Ευρωπαϊκά Projects

ORIENTATION: Διαπολιτισμικές Δεξιότητες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Το σχέδιο ORIENTATION: Διαπολιτισμικές Δεξιότητες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων υλοποιήθηκε την περίοδο 2004-2006 από σύμπραξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Socrates - Grundtvig 1 (Transnational Cooperations) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Σχέδιο βασίστηκε στην ιδέα ότι στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι αντιλήψεις που εφαρμόζονται σχετικά με τη «διαπολιτισμικότητα», την «πολυπολιτισμικότητα» και την «πολιτισμική διαφορετικότητα» έχουν προκύψει εν γένει από τις προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτών ενηλίκων, από τις εθνικές και τοπικές πολιτικές, από τις πολιτιστικές παραδόσεις, και από πολλούς άλλους παράγοντες. Είναι όμως βέβαιο ότι οι αντιλήψεις αυτές διαφέρουν κατά πολύ ανάμεσα στους εκπαιδευτές ενηλίκων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η διεθνής ομάδα του project "ORIENTATION" ανέπτυξε ένα σεμινάριο με στόχο να συνθέσει τις διαφορετικές αντιλήψεις, εμπειρίες αλλά και πρακτικές εκπαιδευτών από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Το σεμινάριο αναπτύχθηκε από τη διεθνή ομάδα της σύμπραξης από όλες τις πλευρές του: θεωρητική αλλά και οργανωτική (δημιουργία πρωτότυπων εκπαιδευτικών υλικών και δραστηριοτήτων, προώθηση του σεμιναρίου και οργάνωση της υποδοχής των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών).

Μέρος του Σχεδίου αποτέλεσαν τρία δοκιμαστικά σεμινάρια, δύο στην Πολωνία και ένα στη Λέσβο (Απρίλιος 2006), τα οποία οργανώθηκαν από τη σύμπραξη. Το σεμινάριο επαναλήφθηκε μετά το τέλος του Σχεδίου στη Γερμανία (Οκτώβριος 2008), με τη συμβολή και συνεργατών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού. Συντονιστής του Σχεδίου ήταν ο οργανισμός Joint Effort από την Γερμανία, και στη σύμπραξη συμμετείχαν από την Ελλάδα το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, και εκπαιδευτικοί οργανισμοί από τη Φινλανδία, την Πολωνία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε και την ιστοσελίδα του Σχεδίου,
www.intercultural-orientation.eu

Οι Εταίροι του Σχεδίου «Orientation»

Joint Effort EWIG (Βερολίνο, Γερμανία)

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Αθήνα, Ελλάδα)

CEWOP - Κέντρο Υποστήριξης ΜΚΟ (Rzeszow, Πολωνία)

The Institute of Education, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο)

Adulta Oy (Ελσίνκι, Φινλανδία)

Bildungsmarkt e.V. (Βερολίνο, Γερμανία)