Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Μαρία Γεωργιάδου

Συντονίστρια των πολιτιστικών και των εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραμμάτων του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού. Σπούδασε Παιδαγωγική στο Κολλέγιο ΑΚΠΕΣ και έχει εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε διάφορους οργανισμούς. Εθελόντρια καθηγήτρια ελληνικής γλώσσας και πολιτιστική σύμβουλος σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Έχει εμπειρία σε εργασία με πολυεθνικές ομάδες και υψηλές δεξιότητες Πληροφορικής. Μιλάει Αγγλικά.