Προγράμματα

Σειρά on-line σεμιναρίων για την εξειδίκευση στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας

Ο Σχεδιασμός μιας διδακτικής Ενότητας και μιας Σειράς Μαθημάτων με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών της νέας ελληνικής (15 ώρες, 70 ευρώ)

19 Νοεμβρίου - 16 Δεκεμβρίου 2018
4-31 Μαρτίου 2019

Η διδασκαλία του κειμένου σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (30 ώρες, 110 ευρώ)

14 Ιανουαρίου - 24 Φεβρουαρίου 2019

Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας online σε ενηλίκους μαθητές

(100 ώρες - 450 ευρώ ή 150 ώρες - 650 ευρώ για το Πιστοποιητικό EUROLTA για τη διδασκαλία γλωσσών online)

31 Ιανουαρίου - 30 Μαΐου 2019 (ή 26 Ιουλίου 2019 για το Πιστοποιητικό EUROLTA για τη διδασκαλία γλωσσών online)

Διδασκαλία ελληνικών σε πρόσφυγες (200 ώρες - 250 ευρώ)

Δυνατότητα πιστοποίησης EUROLTA με επιπλέον 32 ώρες δια ζώσης σεμιναρίων και συνεδρίες παρακολούθησης και πρακτικής εξάσκσης. Επιπλέον δίδακτρα: 500 ευρώ.

3 Δεκεμβρίου 2018 - 24 Μαρτίου 2019