Η διδασκαλία της Γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας

ONLINE+ FACE TO FACE 

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Περιγραφή

Ένα σεμινάριο εκπαίδευσης καθηγητών της ελληνικής το οποίο επικεντρώνεται στη διδασκαλία της Γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας. Η Γραμματική αρέσει σε καθηγητές και σε ορισμένους μαθητές περισσότερο απ’ ό,τι τους αρέσει το λεξιλόγιο. Πώς θα καταφέρουμε όμως να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον όλων των μαθητών μας και ταυτόχρονα να ξεφύγουμε από την πεπατημένη στη διδασκαλία της Γραμματικής; Και πώς θα επιτύχουμε να διδάσκουμε αποτελεσματικά και όχι απλώς να εξηγούμε τη Γραμματική;

Η διδακτική πρόταση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού βασίζεται στην πολύχρονη εμπειρία του στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας και περιλαμβάνει διάφορες εναλλακτικές λύσεις για να εμπλουτίσετε τη διδασκαλία σας. Η τελική εργασία των εκπαιδευόμενων καθηγητών αφορά στην παραγωγή μιας πρωτότυπης επικοινωνιακής  δραστηριότητας για τη διδασκαλία της Γραμματικής σε όποιο επίπεδο ελληνομάθειας σάς ενδιαφέρει.

 

Σε ποιον απευθύνεται

 • Καθηγητές ελληνικών χωρίς ή με ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας
 • Διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία ελληνικών σε μη τυπικά περιβάλλοντα, π.χ. σε ΜΚΟ, ή επιθυμούν να διδάξουν μια γλώσσα που γνωρίζουν ή τη ελληνική  γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα
 • Έμπειρους καθηγητές ελληνικών  που πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες
 • Διευθυντές σχολών γλωσσών που προγραμματίζουν να προσφέρουν και ελληνικά ή σχεδιάζουν προγράμματα σπουδών για  τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθούς ή αναπληρωτές καθηγητές γλωσσών

 

Μεθοδολογία

Πέρα από τη μελέτη των διδακτικών υλικών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα γίνουν έξι (6) online συναντήσεις σύγχρονης εκπαίδευσης (προαιρετικές) με τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου μέσω skype. Οι εκπαιδευτές θα επικοινωνούν με τους εκπαιδευόμενους μέσω του Φόρουμ της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και θα απαντούν τυχόν ερωτήσεις, ενώ στη σύγχρονη συνάντηση θα συζητιούνται ζητήματα και προβληματισμοί οι οποίοι προκύπτουν από τη μελέτη των διδακτικών υλικών της πλατφόρμας.

Οι σύγχρονες συναντήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν για να επιλύουν τυχόν απορίες και «συναντούν» online τους συνεκπαιδευομένους. Σε περίπτωση που μία εκπαιδευόμενη/ ένας εκπαιδευόμενος δεν μπορέσει να παρακολουθήσει κάποια σύγχρονη συνάντηση, θα λάβει τη συνάντηση βιντεοσκοπημένη.

Οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές έχουν την υποχρέωση να αναρτήσουν μία τουλάχιστον απάντηση σε κάθε ενότητα του σεμιναρίου, να απαντήσουν με δέκα τουλάχιστον αναρτήσεις τους σε άλλους εκπαιδευόμενους, να εκπονήσουν μία τελική εργασία καθώς και να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης του σεμιναρίου.

Οι εκπαιδευτές θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευομένων ώστε να επικοινωνούν μαζί τους μέσω Skype, τηλεφώνου ή e-mail.

 

Περιεχόμενο

Το Σεμινάριο αποτελείται από έξι υπο-ενότητες:

 1. Γραμματική ή Κείμενο;
 2. Πώς διδάσκετε εσείς τη Γραμματική;
 3. Σχεδιασμός διδασκαλίας της Γραμματικής
 4. Υλικά για δημιουργική Διδασκαλία της Γραμματικής
 5. Εργασία
 6. Αναστοχασμός και αξιολόγηση

Πέρα από τη μελέτη των διδακτικών υλικών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα γίνουν έξι (6) online συναντήσεις σύγχρονης εκπαίδευσης (προαιρετικές) με τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου μέσω skype. Οι σύγχρονες συναντήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για να επιλύουν τυχόν απορίες και να «συναντούν» online τους άλλους συνεκπαιδευόμενους.

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα γι’ αυτό το σεμινάριο κατάρτισης είναι 110 ευρώ (30 ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης)

 

Εκπαιδεύτρια 

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού και πρ. διευθύντρια σπουδών της «Εταιρείας Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου Αιολίς». Απόφοιτη του Φιλοσοφικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Μετεκπαιδεύτηκε στη χρήση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγγραφέας βιβλίων καθώς και άρθρων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Εκπαιδεύτρια καθηγητών, πιστοποιημένη ICC Master Trainer (εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών) και συντονίστρια σεμιναρίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Ειρήνη στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε άλλους φορείς. Συντονίστρια ερευνητικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρυτικό μέλος της ΩΣΜΩΣΗΣ-Κέντρου Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής και ενεργό μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών. Αξιολογήτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ), προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και δύο Εθνικών Μονάδων του Erasmus plus στην Κύπρο.

Άλλοι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοποιημένοι και έμπειροι στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας  και στην εκπαίδευση ενηλίκων συνεργάζονται επίσης για εξειδικευμένα θέματα σε όλα τα σεμινάρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.

 

Ημερομηνίες

30 ώρες (6 ώρες σύγχρονης και 24 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης)

15 Μαρτίου 2021- 25 Απριλίου  2021

 

Πιστοποίηση

Το Κέντρο μας εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, για να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις θέσεων. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

 

Γλώσσα εργασίας

Η ελληνική  είναι η γλώσσα εργασίας στο σεμινάριο αυτό.