Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Νάτσινα Αναστασία

Απόφοιτος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης. Έχει διδάξει ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία σε ξενόγλωσσους στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού και έχει
συνεργαστεί στον σχεδιασμό του Προγράμματος Λογοτεχνίας. Διδάσκει Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο.