Ευρωπαϊκά Projects

ΜΕΤΟΙΚΟΣ

ΜΕΤΟΙΚΟΣ -ΑΤΥΠΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ένα Grundtvig Multilateral project 2011-2013

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα ΜΕΤΟΙΚΟΣ. Για τους μετανάστες η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την κοινωνική τους ένταξη. Παρόλ' αυτά πολλοί από αυτούς διστάζουν (ή δεν έχουν το δικαίωμα) να συμμετέχουν σε μαθήματα τυπικής ή και μη τυπικής εκπαίδευσης. Γι' ατό το λόγο υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αναπτυχθούν μεθοδολογίες άτυπης εκμάθησης γλωσσών, οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες των μεταναστών και θα τους διευκολύνουν να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους.

Το Σχέδιο Δράσης, για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, θα αναπτύξει μια μεθοδολογία η οποία θα προσαρμόσει υπάρχουσες πρακτικές στο πεδίο της άτυπης μάθησης (Καφέ Γλωσσών, Τάντεμ-Αλληλοδιδασκαλία, Ψηφιακό Καφέ Γλωσσών) στις συγκεκριμένες ανάγκες των μεταναστών και θα αναπτύξει επίσης 3 διαδικτυακά εργαλεία που έχουν στόχο να διευκολύνουν την εκμάθηση γλωσσών από μετανάστες ( Ψηφιακό Καφέ, Τράπεζα Υλικών για Εκμάθηση Γλωσσών και μια διαδικτυακή κοινότητα γλωσσών).

Επιπλέον έχει στόχο να δημιουργήσει περιφερειακά και τοπικά Δίκτυα σε όλη την Ευρώπη, τα οποία θα προβάλουν και θα διατηρήσουν αυτή τη διαδικασία στις τοπικές κοινότητες αλλά και στο Διαδίκτυο.

Οι ομάδες- στόχος του προγράμματος είναι, από τη μία πλευρά, οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών του (μετανάστες, κοινότητες και σύλλογοι μεταναστών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που εργάζονται με μετανάστες) και από την άλλη πλευρά οι οργανωτές των εκπαιδευτικών συναντήσεων (εκπαιδευτές, διαμεσολαβητές, εστιατόρια, καφενεία, πολιτιστικοί χώροι).

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι η σημαντική ανάπτυξη της άτυπης μάθησης για μετανάστες, η σημαντική ανάπτυξη της συμμετοχής των μεταναστών σε άτυπες συναντήσεις εκμάθησης γλωσσών και η σημαντική ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μεταναστών, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ευκαιριών κοινωνικής ένταξής τους.

Η σύμπραξη αποτελείται από 9 εταίρους προερχόμενους από 6 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία):

ACTION SYNERGY A.E. Ελλάδα, Συντονιστής του προγράμματος
EUROCULTURA , Ιταλία
Hellenic Culture Centre / Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού , Ελλάδα
Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft e.V. , Γερμανία
TANDEM Fundazioa , Ισπανία
Refugee Education and Training Advisory Service Leeds , Ηνωμένο Βασίλειο
• MORRIS Association, Γαλλία
Cultural House of Albanian Immigrants in Greece/ Στέκι Πολιτισμού Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα,  Ελλάδα
Languages, Linguistics and Area Studies, University of Southampton, Ηνωμένο Βασίλειο