Ευρωπαϊκά Projects

Listening to Cultures

Το Σχέδιο "Listening to Cultures" («Ακούγοντας τους Πολιτισμούς») υλοποιείται από εκπαιδευτική σύμπραξη στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - Grundvig για την περίοδο 2010-2012. Στόχος του είναι η διερεύνηση καινοτόμων προσεγγίσεων και καλών πρακτικών στο πεδίο της εκμάθησης της δεξιότητας κατανόησης προφορικού λόγου σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και την εκπαίδευση ενηλίκων. Την ίδια στιγμή, οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο (καθηγητές γλωσσών και ενήλικοι εκπαιδευόμενοι) θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια ευρύτερη κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών αλλά και τρόπων σκέψης και μεθόδων εργασίας που επικρατούν στις χώρες που συμμετέχουν στην εταιρική αυτή σύμπραξη. Ο Πολιτισμός βρίσκεται στην καρδιά του Σχεδίου "Listening to Cultures". Τα υλικά ακουστικής κατανόησης που θα επιλεγούν και θα αναπτυχθούν θα αντικατοπτρίζουν τις πολιτισμικές διαστάσεις της κάθε γλώσσας-στόχο που διδάσκεται στους εννέα εκπαιδευτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στη σύμπραξη. Όλοι οι εταίροι είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα εκμάθησης γλωσσών σε ενηλίκους, οι οποίοι θα εργαστούν με online οπτικοακουστικά υλικά σε πολλές γλώσσες - ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, ρουμανικά, δανέζικα, εσθονικά, τούρκικα - πέντε εκ των οποίων ανήκουν στις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες στην Ευρώπη.
Αποτέλεσμα του Σχεδίου θα είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων για την εκμάθηση της δεξιότητας κατανόησης προφορικού λόγου μέσω διαδικτύου από ενηλίκους σπουδαστές γλωσσών, καθώς το διαδίκτυο παρέχει πρόσβαση σε μια ποικιλία επικαιροποιημένων πηγών σχετικά με τον πολιτισμό κάθε χώρας, και σε ακουστικά υλικά που μπορούν να συλλεχθούν και να συγκριθούν μεταξύ τους με αποτελεσματικό τρόπο. Την ίδια στιγμή, το Σχέδιο θα ενισχύσει τις δεξιότητες στις τεχνολογίας επικοινωνίας και πληροφορικής όλων των συμμετεχόντων, καθώς η επικοινωνία αλλά και η υλοποίηση θα γίνεται μέσω μιας πλατφόρμας Moodle, που θα συνδέεται με τις ιστοσελίδες όλων των εταίρων. Οι ίδιοι οι διδάσκοντες των γλωσσών (εκ των οποίων κάποιοι δεν είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας που διδάσκουν) θα βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, καθώς θα ανταλλάξουν ιδέες και θα ασχοληθούν με την παραγωγή υλικών ακουστικής κατανόησης και τη δημιουργία ενός Οδηγού για τη Δεξιότητα Κατανόησης Προφορικού Λόγου. Για κάθε μία από τις γλώσσες-στόχο θα παραχθούν ακουστικά υλικά για κάθε ένα από τα γλωσσικά επίπεδα (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Οι εταίροι του Σχεδίου «Listening to Cultures»:

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Ελλάδα, συντονιστής οργανισμός του Σχεδίου)

Wiltshire College (Ηνωμένο Βασίλειο)

Babel Education (Ρουμανία)

SLAGELSE language centre (Δανία)

Language Centre of University of "La Tuscia"- Viterbo (Ιταλία)

OÜ Adelante Koolitus (Εσθονία)

CEM Center of multimedia education (Ιταλία)

Eskişehir Valiliği (Τουρκία)

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "G. Ruffini" (Ιταλία)