Προγράμματα

Γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών

Γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών: Άτυπες μεθοδολογίες εκμάθησης γλωσσών

Ημερομηνίες:  27-31 Αυγούστου 2021, Σαντορίνη

1-7 Δεκεμβρίου  2020,Μεγαλοχώρι Σαντορίνης, Ελλάδα

Γλώσσα Εργασίας: Ελληνικά και Αγγλικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα (Παρασκευή):
-  Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους

- Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο)
- Εντοπισμός των χαρακτηριστικών, των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών μας

- Τυπικές, άτυπες και μη τυπικές μέθοδοι και πλαίσια

2η Μέρα (Σάββατο):
- Η μεθοδολογία του Καφέ Γλωσσών
- Εξάσκηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη μεθοδολογία του Καφέ Γλωσσών

3η Μέρα (Κυριακή):
- Η μεθοδολογία της Γλωσσικής Ανταλλαγής
- Εξάσκηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη μεθοδολογία της Γλωσσικής Ανταλλαγής

4η Μέρα (Δευτέρα):
- Η μεθοδολογία Μοντεσσόρι για ενηλίκους
- Εξάσκηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη μεθοδολογία Μοντεσσόρι για ενηλίκους

5η Μέρα (Τρίτη):
- Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στην άτυπη διδασκαλία γλωσσών
- Αξιολόγηση του σεμιναρίου - δραστηριότητες αποχαιρετισμού - δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα: 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με τη λήξη του οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς
- να αναπτύξουν ένα ρεπερτόριο διδακτικών δεξιοτήτων και τεχνικών άτυπης εκπαίδευσης και να μπορούν να κρίνουν πότε και πώς να τις χρησιμοποιούν
- να αναπτύξουν την ικανότητα να κάνουν επιλογές σχετικά με τις άτυπες διδακτικές τεχνικές και τα εκπαιδευτικά υλικά, και να τις προσαρμόζουν ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες εκπαιδευόμενων ομάδων ενηλίκων ή ατόμων
- να μάθουν να αναγνωρίζουν τους εκπαιδευόμενους ως άτομα με ξεχωριστά στιλ μάθησης, κίνητρα και στόχους και να δρουν αναλόγως κατά την άτυπη γλωσσική διδασκαλία


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία.

FOLLOW-UP
Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να σχηματίσουν ένα δίκτυο το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησής τους, με σκοπό να ανταλλάσσουν διδακτικά υλικά και προτάσεις καθώς και ιδέες για την προώθηση της άτυπης εκμάθησης γλωσσών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.