Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Προφίλ

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού εξειδικεύεται στη διοργάνωση μαθημάτων νέας ελληνικής για ξενόγλωσσους, προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού και εκπαίδευσης καθηγητών γλωσσών. Ιδρύθηκε το 1995 και έκτοτε υλοποιεί τα προγράμματά του στην Αθήνα, όπου και εδρεύει, στη Σαντορίνη, καθώς και σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις στην ελληνική περιφέρεια και σε χώρες του εξωτερικού.

Η δράση του Κέντρου περιλαμβάνει ερευνητική δραστηριότητα για την διδασκαλία και την εκμάθηση της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας, παραγωγή πρωτότυπων διδακτικών υλικών, εκδόσεις βιβλίων (σειρά Καλειδοσκόπιο www.learn-greek-kaleidoskopio.com) και ανάπτυξη λύσεων διαδικτυακής μάθησης.

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
 • Ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα νέας ελληνικής που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των κατηγοριών των ξενόγλωσσων ενηλίκων σπουδαστών (διερμηνείς / μεταφραστές, καθηγητές και φοιτητές αρχαίας και νέας ελληνικής, μετανάστες, διάφοροι επαγγελματίες, τουριστικοί επισκέπτες, φιλέλληνες, κ.ά)
 Πρόγραμμα Ελληνικού Πολιτισμού
 • Πρόγραμμα συμπληρωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας με πολιτιστικό και διαπολιτισμικό περιεχόμενο (τάξεις συζήτησης, διαλέξεις, προβολές/παρουσιάσεις σε θέματα της Ιστορίας, της Τέχνης, της Κοινωνίας, μαθήματα χορού και τραγουδιού, ελληνικής κουζίνας κλπ)
 Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς
 • Σεμινάρια Εξειδίκευσης στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς
 • Εργαστήρια Διαπολιτισμικής Αγωγής για καθηγητές ελληνικής γλώσσας και άλλους εκπαιδευτικούς
 • Εργαστήρια για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για εκπαιδευτές και οργανωτές προγραμμάτων
Παράλληλα και συμπληρωματικά στην οργάνωση και υλοποίηση των μαθημάτων / σεμιναρίων, το Κέντρο αναλαμβάνει:
 • ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών, υλικού, μεθόδων διδασκαλίας, κλπ.
 • παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών και παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε άλλους οργανισμούς (ΚΕΚ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρίες εκπαίδευσης)
 • συνέδρια/ συναντήσεις/ εκδηλώσεις προβολής της ελληνικής γλώσσας και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τις μεθόδους διδασκαλίας στο χώρο της Γλώσσας, της Διαπολιτισμικής Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Για την επίτευξη των σκοπών του, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού συνεργάζεται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με:
 • φορείς της τυπικής εκπαίδευσης (σχολεία, πανεπιστήμια, σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κλπ)
 • φορείς της μη τυπικής και Δια Βίου εκπαίδευσης (Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, συλλόγους εκπαιδευτικών κλπ)
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • δημόσιους φορείς (Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, κ.ά)
 • μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • εκπαιδευτικά δίκτυα που αναλαμβάνουν ανάλογες δράσεις