, Ελλάδα, συντονιστής του προγράμματος)

Hellenic Culture Centre (Αθήνα, Ελλάδα)

12-classes Greek School of Hungary (Βουδαπέστη, Ουγγαρία)

Centro Ellenico di Cultura (Μιλάνο, Ιταλία)

Recherche et Formation Marie Haps (Βρυξέλλες, Βέλγιο)

Universidad de Murcia (Μούρθια, Ισπανία)