Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Μαρία Καλαϊτζοπούλου

Απόφοιτος τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α. Π. Θ. Διδάσκει Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα στα προγράμματα του ACT και του Αμερικανικού Κολεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ Θεσσαλονίκης και έχει εργαστεί στο Ι.Μ.Χ.Α. και το Γαλλικό Ινστιτούτο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Συγγραφέας του βιβλίου «Ο Εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος Επαγγελματίας». Συνεργάστηκε σε ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Α.Π.Θ. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.