Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Γιώτα Μαρρέ

Απόφοιτος του τμήματος Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου σε μαθήματα του Τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικά και φιλολογικά θέματα και έχει συμμετάσχει στην παραγωγή διδακτικών υλικών στον τομέα της διδασκαλίας της νέας ελληνικής σε ξενόγλωσσους. Από το 1986 εργάζεται ως διορισμένη φιλόλογος στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει συντονίσει μαθητικές θεατρικές ομάδες και σχολικά προγράμματα βιβλιοφιλίας, ενώ διατελεί υπεύθυνη της σχολικής ομάδας ψυχολογικής στήριξης. Συνεργάζεται με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ως διδάσκουσα στα σεμινάρια Λογοτεχνίας και Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. Μιλάει ιταλικά.