Ευρωπαϊκά Projects

H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ MONTESSORI ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

montessori1

 Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού συμμετέχει ως εταίρος στο Σχέδιο H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ MONTESSORI ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Πολυμερές Σχέδιο Grundtvig) για την περίοδο 2012 – 2014.

montessori2 Συχνά οι δάσκαλοι γλωσσών αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους ενηλίκους εκπαιδευόμενους, νεότερους ή μεγαλύτερους: ψυχολογική άρνηση να μάθουν νέες γλώσσες ή εγκατάλειψη των μαθημάτων, συχνά λόγω έλλειψης χρόνου ή εξαιτίας της ιδέας ότι για έναν ενήλικο η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι πολύ πιο δύσκολη. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται, κατά ένα μεγάλο μέρος, σε ξεπερασμένες προσεγγίσεις της διδακτικής των γλωσσών, που δεν λαμβάνουν υπόψη τα ψυχολογικά εμπόδια των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και τις ατομικές μαθησιακές τους ανάγκες. Η μέθοδος Montessori δεν είναι καινούρια, αλλά έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην εκπαίδευση των παιδιών. Βασίζεται στις ατομικές ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου και μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκπαιδευόμενων από διαφορετικές βαθμίδες και τομείς της εκπαίδευσης, καθώς λαμβάνει υπόψη τις ατομικές συμπεριφορές, τους προσωπικούς ρυθμούς και τα ψυχολογικά εμπόδια του καθενός.

 Στόχος του Σχεδίου είναι να καθορίσει μια διδακτική μέθοδο για τη διδασκαλία γλωσσών, η οποία να βασίζεται στη Μοντεσοριανή μεθοδολογία. Σκοπός είναι η μέθοδος αυτή να μπορεί να εφαρμοστεί και να προσαρμοστεί σε διαφορετικές περιπτώσεις μαθητών, να προσφέρει έναν εύκολο και πρακτικό τρόπο εκμάθησης γλωσσών. Η μέθοδος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες εκπαιδευόμενων από διαφορετικές βαθμίδες και τομείς της εκπαίδευσης και θα συνδυάζει παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία με online διδασκαλία και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Μέσω της μεταφοράς της Μεθόδου Montessori στο πεδίο της εκμάθησης γλωσσών από ενηλίκους και φοιτητές πανεπιστημίων, στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που θα βελτιώσουν επίσης τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

 Το σχέδιο έχει επίσης στόχο να προσφέρει στους καθηγητές γλωσσών μια καινοτόμo αλλά στέρεη παιδαγωγική μέθοδο, που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν νέες. Έτσι θα είναι σε θέση να προσφέρουν μαθήματα σε ένα ευρύτερο κοινό και σε εκπαιδευόμενους από διαφορετικούς τομείς και βαθμίδες της εκπαίδευσης, δίνοντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Από την άλλη μεριά, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας που θα λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ανάγκες τους.

Οι καθηγητές γλωσσών που θα εκπαιδευτούν στη νέα μέθοδο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Μοντεσοριανή προσέγγιση κατά τη διάρκεια της ίδιας της εκπαίδευσής τους.

 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν τα εξής:
1) Δημιουργία Εγχειριδίου για τη μεταφορά της μεθόδου Montessori στην εκμάθηση γλωσσών. Το εγχειρίδιο θα απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές γλωσσών και θα περιγράφει αναλυτικά την εφαρμογή των αρχών της Μοντεσοριανής μεθόδου σε ενηλίκους άνω των 20 ετών.
2) Οργάνωση σεμιναρίων για καθηγητές γλωσσών πάνω στη μεθοδολογία.
3) Οργάνωση online σεμιναρίων για καθηγητές γλωσσών από ολόκληρη την Ευρώπη.
4) Διαδικασίες αξιολόγησης των δια ζώσης και των online σεμιναρίων που θα βασίζονται επίσης στη μέθοδο Montessori (αυτοαξιολόγηση, portforlios)

 Εταίροι του Σχεδίου

 ΕΛΛΑΔΑ                  

 Action Synergy (Συντονιστής)                                              
H Action Synergy Α.Ε. είναι ένας οργανισμός Νέων Τεχνολογιών και Έρευνας και Ανάπτυξης,  ο οποίος αναπτύσσει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και μαθήματα e-learning.
Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ είναι ένας πιστοποιημένος οργανισμός μη τυπικής εκπαίδευσης γνωστός και ειδικευμένος στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και στην κατάρτιση εκπαιδευτικών. 
ITALY
Πρόκειται για ένα πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης γλωσσών και πληροφορικής για παιδιά και ενηλίκους. Ο οργανισμός έχει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή τηε μεθόδου Μοντεσόρι στη διδασκαλία γλωσσών σε παιδιά και συμμετείχε σε μαθήματα για τις νέες εξελίξεις στη μέθοδο Μοντεσόρι.
     
UK
H Almond Vocational Link είναι μία εταιρεία   παροχής μαθημάτων γλώσσας. Απασχολεί πολύ έμπειρους και πιστοποιημένους στη Μ. Βρετανία καθηγητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθοδολογίες και διαδραστικές προσεγγίσεις για να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα.     

ROMANIA
Το Πανεπιστήμιο του Pitesti είναι ένα νέο, δυναμικό, μοντέρνο και ευέλικτο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους νέους της Ρουμανίας αλλά και άλλων χωρών.
HUNGARY
Η Supra Vita Language School   είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στο Eger της Ουγγαρίας. Προσφέρει ευρύ φάσμα μαθημάτων γλωσσών και άλλων αντικειμένων, μεταξύ των οποίων την ουγγρική ως δεύτερη γλώσσα.    
                                                                                                           
POLAND                  
Το Κολλέγιο Balticum    είναι ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Βόρεια Πολωνία. Στοχεύει να προσφέρει στους νέους γνώση σε πολλά επίπεδα και πεδία, με σκοπό να αποκτήσουν μία πολύπλευρη μάθηση, που θα τους εξοπλίσει με εφόδια για καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας της Πολωνίας και της διεθνούς αγοράς.