Σεμινάρια εκπαίδευσης καθηγητών γλωσσών

Τα σεμινάρια εκπαίδευσης καθηγητών γλωσσών και ιδιαίτερα  της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας προσφέρονται από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού σε διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη και ως δεύτερη γλώσσα από το 2000. Αφορούν στη διδακτική μεθοδολογία και στην προετοιμασία νέων διδασκόντων αλλά και στην ανταλλαγή υλικών και ιδεών μεταξύ έμπειρων συναδέλφων.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης EUROLTA μπορεί να οδηγήσει στην Πιστοποίηση καθηγητών όλων των Ξένων Γλωσσών και της Ελληνικής ως Ξένης / Δεύτερης Γλώσσας σε ενηλίκους EUROLTA. Τα Πιστοποιητικά απονέμονται από το Διεθνές Δίκτυο Γλωσσών International Language Network ICC http://www.icc-languages.eu/  

Τα σεμινάρια στην Ελλάδα παρακολουθούν εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, οι οποίοι διδάσκουν ή θέλουν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα.

Οι διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη / δεύτερη γλώσσα σε ενηλίκους ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ μπορούν να λάβουν υποτροφία για να καλύψουν όλα τα έξοδα των σεμιναρίων αυτών (δίδακτρα, διαμονή, διατροφή, εισιτήρια). Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια προσφέρονται με βάση τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορεί κάθε εκπαιδευόμενος να κάνει τον δικό του προσωπικό σχεδιασμό της επιμόρφωσής του. Προφέρονται στις εξής μορφές:

  • σεμινάρια ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οι συναντήσεις έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα mentoring και είναι συνήθως προσωπικές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διδακτικό υλικό το οποίο απαιτεί μελέτη σε χρόνο που ο εκπαιδευόμενος επιλέγει. Στην περίπτωση αυτή στέλνει στην εκπαιδεύτρια / τον εκπαιδευτή   κάποιες εργασίες, οι οποίες συνήθως έχουν άμεση σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη διδασκαλία.
  • σεμινάρια ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ με βάση μελέτη υλικών αλλά και με διαντίδραση μέσω Skype και Forum με την εκπαιδεύτρια / τον εκπαιδευτή και τους συνεκπαιδευόμενους
  • σεμινάρια ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ με μία από τις δύο προηγούμενες μορφές και παράλληλα ένταξή του σε ομάδα που συναντιέται δια ζώσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε σεμινάριο κατάρτισης στην Αθήνα, την Σαντορίνη και άλλες πόλεις.  

 

Ο Σχεδιασμός μιας διδακτικής ενότητας και μιας σειράς μαθημάτων με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών της νέας ελληνικής (15 ώρες-70 ευρώ)

2/11/20-2/12/20 ή 1-31/3/21

online

 

Η διδασκαλία του κειμένου σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (30 ώρες-110 ευρώ) 1/12/20-17/1/21

online

 

Η online διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας σε ενηλίκους μαθητές (100 ώρες-450 ευρώ, 4/1-15/5/21) – μπορεί να πιστοποιηθεί και με το σύστημα EUROLTA (150 ώρες-650 ευρώ, 4/1-15/7/21)

online

 

Η διδασκαλία της ελληνικής σε πρόσφυγες (200 ώρες-250 ευρώ, 2/11/20-30/3/21) – μπορεί να πιστοποιηθεί και με το σύστημα EUROLTA (250 ώρες-500 ευρώ)

online

 

Πιστοποίηση EUROLTA CERTIFICATE (250 ώρες-900 ευρώ, 1/11/20-30/8/21)

Δια ζώσης+ online

 

Πιστοποίηση EUROLTA DIPLOMA (250 ώρες-900 ευρώ, 1/11/20-30/8/21 )

Δια ζώσης+ online

 

Bring lessons to Life through Drama techniques (56 ώρες- 590 ευρώ, 24-30/5/20 ή 8-14/11/20: θα μετατεθεί η ημερομηνία, ρωτήστε τη Γραμματεία) στα αγγλικά

Δια ζώσης( Σαντορίνη)

 

Γλωσσικά παιχνίδια για όλες τις τάξεις γλώσσας- Language Games for all language classes (40 ώρες- 450 ευρώ, 23-29/8/21 θα μετατεθεί η ημερομηνία, ρωτήστε τη Γραμματεία) σε ελληνικά και αγγλικά

Δια ζώσης (Σαντορίνη)

 

Διδάσκοντας ελληνικά σε ενηλίκους (40 ώρες - 450 ευρώ , 22-26 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα ή 10-14 Ιουλίου 2020, Σαντορίνη ή: 16 ώρες, 210 ευρώ, 22-24 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα ή 10-12 Ιουλίου 2020, Σαντορίνη θα μετατεθεί η ημερομηνία, ρωτήστε τη Γραμματεία)

Δια ζώσης (Αθήνα ή Σαντορίνη)

 

Μαθαίνοντας να διδάσκουμε Ελληνικά (40 ώρες - 450 ευρώ , 29 Νοεμβρίου - 03 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα, ή 17-21 Ιουλίου 2020, Σαντορίνη ή: 16 ώρες, 210 ευρώ, 29 Νοεμβρίου - 01 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα ή 17-21 Ιουλίου 2020, Σαντορίνη θα μετατεθεί η ημερομηνία, ρωτήστε τη Γραμματεία)

Δια ζώσης (Αθήνα ή Σαντορίνη)

 

Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα (40 ώρες - 450 ευρώ , 13-17 Μαρτίου 2020, Αθήνα θα μετατεθί η ημερομηνία, ρωτήστε τη Γραμματεία

Ή 31 Ιουλίου -04 Αυγούστου 2020, Σαντορίνη ή: 16 ώρες, 210 ευρώ, 13-15 Μαρτίου 2020, Αθήνα ή 31 Ιουλίου - 02 Αυγούστου 2020, Σαντορίνη θα μετατεθεί η ημερομηνία, ρωτήστε τη Γραμματεία)

Δια ζώσης (Αθήνα ή Σαντορίνη)

 

Ελληνικά σε Μη Φυσικούς Ομιλητές (40 ώρες - 450 ευρώ , 15-19 Μαρτίου 2019, Αθήνα ή 10-14 Αυγούστου 2019, Σαντορίνη ή: 16 ώρες, 210 ευρώ, 15-17 Μαρτίου 2019, Αθήνα ή 10-12 Αυγούστου 2019, Σαντορίνη θα μετατεθεί η ημερομηνία, ρωτήστε τη Γραμματεία)

Δια ζώσης (Αθήνα ή Σαντορίνη)

 

Δείτε εδώ όλα τα σεμινάρια με υποτροφίες.

Δείτε εδώ όλα τα online σεμινάρια.