Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Εκδοτικό έργο - παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

Οι συνεργάτες του Κέντρου έχουν παραγάγει και εφαρμόζουν στις τάξεις τα εξής εκπαιδευτικά υλικά:

  • Γεωργιάδου, Ι., ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ, Σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας, Επίπεδο Β1, εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα, 2015
  • Γεωργιάδου, Ι., ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ, Σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας, Επίπεδο Γ1, εκδ. ΑΚΑΚΙΑ & Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα, 2012
  • Γεωργιάδου, Ι., ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ, Σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας, Επίπεδο Γ2, εκδ. ΑΚΑΚΙΑ & Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα, 2012
  • Γεωργιάδου, Ι., Παίξε-γέλασε: γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, Ικαρία, 2004
  • Γεωργιάδου, Ι., Νάτσινα, Α., Δημιουργική Ανάγνωση: 10 διηγήματα νεοελλήνων συγγραφέων, 1999
  • Άλλες εκδόσεις:- Πρακτικά της 1ης Διεθνούς Συνάντησης Νεοελληνιστών, Ικαρία, 2004: «Η εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική για τη διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας: οι νεοελληνικές σπουδές στο εξωτερικό», εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, 2004