Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Γιώτα Μπούζιου

Απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής Αθήνας. Απόφοιτος του Διατμηματικού και Διακρατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Institute of Education (University of London). Διδάσκει Αρχαία και Νέα Ελληνικά σε δημόσιο Λύκειο. Διδάσκει εθελοντικά στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Εθελοντική Εργασία Αθήνας, όπου τα τελευταία δέκα χρόνια είναι υπεύθυνη για την οργάνωση του προγράμματος Ελληνικών σε μετανάστες και πρόσφυγες. Μιλάει Αγγλικά .